FiCom
Etusivulle  |  Tilaa FiCom-katsaus  |  Palaute  |  Haku  |  Sivukartta  |  Käyttöehdot  |  In English
FiCom lyhyesti
Yhteystiedot
Ajankohtaista
»Uutisarkisto
»FiCom-katsaukset
»Lausunnot
»Hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2015 - 2019
»Tilaa uutiskirje
Jäsenet
FiCom Extra -jäsensivut
Tietoa toimialasta
Vaikuttava ICT-ala
Ohjeita ja oppaitaAjankohtaista > Uutisarkisto > Tiedote

05.02.2007

Internetin käytösopas Netiketti on päivitetty - lapsille ja nuorille on lisäksi tuotettu oma Nuorten Netiketti

Jotta internetin käyttö olisi kaikille mahdollisimman mukavaa ja hyödyllistä, on verkossa noudatettava netin käytösopasta eli Netikettiä. Vuoden 2007 Tietoturvapäivää varten suomalaiset internetoperaattorit päivittivät Netiketin yhteistyössä alalla toimivien palveluntarjoajien, sisällöntuottajien ja järjestöjen kanssa. Alkuperäinen, suomalaisten internetoperaattoreiden tekemä Netiketti julkaistiin vuonna 2001.

Netiketistä on lisäksi tehty lapsille ja nuorille oma Nuorten Netiketti, jossa on tiivistetysti ja netinkäyttäjän omien oikeuksien kautta kerrottu, mikä netissä on sallittua ja mitä pitää varoa. Nuorten Netiketti syntyi lapsille ja nuorille tarkoitettujen sähköisten kohtaamispaikkojen tarpeesta luoda selkeät ja nopealukuiset säännöt nettikäyttäytymiselle. Nuorten Netiketin teossa on käytetty pohja-aineistona Netikettiä ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Viisaasti Verkossa -ohjeita.

Molemmat Netiketit saa vapaasti kopioida, liittää omille internetsivuille ja lähettää eteenpäin.

Netikettien tekijät toivovat, että yhä useampi netin kauppa-, tieto- ja kohtaamispaikka ohjaisi käyttäjiään noudattamaan yhteistä Netikettiä tai Nuorten Netikettiä. Mediat ja koulut sekä oppilaitokset haastetaan Tietoturvapäivänä 8.2.2007 ja sen jälkeen mukaan kertomaan netinkäyttäjille Netiketistä ja Nuorten Netiketistä.

Uudistettu Netiketti ja Nuorten Netiketti löytyvät oheisten linkkien kautta FiComin nettisivuilta, PDF-tiedostona tämän tiedotteen lopusta sekä ainakin

Netiketit on hyväksytty Tietoturvapäivä-hankkeen virallisiksi suosituksiksi.

Uudistettu Netiketti huomioi netinkäytön eri tilanteet

Päivitetyssä Netiketissä käytösohjeet on jaettu kolmeen eri osaan sen mukaan, missä tarkoituksessa nettiä käytetään. Osiot ovat Netin käyttö kahdenkeskisessä viestinnässä, Netti asiointi- ja kohtaamispaikkana sekä Netti tietolähteenä. Netiketissä on lisäksi kohta Vihjeitä lasten vanhemmille sekä erillinen liite Laki ja internet.

Netin käyttö kahdenkeskisessä viestinnässä

Vuonna 2006 suomalaisista nuorista ja aikuisista 74 prosentilla oli oma sähköpostiosoite. Vuonna 2002 vastaava prosenttiluku oli 56 (Tilastokeskus). Sähköpostin suosio on lisääntynyt tasaisesti ja sitä käytetään yhä monipuolisemmin. Netiketin ensimmäisessä kohdassa opastetaankin netin käyttäjiä erityisesti sähköpostin käytössääntöihin. Netiketissä kehotetaan mm. erityiseen varovaisuuteen tuntemattomien viestien ja epäilyttävien liitetiedostojen kanssa. Lisäksi muistutetaan, että jos sähköpostiviestiä ei ole erikseen suojattu, voi joku kolmas osapuoli nähdä viestin sisällön. Salaisten tietojen lähettämistä ilman viestin suojausta kannattaa välttää.

Netti asiointi- ja kohtaamispaikkana

Netin käyttö asiointi- ja kohtaamispaikkana on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt huomattavasti. Esimerkiksi laskujen maksamisessa 66 prosenttia suomalaisista käytti nettiä tavallisimpana kanavana vuonna 2006, kun sama luku oli 23 vuonna 2001 (Suomen Pankkiyhdistys). Vuonna 2006 oli 2 081 000 nuorta tai aikuista suomalaista tehnyt verkko-ostoksia ainakin joskus, kun sama luku oli 839 000 vuonna 2001 (TNS Gallup).

Netin käytön suuri suosio houkuttelee myös väärintekijöitä. Siksi Netiketissä muistutetaan, että internetissä on esiinnyttävä harkiten ja varottava huijareita. Erityisesti muistutetaan omien pankki- ja luottokorttitunnusten suojelemisesta.

Netti tietolähteenä

Netti on tärkeä ja yhä useampien kohdalla jopa tärkein tietolähde. Siksi Netiketissä muistutetaan lähdekritiikin tärkeydestä. Oman otsikkonsa on myös saanut tekijänoikeudet, joiden olemassaolo ei ole riippuvainen siitä, mitä kanavia pitkin teoksia tai tuotoksia jaetaan tai hankintaan.

Liitteenä Laki ja internet

Lait koskevat myös internetiä ja sen palveluita. Kaikki sellainen, mikä on laitonta muutenkin, on laitonta myös netissä. Nettiä varten on lisäksi olemassa erityislainsäädäntöä. Netiketin liitteenä olevassa Laki ja internet -osiossa on kooste keskeisimmistä laeista tai normeista, joiden noudattamisesta täytyy huolehtia myös netissä. Osiossa kerrotaan mm. henkilötietojen suojasta ja tekijänoikeuksista ja muistutetaan, että kunnialoukkaus, rasismi tai esimerkiksi lapsiporno ovat kiellettyjä myös internetissä.

Nuorten Netiketissä painotus lasten ja nuorten oikeuksilla

Lapset ja nuoret ovat verkossa yhdessä kavereidensa kanssa, etsivät tietoa, pelaavat, tutustuvat uusiin ihmisiin ja vaihtavat ajatuksia keskenään. Netistä on tullut monelle lapselle ja nuorelle keskeinen seurustelun ja tiedonhaun kanava.

Netin käytön monipuolistumisen ja kasvun myötä myös verkon kielteiset ilmiöt ovat lisääntyneet. Kuka tahansa voi tulla netissä huijatuksi, kiusatuksi tai häirityksi. Nuorten käytösoppaassa on lähdetty jokaisen netinkäyttäjän oikeuksista, joita ei saa loukata. Nuorten Netiketillä pyritään edesauttamaan netin fiksua ja turvallista käyttöä. Nuorten Netiketti tukee Tietoturvapäivän Nettifiksuus-kampanjaa peruskouluissa.

Viisi netinkäyttäjän oikeutta

Nuorten Netiketin lähtökohtana ovat netinkäyttäjän oikeudet, joiden viisi pääkohtaa on:

  1. Minulla on oikeus yksityisyyteni
  2. Minulla on oikeus olla rauhassa
  3. Minua ei saa huijata
  4. Muillakin netin käyttäjillä on tunteet
  5. Minulla on oikeus luomukseeni
Oikeuksissa lapsia ja nuoria kehotetaan harkitsemaan, millaista materiaalia he itsestään julkaisevat maailmanlaajuiselle yleisölle. Nuorten Netiketissä painotetaan erityisesti, että kerran nettiin laitettua tekstiä tai valokuvaa ei välttämättä saa koskaan poistettua.

Omien salasanojen ja henkilötietojen kanssa täytyy olla erityisen tarkkana. Nuorten Netiketti painottaa, että edes parhaalle ystävälle ei saa antaa salasanoja tiedoksi.

Monet netissä alkaneet ystävyyssuhteet jatkuvat myös netin ulkopuolella. Nuorten Netiketti kuitenkin muistuttaa, että ensimmäiseen tapaamiseen täytyy ottaa mukaan joku, johon voit luottaa ja tapaaminen täytyy sopia julkiselle paikalle. Kiusaajat Nuorten Netiketti suosittelee käräyttämään esimerkiksi omille vanhemmille, opettajille tai muille turvallisille aikuisille.

Nuorten Netiketissä muistutetaan siitä, että tekijänoikeudet ovat voimassa myös netissä. Nuorten Netiketti kertoo, että teosten julkaiseminen netissä ilman tekijän lupaa on kiellettyä. Teoksia ovat esimerkiksi valokuvat, runot, julisteet, levyjen kannet, julkkisten kuvat ja musiikkikappaleet.


Netikettiyhteistyössä mukana olevat:

Dynamoid Oy, Elisa Oyj, FiCom ry, Finnet-liitto ry, F-Secure Oyj, Keskuskauppakamari, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, Microsoft Oy, Opetushallitus, Pelastakaa Lapset ry, Sulake Corporation Oy, Suomen Pankkiyhdistys ry, TDC Oy, TeliaSonera Finland Oyj.

Tietoturvapäivä 2007 -hankkeessa mukana olevat:

Asianajotoimisto Legistum Oy, D-Fence Oy, Digita Oy, Elisa Oyj, FiCom ry, FiMUG ry, Finnet, F-Secure Oyj, Hewlett-Packard Oy, Huoltovarmuuskeskus, kauppa- ja teollisuusministeriö, Keskuskauppakamari, Kuluttajavirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Microsoft Oy, Opetushallitus, opetusministeriö, Pelastakaa Lapset ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pankkiyhdistys ry, Suomen Yrittäjät, TeliaSonera Finland Oyj, TIEKE, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Tietoturva ry, Viestintävirasto, VTT ja Väestörekisterikeskus.
.

Liitetiedostot:

Netiketti_05022007.pdf (32 kb)
Nuorten_Netiketti_05022007.pdf (40 kb)
Laki_ja_internet_05022007.pdf (27 kb)

Share |
FiCom ry | Eteläranta 10 | 00130 Helsinki |