FiCom
Etusivulle  |  Tilaa FiCom-katsaus  |  Palaute  |  Haku  |  Sivukartta  |  Käyttöehdot  |  In English
FiCom lyhyesti
Yhteystiedot
Ajankohtaista
Jäsenet
FiCom Extra -jäsensivut
Tietoa toimialasta
Vaikuttava ICT-ala
»Taloudellinen vaikutus
»Sosiaalinen vaikutus
»Ympäristövaikutus
Ohjeita ja oppaitaVaikuttava ICT-ala > Ympäristövaikutus

Ympäristövaikutus


ICT-alan oma energiankulutus on viime vuosina kasvanut. Energiankulutuksen kasvusta huolimatta tietoyhteiskunnan tuotteiden ja palveluiden tehokas käyttö kaikilla yhteiskunnan sektoreilla pienentää huomattavasti yhteiskunnan kokonaisenergiankulutusta ja parantaa ekotehokkuutta.

ICT auttaa ekotehokkuuteen muun muassa liikenteessä, työmatkailussa ja etätyössä, perinteisten hyödykkeiden dematerialisoinnissa, teollisuuden prosesseissa, rakennusten energianratkaisuissa sekä energiankulutuksen mittaamisessa.

Tällä sivulla:

Esimerkkejä ICT:stä energiatehokkuuden apuna
Energiatehokas konesali
Huomio oman toiminnan ympäristövaikutuksiin


Esimerkkejä ICT:stä energiatehokkuuden apuna

ICT:n oikea hyötykäyttö tehostaa toimintaa ja parantaa koko yhteiskunnan ekotehokkuutta. Alle on koottu esimerkkejä, joissa ICT:tä hyödyntämällä pystytään vähentämään energiankulutusta ja CO2-päästöjä.

Virtuaalikokous työmatkustamisen tilalle

Matkustamista edellyttävien kokousten korvaaminen virtuaalikokouksilla pienentää yritysten hiilidioksidipäästöjä. Ympäristövaikutusten lisäksi virtuaalineuvottelupalveluiden hyötykäyttö säästää työntekijöiden aikaa ja pienentää matkustuskuluja.

Hukkalämpö hyötykäyttöön

Kuva: HP

ICT-laitteiden viilentämiseen tai laitteiden tilojen lämmittämiseen kuluu paljon energiaa. Luovat ratkaisut mm. laitteiden toiminnasta syntyvän hukkalämmön hyötykäytöstä pienentävät toiminnan kokonaisenergiankulutusta. Esimerkiksi konesalien muodostamaa lämpöä voidaan uusiokäyttää kunnan kaukolämpöverkossa. Myös konesalien älykkäällä ilmastoinnilla ja tilaratkaisuilla saavutetaan suuria energiasäästöjä (aiheesta tarkemmin:
http://www.digipaper.fi/Motiva/79086/)

Etätyö säästää aikaa, energiaa ja hermoja

Etätyö on työtä, joka tehdään kiinteän toimiston ulkopuolella, esimerkiksi kotona, etäpisteessä, hotellissa tai liikkuvassa toimistossa. Tällöin käytetään hyväksi tietoliikenneyhteyksiä työnantajayrityksen tietoverkkoon. Säännöllisesti tehtävä etätyö pienentää liikkumisesta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja matkustuskuluja sekä vähentää ruuhkia. Lisätietoa etätyöstä mm. http://www.etatyopaiva.fi/fi/faktaa

Älyä liikenteeseen

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu kansallisen älyliikenteen strategia tähtää mm. siihen, että ICT-ratkaisut ovat kytkettynä tiiviisti liikennepoliittisiin tavoitteisiin. Älyliikenne pyrkii kasvattamaan liikennejärjestelmän palvelukykyä ja väylänpidon tuottavuutta, parantamaan liikenneturvallisuutta, lisäämään joukkoliikenteen käyttöä, pyöräilyä ja jalankulkua sekä edistämään ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteita. Aiheesta tarkemmin esimerkiksi:
http://www.its-finland.fi/index.php/fi/

Älyä teollisuuteen

ICT-ratkaisut voivat olla merkittävä tekijä tuotannon tai valmistuksen ympäristövaikutusten hallitsemisessa ja vähentämisessä. Erityisesti massatuotannossa pienetkin valinnat tilojen ilmastoinnissa tai lämmityksessä, toiminnan valvonnassa tai toimitusketjujen optimoinnissa tuovat merkittäviä taloudellisia ja ympäristöllisiä säästöjä.


Kuva: HP
Sähköiset palvelut fyysisiä energiatehokkaampia

Sähköiset palvelut voivat vaikuttaa myönteisesti hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen, kun fyysiset tuotteet ja palvelut korvataan digitaalisilla. Tämä on seurausta joko liikenteen, tulostamisen, varastoinnin tai jakelun välttämisestä. Itella Informationin vuonna 2010 tekemän tutkimuksen mukaan verkkolaskun hiilijalanjälki on keskimäärin 5 grammaa, kun vastaavasti paperisen on noin 50 grammaa.

Julkisella sektorilla on keskeinen rooli sähköisen asioinnin edistämisessä. Monet julkisen sektorin palvelut, kuten televisioilmoitukset, työnantajailmoitukset, muuttoilmoitukset ja useiden kuntien vuokra-asuntohakemukset ovat jo verkossa. Kansalaisten arkea helpottanut sähköinen veroehdotus säästää paitsi veronmaksajien aikaa, myös rahaa ja ympäristöä.

Vanha kiertoon

Suomen jätelainsäädäntö edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottaja järjestää markkinoille luovuttamistaan tuotteista syntyvän jätteen uudelleenkäytön ja jätehuollon sekä vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista.

Tuottajalla tarkoitetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteen valmistajaa ja ammattimaista maahantuojaa sekä sellaista myyjää, joka myy laitteita omalla tuotemerkillään.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat laitteita, jotka tarvitsevat toimiakseen sähkövirtaa, akun tai pariston. Kodinkoneleitteiden lisäksi myös tieto- ja teletekniset laitteet sekä kuluttajaelektroniikka kuuluvat kierrätyksen piiriin. Aiheesta lisää osoitteessa http://www.elker.fi

Reaaliaikainen sähköseuranta

Asumiskustannukset ovat merkittävä menoerä suomalaisessa kotitaloudessa. Energiakustannusten määrä on tavanomaisessa kerrostalomuotoisessa asunto-osakeyhtiössä yli kolmasosa kaikista hoitokuluista. Järkevällä energiankäytöllä asumisen energiankulutusta voidaan vähentää jopa 10-15 prosenttia.

Etäluettava, sähkönkäytön lähes reaaliajassa rekisteröivä mittalaite tekee kuluttajat tietoiseksi omasta sähkönkulutuksestaan. Tietoisuus energiakulujen säästömahdollisuudesta pienentää kotitalouksien kokonaisenergiankulutusta. Sähkömarkkinoita koskeva lainsäädäntö määrittää, että vuoteen 2014 mennessä 80 prosentilla sähköasiakkaista on oltava etäluettava ja sähkönkäytön tunneittain rekisteröivä mittalaite.


Energiatehokas konesali

Pilvipalveluiden määrä lisääntyy jatkuvasti ja tarve uusille datakeskuksille kasvaa. Pilvipalveluilla tarkoitetaan toimintamallia, jossa yritykset ja yksityiset ihmiset käyttävät verkossa olevia ohjelmia, resursseja ja kapasiteettia, jotka fyysisesti sijaitsevat näitä palveluita varten olevilla tietokoneilla. Tietokoneet taas sijaitsevat datakeskuksissa.

Merkittävä osa ICT-alan energiankulutuksesta tulee datakeskuksista. Suomessa datakeskusten sähkönkulutus on tuplaantunut viimeisen viiden vuoden aikana. Kun datakeskusten määrä kasvaa, on samalla huomiota kiinnitetty salien energiatehokkuuteen.

Ympäristövastuun lisäksi myös taloudellinen näkökulma kannustaa toimialan yrityksiä tehostamaan energiankäyttöään. Alan toimijoiden ja Motivan yhteinen Energiatehokas konesali -hanke haki ja löysi ratkaisuja tehostaa datakeskusten energian käyttöä jopa puolet nykyisestä.


Huomio oman toiminnan ympäristövaikutuksiin

ICT-alan oma energiankulutus on viime vuosina kasvanut, koska yhä useampi toimiala hyödyntää tietoliikennettä ja tietotekniikkaa yhä monipuolisemmin.

Energiankulutukseen ja sen pienentämiseen kiinnitetään alan yrityksissä kasvavaa huomiota. Yhä useampi alan yritys seuraa omia ympäristövaikutuksia ja raportoi niistä yhteiskuntavastuuraportissaan. Katso esimerkiksi:

Share |
FiCom ry | Eteläranta 10 | 00130 Helsinki |