Hakutulokset haulla "EU"

Tulokset: 1-20 (933)

5G leviää meillä ja muualla

Korona ei Suomessa – toisin kuin monissa muissa maissa – ole hidastanut verkkojen rakentamista. Huhtikuusta 2020 tämän vuoden helmikuuhun uusia 5G-paikkakuntia syntyi kahdeksankymmentä eri puolille Suomea.  Viestintäverkkojen rakentaminen on normaaliin tapaan alkanut suurimmista kaupungeista ja taajamista ja levinnyt sen jälkeen haja-asutusalueille. Nyt 5G-verkon piirissä on jo yli kaksi miljoonaa suomalaista, ja teleyritysten mukaan verkko kattaa ...

Uutiset

Telepaketti konkretisoitui kansalliseen lainsäädäntöön

Reilu neljä vuotta kestänyt regulaatiovalmistelu alkaa olla takana. Komissio antoi ehdotuksensa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin muuttamisesta (ns. AVMS-direktiivi) toukokuussa 2016 ja direktiivin eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (ns. telepaketti-direktiivi) syyskuussa 2016. Nämä hyväksyttiin EU:ssa vuoden 2018 lopulla. Määräaika säännöstön saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli viime joulukuussa. Teledirektiivin tavoitteena on parantaa erityisesti huippunopeiden yhteyksien saatavuutta unionin alueella, ...

Uutiset

FiComin kommentit komission yhteisrakentamisdirektiivin uudistamista koskevaan konsultaatiokyselyyn

Euroopan komissio on uudistamassa yhteisrakentamis- ja käyttödirektiiviä. Uudistamistyötä varten komissio lähetti asiaa koskevan laajan konsultaatiokyselyn. FiComin näkemyksen mukaan direktiivin tavoite eli nopeiden laajakaistayhteyksien tarjonnan edistäminen teleyritysten ja muiden eri infrarakentajien kesken on kannatettava. Valitettavasti direktiivin tavoitteet eivät ole konkretisoituneet toivotulla tavalla. Syynä ovat mm. kuntien epäyhtenäiset lupaehdot ja –käytännöt, sähköisten asiointikanavien puute sekä lisääntynyt byrokratia. ...

Lausunnot

Maksu-tv

Maksu-tv-tilaajien osuus tv-talouksista Maksu-tv-tilaajat kaapelitelevisio- ja iptv-verkossa Maksu-tv-taloudet kaikissa tv-talouksissa Maksu-tv-tilaajien osuus tv-talouksista Maksu-tv-tilaajia televisioverkossa yleensä Finnpanelin mukaan maksukanavien tilaajatalouksien kokonaismäärä (sisältää antenni-, kaapeli- ja satelliittivastaanottotavat ja myös internetissä olevia maksukanavia. Lukuun voi osittain sisältyä myös pelkästä IPTV-peruspalvelusta maksavia talouksia). Maksullisia tv-kanavia tilaavien osuus kotitalouksista Vuonna 2020 maksullisia-tv-kanavia tilasi 711 000 taloutta, joka oli 26 prosenttia ...

Televisioverkko

MustRead: Oppiminen digitalisoituu yhä nopeammin – suomalaisten kannattaa hyödyntää koulutus- ja teknologiaosaamistaan

Teksti: Mika Horelli, MustRead EU:n komissio julkisti viime syksynä vähälle huomiolle jääneen Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman vuosille 2021–2027. Koronapandemian jatkuessa suunnitelmasta on tullut yhä ajankohtaisempi. Sen tavoitteena on määritellä EU:n yhteinen näkemys laadukkaasta, osallistavasta ja helposti saatavilla olevasta digitaalisesta koulutuksesta EU-maissa.  Samalla komissio patistaa jäsenmaita lisäämään keskinäistä yhteistyötään ja jakamaan muun muassa covid-19-pandemiasta saatuja kokemuksia. Koronan ...

Uutiset

Hyvinkäälle ja Mäntsälään laaja 5G-peitto maaliskuun aikana

Hyvinkäällä ja Mäntsälässä voidaan nauttia kattavasta 5G-verkosta jo keväällä. Telia rakentaa vuoden 2021 aikana valikoiduille alueille kerralla kunnollisen 5G-peiton, ja nämä kaupungit ovat ensimmäisiä kattavasti 5G-aikaan siirtyvistä paikkakunnista. Rakentaminen jatkuu myös muissa nykyisissä ja uusissa 5G-kaupungeissa. 5G-verkko on jo avattu Hyvinkäällä ja Mäntsälässä, mutta maaliskuun aikana peitto laajenee Hyvinkäällä kattamaan alueen Hyvinkää-Porvoo -tieltä Sahanmäkeen ja ...

Jäsenistön tiedotteet

Julkisten palvelujen digitalisointi

Tietoa Suomesta EU Linkkejä kansainvälisiin tutkimuksiin Eri maiden tietoyhteiskuntavertailut ovat haasteellisia, sillä vertailtavien maiden kulttuuriset ja taloudelliset tilanteet sekä koulutuksen ja yhteiskunnan rakenteet vaihtelevat. Kuvaavien, yhteismitallisten mittareiden valinta on vaikeaa ja myös saatavilla olevan tiedon laatu tai mittarin sisältö voi vaihdella eri maiden välillä. Haasteista huolimatta saa vertailuista kuitenkin hyviä suuntaviivoja. Suomen tietoja Sähköisten asiointipalvelujen käyttö ...

Julkisten palvelujen digitalisointi

Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos hyödyntää Digitan IoT-verkkoa vesihuollon digitalisoinnissa

Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos ja Digita ovat aloittaneet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Vesihuoltolaitoksen alueella tullaan siirtymään etäluettaviin vesimittareihin, jotka mahdollistavat veden kulutuksen reaaliaikaisen seurannan. Vesihuollon digitalisoinnissa hyödynnetään Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa IoT-verkkoa. Uusien etäluettavien vesimittareiden asennukset on käynnistetty syksyllä 2020 ja tarkoituksena on vaihtaa alueen 7000 vesimittaria etäluettaviksi tulevien vuosien aikana. ”Projektin alkuvaiheessa selvitimme eri vaihtoehtoja etäluennan toteutukselle. ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto esitysluonnoksesta valvontalain muuttamisesta

Yleiset huomiot esityksestä Markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020 (myöh. markkinavalvonta-asetuksen) 14 artiklan 4 kohdan k alakohdan mukaan markkinavalvontaviranomaisilla tulee ”olla, jos ei ole muita tehokkaita keinoja vakavan riskin poistamiseksi, valtuudet vaatia sellaisen sisällön poistamista verkkorajapinnalta, ...

Lausunnot

Sähköinen tunnistaminen

Suomi.fi -tunnistustapahtumat 2020 Suomi.fi -tunnistustapahtumat 2019 Suomi.fi -tunnistustapahtumat 2018 Verkkopalveluihin kirjautumistapoja Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen. Suomi.fi-tunnistuksen tuotantoympäristö on tarkoitettu valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten käyttöön. Vuoden 2018 alusta lukien Suomi.fi on ainoa käytettävissä oleva palvelu, tällöin se ...

Sähköinen tunnistaminen

Digilehdet

Lehtien myynti Lehtien lukeminen Lehtien myynti Sanomalehtien myynti Painettujen ja sähköisten lehtien osuudet nettomyynnistä, prosenttia Tilastokeskuksen joukkoviestintätilaston mukaan sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot vuonna 2019 olivat yhteensä 817 miljoonaa euroa. Painettujen lehtien osuus oli 83 prosenttia ja digilehtien osuus 17 prosenttia. Sanomalehtien myynnin kehitys, miljoonaa euroa Sanomalehtien myynti yhteensä vuonna 2019 laski 2,4 prosenttia edellisestä vuodesta. ...

Digilehdet

Valio ja Telia vievät leivonnan uuteen ulottuvuuteen lisätyn todellisuuden kautta

Korona-aika on lisännyt leipomisen ja ruoanlaiton suosiota ilmiömäisesti. Samalla toimivat yhteydet ovat nousseet elintärkeiksi ja yhteiskunta on ottanut digiloikan. Leipojat ja ruoanlaittajat elävät vahvasti digimaailmassa, ja nyt Valio ja Telia inspiroivat leipojia lisätyn todellisuuden keinoin. Leivontatuotteisiin tuodaan lisätyn todellisuuden eli AR (Augmented Reality) -kokemus, jossa älypuhelimen kautta voi katsoa tuotteelle sopivia reseptejä jo kaupassa. ”Ruoka ...

Jäsenistön tiedotteet

Jämsä saa laajan 5G-peiton maaliskuun aikana

Jämsäläiset voivat nauttia kattavasta 5G-verkosta jo keväällä. Telia rakentaa vuoden 2021 aikana valikoiduille alueille kerralla kunnollisen 5G-peiton, ja Jämsä on yksi ensimmäisistä vauhdilla 5G-aikaan siirtyvistä paikkakunnista. Rakentaminen jatkuu myös muissa nykyisissä ja uusissa 5G-kaupungeissa. Jämsässä 5G rakentuu keskustaajaman, pohjoisen Jämsänkosken, eteläisen Kaipolan ja Itäisen Himoksen väliselle alueelle. Samalla uudistetaan alueen 4G-verkkoa. Rakentaminen on käynnistynyt helmikuussa, ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto NIS 2.0 -direktiivistä

Komissio on uudelleenarvioituaan vuoden 2020 aikana verkko- ja tietoturvadirektiiviä (NIS-direktiivi) ja sen soveltamiskokemuksia päätynyt ehdottamaan uutta, ns. NIS 2.0 -direktiiviä kyberturvallisuuden korkean tason varmistamiseksi EU:n alueella. Uudessa direktiivissä toimijat jaettaisiin keskeisiin ja tärkeisiin toimijoihin. Ehdotuksen mukaan digitaalisen infrastruktuurin toimijat kuuluisivat keskeisten toimijoiden kategoriaan ja myös datakeskuspalveluntarjoajat, sisällönjakeluverkkojen tarjoajat, luottamuspalveluiden tarjoajat, yleisten sähköisten viestinnän verkkojen ja ...

Lausunnot

DNA:n helmikuun 2021 myydyimmät puhelimet ja älykellot

Viimeisin teknologia ja nopeat 5G-yhteydet kiinnostavat kuluttajia: sen lisäksi että helmikuun myydyimpien puhelinten listalle ponkaisi uutuusmalleja, yli puolet listan laitteista ovat 5G-malleja. Alkava kevät aktivoi kuluttajia entisestään miettimään omia aktiivisuuden- ja hyvinvoinnin seurannan välineitä. DNA:n helmikuun myydyimpien puhelinten listalla huomionarvoista on erityisesti se, että yli puolet listan malleista ovat 5G-laitteita, ja lisäksi listalla nähdään kolme ...

Jäsenistön tiedotteet

Kännyköiden myyntitilastossa pärjäsivät helmikuussa tutut merkit ja mallit – Yksi selkeä muutos puhelinmyynnissä alkuvuonna

Tutut merkit ja mallit valloittivat kärkisijat helmikuun myyntitilastossa. iPhone SE kiri koko kuukauden myydyimmäksi puhelimeksi. 5G-puhelinten suosio jatkuu vahvana. ”Yksi selkeä alkuvuonna havaittava muutos puhelinmarkkinassa on, että uusi puhelin ostetaan yhä useammin operaattorilta. Trendiin vaikuttavat varmasti erilaiset nykyisille ja uusille asiakkaille tarjottavat edut esimerkiksi hinnoittelussa ja takuuehdoissa. Hyvä esimerkki ilmiöstä on iPhone SE, joka nousi koko ...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan myydyimmät puhelimet ja älykellot helmikuussa 2021

Helmikuun kuluttaja-asiakkaiden myydyimpien listan kärjessä nähdään jälleen 5G-puhelin, kun OnePlus Nord N10 5G valloitti ykköspaikan. 5G-puhelimien osuus myydyimpien listalla jatkoi edelleen kasvuaan. Kuluttaja-asiakkaiden myydyimpien puhelinten listalla peräti 9 sijaa 15:stä menivät helmikuussa 5G-puhelimille. Kärkikolmikosta löytyy paalupaikan vallanneen OnePlus Nord N10 5G:n lisäksi tammikuun tapaan Samsung Galaxy A51 5G. – Helmikuussa jo yli 60 prosenttia myydyistä ...

Jäsenistön tiedotteet

Osaaminen on edelläkävijyytemme perusta

Digialalla työskentelevien osuus kaikista työntekijöistä on Suomessa EU:n toiseksi suurin, 6,7 prosenttia. Keskimäärin ICT-ala työllistää EU-maissa neljä prosenttia työntekijöistä. Alan työvoiman tarve Suomessa ei vähene, päinvastoin. Viime vuosina meillä on puhuttu ohjelmisto-osaajien pulasta. Sen rinnalle on nyt noussut kyberasiantuntijoiden vaje. Samaan aikaan korostetaan myös monipuolista osaamista, humanistista otetta teknisiin asioihin ja kykyä omaksua uutta. Teknologian ...

Uutiset

Ministeri Haatainen: Kansainvälisten osaajien maahantuloa sujuvoitettava

Tällä hetkellä Suomessa on puutetta ICT-alan osaajista, heitä tarvitaan eri aloilla digitalisaation läpäistessä horisontaalisesti eri toimialat. Työperäisen maahanmuuton edistäminen, joka on yksi työministerin prioriteetteja, koskee tietysti läheisesti ICT-alaa. ICT-alan osaajia houkutellaan Suomeen töihin, työlupaprosesseja nopeutetaan ja Suomea työntekopaikkana markkinoidaan kansainvälisesti, kertoo työministeri Tuula Haatainen. Millainen merkitys digialalla on koronakriisissä ja siitä toipumisessamme? Digitalisaatio vaikuttaa horisontaalisesti ...

Uutiset

Pian jokainen yritys on teknologiayritys – miten siihen pitää valmistautua?

Teknologian omaksumiskyky ei yksinään riitä sen maksimaaliseen hyödyntämiseen. Organisaatioiden pitää panostaa myös ihmisiin – työntekijöihin – ja rakentaa kulttuuria, joka rohkaisee kehittämään osaamista ja yhteistyötä, kirjoittaa Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

Blogi