Hakutulokset haulla "arvio"

Tulokset: 1-20 (276)

IoT:n käyttö jatkaa kasvuaan suomalaisissa yrityksissä – Staran kalustorekisteri pitää puistonpenkitkin kartalla

Yhä useampi Elisan kyselytutkimukseen* vastanneen suomalaisen yrityksen tai organisaation ICT-päättäjä kertoo liiketoiminnan hyötyvän taloudellisesti IoT:n käytöstä. Esineiden internet (IoT) tarkoittaa fyysisten esineiden, palvelujen, ohjelmistojen ja järjestelmien liittämistä yhteen internetin avulla. Rakentamis- ja ylläpitopalveluita tuottava Stara säästää IoT:n avulla työtunteja ja ajokilometrejä kalustonsa ylläpidossa. Dataan pohjautuva liiketoiminnan johtaminen on entistä helpompaa, kun IoT mahdollistaa tiedonsaannin reaaliaikaisesti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi eri kohteista. ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto valtioneuvoston Agenda 2030 -selonteosta

FiComin keskeiset viestit Digitalisaation tuomat hyödyt ja mahdollisuudet ovat jääneet Agenda 2030 -toimintaohjelmassa hämmästyttävän vähälle huomiolle. Ohjelman seurannassa tätä kehitystä pitäisi arvioida ja nostaa esiin. Vihreä siirtymä ja digitalisaatio tukevat toisiaan. Esimerkiksi kiertotalouden edistäminen on riippuvainen digikehityksestä. Valtion rooli on olla digitaalisten palveluiden ja digikehityksen mahdollistaja ja yritysten niiden toteuttaja. Kuten selonteossakin todetaan, globaali kestävän ...

Lausunnot

Tutkimus: Ystävät, lemmikit, isovanhemmat ja lapsenlapset ovat monelle osa perhettä – työnantajien on aika havahtua perhekäsitysten kirjoon

DNA:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn perusteella yli puolet työikäisistä suomalaisista (57 %) pitää tärkeänä, että työnantajalla on perheystävällisiä käytäntöjä. Liki puolet (46 %) kokee myös tärkeäksi, että heitä palvelevat yritykset ottavat erilaiset perhetilanteet ja -käsitykset huomioon. Jopa kaksi kolmesta vastaajista (67 %) kokee perheensä olevan perinteistä ydinperheen käsitettä laajempi. Tutkimuksessa kysyttiin työikäisiltä suomalaisilta (16–65 vuotta), keiden ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto valtioneuvoston EU-politiikkaselonteosta

FiComin keskeiset viestit Myös EU-tasolla lainsäädäntöehdotusten on oltava selkeitä, ajantasaisia sekä oikein kohdennettuja. Lainsäädäntöä ei pidä luoda, ellei ilmeistä tarvetta ole. Tarpeetonta hallinnollista taakkaa on purettava. On huolehdittava siitä, ettei eri EU-hankkeissa tehdä päällekkäisiä ja pahimmillaan keskenään ristiriitaisia esityksiä. Myös kansallisella tasolla noudatettava EU-selontekoon kirjattuja kannatettavia periaatteita ja tavoitteita. Uudistuva kasvupolitiikka ja yhtenäisemmät sisämarkkinat Selonteossa ...

Lausunnot

Tutkimus: Reilu kolmannes pk-yrityksistä on menestynyt hyvin koronapandemian aikana – digitalisoinnilla suuri rooli

Kaksi kolmesta korona-aikana menestyneestä yrityksestä arvioi, että digitalisoinnilla on ollut merkittävä rooli heidän liiketoimintansa kehityksessä. Varsinkin kasvuyrityksissä ajatellaan, että digitaalisuutta hyödyntämällä yritys voi joustavasti sopeutua äkillisiin muutoksiin. Elisan ja Suomen Yrittäjien teettämästä tutkimuksesta* käy ilmi, että reilu kolmasosa yrityksistä on menestynyt taloudellisesti hyvin koronapandemian aikana. Digitaalisuudesta hyötyvät korona-ajan menestyjäyritykset ovat kasvuhakuisia, tyypillisesti suhteellisen nuoria työnantajayrityksiä, ...

Jäsenistön tiedotteet

Elisa avasi 5G-verkon Sastamalaan, Valkeakoskelle ja Akaaseen

Elisan 5G-verkko on avautunut Sastamalaan, Valkeakoskelle ja Akaaseen. Elisalla on Suomen kattavin 5G-verkko, jonka alueella asuu jo yli 2,5 miljoonaa suomalaista. Elisa jatkaa 5G-verkkonsa nopeaa laajentamista ja nyt verkko avautui Sastamalaan, Valkeakoskelle ja Akaaseen. Sastamalassa 5G-verkkoa on rakennettu muun muassa Nuupalan, Sylvään, Vammalan, Hopun, Kallialan ja Marttilan alueille. Valkeakoskella verkko on käytettävissä Sointulan, Kaskelan, Roukon, ...

Jäsenistön tiedotteet

Tampere – kohti älykkäämpää kaupunkia

Teksti: Harri Airaksinen, toimitusjohtaja, Business Tampere Kehitystyötä tehdään yhteistyössä erilaisten kokeilujen, hankkeiden ja projektien avulla. Eri alustoilla tehtävät kokeilut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kehittää ja testata uusia ratkaisuja, saada referenssejä ja mahdollisuuden mainostaa ratkaisujaan kansainvälisesti. Ohjelma toteuttaa Tampereen kaupungin tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä sekä pyrkii vahvistamaan Tamperetta kansainvälisesti vetovoimaisena asiantuntijuuskeskittymänä. Automaattiliikenteen testialueen tuotteistaminen Hervantaan alueella ...

Uutiset

FiComin lausunto viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirastolle FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta. FiCom toistaa aiemman lausumansa ja pitää nyt luonnokseen tehtyjä muutoksia, esimerkiksi dokumentaatiota ja yhteenliittämistä, kannatettavina ja selventävinä. Lisäksi FiCom lausuu seuraavaa: FiComin pääviestit • Viestintäverkon kriittisiä osia koskevaa määräystä ei tule soveltaa 2G- ja 3G-verkkojen laitteisiin, kuten tukiasemaohjaimiin.• Tunnistamis- ja dokumentointivelvollisuuden kuuden kuukauden ...

Lausunnot

Tuore tilasto kertoo: koronavuosi muutti rajusti suomalaisten liikkumista ja etätyön määrää

Suomen hallitus totesi päivälleen vuosi sitten poikkeustilan. Vuoden aikana suomalaisten liikkuminen koki suuren muutoksen. Myös etätyö kasvoi uusiin mittoihin, selviää Telian liikkumis- ja etätyötilastoista.  Vuosi sitten suomalaisten liikkuminen romahti yhdessä päivässä 35 prosenttia. Matkojen määrä toipui kuitenkin nopeasti ja kesällä Suomessa tehtiin taas enemmän matkoja kuin ennen koronaa. Syksyllä liikkuminen alkoi taas jyrkästi vähentyä ja ...

Jäsenistön tiedotteet

Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä

Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat Eurooppa OECD Maailmanlaajuisia tietoja Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista. Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät Suomessa Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Elisa ensimmäinen teleoperaattori maailmassa, joka sai kuuden tähden kansainvälisen EFQM-laatusertifikaatin

Elisan määrätietoinen työ laadun ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi palkittiin EFQM Global Award -arvioinnissa merkittävällä kuuden tähden sertifikaatilla, jonka Elisa sai ensimmäisenä teleoperaattorina maailmassa. Arviointiryhmä huomioi perusteluissaan erityisesti Elisan tuloksellisuuden sekä ainutlaatuisen oppimisen kulttuurin. Asiakaskokemus ja laadun parantaminen ovat Elisan strategian ytimessä. Elisalla on tehty systemaattista laatutyötä läpi yrityksen historian ja yli kymmenen vuoden ajan kehitetty toimintaa ...

Jäsenistön tiedotteet

Matkapuhelinliittymät ja -verkot

Suomen tietoja Pohjoismaiden ja Baltian maiden tietoja EU / Eurooppa Maailmanlaajuisia tietoja Matkaviestinverkon liittymät Suomessa Liikenne- ja viestintäviraston määrittely: Matkaviestinliittymien kokonaismäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten puhe- ja tiedonsiirtoliittymät, ei kuitenkaan pelkästään koneiden väliseen (M2M) käyttöön tarkoitettuja liittymiä. Matkaviestinverkon liittymien lukumäärä Suomessa Vuonna 2020 Matkaviestinverkon liittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli 9,250 miljoonaa. Määrässä oli ...

Mobiiliverkko

Laajakaistaliittymien nopeudet

Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat Maailmanlaajuisia tietoja Laajakaistaliittymien yhteysnopeudet Mobiililaajakaistaliittymien yhteysnopeudet Valtaosa, 84 prosenttia, mobiililaajakaistaliittymistä on nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Yli puolet liittymistä (58 prosenttia) on vähintään 100 Mbit/s. Kiinteiden laajakaistaliittymien yhteysnopeudet Lähes kaikki, 97 prosenttia, kiinteät laajakaistaliittymät ovat nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Vähintään 100 Mbit/s liittymiä on melkein puolet (46 prosenttia) kiinteistä laajakaistaliittymistä. ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Elpymisrahoituksella kasvatettava kilpailukykyä

Suomen esitys komissiolle tukirahoituksen kohteista julkaistaan lähiviikkojen aikana. On toivottavaa, että elpymistuki käytetään tehokkaasti ja keskitytään merkityksellisiin kokonaisuuksiin. Eduskunnalle annetun selonteon ja maakuntakierroksella kerättyjen tavoitteiden perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että suurten linjojen sijaan rahoitusta jaetaan monenkirjaviin hankkeisiin. On toivottavaa, että tuen vaikuttavuutta arvioidaan jälkikäteen myös kansallisella tasolla; miten hankkeet ovat edistäneet keskeisintä tavoitetta, kilpailukyvyn kasvattamista. ...

Uutiset

Parlamentti ehdottaa kaivattuja parannuksia e-Evidenceen

Suomi vastusti kuuden muun vähemmistöön jääneen jäsenvaltion tavoin asetusehdotuksen yleisnäkemyksen hyväksymistä. Keskeisin eri maiden kantoja jakava kysymys koski sitä, voiko palveluntarjoajan sijaintivaltion viranomainen arvioida toisen jäsenvaltion viranomaisen tekemiä määräyksiä, ja mikä tällaisen arvioinnin merkitys olisi. Suomi vastusti päätäntävallan siirtämistä kansallisilta viranomaisilta palveluntarjoajille ja muiden maiden viranomaisille. Lopulta enemmistön hyväksymässä kannassa sijaintivaltion viranomaisen arvioinnilla ei olisi ...

Uutiset

M2M liittymät

Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat OECD Maailmanlaajuisia tietoja M2M-liittymä (machine-to-machine liittymä, koneliittymä) tarkoittaa niitä matkaviestinliittymiä, jotka on myyty käytettäväksi nimenomaisesti koneiden väliseen kommunikointiin. M2M-viestintä on automaattista tietoliikennettä päätelaitteiden välillä. M2M toteutuksista Liikenne- ja viestintävirasto kerää tiedot SIM-korttien määristä. M2M-seurannan tarkoituksena on seurata esineiden internetin kehitystä ja sitä tarkoitusta palvelee parhaiten konekäyttöön myytyjen SIM-korttien lukumäärä. ...

Mobiiliverkko

Matkaviestinverkossa siirretty data

Liikenne- ja viestintävirasto on vuoden 2018 alusta siirtynyt ilmoittamaan mobiilidatan määrät binäärijärjestelmän mukaan. Luvut ilmoitetaan kuitenkin yleisesti vakiintuneen käytännön mukaan giga-, mega- jne. tavuina. Alla olevassa esityksessä käytetään siis gigatavu-sanaa, mutta puhutaan binäärijärjestelmän luvuista. Kymmenjärjestelmä Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat OECD Maailmanlaajuisia tietoja Matkaviestinverkossa siirretty data Suomessa, miljoonaa gigatavua 2020 Suomessa mobiilidataa siirrettiin 3 198 miljoonaa ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

5G leviää meillä ja muualla

Korona ei Suomessa – toisin kuin monissa muissa maissa – ole hidastanut verkkojen rakentamista. Huhtikuusta 2020 tämän vuoden helmikuuhun uusia 5G-paikkakuntia syntyi kahdeksankymmentä eri puolille Suomea.  Viestintäverkkojen rakentaminen on normaaliin tapaan alkanut suurimmista kaupungeista ja taajamista ja levinnyt sen jälkeen haja-asutusalueille. Nyt 5G-verkon piirissä on jo yli kaksi miljoonaa suomalaista, ja teleyritysten mukaan verkko kattaa ...

Uutiset