Hakutulokset haulla "arvio"

Tulokset: 1-20 (110)

Pilvipalvelujen käyttö

Tietoja Suomesta EU Maailmanlaajuista tietoa Pilvipalvelujen käyttö kotitalouksissa Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan 2020. Kysymystä ei ollut vuoden 2021 tutkimuksessa: Tiedostojen tallennus pilvipalveluun (internetin henkilökohtaiseen levytilaan) Vuonna 2020 45 prosenttia 16-89-vuotiaista suomalaisista oli tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan vuoden 2020 kyselyssä osuus oli suurin, 62 prosenttia, 16-24-vuotiaiden ja 25 – 34-vuotiaiden ryhmissä. Pienin ...

Pilvipalvelut

IoT esineiden internet

IoT Suomessa IoT Euroopassa IoT maailmalla IoT, Internet of Things, asioiden ja esineiden internet, teollinen internet, asioiden ja esineiden verkottuminen… Eri tutkimuslaitosten julkaisemissa ennusteissa ja arvioissa on isoja eroja, mikä osittain johtunee toistaiseksi selkiytymättömistä määritelmistä IoT:n ja siihen yhteydessä olevien laitteiden suhteen. Eri määritelmiä IoT:lle IoT Suomessa Esineiden internet yrityksissä Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021 ...

IoT, esineiden internet

Kiinteän verkon puhelinliittymät

Suomen tiedot Pohjoismaat ja Baltian maat Maailmanlaajuista tietoa, ITU Kiinteän verkon puhelinliittymät Suomessa Sisältää kiinteän verkon kautta tarjotut perinteiset lankaliittymät  ja teleyritysten kiinteän verkon laajakaistayhteyttä hyödyntävät puheliittymät, VoIP-liittymät. Vuoden 2020 lopussa kiinteän verkon puhelinliittymiä oli Suomessa 225 000. Laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli noin 16 prosenttia. Liittymistä 31,6 prosenttia (71 000 liittymää) oli kotitalouksissa. Lähde: Tilastot, Liikenne- ja ...

Kiinteä verkko

Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä

Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat Eurooppa OECD Maailmanlaajuisia tietoja Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista. Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät Suomessa Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Matkapuhelinliittymät ja -verkot

Suomen tietoja Pohjoismaiden ja Baltian maiden tietoja EU / Eurooppa Maailmanlaajuisia tietoja Matkaviestinverkon liittymät Suomessa Liikenne- ja viestintäviraston määrittely: Matkaviestinliittymien kokonaismäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten puhe- ja tiedonsiirtoliittymät, ei kuitenkaan pelkästään koneiden väliseen (M2M) käyttöön tarkoitettuja liittymiä. Matkaviestinverkon liittymien lukumäärä Suomessa Vuonna 2020 Matkaviestinverkon liittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli 9,250 miljoonaa. Määrässä oli ...

Mobiiliverkko

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Yritysten innovaatiotoiminta Suomessa Patenttihakemukset Suomessa EU-maiden tietoja OECD-maiden tilastoja Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa, miljoonaa euroa ja osuus bruttokansantuotteesta Tiedot taulukkomuodossa 1995–2021 Arvio tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2021 Suomessa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa ovat arviolta 7 156 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta olisi ...

ICT-toimialan merkitys

Tutkimus: Suomalaiset pitävät Suomea mobiiliteknologian edelläkävijänä, mutta turvallisuus huolettaa

Puolet suomalaisista pitää maatamme edelleen mobiiliteknologian edelläkävijänä, selviää Telian tutkimuksesta. Edelläkävijyyteen liittyy kuitenkin myös huolenaiheita, sillä yli puolet vastaajista koki, että mobiiliteknologiaan ja digitalisaatioon liittyy kansainvälisiä turvallisuusuhkia. Tutkimuksessa 5G-mobiiliverkon tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nimettiinkin luotettavuus ja turvallisuus. Suomalaiset pitävät maatamme edelleen edelläkävijänä mobiilimaailmassa. Telian ja tutkimusyhtiö Bilendin toteuttamassa tutkimuksessa selvisi, että 53 prosenttia on joko täysin tai ...

Jäsenistön tiedotteet

Laajakaistaliittymien nopeudet

Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat Maailmanlaajuista tietoa Laajakaistaliittymien yhteysnopeudet Mobiililaajakaistaliittymien yhteysnopeudet Valtaosa, 84 prosenttia, mobiililaajakaistaliittymistä on nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Yli puolet liittymistä (58 prosenttia) on vähintään 100 Mbit/s. Kiinteiden laajakaistaliittymien yhteysnopeudet Lähes kaikki, 97 prosenttia, kiinteät laajakaistaliittymät ovat nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Vähintään 100 Mbit/s liittymiä on melkein puolet (46 prosenttia) kiinteistä laajakaistaliittymistä. ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Matkaviestinverkossa siirretty data

Liikenne- ja viestintävirasto on vuoden 2018 alusta siirtynyt ilmoittamaan mobiilidatan määrät binäärijärjestelmän mukaan. Luvut ilmoitetaan kuitenkin yleisesti vakiintuneen käytännön mukaan giga-, mega- jne. tavuina. Alla olevassa esityksessä käytetään siis gigatavu-sanaa, mutta puhutaan binäärijärjestelmän luvuista. Kymmenjärjestelmä Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat OECD Maailmanlaajuista tietoa Matkaviestinverkossa siirretty data Suomessa, miljoonaa gigatavua 2020 Suomessa mobiilidataa siirrettiin 3 198 miljoonaa ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Internetliikenteen määriä

Kansainvälinen internetliikenne Paljonko on…? Finnish Communication and Internet Exchange – FICIX ry – on internetin suurin solmupiste Suomessa. Se tarjoaa jäsenilleen tavan vaihtaa IP-liikennettä internetin verkkojen välillä. FICIX:in sivuilla on tilastotietoa internetin liikennemääristä. FICIXin tilastoissa on mukana suomalaisten operaattoreiden välinen, Suomen sisäinen liikenne. Käytännössä myös ulkomaisten lähialueiden (Pohjoismaat, Venäjä ja Viro) liikenne näkyy tilastoissa. Suuri ...

Internetliikenteen määriä

FiComin lausunto laajakaistatukilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esityksestä laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2021 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa[1]: FiComin pääviestit FiCom kannattaa lain tavoitetta, että kaikilla kansalaisilla, yrityksillä ja julkishallinnon toimijoilla tulisi olla mahdollisuus nopeisiin viestintäyhteyksiin. FiCom kannattaa lain nimikkeen muuttamista, koska laki ei olisi jatkossa teknologianeutraali tuen ...

Lausunnot

FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

Yhteenveto keskeisistä huomioista Esitys on hyvin laadittu sekä kattavasti perusteltu. Alkuperäisen lähetyksen ja edelleenlähettämisen käsitteitä tulee kuvatun mukaisesti selkeyttää vastaamaan selkeämmin Suomessa vakiintunutta mallia lisensioida jakeluun tarvittavat oikeudet. Suoran sopimisen tulee jatkossakin olla ensisijaista riippumatta siitä, onko kysymys alkuperäisestä lähettämisestä vai edelleenlähettämisestä. Toimintaa, jossa on kyse teknisen palvelun tarjonnasta, kuten lähettäjäyrityksille tarjottavasta jakelukapasiteetista, tai laitteita, ...

Lausunnot

Savonlinna saa kattavan 5G-verkon – Telian ja DNA:n Yhteisverkon rakennus alueella alkaa

Uuden 5G-verkon myötä Itä- ja Pohjois-Suomen asukkaiden mobiililaajakaista- ja puhepalveluiden kuuluvuusalue kasvaa ja laajakaistan siirtonopeudet sekä palvelutaso paranevat. Tukiasemia rakennetaan nyt seuraaville alueille Savonlinnassa: Esola, Haka-alue, Inkerinkylä, Jukolansalo, Järvenpää, Kellarpelto, keskusta, Kuussalmi, Kyrönniemi, Laitaatsilta, Lähteelä, Mertala, Miekkoniemi, Mirrilä, Naistenlahti, Nojanmaa, Nätki, Parkkolanmäki, Pihlajaniemi, Pitkäniemi, Pääskylahti, Pääskylä, Pääskyniemi, Ranta-Kaartila, Rinkilä, Ruunavuori, Savonniemi, Tolvannimi ja Viuhonmäki Rakentaminen alueella ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto laajakaistatukilain HE-luonnoksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta[1] lausuntoa laajakaistatukilain HE-luonnoksesta ja siihen liittyvästä asetuksesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin pääviestit Muutettu laajakaistatukilaki ei olisi jatkossa teknologianeutraali, koska tuki tulisi kohdentumaan kokonaisuudessaan vain kiinteisiin valokuituverkkoihin. On valitettavaa, että tukiohjelman notifiointia komissiolle ei edes yritetty, vaikka valtioneuvosto suhtautui ryhmäpoikkeusasetuksen ehtoihin hyvin kriittisesti. Notifioinnille on ...

Lausunnot

Kansainvälisiä tietoyhteiskuntavertailuja

EU Digital Economy and Society Index (DESI) Digibarometri Teknologiabarometri Tietoyhteiskuntavertailujen haasteellisuudesta Vertailuissa valitaan eri näkökulmia: kuinka laajalti tietotekniikka on saatavilla ja käytössä sekä toisaalta esimerkiksi mitä palveluita on sähköisesti saatavilla, millä kehitysasteella ne ovat ja paljonko niitä todellisuudessa käytetään. Vertailussa voidaan tarkastella kehitystä kuluttajan tai yrityksen näkökulmasta. Vertailtavien maiden kulttuuriset ja taloudelliset tilanteet sekä koulutuksen ...

Kansainvälisiä tietoyhteiskuntavertailuja

ICT-markkinoiden kansainvälinen kehitys

Maailmanlaajuiset ICT-markkinat Gartnerin arvion mukaan Gartner arvioi (lokakuussa 2020) maailmanlaajuisten IT-markkinoiden (sisältää myös tietoliikenteen) olevan 3 609 miljardia dollaria vuonna 2020, laskua edellisestä vuodesta 5,4 prosenttia. Vuonna 2021 markkinoiden ennustetaan kasvavan 4 prosenttia edellisestä vuodesta ja olevan 3 755 miljardiin dollaria. Tietoliikennepalvelujen markkinoilla kasvu olisi 2,8 prosenttia, IT-palvelujen markkinoilla 4,1 prosenttia ja laitemarkkinoilla 4 prosenttia. Yritysohjelmistomarkkinat kasvaisivat 7,2 prosenttia ja palvelinkeskusjärjestelmämarkkinat 5,2 ...

ICT-markkinat

Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus

Maailmanlaajuiset markkinat Käsitteitä, määrittelyitä Lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden maailmanlaajuiset markkinat 2020 ABI Research (joulukuussa 2020) ennustaa lisätyn todellisuuden maailmanlaajuisten kuluttajamarkkinoiden kasvavan 2021 – 2025 yli 100 prosentin vuotuista kasvuvauhtia ja olevan 20 miljardia dollaria vuonna 2025. IDC:n (marraskuussa 2020) arvion mukaan maailmanlaajuisten AR/VR-markkinoiden arvo vuonna 2020 olisi noin 12 miljardia dollaria. Vuonna 2024 sen ennustetaan ...

Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus