Hakutulokset haulla "digitaaliset palvelut"

Tulokset: 1-20 (309)

FiComin lausunto saavutettavuusdirektiivin uudelleenarvioinnista

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selvityksestä E 103/2021 vp, joka koskee saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointia. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: FiCom pitää saavutettavuutta ja esteettömyyttä erittäin tärkeinä myös digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumisessa. FiCom on vahvasti samaa mieltä Suomen kannasta, jonka mukaan saavutettavuus- ja esteettömyyssääntelyn tulee olla perusteltua ja muodostaa ...

Lausunnot

FiComin lausunto HE-luonnoksesta energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

FiComin pääviestit: Hyötylämpövelvoite tukee hyvin hallituksen ilmastopolitiikkaa, ja se pitäisi ulottaa verokannusteella myös alle 0,5 MW konesaleihin. Hallituksen esitys lähtee perustellusti siitä, että muukin kuin ainoastaan kaukolämpöverkkoon ohjattu lämpö hyödynnetään. Konesalien sähköveron alempaan verokantaan pitää olla oikeutettuja yritykset, joilla on laitetila, joka tuottaa tietopalvelutoimintaa/tietojenkäsittelyä/palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluita elinkeinotoimintanaan. Tehorajaa ei toimialamäärittelyn lisäksi pitäisi ...

Lausunnot

Elisa yhteistyössä Mustin ja Mirrin kanssa: Digitaalinen Paikannus-palvelu lisää lemmikkiperheiden hyvinvointia ja turvallisuutta

Elisa kehitti yhdessä Mustin ja Mirrin kanssa uudenlaisen lemmikkiperheiden hyvinvointia parantavan digitaalisen Paikannus-palvelun. Digitaalisella palvelulla voidaan lisätä ymmärrystä lemmikin ja perheen välillä, sillä sen avulla voi paitsi seurata lemmikin sijaintia ja aktiivisuutta, myös pitää kirjaa yhteiselon sujumisesta. Lisäksi verkon kautta toimiva palvelu mahdollistaa yhteydenoton lemmikkiin kilauttamalla. Digitaalinen Paikannus-palvelu tulee luontevasti helpottamaan lemmikkiperheiden arkea sekä parantamaan ...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan osavuosikatsaus Q3 2021

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen keskeiset luvut  Liikevaihto kasvoi 29 miljoonaa euroa 496 miljoonaan euroon pääasiassa camLine-yrityskaupan, Elisa Viihde Viaplay -yhteistyön ja matkaviestinnän liikevaihdon kasvun myötä. Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia 218 miljoonaan euroon. Käyttökate kasvoi 6 miljoona euroa 186 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 9 miljoonaa euroa 121 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen kassavirta pieneni 7 miljoonaa euroa ...

Jäsenistön tiedotteet

Kilpailu osaajista kovenee – Suomen hiottava prosessit kuntoon

Osaamiseen panostaminen on välttämätöntä innovaatioille, jotka kasvattavat tuottavuutta ja turvaavat hyvinvoinnin perustan, kirjoittaa FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa.

Uutiset

Datakeskusten sähköveromuutos tukee Suomen digikehitystä

Suomella on veromuutoksen jälkeen muiden maiden kanssa tasavertaiset mahdollisuudet houkutella datakeskusinvestointeja. Meillä on etunamme myös laadukkaat kansainväliset tietoliikenneyhteydet, vakaa sääntely-ympäristö, korkea koulutustaso, hyvä energian saatavuus ja suotuisa ilmasto sekä sopiva maantieteellinen sijainti. Koneiden ja laitteiden liittyminen verkkoon, tekoälyn hyödyntäminen, pilvipalvelujen lisääntyvä käyttö – kaikki digitalisoituva toiminta – tuottaa valtavan määrän dataa, joka tarvitsee turvallisen tallennuspaikan ...

Uutiset

Elisan 5G-verkko laajentunut Pudasjärvelle, Pyhäjärvelle ja Haapajärvelle

Elisan 5G-verkko on avautunut Pudasjärvelle, Pyhäjärvelle ja Haapajärvelle. Elisan 5G-verkko on käytettävissä jo 114 paikkakunnalla. Sekä Pudasjärvellä, Pyhäjärvellä että Haapajärvellä 5G-verkko on avautunut ensimmäisessä vaiheessa keskustan alueelle. Pudasjärvellä verkko laajenee vielä syksyn aikana muun muassa Syötteen alueelle.  Valtakunnallisesti Elisan 5G-verkon alueella asuu jo yli 60 % suomalaisista, ja Pohjois-Pohjanmaan asukkaistakin yli puolet.  – Suomalaiset ovat löytäneet ...

Jäsenistön tiedotteet

Digitaaliset palvelut edellyttävät hyviä viestintäverkkoja

Tämän vuoden kesäkuun lopussa laajakaistaliittymiä oli Suomessa yhteensä noin 10,3 miljoonaa. Näistä kiinteitä oli 1,7 miljoonaa ja mobiileja laajakaistaliittymiä 8,6 miljoonaa. Kiinteistä laajakaistaliittymistä suurin osa, 41 prosenttia, on FTTB- eli kuitu rakennukseen -liittymiä. 88 prosenttia niistä on kotitalouksissa. Mobiililaajakaistaliittymistä on kotitalouksissa suunnilleen puolet (46 prosenttia). Kuukausimaksullisten, rajoituksettomien tiedonsiirtoliittymien määrä kasvaa edelleen melko runsaasti. Vuoden 2017 ...

Uutiset

FiComin lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

FiComin keskeiset viestit Kilpaillut markkinat takaavat nopeat ja kohtuuhintaiset laajakaistayhteydet. Regulaation ja hallinnon tulee toimia mahdollistajana mm. teknologianeutraliteetin ja syrjimättömyyden takaamiseksi. Yhden luukun mallia ja kysy vain kerran -periaatetta koskevat toimenpide-ehdotukset ovat erittäin kannatettavia. Asioinnissa tulee pyrkiä kokonaisvaltaiseen digitalisaatioon sekä yhdenmukaistaa alueellisia lupakäytäntöjä. Sähköisen tunnistamisen ongelmat mm. erityisryhmien osalta on mahdollista ratkaista nykyisin käytössä olevaa ...

Lausunnot

Matkalipun voi jatkossakin ostaa sovelluksella ilman vahvaa tunnistautumista

Uuden maksupalveludirektiivin voimaantulo huolestuttaa verkkokauppayrityksiä (HS Talous 21.8. ja 29.8). Erityisesti asiakkaan vahvan tunnistamisen vaatimus tekee ostotapahtumasta usein aikaisempaa monimutkaisemman, eikä kaikilla yrityksillä ole vielä valmiutta toimia uusien sääntöjen mukaan. On kuitenkin hyvä huomata, että uudet vaatimukset eivät koske kaikkea digitaalista maksamista. Maksupalveludirektiivissä on niin sanottu teleyrityspoikkeus, jonka perusteella tietyt puhelinlaskulla veloitettavat, enintään 50 euron ...

Uutiset

FiComin lausunto hallituksen esitykseen laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle 11.10.2018 sekä hallintovaliokunnalle 7.12.2018 FiComin keskeiset viestit Esityksen tavoite – esteettömyyden edistäminen – on erittäin kannatettava. Jos esteettömyys on ongelma, tulee esteet poistaa tarkoituksenmukaisin keinoin. Keinoksi on valittava sellaiset, jotka toteuttavat tarkoituksen tehokkaasti, mutta aiheuttavat mahdollisimman vähän tarpeettomia kustannuksia tai ylimääräistä vaivaa. Esityksessä esitetään esteettömyyssääntelyn ulottamista saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia laajemmalle, yksityisiin tunnistuspalveluntarjoajiin. Teleyritysten ...

Lausunnot

FiComin lausunto digisopimus- ja tavarankauppadirektiivien täytäntöönpanosta

Oikeusministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin täytäntöönpanosta. FiComin edustaja on ollut jäsenenä lausuttavaa muistiota valmistelleessa työryhmässä ja tuonut FiComin näkemyksiä esille myös työryhmätyöskentelyssä. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla vielä kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: Pääviestit: Kuluttajansuojasääntelyssä tulee pyrkiä erityissääntelyn sijasta yleissääntelyyn. Uusien säädösten soveltamisala on valitettavasti jäämässä tulkinnanvaraiseksi. Digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja koskevat ...

Lausunnot

Miten luodaan luottamus digitaalisen yhteiskunnan turvallisuuteen?

“Käytännössä emme voi koskaan tietää kaikkia luottamuksen kannalta merkityksellisiä yksityiskohtia ja vaikka tietäisimmekin, emme koskaan kykenisi käsittelemään sellaista tietomassaa. Teemme siis vaistomaisesti stereotyyppeihin, eli malleihin perustuvia approksimaatioita riskistä. Onko käytettyä autoaan myyvän puolitutun kertomus vikahistoriasta vilpitön? Toimiiko puhelimeeni asennettu Koronavilkku oikein, ja tekeekö se jotakin muuta kuin oli luvattu? Mitä käyttämäni terapeuttini työnantajaorganisaatio tavoitteli nimittämällä ...

Uutiset

E-kirjat ovat ihania – paitsi verotukseltaan

Sähköiset kirjat yleistyivät 2010-luvun alussa ensin erillisissä lukulaitteissa, mutta nykyään e-kirjojen lukeminen onnistuu helposti myös älypuhelimella tai tabletilla. Viime vuonna varsinaisia e-kirjoja myytiin Suomessa tuplasti enemmän kuin edellisvuonna, ja kaikkien sähköisten julkaisujen myynti kasvoi 46 prosenttia. Niitä myytiin vajaalla 35 miljoonalla eurolla, ja osuus koko kirjamyynnistä oli 13,6 prosenttia. Kaikkiin sähköisiin julkaisuihin sisältyy e-kirjojen lisäksi sähköisessä ...

Uutiset

FiComin lausunto Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseksi

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseksi sekä asetusten N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamiseksi. FiComin keskeiset viestit: Suomessa viestintämarkkinat ovat kilpailtu ja markkinaehtoinen toimiala. Lisäksi säännöksissä ja toimiluvissa on asetettu velvoitteita verkkojen kattavuudesta ja palveluiden saatavuudesta. Palveluita on voitava ...

Lausunnot

Toimivat viestintäyhteydet ovat kunnalle kilpailuetu

Suomi on maailman johtavia tietoliikenneyhteiskuntia, jonka kaupungeissa ja kunnissa laadukkaat viestintäverkot mahdollistavat monipuolisen elinkeinoelämän, etätyön sekä näitä tukevat digitaaliset palvelut. Tämä on monella tapaa julkishallinnon ja yksityisen toiminnan selkeiden roolien ansiota, kirjoittaa Elisan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja ja FiComin hallituksen jäsen Timo Katajisto.

Blogi

MustRead: EU haluaa Facebookin ja Googlen kaltaisille jäteille enemmän vastuuta ja vähemmän valtaa – uudet digilait mylläävät internetin pelikentän uusiksi

Teksti: Mika Horelli, MustRead Viime syksynä Kaliforniassa alkoi oikeusriita, jonka vaikutukset tuntuvat myös Euroopassa asti vielä pitkään. Huippusuositun Fortnite-pelin kehittäjä, Epic Games -peliyhtiö yritti lisätä peliin mahdollisuuden ostaa pelin sisäistä valuuttaa ohi Applen ohjelmistokauppa App Storen, jossa Apple rahastaa jokaisesta pelin sisäisestä maksusta 30 prosenttia.  Apple vastasi poistamalla Fortniten kokonaan sovelluskaupastaan ja uhkasi sulkea koko ...

Uutiset

DNA TV Hubi -palvelun sisältötarjonta laajeni jälleen – Amazon Prime Videon palkitut sisällöt nyt saatavilla DNA Hubi -laitteelle

Avoimeen Android-ekosysteemiin perustuvan DNA TV Hubi -palvelun sisältötarjonta laajeni jälleen, kun Amazon Prime Video -suoratoistopalvelun suositut elokuvat ja tv-sarjat tulivat tarjolle palveluun. Suoratoistopalvelu on ladattavissa ja käytettävissä helposti muutamalla klikkauksella. DNA Hubi -laitteelle on nyt saatavilla Amazon Prime Video -palvelu muiden suosittujen suoratoistopalveluiden kuten Netflixin, Disney+:n ja Paramount+:n lisäksi. Uusille suoratoistopalveluille on kysyntää, sillä yhä ...

Jäsenistön tiedotteet