Hakutulokset haulla "digitalisaatiokehitys"

Tulokset: 1-14 (14)

Digi on yhä enemmän geo-, kauppa- ja turvallisuuspolitiikkaa

Miltä näyttää digitaalinen 20-luku näin vuosikymmenen alun perspektiivistä? 20-luvun digitalisaatiokehitys näyttää vähintäänkin jännittävältä. Samalla kun tietotekniikan kehitys jatkuu varmasti nopeana, tietopolitiikan merkitys korostuu. Digi on yhä enemmän myös geopolitiikkaa, kauppapolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa. Perinteisesti digitalisaatio on näyttäytynyt melko epäpoliittisena tehokkuuden ja tuottavuuden ajurina. Nyt korostuu, se että digitalisaatiokehityksen tulisi palvella myös yhteiskunnallisen luottamuksen rakentamista ja globaaleihin ...

Uutiset

FiComin mukana tietoyhteiskunnasta digi-Suomeen

”Suomeen on perustettu uusi elinkeinopoliittinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, jonka nimi on Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto (TTK). Järjestö aloittaa virallisesti toimintansa ensi vuoden alusta. Järjestö on rakenteeltaan ja toiminnaltaan edelläkävijä Euroopassa.” Näin kerrottiin 23.11.1999 päivätyssä tiedotteessa. FiCom – joksi lyhenne TTK pian muutettiin – oli syntynyt. ”2000-luvun alussa, FiComin perustamisen aikaan, ICT-alan hypetys oli suurimmillaan, ja ...

Uutiset

Suomi kolmantena digitaalista kehitystä mittaavissa indekseissä

EU:n Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan kehitystä mittaava indeksi DESI Euroopan komission vuosittain tekemässä Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi DESI:ssä (Digital Economy and Society Index) laaditaan kustakin EU-maasta indeksi, joka kuvaa maan digitaalista toimintakykyä ja sen kehitystä. Kokonaisindeksi koostuu viidestä eri osaindeksistä: siirtoyhteydet (connectivity), inhimillinen pääoma (human capital), internetpalvelujen käyttö (use of internet services), digitaaliteknologian integraatio (integration of ...

Uutiset

ICT-alalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuissa

Lokakuussa IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) julkaisi raportin, jonka viesti on harvinaisen selkeä: tarvitaan erittäin nopeita ilmastonmuutosta hillitseviä päätöksiä ja tekoja, jottei maapallon keskilämpötila nouse yli 1,5°C nykyisestä tasostaan ja pahimmat ympäristöriskit voidaan välttää. Käytännössä on siis tavoiteltava 45 prosenttia pienempiä päästöjä vuoteen 2030 ja lopulta saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen ...

Blogi

Kansainvälisiä tietoyhteiskuntavertailuja

EU Digital Economy and Society Index (DESI) Digibarometri Teknologiabarometri Tietoyhteiskuntavertailujen haasteellisuudesta Vertailuissa valitaan eri näkökulmia: kuinka laajalti tietotekniikka on saatavilla ja käytössä sekä toisaalta esimerkiksi mitä palveluita on sähköisesti saatavilla, millä kehitysasteella ne ovat ja paljonko niitä todellisuudessa käytetään. Vertailussa voidaan tarkastella kehitystä kuluttajan tai yrityksen näkökulmasta. Vertailtavien maiden kulttuuriset ja taloudelliset tilanteet sekä koulutuksen ...

Kansainvälisiä tietoyhteiskuntavertailuja

Kuka hallituksessa luotsaa Suomea digitulevaisuuteen?

Suomi on tunnustetusti teknologisen kehityksen ja digitalisaation kärkimaa. Edistyksellisten yritysten ja kansalaisten osaamisen lisäksi myös politiikalla on merkitystä kärkipaikan säilyttämisessä. Hallitusohjelmassa nostetaan sähköiset palvelut ja teknologinen kehitys vahvasti esiin. Digitalisaatio on hallitusohjelman keskeinen strateginen kokonaisuus, vaikka se onkin ripoteltu eri lohkojen alle. Kehityksen suunta on selvä, mutta vauhtia kannattaa tuupata lisää. Asianmukaisesti ja osaavasti kirjattujen ...

Uutiset

FiComin lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelma -selonteosta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle FiComin keskeiset viestit: Yhteiskunta on jatkossakin digikehityksen mahdollistaja, ja markkinaehtoisuus sekä kysyntä pysyvät digialan menestyksen vetureina. EU-rahoituksen ohjaamisessa on pidettävä mielessä myös valtiontukisäännökset; markkinahäiriöön ei ole varaa.  Suomen on ohjattava panostukset hankkeisiin, joilla kehitetään tehokkaasti kilpailukykyä ja vihreää siirtymää. Tuki kannattaa kohdentaa pk-yritysten digihankkeisiin, julkisten sähköisten palveluiden kehittämiseen ja tätä kautta ...

Lausunnot

Elpymisrahoituksella kasvatettava kilpailukykyä

Suomen esitys komissiolle tukirahoituksen kohteista julkaistaan lähiviikkojen aikana. On toivottavaa, että elpymistuki käytetään tehokkaasti ja keskitytään merkityksellisiin kokonaisuuksiin. Eduskunnalle annetun selonteon ja maakuntakierroksella kerättyjen tavoitteiden perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että suurten linjojen sijaan rahoitusta jaetaan monenkirjaviin hankkeisiin. On toivottavaa, että tuen vaikuttavuutta arvioidaan jälkikäteen myös kansallisella tasolla; miten hankkeet ovat edistäneet keskeisintä tavoitetta, kilpailukyvyn kasvattamista. ...

Uutiset

Näissä onnistuttiin, tässä ei: missä mennään digi-Suomen edistämisessä?

Tultuani pari vuotta sitten FiComin hallituksen puheenjohtajaksi peräänkuulutin blogissani digi-Suomen edistämistä yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi. Puheenjohtajakauteni nyt päättyessä on mielenkiintoista katsoa taaksepäin ja pohtia, mitä on saatu aikaiseksi, kirjoittaa DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen.

Blogi

Hallitusohjelman digihankkeisiin tarvitaan vauhtia

Suomi haluaa hallitusohjelman mukaan olla kokoaan suurempi kansainvälinen vaikuttaja. Digiasioissa meillä on siihen suorastaan velvollisuus, koska Suomi on komission digitalisaatiomittauksissa Euroopan kärkimaa ja siten suunnannäyttäjä. Vaikuttajan rooli vaatii nykyistä aktiivisempaa EU-politiikkaa ja kykyä verkostoitua muiden teknologisesti kehittyneiden maiden kanssa. Asioita on edistettävä yhteisrintamassa. Digikehitystä säädellään EU:ssa – aktiivinen panos tarpeen Euroopan unionissa on meneillään useita ...

Uutiset