Hakutulokset haulla "ilmasto"

Tulokset: 1-20 (36)

Elisan osavuosikatsaus Q1 2022

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen keskeiset luvut Liikevaihto kasvoi 30 miljoonaa euroa 511 miljoonaan euroon pääasiassa matkaviestintä- ja digitaalisten palvelujen sekä laitemyynnin kasvun myötä. Matkaviestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia 224 miljoonaan euroon. Käyttökate kasvoi 7 miljoonaa euroa 177 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 9 miljoonaa euroa 111 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen kassavirta kasvoi 6 miljoonaa euroa 66 miljoonaan ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ilmastolaiksi

FiComin pääviestit Ilmastovuosikertomus on merkityksellinen lisä kokonaiskuvan saamiseksi politikkatoimien toteutumisen seurannassa. Ilmastovuosikertomuksessa tulee seurata myös teknologisten ratkaisujen vaikutusta, ns. hiilikädenjäljen kehitystä. Hyvä lähtökohta olisi arvioida vuosittain julkisten digipalveluiden hiilikädenjälkeä. Digitalisaatio on osa ilmastonmuutoksen torjunnan ratkaisua Ilmastonmuutoksen hillitseminen on monimutkainen kokonaisuus ja digitalisaatio luo konkreettiset välineet onnistua vaativassa haasteessa. Se antaa keinot analysoida isoja datamassoja ja ...

Lausunnot

ICT ja ympäristö

Sähkönkäyttö Kasvihuonekaasut Tutkimuksia ICT-alan ympäristövaikutuksista Sähkön käyttö ICT-toimialan sähkönkäyttö Suomessa “Toimialat yhteensä” sisältää tässä myös kotitaloudet. ICT-toimiala tässä sisältää Tilastokeskuksen toimialaluokat (luokkien nimet muuttuneet 2019) 26: Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 61: Televiestintä 62–63 Tietojenkäsittelypalvelu Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona Vuonna 2019 ICT-toimialan sähkönkäyttö kasvoi 5,9 % edellisestä vuodesta. Osuus kaikkien toimialojen sähkönkäytöstä oli 2,07 %. ...

ICT-toimiala ja ympäristö

Kaikki EU-maat tarvitsevat ilmastostrategioita

Liikenne- ja viestintäministerinä Sanna Marin asetti työryhmän laatimaan tieto- ja viestintäteknologiasektorin ilmasto- ja ympäristöstrategiaa. Päämääränä on muodostaa yhteinen näkemys alan kansallisista ilmasto- ja ympäristövaikutuksista ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millainen rooli ICT-alalla on kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tarkasteltava ajanjakso on vuoteen 2035 asti, ja työn on määrä valmistua vuoden kuluttua. Ryhmässä on ...

Uutiset

DNA:n vuosikertomus 2021 julkaistu – lue merkittävistä harppauksista monimuotoisuus- ja ilmastotyössä

DNA julkaisi 8.3.2022 vuosikertomuksensa yhteydessä vastuullisuusraporttinsa. Raportista selviää monia merkittäviä kehitysaskeleita esimerkiksi ilmastopäästöjen, monimuotoisuuden ja digitaalisen yhdenvertaisuuden osalta. Merkittävä 30 % päästöjen lasku  Vuonna 2021 DNA:n energiankulutuksesta aiheutuvat epäsuorat päästöt (Scope 2) olivat 9 625 hiilidioksiditonnia, mikä on noin 30 % vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin päästömme olivat 13 870 tonnia. Vaikka DNA:n sähkönkulutus kasvoi, päästöt pienenivät kiitos ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategiasta

Liikenne- ja viestintäministeriölle FiComin keskeiset viestit: Strategia on hyvä perusta ICT-alan päästöseurannan kehittämiseksi. ICT-alan ilmastovaikutuksia on tutkittu, mutta on haastavaa pysyä teknologisen kehityksen mukana ja tuottaa riittävän ajantasaista tietoa. Suomen on oltava aktiivinen ja aloitteellinen, jotta saadaan ICT-alan päästöjen yhteiseurooppalainen mittaristo. Kuluttajien tietämystä aineettomien palveluiden ilmastovaikutuksista tulee kasvattaa. ICT-laitteiden energiatehokkaan käytön, kuten myös kybertuvallisuuden ja ...

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston Agenda 2030 -selonteosta

FiComin keskeiset viestit Digitalisaation tuomat hyödyt ja mahdollisuudet ovat jääneet Agenda 2030 -toimintaohjelmassa hämmästyttävän vähälle huomiolle. Ohjelman seurannassa tätä kehitystä pitäisi arvioida ja nostaa esiin. Vihreä siirtymä ja digitalisaatio tukevat toisiaan. Esimerkiksi kiertotalouden edistäminen on riippuvainen digikehityksestä. Valtion rooli on olla digitaalisten palveluiden ja digikehityksen mahdollistaja ja yritysten niiden toteuttaja. Kuten selonteossakin todetaan, globaali kestävän ...

Lausunnot

Tulevaisuus tarvitsee rakenteiden päivittämistä

Mitkä ovat mielestäsi tulevaisuuden tärkeimmät digitrendit ja miksi? Keskeinen trendi on avoimeen standardisointiin ja yhteentoimivuuteen perustuva hajautettu datainfra ja datan virtualisoiminen sekä data-avaruudet, jotka luovat puitteet tiedon jakamiselle ja hyödyntämiselle niin sektoreittain, kuten liikenne- tai terveysdata, kuin sektorirajojen yli. Tämä mahdollistaa pilvipalveluiden lisääntyvän käytön myötä tekoälyn, laskennan, sovellusten ja palvelujen skaalautumisen helpolla ja edullisella tavalla ...

Uutiset

Kuka vähentää eniten lämmitysenergian käyttöä talvella? Pääkaupunkiseudulla alkaa nyt Suomen ensimmäinen taloyhtiöiden Energiahaaste

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella käynnistyy joulukuussa ensimmäinen taloyhtiöiden Energiahaaste, jossa taloyhtiöt pääsevät mittelemään kaukolämmön energiankulutuksen merkeissä. DNA Oyj:n Wattinen-lämmityspalvelun järjestämässä Energiahaaste 2021 -kilpailussa etsitään pääkaupunkiseudun eniten lämmitysenergiaa tulevana talvena vähentävää taloyhtiötä. Haaste auttaa taloyhtiöitä seuramaan energiankulutustaan ja keksimään uusia keinoja sen tehostamiseen. Asumisen lämmitykseen käytettävän energian ympäristövaikutuksesta on puhuttu viime aikoina runsaasti ja ...

Jäsenistön tiedotteet

Digiala tunnistaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset

Tieto- ja viestintätekniikan hiilidioksidipäästöt ja ympäristövastuu ovat olleet esillä niin mediassa kuin some-keskusteluissakin tänä kesänä. Hyvä niin, sillä asia on tärkeä ja on tärkeää lisätä ymmärrystä digialan energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä sekä alan myönteisistä vaikutuksista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Moderni yhteiskunta perustuu laadukkaisiin tietoliikenneyhteyksiin ja laajaan tietotekniikan hyödyntämiseen. Suomi sijoittuu monellakin mittarilla digikehityksen kärkimaiden joukkoon ja erityisesti mobiiliverkot ...

Uutiset

Digitalisaatio on ilmastohaasteen ratkaisija – ICT-ala ratkaisujen tekijä

Elina Ussan puheenvuoro ja esitys ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väliraportin julkistustilaisuudessa 15.6.2020: Suomi on digitalisaation kärkimaa. Olemme toista vuotta peräkkäin EU-maista ensimmäisenä vuosittaisessa DESI-tutkimuksessa. Tulos perustuu niin suomalaisten digitaitoihin, julkisiin digitaalisiin palveluihin kuin viestintäverkkojen kattavuuteenkin. On siis luonnollista, että käymme läpi myös ICT-alan omia ilmastovaikutuksia ensimmäisenä maana EU:ssa. Suomessa kiinteä laajakaistaverkko kattaa 75 % väestöstä, ja ...

Uutiset

Datakeskusten sähköveromuutos tukee Suomen digikehitystä

Suomella on veromuutoksen jälkeen muiden maiden kanssa tasavertaiset mahdollisuudet houkutella datakeskusinvestointeja. Meillä on etunamme myös laadukkaat kansainväliset tietoliikenneyhteydet, vakaa sääntely-ympäristö, korkea koulutustaso, hyvä energian saatavuus ja suotuisa ilmasto sekä sopiva maantieteellinen sijainti. Koneiden ja laitteiden liittyminen verkkoon, tekoälyn hyödyntäminen, pilvipalvelujen lisääntyvä käyttö – kaikki digitalisoituva toiminta – tuottaa valtavan määrän dataa, joka tarvitsee turvallisen tallennuspaikan ...

Uutiset

Energiavero laskettava Ruotsin tasolle

Suomella ja Ruotsilla on periaatteessa tasavertaiset edut vahvaan palvelinkeskusteollisuuteen. Meillä on muun muassa hyvät kansainväliset tietoliikenneyhteydet, vakaa sääntely-ympäristö, korkea koulutustaso, hyvä energian saatavuus ja suotuisa ilmasto ja sopiva maantieteellinen sijainti. Kilpailukykyämme heikentää Suomen korkea energiaverotus. Ruotsiin verrattuna vero Suomessa on suurille palvelinkeskustoimijoille 14-kertainen ja pienille, alle viiden megawatin datakeskuksille, 45-kertainen Ruotsiin verrattuna. Ruotsi alensi sähköverotustaan ...

Uutiset

FiComin lausunto Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta

Liikenne- ja viestintäministeriölle Onko arvioinnin lähestymistapaan tai menetelmiin kommentteja tai kehittämistarpeita? FiCom kommentoi yleisesti kohtia 5.5 ja 5.6 sekä niissä olevia kirjauksia viestintäverkoista ja tietoturvasta. Kuten arvioinnissa muun muassa todetaan liikennejärjestelmän vaikutukset energiaverkkoihin liittyvät automaation edellytyksiin, häiriönhallinnan ja liikenteen seurannan edellytyksiin. Yleisesti voidaan todeta, että vuonna 2018 laaditussa digitaalisen infrastruktuurin strategiassa on hyvät lähtökohdat liikenteen ...

Lausunnot

Suomen sähkövero laskettava Ruotsin tasolle

Suomella ja Ruotsilla on periaatteessa tasavertaiset edut vahvaan palvelinkeskusteollisuuteen. Meillä on muun muassa hyvät kansainväliset tietoliikenneyhteydet, vakaa sääntely-ympäristö, korkea koulutustaso, hyvä energian saatavuus, suotuisa ilmasto sekä sopiva maantieteellinen sijainti. Suomen kilpailukykyä heikentää korkea energiaverotus. Ruotsiin verrattuna vero Suomessa on suurille palvelinkeskustoimijoille 14-kertainen ja pienille, alle viiden megawatin datakeskuksille, 45-kertainen. Ruotsi alensi muutama vuosi sitten sähköveronsa ...

Blogi

Suomalaisten supervoimilla parempaan vuoteen 2022

Olisi mukava ottaa suuntaa alkavaan vuoteen 2022 mainitsematta koronaepidemiaa. Vuosi 2021 jää kuitenkin historiaan poikkeusjaksona, joka ennakoi myös tulevien vuosien kehitystä, kirjoittaa Telian toimitusjohtaja ja FiComin hallituksen puheenjohtaja Heli Partanen.

Blogi