Hakutulokset haulla "kaapelitelevisio"

Tulokset: 1-20 (31)

Maksu-tv

Maksu-tv-tilaajien osuus tv-talouksista Maksu-tv-tilaajat kaapelitelevisio- ja iptv-verkossa Maksu-tv-taloudet kaikissa tv-talouksissa Maksu-tv-tilaajien osuus tv-talouksista Maksu-tv-tilaajia televisioverkossa yleensä Finnpanelin mukaan maksukanavien tilaajatalouksien kokonaismäärä (sisältää antenni-, kaapeli- ja satelliittivastaanottotavat ja myös internetissä olevia maksukanavia. Lukuun voi osittain sisältyä myös pelkästä IPTV-peruspalvelusta maksavia talouksia). Maksullisia tv-kanavia tilaavien osuus kotitalouksista Vuonna 2020 maksullisia-tv-kanavia tilasi 711 000 taloutta, joka oli 26 prosenttia ...

Televisioverkko

IPTV

IPTV Suomessa Pohjoismaat ja Baltian maat IPTV (internet protocol television) on teleoperaattorin laajakaistaverkossa tarjoama internetyhteyteen perustuva televisiopalvelu, joka mahdollistaa vähintään kaikkien vapaasti vastaanotettavien valtakunnallisten televisio-ohjelmistojen lineaarisen vastaanoton IPTV Suomessa IPTV-liittymien määrä Suomessa  2020 IPTV-liittymien määrä vuonna 2020 oli 666 000. Kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 36,8 prosenttia. Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto FiComin kyselyssä kaapelitelevisioverkon ...

Televisioverkko

Televisiot lähetyskanavittain ja katselutavoittain

Televisiotaloudet liittymätyypeittäin Suomessa HD-kanavien vastaanotto suomalaisissa tv-talouksissa Pohjoismaat ja Baltian maat Eri mittaustapojen eroja Suomen osalta Finnpanel kysyy tiedot kuluttajilta, FiCom operaattoreilta.  Liikenne- ja viestintävirastolla on sekä operaattorikysely (varsinainen tilasto) että Kuluttajatutkimuksen kuluttajakysely. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat kuluttajakyselyihin. Operaattorin vastaus on täsmällinen, mutta sisältää myös esimerkiksi kerrostaloasukkaat, joilla asunnossaan on kaapeliliittymä, mutta joilla ei ole televisiota ...

Televisioverkko

Kumpaa katsot mieluummin – terävää vai sumeaa kuvaa?

Nykyään televisiosisältöjä voi katsella missä vain, milloin vain ja melkeinpä millä laitteella vain. Televisiosignaali tulee noin puoleen kodeista antenni- ja puoleen kaapeliverkon kautta. Reilu neljännes suomalaistalouksista käyttää laajakaistaverkon IPTV-palveluja, joista peruskanavien lisäksi löytyy kanavapaketteja, videokirjastoja ja verkkotallennuspalvelu. Hybridi-tv:ssä yhdistyvät netin ja television ominaisuudet Meistä joka neljäs katsoi viime vuonna viikoittain kotimaisten toimijoiden suoratoistopalveluja, kuten Yle ...

Uutiset

Kaapeliverkon taajuudet hyötykäyttöön

Teleste on kotimainen teknologiakonserni ja FiComin jäsenyritys, joka on jo vuosikymmeniä kehittänyt ja tarjonnut video- ja laajakaistateknologioita sekä niihin liittyviä palveluita. Kysymyksiimme vastasi Telestestä Arttu Purmonen, Vice President, System Marketing. Mikä on Telesten näkemys siirtovelvoitteesta? Useimmat operaattorit operoivat monia verkkoja, joiden pääasiallinen tarkoitus on tuoda nopeat laajakaistayhteydet kaikille. Näemme reilun kilpailun eri operaattorien ja verkkoteknologioiden ...

Uutiset

Siirtovelvoite on aikansa elänyt

Siirtovelvoitteen tavoitteena on ollut varmistaa yhteiskunnallisesti merkittävien kanavien ja sananvapauden kannalta tärkeiden ohjelmasisältöjen saatavuus kaapeliverkoissa. Nykyisessä mediaympäristössä ajatus on auttamatta vanhanaikainen.

Blogi

Tarkkana telkkariostoksilla

FiCom koordinoi televisiolaitteiden testaus- ja sertifiointijärjestelmää Suomessa. Testaus käynnistettiin yhteistyössä operaattoreiden ja laitevalmistajien kanssa vuonna 2006. Tuolloin haluttiin varmistaa, että televisiolaitteet toimivat oikein jo ennen kuin ne saapuvat kuluttajien saataville kauppoihin. Laitevalmistajille vapaaehtoinen testaus ei ole laatutesti, emmekä laita laitteita paremmuusjärjestykseen, vaan tavoitteena on varmistaa niiden toiminta kaikkien eri suomalaisoperaattoreiden televisioverkoissa. Antenniverkkoa Suomessa operoi Digita ...

Uutiset

IP-pohjaiset videopalvelut eivät ole lineaarisen television loppu

Samaan aikaan kun IP-pohjaiset videopalvelut yleistyvät, säilyvät tietyt asiat edelleen muuttumattomina. Suurimmalle osalle ihmisistä tv-kokemuksen ytimessä on edelleen lineaarinen televisio. Niin kauan kuin kotona on tv-vastaanottimia, lineaariset televisiolähetykset rikastavat kuluttajien arkea ja operaattorit tarvitsevat videokeskusteknologioita niiden toteuttamiseen. Kulutustottumusten muuttuessa myös teknologiat muuttuvat; verkoista tulee nopeampia ja siirtonopeudet kasvavat, samalla dataformaatit ja pakkausmenetelmät muuttuvat jatkuvasti tehokkaammiksi. ...

Blogi

Siirtovelvoite poistettava myös Ylen kanavilta

Vuonna 2017 siirtovelvoitteen piiristä poistettiin viimeisetkin kaupalliset televisiokanavat, MTV3 ja Nelonen. Näiden kanavien jakelu on kaapeliverkoissa jatkunut entiseen tapaan siirtovelvoitteen päättymisestä huolimatta. Yleisradion kanavien siirtovelvoitteelle ei myöskään löydy perusteita.  Siirtovelvoitteen säätämisen aikaan maanpäällinen antenni-tv-verkko oli Yleisradion hallussa, ja kaapeliverkkoja hallinnoivat kaapeliverkkoyhtiöt. Tilanne on vuosien myötä olennaisesti muuttunut ja sääntelyn ongelmallisuus korostunut. Tänä päivänä Ylen kanavien ...

Uutiset

Katselu ja kuuntelu pysyy, muodot muuttuvat

Televisio-ohjelmien katseleminen pitää pintansa Televisiota katselee päivittäin 66 % ja viikoittain 87 % suomalaisista. Käytämme television katseluun keskimäärin 2 tuntia 42 minuuttia vuorokaudessa. Päivittäin tv-ruudun äärellä vietetty kokonaisaika on kuitenkin 41 minuuttia enemmän. Kokonaisaikaa lisäävät pelaaminen sekä suoratoistopalveluiden, tallenteiden sekä dvd:n tai blu-rayn katselu. Perinteinen television katselu on viime vuodet pysynyt ajallisesti suhteellisen tasaisena; viimeisen neljän vuoden ...

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

Sivistysvaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä HE 98/2020 vp laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (SVPL) muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Videonjakoalustapalvelun määritelmän tulee SVPL:ssä vastata sitä, miten se AVMS-direktiivissä on määritelty. Kaapelitelevisioverkon siirtovelvollisuuksia tulee tarkastella viipymättä, koska velvollisuudet eivät ole enää välttämättömiä ...

Lausunnot

Laajakaistatukilain uudistus etenee – mitä tuella on saatu?

Valtion budjettiin on varattu ensi vuodelle viisi miljoonaa euroa laajakaistatukea. Tukirahaa voidaan myöntää nopeiden yhteyksien rakentamiseen alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025. Vertailun vuoksi: teleyritykset investoivat verkkorakentamiseen vuosittain noin puoli miljardia euroa, joista kiinteisiin yhteyksiin investoidaan yli puolet. Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti vapun alla lausunnolle luonnoksen laajakaistatukilaiksi. Ehdotus on jatkoa Nopea ...

Uutiset

FiComin lausunto laajakaistatukilaista

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi laajakaistarakentamisen tuesta (luonnos). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa[1] seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Olennaista on, ettei tuki vääristä kilpailutilannetta ja markkinoita. Tukisääntelyä uusittaessa, sen tulisi olla aidosti teknologianeutraali sekä syrjimätön. Nopeaa laajakaistayhteyttä ei ole aiemmin määritelty lainsäädännössä, joten kyse on perustavanlaatuisesta ja merkittävästä ehdotuksesta. Nopean ...

Lausunnot

Teledirektiivin implementointi kansalliseen lainsäädäntöön alkanut

Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut suuren sähköisen viestinnän lainsäädäntöä koskevan uudistuksen, jolla pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n European Electronic Communications Code (EECC) eli niin sanottu teledirektiivi. Suomi on ensimmäisiä maita, jotka ovat implementoimassa teledirektiiviä kansalliseen lainsäädäntöön. Lakiuudistuksen tavoitteena on uudistaa kansallista sähköisen viestinnän lainsäädäntöä, muun muassa edistää laajakaistaverkkojen ja viestintäpalvelujen saatavuutta sekä palvelujen esteettömyyttä ja kuluttajan oikeuksia. ...

Uutiset

FiComin mukana tietoyhteiskunnasta digi-Suomeen

”Suomeen on perustettu uusi elinkeinopoliittinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, jonka nimi on Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto (TTK). Järjestö aloittaa virallisesti toimintansa ensi vuoden alusta. Järjestö on rakenteeltaan ja toiminnaltaan edelläkävijä Euroopassa.” Näin kerrottiin 23.11.1999 päivätyssä tiedotteessa. FiCom – joksi lyhenne TTK pian muutettiin – oli syntynyt. ”2000-luvun alussa, FiComin perustamisen aikaan, ICT-alan hypetys oli suurimmillaan, ja ...

Uutiset