Hakutulokset haulla "kyberturvallisuus"

Tulokset: 1-20 (60)

eViljapassi tuo tuotteen arvoketjun nyt myös kuluttajan ruokapöytään

Cinia ja Second Thought julkistavat sähköisen viljapassin UPIDS-tuotetietojärjestelmään. Näin voidaan kertoa tietoja viljatuotteen matkasta sekä viljelijälle että kuluttajalle uudella tavalla. Viljelijä hyötyy, kun sähköinen järjestelmä tehostaa ja helpottaa työtä, ja kuluttaja saa tuotteesta enemmän tietoa kuin aiemmin. Cinian kehittämän eViljapassin ottaa ensimmäisenä käyttöön Malmgårdin kartano. Viljapassi on viljalähete ja kuormakirja, jota käytetään maatilojen ja viljakaupan ...

Jäsenistön tiedotteet

Kansalaisten turva on valtion vahva kyberpanostus

Kansalaisten luottamus viestintäverkkojen tietoturvaan on teleyritysten liiketoiminnan ydin. Traficomin mukaan viestintäverkkojen turvallisuutta voidaan pandemiavuoden aikanakin pitää hyvänä. Kyberturvallisuus maailmanpolitiikan keskiössä Kyberturvallisuudesta on tullut kiihkeä teema suurvaltapolitiikkaan. Maailmanlaajuisen verkon kautta tehtävät kyberhyökkäykset muuttavat konfliktien luonnetta: vastustajaan vaikuttaminen ei rajoitu enää vain fyysiseen maailmaan. Kyberturvallisuus oli kesällä ensi kertaa myös YK:n turvallisuusneuvoston julkisen kokouksen virallisena aiheena. Kyberturvallisuus ...

Uutiset

FiCom vietti kyberkuukautta kouluttaen

FiCom tuotti yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen Digipoolin kanssa kyberkoulutuspaketin, joka keskittyi kyberhäiriötilanteissa huomioitavaan lainsäädäntöön, suosituksiin ja standardeihin. Koulutus perustui kyberhäiriötilanteista ja niihin varautumisesta laadittujen selvitysten pohjalta tehtyihin suosituksiin, ja oli tarkoitettu sekä kyberturvallisuudestaan huolehtiville yrityksille että IT- ja tietoturvapalveluiden tarjoajille. Koulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujille työkaluja ja hyviä käytäntöjä yrityksen kyberturvallisuuden hallintaan. Kouluttajana toimi FiComin lakimies Asko ...

Uutiset

Kyberturvallisuuden kehittäminen ei ole pikamatka vaan maraton

Kyberturvallisuuden kokonaistilan parantamista koskevaan tarpeeseen ovat vaikuttaneet yhteiskunnan toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset, jatkuvasti kehittyvät kyberturvallisuusuhkat, ICT-ympäristöjen kompleksisuuden lisääntyminen, sulautettujen ja perinteisten ICT-järjestelmien konvergenssi sekä kansallisessa toiminnassa havaitut kehittämiskohteet. Kyberturvallisuusuhkien realisoitumisen nähdään aiheuttavan myös entistä suurempia vaikutuksia vahvasti verkottuneen yhteiskunnan kriittisille toiminnoille ja tietosuojalle. Yhteiskunta on yhä riippuvaisempi digitaalisesta toimintaympäristöstä, minkä vuoksi kyberturvallisuuden tulee olla sisäänrakennettuna ...

Uutiset

Eri hallinnonalojen yhteistyö kyberturvallisuudessa liian vähäistä

Millainen on Suomen kyberturvallisuuden tila? Kenen vastuulle kyberturvallisuus kuuluu tai pitäisi kuulua? Kyberturvallisuuden tilaa seurataan tarkasti, sillä sen merkitys Suomen turvallisuudelle kasvaa jatkuvasti. Kyberympäristön kehitykselle on ominaista kiihtyvä muutosnopeus, monimutkaisuus ja ennalta-arvaamattomuus. Tänä päivänä keskeisin haaste on toiminnan hajautuminen eri toimijoiden vastuulle. Eri hallinnonalojen yhteistyö kyberturvallisuudessa on käsitykseni mukaan edelleen liian vähäistä. Suomeen tarvittaisiin selkeä ...

Uutiset

Yrityksen tietoturvassa näkökulmat vaihtelevat mutta tavoite yhdistää

Tietoturvallisuuden tärkein tekijä on näppäimistön ja tuolin välissä, eli jokainen meistä, kirjoittaa DNA:n turvallisuusjohtaja Seppo Pekonen.

Blogi

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021)

Kansalaisten turva on valtion vahva kyberpanostus Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuuden ylläpitäminen vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja panostusta – sama pätee niin yritysten kyberturvatoimiin kuin valtionkin varautumiseen.  Kyberturvallisuustoimissa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten ja verkotettujen järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin. Kyberturvallisuuteen panostaminen on ennen kaikkea tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan ...

Lausunnot

Suomalaisten kyberturvallisuus kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla

“Kohtalaisen hyvän aseman saavuttaminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä niin viranomaisten kuin yksityisen puolen toimijoiden osalta. Erityisesti suomalaisilla teleyrityksillä on ollut tässä keskeinen rooli. Tekemistä on kuitenkin edelleen valtavasti jäljellä”, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki. Mitkä ovat suurimmat viestintä­verkkojen ja -palveluiden kyberuhat Suomessa? Erityisesti erilaiset kiristyshaittaohjelmat ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä suomalaisiin kuntiin kohdistuneiden kyberhyökkäysten takia. Verkkorikolliset käyttävät ...

Uutiset

Digialan onnistumiset nostavat kyberturvallisuuden kehitystarvetta

Tietoliikenteen ja ICT-järjestelmien varautumiskyky poikkeamiin on avainasemassa, kun pohditaan yhteiskunnan jatkuvuudenhallintaa huoltovarmuusnäkökulmasta. Kuluneen vuoden aikana se on osoittautunut keskeiseksi kahdella tapaa – tosielämän poikkeustilanteessa ja kriittisten toimialojen kyberturvallisuuden kypsyystarkastelussa. Onnistumiset kasvattavat luottamusta digitaalisiin ratkaisuihin, mikä entisestään lisää tarvetta niiden suojaamiseen. Koronan alku oli varautumisen tositilanne Koronatilanteen aiheuttama digiloikka osoitti digialan hyvän varautumisen muutoksiin ja häiriöihin. ...

Uutiset

Kyberturvallisuuskeskus on luottamusyhteiskunnan malliesimerkki

Kansalaisyhteiskunta toimii yhä vahvemmin sähköisten palveluiden ja digitaalisen tiedon varassa. Digitaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa palveluiden kehitystä. Koska palveluiden turvallisuuteen pitää voida luottaa, on kyberturvallisuus avainasemassa digitaalisuuden tehokkaassa hyödyntämisessä. EU:n jäsenvaltioiden yhteistä 5G-riskiarviointia seuraa joulukuussa julkaistava toimenpideohje, jonka tavoitteena on lieventää tunnistettuja kyberturvallisuusriskejä. Yksi keskeisiä kehittämiskohtia Euroopan tasolla on viranomaisyhteistyön parantaminen kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Suomessa on ...

Uutiset

FiComin lausunto esityksestä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta COVID-19-epidemian hallinnan tueksi

FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Telealalla on kykyä ja halua auttaa COVID-19-epidemian hillitsemisessä. On ensiarvoisen tärkeää, että sovellusten kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta huolehditaan riittävän tehokkaasti. Sovellusten tulee perustua vapaaehtoisuuteen, ja ne tulee poistaa käytöstä, kun niitä ei enää tarvita. FiCom pitää sosiaali- ja terveysministeriön esitystä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta COVID-19-epidemian ...

Lausunnot

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Telealalla on kykyä ja halua auttaa COVID-19-epidemian hillitsemisessä. On ensiarvoisen tärkeää, että sovelluksen kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta huolehditaan riittävän tehokkaasti. Sovelluksen tulee perustua vapaaehtoisuuteen, ja se tulee poistaa käytöstä, kun sitä ei enää tarvita. FiCom pitää hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi tartuntalain ...

Lausunnot

Kasvava kyberturvallisuusala tarvitsee monipuolisia osaajia

Kyberturvallisuuden merkitys kansalaisten arjessa ja kokonaisten yhteiskuntien toiminnassa on ollut jo pitkään kasvussa. Samoin alan teollisuuden merkitys työllistäjänä ja potentiaalisena vientialana on saanut aiempaa enemmän huomiota. Kyberturvallisuuden kotimainen menestys perustuu vahvasti kovaan osaamiseen ja tutkimukseen sekä yhteistyöhön.   Pula osaajista haastaa globaalia kasvualaa Suomessa toimivan kyberturvallisuusalan järjestön Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry:n jäsenkyselyn ...

Uutiset

Cinia ostaa OptimeSys-tietoturvayhtiön

Korkean käytettävyyden tietoverkko- ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja Cinia Oy ostaa tietoturvaan erikoistuneen ICT-alan asiantuntijayritys OptimeSysin. Kauppa vahvistaa Cinian jo olemassa olevaa kyberturvallisuusliiketoimintaa merkittävästi. Cinia Oy ja OptimeSys Group Oy:n omistajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen OptimeSys Group Oy:n koko osakekannan ostamisesta. OptimeSys on tietoturvaan erikoistunut ICT-alan asiantuntijaorganisaatio, joka on vuodesta 2007 saakka pitänyt huolta asiakkaidensa IT-ympäristöjen toimivuudesta ja ...

Jäsenistön tiedotteet

Rutkasti enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia

Mobiiliverkkojen kehitys on ollut huimaa. Vajaassa kolmessakymmenessä vuodessa harvojen herkusta, ”raahattavista” matkapuhelimista, on tullut kaikkien taskussa kulkevia tietokoneita ja katselulaitteita. Suomessa on oltu edistyksellisesti etukenossa niin mobiiliteknologian kehittämisessä kuin sen käyttöönotossa. Meillä on yli 9 miljoonaa matkaviestinliittymää, ja käytämme eniten mobiilidataa maailmassa. Tämä osoittaa, että suomalaiset ovat mobiilikansaa. Rohkea ja ennakkoluuloton taajuuspolitiikka on osaltaan mahdollistanut teknologian kehittämisen ...

Blogi

Mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttö COVID-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selvityksestä komission suosituksesta unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön COVID-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Telealalla on kykyä ja halua auttaa COVID-19-epidemian hillitsemisessä. Jo nyt viranomaisten päätöksenteon tueksi tarjotaan anonymisoituja tilastoanalyyseja ihmisten ...

Lausunnot

Komission NIS 2.0 -direktiiviehdotuksen valuvirheet korjattava muissa EU-elimissä

Euroopan komissio arvioi viime vuoden aikana verkko- ja tietoturvadirektiiviä (NIS-direktiivi) ja sen soveltamiskokemuksia. Arvioinnin perusteella komissio on päätynyt ehdottamaan uutta, ns. NIS 2.0 -direktiiviä kyberturvallisuuden korkean tason varmistamiseksi EU:n alueella. Direktiivin velvoitteita ollaan kohdentamassa merkittävään määrään toimijoita tai toimintoja, joille tällaiset vaatimukset ovat täysin uusia. Komissio on arvioinut, että sääntelystä aiheutuu 22 % kasvu toimijoiden ...

Uutiset

(Ei oo) pilvee, pilvee, pilvee…

Miten pilvipalvelujen käyttö vaikuttaa organisaatioiden toimintakykyyn, kysyy Janne Tägtström, Cisco Suomen ja Baltian toimitusjohtaja ja FiComin hallituksen jäsen.

Blogi