Hakutulokset haulla "laajakaistatuki"

Tulokset: 1-10 (10)

FiComin lausunto asetusluonnokseen kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa

Liikenne- ja viestintäministeriölle Vaikka FiCom ry ei ole saanut lausuntopyyntöä valtioneuvoston asetusluonnoksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (luonnos), FiCom toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Toisin kuin yleisesti oletetaan, EU:n suositus [1] eikä ryhmäpoikkeusasetuskaan edellytä laajakaistayhteydeltä symmetrisyyttä, joten symmetrisyysvaatimuksesta luopuminen [2] on perusteltua ja kannatettavaa.  Tämä olisi tarkoituksenmukaista tuoda esille myös perustelumuistiossa, jotta vältytään ...

Lausunnot

FiComin lausunto laajakaistatukilaista

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi laajakaistarakentamisen tuesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Tärkeintä on, ettei tuki vääristä kilpailutilannetta ja markkinoita, ja ettei se vaikuta markkinaehtoiseen rakentamiseen ja palveluiden tuottamiseen. Julkista rahoitusta tulee kohdentaa ainoastaan alueille, joille ei markkinaehtoisesti synny tarjontaa. Teleyritykset investoivat ...

Lausunnot

FiCom lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiCom ry:ltä lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi 2021 (HE 146/2020 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: Laajakaistatukilaki Talousarviossa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle (pääluokka 31) esitetään valtionavustusta valtakunnallisen laajakaistaohjelman jatkamista 5 miljoonan euron lisärahoituksella (siirtomääräraha 3 v). Määrärahaa saa käyttää laajakaistarakentamisen tuesta annettavassa hallituksen esityksessä tarkoitetun Liikenne- ...

Lausunnot

Laajakaistatukilain uudistus etenee – mitä tuella on saatu?

Valtion budjettiin on varattu ensi vuodelle viisi miljoonaa euroa laajakaistatukea. Tukirahaa voidaan myöntää nopeiden yhteyksien rakentamiseen alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025. Vertailun vuoksi: teleyritykset investoivat verkkorakentamiseen vuosittain noin puoli miljardia euroa, joista kiinteisiin yhteyksiin investoidaan yli puolet. Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti vapun alla lausunnolle luonnoksen laajakaistatukilaiksi. Ehdotus on jatkoa Nopea ...

Uutiset

FiComin lausunto laajakaistatukilaista

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi laajakaistarakentamisen tuesta (luonnos). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa[1] seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Olennaista on, ettei tuki vääristä kilpailutilannetta ja markkinoita. Tukisääntelyä uusittaessa, sen tulisi olla aidosti teknologianeutraali sekä syrjimätön. Nopeaa laajakaistayhteyttä ei ole aiemmin määritelty lainsäädännössä, joten kyse on perustavanlaatuisesta ja merkittävästä ehdotuksesta. Nopean ...

Lausunnot

Laajakaistatukilaki kaipaa remonttia

Vaikka koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on lisännyt liikennettä Suomen kattavissa viestintäverkoissa huomattavasti, ne toimivat edelleen hyvin. Suomessa verkot on rakennettu pääosin markkinaehtoisesti. Teleyritykset investoivat verkkorakentamiseen vuosittain yli puoli miljardia euroa. Valtio on tukenut kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista tähän mennessä 64 miljoonalla eurolla. Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti tammikuussa, että se ryhtyy valmistelemaan laajakaistarakentamisen valtiontuen jatkamista koskevaa lainsäädäntöä. Uusi ...

Jäsenistön tiedotteet

Hallituksen budjetti: ei laajakaistatukia ensi vuonna

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa esitetään tulevaisuusinvestointina 30 miljoonaa euroa laajakaistatuen jatkamiseksi. Vielä ensi vuoden budjettiin rahaa ei kuitenkaan ole sisällytetty, joten nyt on hyvä aika pohtia tukimallin kehittämistä ja selvittää sen ongelmakohdat.  Rakennuttajille suunnattua tukea järkevämpää olisi kohdentaa tuki suoraan kuluttajille esimerkiksi kotitalousvähennyksen muodossa. Toimintavarmat ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat nyky-yhteiskunnan kivijalka ja digitaalisen kehityksen edellytys. ...

Uutiset

Hallituksen esitys laajakaistatukilain muuttamisesta

Asia:  LVM/240/03/2018 Lausunnonantajan lausunto Yleiset huomiot hallituksen esityksestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan liitto, FiCom ry pitää hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana. Huomiot tukiohjelman keston pidentämisestä Tukiohjelman keston pidentäminen on tarkoituksenmukaista. Huomiot sähköisestä asioinnista Sähköisen asioinnin käyttöönottaminen on kannatettavaa, ja se vastaa hallitusohjelman tavoitteita digitalisaatiosta sekä sääntelyn sujuvoittamisesta. Muut huomiot –

Lausunnot