Hakutulokset haulla "saavutettavuus"

Tulokset: 1-6 (6)

FiComin lausunto saavutettavuusdirektiivin uudelleenarvioinnista

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selvityksestä E 103/2021 vp, joka koskee saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointia. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: FiCom pitää saavutettavuutta ja esteettömyyttä erittäin tärkeinä myös digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumisessa. FiCom on vahvasti samaa mieltä Suomen kannasta, jonka mukaan saavutettavuus- ja esteettömyyssääntelyn tulee olla perusteltua ja muodostaa ...

Lausunnot

Kun maailma meni verkkoon

Kaksi kuukautta sitten viestintäverkoissa alkoi liikkua dataa odottamattoman paljon. Tuli koronavirus ja poikkeusolot, joiden pakottamana lukuisat ihmiset jäivät etätöihin. Koulunkäynti ja opinnot siirtyivät etäyhteyksien päähän, ja tarve verkkoasioinnille kasvoi ennenkokemattomiin mittasuhteisiin. Eristäydyttiin koteihin, ja elämä siirtyi verkkoon. Nyt alkupiikin jälkeen viestintäverkkojen lisääntynyt käyttö jakaantuu entistä tasaisemmin pitkin päivää. Teleyritysten valvomoissa asiantuntijat ovat voineet huokaista helpotuksesta: ...

Blogi

FiCom lausunto luonnoksesta lakiehdotukseksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Pääviestit Esityksen tavoite – esteettömyyden edistäminen – on erittäin kannatettava. Jos esteettömyys on ongelma, tulee esteet poistaa tarkoituksenmukaisin keinoin. Keinoksi on valittava sellaiset, jotka toteuttavat tarkoituksen tehokkaasti, mutta aiheuttavat mahdollisimman vähän tarpeettomia kustannuksia tai ylimääräistä vaivaa. Esitysluonnoksessa esitetään esteettömyyssääntelyn ulottamista saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia laajemmalle, yksityisiin tunnistuspalveluntarjoajiin. Ehdotus ei ole Juha Sipilän hallitusohjelman mukainen velvoittavaa EU-sääntelyä laajemman ...

Lausunnot

FiComin lausunto hallituksen esitykseen laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle 11.10.2018 sekä hallintovaliokunnalle 7.12.2018 FiComin keskeiset viestit Esityksen tavoite – esteettömyyden edistäminen – on erittäin kannatettava. Jos esteettömyys on ongelma, tulee esteet poistaa tarkoituksenmukaisin keinoin. Keinoksi on valittava sellaiset, jotka toteuttavat tarkoituksen tehokkaasti, mutta aiheuttavat mahdollisimman vähän tarpeettomia kustannuksia tai ylimääräistä vaivaa. Esityksessä esitetään esteettömyyssääntelyn ulottamista saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia laajemmalle, yksityisiin tunnistuspalveluntarjoajiin. Teleyritysten ...

Lausunnot

FiComin lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

FiComin keskeiset viestit Kilpaillut markkinat takaavat nopeat ja kohtuuhintaiset laajakaistayhteydet. Regulaation ja hallinnon tulee toimia mahdollistajana mm. teknologianeutraliteetin ja syrjimättömyyden takaamiseksi. Yhden luukun mallia ja kysy vain kerran -periaatetta koskevat toimenpide-ehdotukset ovat erittäin kannatettavia. Asioinnissa tulee pyrkiä kokonaisvaltaiseen digitalisaatioon sekä yhdenmukaistaa alueellisia lupakäytäntöjä. Sähköisen tunnistamisen ongelmat mm. erityisryhmien osalta on mahdollista ratkaista nykyisin käytössä olevaa ...

Lausunnot

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

 FiComin keskeiset viestit Hankkeen ja hallitusohjelman tavoitteet ovat ratkaistavissa helpommin ja kustannustehokkaammin yhteistyöllä nykyisten tunnistuspalveluntarjoajien kanssa. Tunnistuspalveluiden saatavuus tai saavutettavuus eivät ole peruste valtion välineelle. Rajat ylittävä tunnistaminen on ratkaistavissa kansalaisvarmennetta korottamalla, muut haasteet kehittämällä nykyisiä palveluita. Valtion tunnistusvälineen luomisessa ei ole kyse julkisen vallan käytöstä vaan taloudellisesta toiminnasta, joten toimintaan liittyy merkittävä riski kielletystä ...

Lausunnot