Hakutulokset haulla "sopimusehdot"

Tulokset: 1-7 (7)

Yli 10 miljoonaa sopimusta uusiksi – viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot muuttuvat 1.2.2021

Lähes kaikki nyt tehdyt sopimusmuutokset ovat kuluttajien eduksi. Uusiin sopimusehtoihin on mm. lisätty maininta siitä, miten ja millaisia ennakkotietoja asiakkaalle tulee ennen sopimusta antaa. Jatkossa asiakas on myös velvollinen maksamaan viestintäpalvelusopimukseen perustuvat maksut vasta siitä alkaen, kun yhteys on käytettävissä. Asiakkaan vastuuta palvelun käytöstä täsmennetty tapauksissa, joissa hän on luovuttanut palvelun kolmannen osapuolen käyttöön. Jos ...

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE-luonnoksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain (SVPL) ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Luonnoksessa on onnistuttu melko hyvin implementoimaan direktiivin säännökset huolimatta niiden vaikeaselkoisuudesta. Valmistelun yhtenä tavoitteena oli Suomi-lisien poistaminen, jossa ei ole onnistuttu, sillä luonnokseen on sisällytetty direktiiveistä riippumatonta ...

Lausunnot

FiComin kommentit telepaketin implementoimiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on valmistelemassa sähköisen viestinnän palvelulain uudistusta, jossa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. LVM on perustanut uudistusta varten seurantaryhmän, jonka valmistelutyön tueksi LVM on pyytänyt toimittamaan kirjallisia näkemyksiä lain muutostarpeista. Erityisesti näkemyksiä toivotaan siitä, miten direktiivit voidaan ...

Lausunnot