Hakutulokset haulla "tekijänoikeusdirektiivi"

Tulokset: 1-20 (24)

FiComin lausunto komission ehdotuksesta digipalvelusäädökseksi

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista koskeva direktiivi (sähkökauppadirektiivi) ja sen myötä perusta nykyään toimiville eurooppalaisille digitaalisille palveluille laadittiin yli 20 vuotta sitten, joten komission digitaalisia palveluja koskevaa lainsäädäntöhanketta on sähköisen kaupan, jakamistalouden sekä verkkoalustojen merkityksen kasvettua osattu odottaa jo vuosia. Suomen kanta niin yleisemmin sähkökauppadirektiivin uudistamiseen kuin nyt komission valmistelemaan ...

Lausunnot

Mitä jos EU:n digikehitys kompastuu sääntelyyn?

Uuden komission digitalousohjelma on kunnianhimoinen. EU haluaa jatkaa datatalouden ja tekoälyn kehityksen edelläkävijänä. Tietosuoja-asetusta pidetään eurooppalaisena menestystarinana, ja samaa linjaa halutaan pitää yllä myös muussa sääntelyssä. Tietosuoja-asetuksen toimeenpano on ollut osassa jäsenmaita hyvinkin hidasta. Suomessakaan sen tulkinnat eivät puutteellisen viranomaisohjeistuksen vuoksi ole vielä selkiytyneet. Yhteisiä pelisääntöjä EU:ssa pitää hakea niin tekoälyn etiikan kuin oman datan ...

Uutiset

Lainsäädännön mahdollistettava uudenlaiset palvelut ja liiketoiminta

Tekijänoikeusdirektiivin kansallisessa implementoinnissa tulee pyrkiä yhteisesti sovittuihin ratkaisuihin, joilla tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti otetaan huomioon kaikkien osapuolten edut ja tarpeet, sanoo sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko. Millä eväillä kotimainen sisältöliiketoiminta pärjää kilpailussa kansainvälisten sisältöjättien kuten Netfixin ja HBO:n kanssa? Lähtökohtaisesti tässä on tietysti kyse hyvin epätasaisesta kamppailusta. Kotimainen sisällöntuotanto voi pärjätä ainoastaan erittäin korkealla laadulla ja hyvällä erottuvuudella ...

Uutiset

Operaattoreista ei saa tehdä sisältöpoliiseja

Teleyritys on internetverkon ylläpitäjä. Sen roolia on usein verrattu tienpitäjään, jonka tehtävä on rakentaa riittävät ja hyväkuntoiset tiet ja pitää niitä kunnossa. Tienpitäjän asia ei kuitenkaan ole valvoa, kuljetetaanko tietä pitkin ajavissa autoissa varastettua tavaraa tai muuta rikollista aineistoa. Tämä tehtävä kuuluu poliisille. Jos operaattorilla olisi velvollisuus seurata asiakkaidensa nettiliikennettä ja puuttua siihen tarvittaessa, muuttuisi ...

Uutiset

Digitalisaation edelläkävijämaat – yhdistykää!

Suomi on parhaillaan Euroopan unionin puheenjohtajamaa. Ennen Suomea vetovastuu oli Romanialla, ja Suomi luovuttaa puheenjohtajuuden Kroatialle. Teknologiselta kehitykseltään Suomi poikkeaa merkittävästi näistä kahdesta muusta maasta. Lähes millä tahansa mittarilla Suomi ja suomalaiset ovat digitalisaatiossa todella ison askeleen Romaniaa ja Kroatiaa edellä. Euroopan unionin haaste on digitaalisen kehityksen merkittävä eriasteisuus. Euroopan unionin alueelle ei kauniista ajatuksista ...

Blogi

Ajankäyttömme TOP3: Nukkuminen, työnteko ja liikkuvan kuvan katselu

FiCom Forumissa luotiin katsaus mediasisältöjen kulutukseen, menestyvän sisällön tuottamiseen ja siihen, miten EU-alueella jatkossa säädellään tekijänoikeuksia. Youtuben Suomen toimialajohtaja Robert From listasi kolme asiaa, joihin käytämme eniten aikaa vuorokaudessa: nukkuminen, työn tekeminen ja videosisältöjen katselu. Mediankäyttö siirtyy entistä enemmän mobiilivideoon, ja esimerkiksi YouTuben katselusta jo 70 prosenttia tapahtuu mobiilipäätelaitteilla. Älypuhelimet ovat mullistaneet paitsi sisällön kuluttamisen, myös sen ...

Uutiset

Ficom Forum

FiCom Forum 2019 pureutui jälleen digi- ja sisältöalan ilmiöihin. Loimme 13.5.2019 Marina Congress Centerissä silmäyksen Euroopan digitaaliseen tulevaisuuteen ja Suomen ensi kesänä käynnistyvään EU-puheenjohtajakauteen.  Kiitos mukana olleille puhujille, sponsoreille ja aktiiviselle yleisölle! Seminaarin aluksi euroalueen digimarkkinan kehitystä arvioivat Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb sekä  Euroopan komission Suomen-edustuston tuore päällikkö Antti Peltomäki. Suomen EU-puheenjohtajakauden linjauksia esitteli Mikael Nyberg Liikenne- ja viestintäministeriöstä. Miten digitalisaatio ...

Uutiset

Sisältöbisnes kasvuun fiksulla tekijänoikeuspolitiikalla

Suomalaiset viettävät televisioruudun äärellä enemmän aikaa kuin koskaan. Digitaalista sisältöä, kuten musiikkia, urheilua, elokuvia, videoita ja pelejä on paljon aiempaa enemmän tarjolla. Myös teleyritykset ovat viime vuosina panostaneet merkittävästi suomalaiseen sisältöön. Niiden panos esimerkiksi tekijänoikeus- ja verkkotallennusmaksuina, ohjelmaostoina ja suorina tilityksinä tekijöille ja tuottajille on vuosittain sata miljoonaa euroa. Sisältötoimialalle on lisäksi tullut lukuisia uusia kansainvälisiä ...

Blogi

Tekijänoikeusdirektiivin kompromissit entistä huonompia

EU:n parlamentin, komission ja neuvoston trilogineuvottelut uudesta tekijänoikeusdirektiivistä päätyivät kompromissiin, joka ei ole toivotunlainen eikä vastaa viime syyskuussa europarlamentissa hyväksyttyä mandaattia. Nyt ehdotetussa muodossaan direktiivi olisi tuomassa internetissä toimiville palveluntarjoajille uusia vastuita ja vaikuttaisi merkittävästi yksityisiin netinkäyttäjiin. Pelkona on, että osa palveluntarjoajista vetäytyy mieluummin EU:n markkinoilta kokonaan kuin ottaa lisävastuut kantaakseen. Netin laillisen sisällön supistuminen ...

Uutiset

Tuleeko Euroopasta koskaan digitaalista suurvaltaa?

Suomi on heinäkuusta alkaen Euroopan unionin puheenjohtajamaa. Nyt vetovastuu on Romanialla, ja Suomen jälkeen Kroatialla. Euroopan digitilastoista Suomi löytyy poikkeuksetta kärkisijoilta, kun taas Kroatia ja varsinkin Romania hänniltä. Euroopan unionin iso haaste on, että valtiot ovat digitaalisessa kehityksessä kovin eri vaiheissa. Euroopan Piilaaksoa ei tänne – kauniista ajatuksista huolimatta – ole syntynyt. Ja kun omaa ...

Blogi

Lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmään komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta, sivistysvaliokunta sekä talousvaliokunta ovat pyytäneet FiComilta lausuntoa valtioneuvoston jatkokirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Tekijänoikeudella suojatun aineiston vapaa käyttö muulloin kuin tieteellisessä tarkoituksessa tapahtuvassa tiedonlouhinnassa tulee mahdollistaa myös käytännössä. Lehtikustantajia koskevan tekijänoikeussääntelyn lisääminen ...

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta tietopolitiikasta ja tekoälystä

FiComin keskeiset viestit Tietopolitiikka ja tekoäly edellyttävät laadukkaita ja toimintavarmoja viestintäverkkoja, jotka tulee toteuttaa Suomessa markkinaehtoisesti. Tekoälyn kehityksen mahdollistava data on jatkossa enenevässä määrin muuta kuin henkilötietoa, mikä tulee huomioida sitä koskevassa sääntelyssä. Panostamalla osaamiseen, turvaamalla riittävät resurssit tutkimukseen ja avaamalla julkisen tiedon rajapintoja yhteiskunta voi edesauttaa digitalisaation kehittymistä. Kyber- ja tietoturvallisuuden merkitykseen tulee kiinnittää ...

Lausunnot

Tekijänoikeusdirektiivi synnytti Pelastetaan internet -kampanjan

Valmistelussa loppusuoralla oleva EU:n tekijänoikeusdirektiivi on aiheuttanut runsaasti keskustelua. Uusi direktiivi näyttää luovan internetissä toimiville palveluntarjoajille uusia vastuita sekä vaikuttavan merkittävästi myös yksityisiin netinkäyttäjiin. Pelkona on, että osa palveluntarjoajista vetäytyy mieluummin EU:n markkinoilta kokonaan kuin ottaa lisävastuut kantaakseen. Netin laillisen sisällön supistuminen ei ole kenenkään etu. Direktiivin keskeisenä tarkoituksena on siirtää tuloja internetin sisällönjakoalustoilta sisällön kustantajille ...

Uutiset

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelmasta ja sisämarkkinaohjelmasta sekä eräiden asetusten kumoamisesta (U 69/2018 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää seuraavaa: Digitaalinen Eurooppa -ohjelma Ehdotuksen tavoitteena on parantaa EU:n kansainvälistä kilpailukykyä sekä kehittää ja vahvistaa Euroopan digitaalisia valmiuksia. Tavoitteiden kohteena ...

Lausunnot