Hakutulokset haulla "telecommunications"

Tulokset: 1-20 (25)

Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä

Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat Eurooppa OECD Maailmanlaajuisia tietoja Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista. Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät Suomessa Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Matkapuhelinliittymät ja -verkot

Suomen tietoja Pohjoismaiden ja Baltian maiden tietoja EU / Eurooppa Maailmanlaajuisia tietoja Matkaviestinverkon liittymät Suomessa Liikenne- ja viestintäviraston määrittely: Matkaviestinliittymien kokonaismäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten puhe- ja tiedonsiirtoliittymät, ei kuitenkaan pelkästään koneiden väliseen (M2M) käyttöön tarkoitettuja liittymiä. Matkaviestinverkon liittymien lukumäärä Suomessa Vuonna 2020 Matkaviestinverkon liittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli 9,250 miljoonaa. Määrässä oli ...

Mobiiliverkko

Laajakaistaliittymien nopeudet

Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat Maailmanlaajuisia tietoja Laajakaistaliittymien yhteysnopeudet Mobiililaajakaistaliittymien yhteysnopeudet Valtaosa, 84 prosenttia, mobiililaajakaistaliittymistä on nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Yli puolet liittymistä (58 prosenttia) on vähintään 100 Mbit/s. Kiinteiden laajakaistaliittymien yhteysnopeudet Lähes kaikki, 97 prosenttia, kiinteät laajakaistaliittymät ovat nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Vähintään 100 Mbit/s liittymiä on melkein puolet (46 prosenttia) kiinteistä laajakaistaliittymistä. ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Kiinteän verkon puhelumäärät

Suomen tietoja Pohjoismaiden ja Baltian maiden tietoja Lankaverkon ja matkapuhelinverkon puhelut Suomessa Lankaverkon puhelut vuonna 2020 lankaverkosta soitettujen puhelujen puheluminuutteja oli 358 miljoonaa, edellisestä vuodesta määrä kasvoi 2,6 prosenttia. puhelujen lukumäärä oli 118 miljoonaa puhelua, laskua 9,2 prosenttia edellisestä vuodesta kotitalouksien osuus soitetuista puheluista oli 9 prosenttia (11 miljoonaa puhelua) puhelujen keskimääräinen kestoaika oli 3 ...

Kiinteä verkko

M2M liittymät

Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat OECD Maailmanlaajuisia tietoja M2M-liittymä (machine-to-machine liittymä, koneliittymä) tarkoittaa niitä matkaviestinliittymiä, jotka on myyty käytettäväksi nimenomaisesti koneiden väliseen kommunikointiin. M2M-viestintä on automaattista tietoliikennettä päätelaitteiden välillä. M2M toteutuksista Liikenne- ja viestintävirasto kerää tiedot SIM-korttien määristä. M2M-seurannan tarkoituksena on seurata esineiden internetin kehitystä ja sitä tarkoitusta palvelee parhaiten konekäyttöön myytyjen SIM-korttien lukumäärä. ...

Mobiiliverkko

Matkaviestinverkossa siirretty data

Liikenne- ja viestintävirasto on vuoden 2018 alusta siirtynyt ilmoittamaan mobiilidatan määrät binäärijärjestelmän mukaan. Luvut ilmoitetaan kuitenkin yleisesti vakiintuneen käytännön mukaan giga-, mega- jne. tavuina. Alla olevassa esityksessä käytetään siis gigatavu-sanaa, mutta puhutaan binäärijärjestelmän luvuista. Kymmenjärjestelmä Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat OECD Maailmanlaajuisia tietoja Matkaviestinverkossa siirretty data Suomessa, miljoonaa gigatavua 2020 Suomessa mobiilidataa siirrettiin 3 198 miljoonaa ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Tekstiviestit, multimediaviestit ja pikaviestipalvelut

Tekstiviestit Suomessa Multimediaviestit Suomessa Pikaviestipalvelujen käyttö Suomessa Tekstiviestit Pohjoismaissa ja Baltian maissa Lähetetyt tekstiviestit (SMS) Suomessa 2020 Vuonna 2020 tekstiviestien määrä oli 1 433 miljoonaa, mikä oli 8 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kotitalouksien osuus tekstiviesteistä oli 75 prosenttia (1 076 miljoonaa viestiä). Tekstiviesti sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja erikoismerkkejä, ei esimerkiksi kuvia. ...

Mobiiliverkko

Matkapuhelut ja IP-puhelut

Matkapuhelut Suomessa Matkapuhelut Pohjoismaissa ja Baltian maissa IP-puhelut Suomessa Matkapuhelut Suomessa Matkaviestinverkon ja lankapuheluiden määrät Suomessa Vuonna 2020 matkaviestinverkosta soitettuja puheluminuutteja oli yhteensä 16 151 miljoonaa minuuttia, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 14,8 prosenttia matkapuheluiden lukumäärä oli 3 348 miljoonaa puhelua, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,8 prosenttia kotitalouksien osuus soitetuista puheluista oli ...

Mobiiliverkko

Kiinteän verkon puhelinliittymät

Suomen tiedot Pohjoismaat ja Baltian maat Maailmanlaajuista tietoa, ITU Kiinteän verkon puhelinliittymät Suomessa Sisältää kiinteän verkon kautta tarjotut perinteiset lankaliittymät  ja teleyritysten kiinteän verkon laajakaistayhteyttä hyödyntävät puheliittymät, VoIP-liittymät. Vuoden 2020 lopussa kiinteän verkon puhelinliittymiä oli Suomessa 225 000. Laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli noin 16 prosenttia. Liittymistä 31,6 prosenttia (71 000 liittymää) oli kotitalouksissa. Lähde: Tilastot, Liikenne- ja ...

Kiinteä verkko

IPTV

IPTV Suomessa Pohjoismaat ja Baltian maat IPTV (internet protocol television) on teleoperaattorin laajakaistaverkossa tarjoama internetyhteyteen perustuva televisiopalvelu, joka mahdollistaa vähintään kaikkien vapaasti vastaanotettavien valtakunnallisten televisio-ohjelmistojen lineaarisen vastaanoton IPTV Suomessa IPTV-liittymien määrä Suomessa  2020 IPTV-liittymien määrä vuonna 2020 oli 666 000. Kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 36,8 prosenttia. Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto FiComin kyselyssä kaapelitelevisioverkon ...

Televisioverkko

Televisiot lähetyskanavittain ja katselutavoittain

Televisiotaloudet liittymätyypeittäin Suomessa HD-kanavien vastaanotto suomalaisissa tv-talouksissa Pohjoismaat ja Baltian maat Eri mittaustapojen eroja Suomen osalta Finnpanel kysyy tiedot kuluttajilta, FiCom operaattoreilta.  Liikenne- ja viestintävirastolla on sekä operaattorikysely (varsinainen tilasto) että Kuluttajatutkimuksen kuluttajakysely. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat kuluttajakyselyihin. Operaattorin vastaus on täsmällinen, mutta sisältää myös esimerkiksi kerrostaloasukkaat, joilla asunnossaan on kaapeliliittymä, mutta joilla ei ole televisiota ...

Televisioverkko

Eurooppalainen ETSI standardoi 5G-broadcastingin TV:n jakelustandardiksi

5G-broadcasting-teknologia on ollut vahvoilla seuraavaksi television broadcasting-teknologiaksi DVB-T2:n jälkeen. Nyt se on saanut ETSI-standardin, joka mahdollistaa laajamittaisen 5G-broadcasting-teknologiaan perustuvien päätelaitteiden ja infrastruktuurin suunnittelun (ETSI, European Telecommunications Standards Institute). Tämä tarkoittaa sitä, että ETSI:n päätöksen myötä 5G-broadcastingia voitaisiin käyttää täysiverisesti television broadcasting-jakeluun. ETSI-standardiin on koottu koko tekninen 5G-broadcastingin jakeluketju mukaan lukien päätelaitteet. Standardi perustuu viime vuonna ...

Jäsenistön tiedotteet

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Yritysten innovaatiotoiminta Suomessa Patenttihakemukset Suomessa EU-maiden tietoja OECD-maiden tilastoja Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa, miljoonaa euroa ja osuus bruttokansantuotteesta Arvio tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2020 Suomessa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa olivat arviolta 6 830 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 1,7 prosenttia. Osuus bruttokansantuotteesta ...

ICT-toimialan merkitys

MustRead: TV-antennit eivät ole katoamassa Euroopasta pitkään aikaan

Teksti: Mika Horelli, MustRead Euroopassa on käyty viime vuosina keskustelua yksisuuntaisen maanpäällisen TV-antenniverkon alasajosta ja korvaamisesta laajakaistayhteyksillä. Sveitsi luopui antennijakelusta jo vuonna 2019. Suomessa asia ei kuitenkaan ole ajankohtainen vielä pitkään aikaan, koska laajakaistaverkkojen rakentaminen on suhteellisesti sitä kalliimpaa, mitä harvaanasutuimmilla alueilla ollaan. Suomi on EU:n harvaanasutuin maa.  Maanpäällinen antenniteknologia on edelleen tasalaatuisin, varmin ja ...

Uutiset

Televiestintäalan investoinnit

Teletoimialan ja muun yrityssektorin investointiaste     Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut Liikenne- ja viestintäviraston laskemat investointiluvut    Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten investoinnit Televiestinnän toimialan investoinneista esitetyt laskelmat voivat poiketa toisistaan. Erilaisiin tuloksiin vaikuttavat muun muassa vertailun kohdejoukon koon vaihtelu (esim. Tilastokeskuksen luvuissa teleyritysten määrä on suurempi kuin Liikenne- ja viestintäviraston luvuissa), mitä investointeja verrataan (brutto-netto, aineelliset-aineettomat) ...

Televiestintäalan investoinnit ja muita talouden tunnuslukuja

Finland’s digital infrastructure – also a trendsetter in security

Construction of the 4G network only began ten years ago, and it is now available practically everywhere in Finland. Today, we use more mobile data than anywhere else in the world. The pace of development is swift, and the sums invested in network construction are significant. Telecommunications companies invest more than half a billion euros ...

News

Finland is the European 5G pioneer

All operators, DNA, Elisa and Telia, are building their networks closely, and the coverage is expanding at an increasing rate. Like previous mobile network generations, the construction of 5G began in the largest cities, but will also reach dispersed settlements outside of urbanised areas. According to telecommunications companies, by 2025, 5G will cover Finnish households ...

News

FiCom’s comments on the Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR

To European Data Protection Board Finnish Federation for Communications and Teleinformatics FiCom is a lobbying organization for the ICT industry in Finland and looks after its interests. FiCom’s members (Cinia Oy, Cisco Systems Finland Oy, Digita Oy, DNA Oyj, Elisa Oyj, Oy L M Ericsson Ab, Finnet Association, Geomatikk Finland Oy, Google Finland Oy, HP ...

Lausunnot

Digitalization is the solution to the climate issue

The Ministry of Transport and Communications has led the creation of an ICT climate strategy since last November. Finland is a pioneer in digital policy, and it comes as no surprise that we are also a trailblazer in creating a climate strategy for the industry. The need to investigate the impact on the climate has ...

News

Fixed wireless broadband – what is it?

One of the new opportunities introduced by 5G technology is a fast and disruption-free fixed internet connection via a mobile network. This is a solution aimed primarily at detached and semi-detached houses that allows you to always reserve part of a 5G network for a certain user. This means that other use of the mobile ...

News