Hakutulokset haulla "teleyritysten investoinnit"

Tulokset: 1-7 (7)

Televiestintäalan investoinnit

Teletoimialan ja muun yrityssektorin investointiaste     Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut Liikenne- ja viestintäviraston laskemat investointiluvut    Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten investoinnit Televiestinnän toimialan investoinneista esitetyt laskelmat voivat poiketa toisistaan. Erilaisiin tuloksiin vaikuttavat muun muassa vertailun kohdejoukon koon vaihtelu (esim. Tilastokeskuksen luvuissa teleyritysten määrä on suurempi kuin Liikenne- ja viestintäviraston luvuissa), mitä investointeja verrataan (brutto-netto, aineelliset-aineettomat) ...

Televiestintäalan investoinnit ja muita talouden tunnuslukuja

Toimivaa kilpailua ja markkinaehtoisia ratkaisuja

Viestintäverkkojen kehitys Suomen vapaasti kilpailluilla markkinoilla Liikenne- ja viestintäviraston juuri valmistuneiden tilastojen mukaan matkaviestinverkon liittymien määrä vuonna 2018 oli 9,53 miljoonaa. Kahdessakymmenessä vuodessa liittymien määrä on yli kolminkertaistunut (Liikenne- ja viestintävirasto). Matkaviestinverkon liittymämäärien kehitys Suomessa Mobiililaajakaistaliittymien määrä Suomessa vuonna 2018 oli 8,64 miljoonaa. Kymmenen vuotta sitten niitä oli 480 000. Tämän hetken mobiililaajakaistaliittymistä suurin osa, 74 prosenttia, on ...

Uutiset

Suomessa viestintäverkkoihin panostetaan

Suomessa yhteensä 10,3 miljoonaa laajakaistaliittymää Kiinteitä laajakaistaliittymiä Suomessa oli vuoden 2018 kesäkuun lopussa yhteensä 1,7 miljoonaa. Liittymistä noin 88 prosenttia oli kotitalouksissa.  Yhteystekniikoista yleisimpiä olivat FTTB-liittymät (FTTB = kuitu rakennukseen), niitä oli 41 prosenttia. Kupariliittymien osuus oli 26 prosenttia, kaapeliliittymien 25 prosenttia ja FTTH-liittymien 7 prosenttia.  FTTH-liittymien (FTTH = kuitu kotiin) määrä kasvoi nopeimmin, 18 prosenttia ...

Uutiset

Olemme hyviä, mutta emme vielä parhaita

Suomen digitaalinen toimintakyky EU:n kärkimaiden joukossa Euroopan komission Digital Economy and Society Index -tutkimuksessa Suomi oli kokonaistuloksissa 70,1 pisteellä EU-maista kolmantena. EU:n keskiarvo oli 54,0 pistettä. Ensimmäiseksi sijoittui Tanska 73,7 pisteellä. Seuraavina hyvin tasaväkisinä olivat Ruotsi 70,4 pistettä, Suomi 70,1 pistettä ja Hollanti 69,9 pistettä. DESI-indeksin kokonaistulokset Indeksi koostuu viidestä eri osaindeksistä: siirtoyhteydet (connectivity), inhimillinen pääoma ...

Uutiset

Tietoliikennealan kehitys ja vaikutukset

Teleyritykset suuria investoijia Teleyritysten investointiaste on pysynyt jatkuvasti yli kymmenessä prosentissa 2000-luvulla. Keskimäärin vuotuiset investoinnit ovat olleet reilut 18 prosenttia liikevaihdosta. Tämä on huomattavasti enemmän kuin muulla yrityssektorilla, jossa investointiaste on vuodesta 2006 alkaen pysytellyt kuuden prosentin tuntumassa. Teleyritysten ja muun yrityssektorin investoinnit Teleyritykset ovat vuosien 2001 – 2018 aikana investoineet yhteensä noin 15,2 miljardia ...

Uutiset