Hakutulokset haulla "valokuitu"

Tulokset: 1-20 (43)

Kunnilla avainasema Suomen digikehityksessä

Elinvoimainen kunta satsaa viestintäverkkoihin ja sähköisiin palveluihin, sillä ne lisäävät kunnan houkuttelevuutta asukkaiden ja yritysten silmissä. Nykypäivänä ihmiset odottavat, että palvelut löytyvät verkosta ja niiden käyttö sujuu helposti ja nopeasti. Toimiva digitaalinen infra antaa kuntalaisille monipuoliset mahdollisuudet elämiseen ja yritystoimintaan. Kuntatalouden haasteet eivät ole pätevä syy sähköisten palveluiden hitaaseen kehitykseen. Päinvastoin – niukkojen resurssien pitäisi ...

Uutiset

Akaassa yhteydet toimivat – vahvuuksina hyvä sijainti, valokuitu ja 5G

Kilpailu kuntien kesken uusista asukkaista ja yrityksistä on jatkuvaa. Kilpailua on käyty ja tullaan todennäköisesti myös tulevaisuudessa käymään pienenevästä asukasjoukosta. Alle 15-vuotiaiden sekä työikäisten 15–64-vuotiaiden ikäluokat ovat Suomessa pienentyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Teksti: Antti Peltola, Akaan kaupunginjohtaja Syy kilpailuun on kuitenkin yksinkertainen. Uudet asukkaat ja yritykset työpaikkoineen tuovat kuntaan lisää verotuloja sekä uutta taloudellista toimeliaisuutta ...

Uutiset

Laajakaistaliittymien saatavuus

Tietoja Suomesta EU Nopean laajakaistaliittymän määrittelynä on vähintään 30 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus. Nopea kiinteä laajakaistaverkko voidaan toteuttaa esimerkiksi valokuidulla, lyhyellä kupariyhteydellä tai kaapeli-tv-verkon avulla. Laajakaistaliittymien yleisyys suomalaisissa kotitalouksissa Viestintäviraston MONITORi-palvelusta löytyy koko maan kattavaa ja alueittaista tietoa muun muassa laajakaistaliittymän saatavuudesta ja nopeuksista. Tieto löytyy yksittäisen osoitteen tarkkuudella tai sitä voi katsoa esimerkiksi maakunnittain. Kiinteän laajakaistaliittymän saatavuutta ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä

Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat Eurooppa OECD Maailmanlaajuisia tietoja Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista. Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät Suomessa Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä vuoden 2020 lopussa oli ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Caruna myy tietoliikennemastojaan Digitalle

“Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen perustuu älykkääseen infrastruktuuriin. Älykäs infrastruktuuri vaatii, että sitä rakennetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Näin ollen Suomessa tarvitaan aikaisempaa vahvempaa yhteistyötä eri toimialojen ja niillä toimivien yhtiöiden välillä. Tällaisen yhteistyön syntyminen vaatii vahvaa tahtoa molemmin puolin ja nyt toteutettu mastokauppa on erinomainen esimerkki uudenlaisesta, kiertotalouteen perustuvasta ja kustannustehokkaasta älykkään infrastruktuurin rakentamisesta”, Carunan verkkojohtaja ...

Jäsenistön tiedotteet

Vihdoin kotiverkkojen haasteet historiaan uudenlaisen älyteknologian avulla – DNA lanseeraa käänteentekevän palvelun

Kotiverkon käyttötarve ja siihen yhdistettävien laitteiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti, minkä vuoksi laadukkaan ja nopean verkon merkitys korostuu entisestään. Verkon tulee olla yhä toimintavarmempi esimerkiksi kasvaneen suoratoistopalvelukulutuksen, etätyön ja -koulun sekä pelaamisen vuoksi. Verkon nopeuteen vaikuttaa merkittävästi kolme asiaa: nettiliittymä, modeemi ja langattoman verkon toiminta. Jos kiinteä kotiverkko pätkii, vaikka nettiliittymä ja modeemi ovat kunnossa, on ...

Jäsenistön tiedotteet

MustRead: TV-antennit eivät ole katoamassa Euroopasta pitkään aikaan

Teksti: Mika Horelli, MustRead Euroopassa on käyty viime vuosina keskustelua yksisuuntaisen maanpäällisen TV-antenniverkon alasajosta ja korvaamisesta laajakaistayhteyksillä. Sveitsi luopui antennijakelusta jo vuonna 2019. Suomessa asia ei kuitenkaan ole ajankohtainen vielä pitkään aikaan, koska laajakaistaverkkojen rakentaminen on suhteellisesti sitä kalliimpaa, mitä harvaanasutuimmilla alueilla ollaan. Suomi on EU:n harvaanasutuin maa.  Maanpäällinen antenniteknologia on edelleen tasalaatuisin, varmin ja ...

Uutiset

Elisa ja Lounea yhteistyöhön kuiturakentamisessa

Elisa ja Länsi-Suomessa toimiva Lounea ovat sopineet yhteistyöstä, jossa yhtiöt perustavat valtakunnalliseen kuituverkon rakentamiseen keskittyvän yhteisyrityksen. Yhteistyö käynnistyy ensimmäisissä pilottikohteissa alkuvuoden aikana. Yhteisyrityksen kautta Lounea vastaa kuituverkon rakentamisesta ja palveluiden myynnistä Elisan brändillä. Elisa vastaa myytyjen palveluiden operoinnista ja laskutuksesta. – Lounealla on pitkä kokemus menestyksellisestä kuiturakentamisesta ja myynnistä. Yhteistyöllä voimme laajentaa Elisan kuituverkon ja ...

Jäsenistön tiedotteet

Televiestintäalan investoinnit

Teletoimialan ja muun yrityssektorin investointiaste     Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut Liikenne- ja viestintäviraston laskemat investointiluvut    Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten investoinnit Televiestinnän toimialan investoinneista esitetyt laskelmat voivat poiketa toisistaan. Erilaisiin tuloksiin vaikuttavat muun muassa vertailun kohdejoukon koon vaihtelu (esim. Tilastokeskuksen luvuissa teleyritysten määrä on suurempi kuin Liikenne- ja viestintäviraston luvuissa), mitä investointeja verrataan (brutto-netto, aineelliset-aineettomat) ...

Televiestintäalan investoinnit ja muita talouden tunnuslukuja

Pientalot jäljessä nopeissa kodin nettiyhteyksissä – kiinteä 5G-laajakaista ratkaisee kodin viihde-, etätyö- ja nettitarpeet

Suomessa on noin miljoona pientaloa, mutta esimerkiksi sujuvan tv- ja viihdepalveluiden käytön mahdollistavat nopeat laajakaistayhteydet uupuvat noin 75 prosentista pientaloja. Telia tuo ratkaisuna ongelmaan uuden kiinteästi asennettavan 5G-yhteyden pientaloasukkaille.  Alle 55 prosentilla suomalaisista on mahdollisuus saada hyvin nopea, vähintään 300 megabitin tasoinen kiinteä nettiyhteys kotiin. Tyypillisesti tällaisista yhteyksistä nauttivat lähinnä isojen kaupunkien kerrostaloasukkaat. Nopeiden yhteyksien ...

Jäsenistön tiedotteet

Finnet-ryhmä investoi valokuituyhteyksiin puoli miljardia euroa

Digitaaliset palvelut, etätyöt sekä etäkoulutus yleistyvät ja kasvavat kiihtyvällä tahdilla. Tietoliikenteen jatkuva kasvu sekä Suomen pitkät välimatkat, vaihteleva maasto ja sääolosuhteet asettavat digitaaliselle infrastruktuurille korkeat vaatimukset. – Jokaiseen asuin- ja yrityskiinteistöön sijainnista riippumatta tarvitaan nopea ja luotettava nettiyhteys. Sellainen, jonka kapasiteetti on lähes loputon ja johon sää ei vaikuta, sanoo Finnet-liiton toimitusjohtaja Jarmo Matilainen. Tällä ...

Jäsenistön tiedotteet

Suomalaiset ostavat nyt älytelevisioita – myös nettiyhteyksiä päivitetään

Älytelevisioita löytyy jo joka toisesta suomalaiskodista.* Kiinnostus älytelevisioihin on kasvanut huimasti. Kaikkein suositumpia ovat 55-tuumaiset älytelevisiot, joiden osuus on 47 prosenttia kaikista Elisan myymistä älytelevisioista elokuussa. Kodin älylaitteet ja lisääntynyt etätyöskentely lisäävät vaatimuksia myös kodin nettiyhteyksille. Syksyn pimenevät illat vetävät suomalaiset kotisohville. Kotona vietetyn ajan lisääntyminen on innostanut suomalaisia päivittämään myös kodin viihdeteknologiaa. Tämä on ...

Jäsenistön tiedotteet

Millä vahvistetaan digitaalisia perustuksiamme?

Hallitus on valmistelemassa budjettiriiheen toimenpiteitä teemakokonaisuudesta, joka käsittelee digitaalisuutta, etätyötä ja monipaikkaisuutta. On kiinnostavaa nähdä, miten hallitus näitä edistää. Suomessa ollaan edelläkävijöitä etätyön tekemisessä, muistuttaa FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa.

Blogi

Laajakaistatukilain uudistus etenee – mitä tuella on saatu?

Valtion budjettiin on varattu ensi vuodelle viisi miljoonaa euroa laajakaistatukea. Tukirahaa voidaan myöntää nopeiden yhteyksien rakentamiseen alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025. Vertailun vuoksi: teleyritykset investoivat verkkorakentamiseen vuosittain noin puoli miljardia euroa, joista kiinteisiin yhteyksiin investoidaan yli puolet. Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti vapun alla lausunnolle luonnoksen laajakaistatukilaiksi. Ehdotus on jatkoa Nopea ...

Uutiset

Päivitystöitä DNA:n kaapeliverkossa Huittisissa elokuun alusta

DNA käynnistää kaapeliverkon päivitystyöt Huittisissa maanantaina 3. elokuuta. Asennustyöt toteuttaa huittislainen Sähköliike E. J. Lehto. Päivityksellä kehitetään alueen kaapeliverkkoa, lisätään sen kapasiteettia ja varaudutaan tulevaisuuden palveluihin. Ensimmäisinä kohteina ovat Mommolan ja Torkin alueet. DNA toimittaa ennakkotiedon töiden aloituksesta kullakin alueella muun muassa tekstiviestillä suoraan asiakkaille. Työt etenevät alue kerrallaan, ja niiden vaikutusaika on alueen laajuudesta ...

Jäsenistön tiedotteet

Suomeen rakentuu uuden sukupolven teknologialla ultranopeat kiinteät valokuituyhteydet – Nokia, NetNordic ja Cinia uraauurtavaan yhteistyöhön

Suomi on pitkään ollut valokuituverkkojen kehitysmaa: suurten vetureiden sijasta kuituverkkoja ovat rakentaneet pääasiallisesti pienet, paikalliset toimijat rajallisilla resursseilla. Suomi onkin jäänyt jälkeen valokuituteknologian kehityksessä muihin maihin verrattuna. Cinia ottaa nyt rohkean askeleen uudistaakseen Suomen valokuituverkkoja. Cinian yhtenä strategisena tavoitteena on olla valokuitutoimialan suunnannäyttäjä Suomessa. Tänä keväänä tehdyn laitekilpailutuksen tuloksena Cinia käynnistää laajamittaisen yhteistyön Nokian ja ...

Jäsenistön tiedotteet

DNA modernisoi Heinolan verkot ja toi 5G-palvelunsa kaupunkiin

DNA:n mittava tietoliikenneverkkojen uudistushanke Heinolassa on valmistunut. DNA uudisti kaikki Heinolan keskusta-alueen verkot ja avasi myös 5G-verkkonsa kaupungissa. Tänä keväänä valmistunut uudistushanke alkoi vuosi sitten keväällä. Uudistushankkeen ansiosta mobiilidatan nopeudet ovat kasvaneet, kuuluvuus sisätiloissa parantunut ja laajakaistapalvelun saatavuusalue Heinolassa laajentunut merkittävästi. Uudistuksia tehtiin sekä matkaviestin- että kiinteään verkkoon. DNA otti Heinolassa lukuisia uusia tukiasemia käyttöön ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

FiComin keskeiset viestit Kilpaillut markkinat takaavat nopeat ja kohtuuhintaiset laajakaistayhteydet. Regulaation ja hallinnon tulee toimia mahdollistajana mm. teknologianeutraliteetin ja syrjimättömyyden takaamiseksi. Yhden luukun mallia ja kysy vain kerran -periaatetta koskevat toimenpide-ehdotukset ovat erittäin kannatettavia. Asioinnissa tulee pyrkiä kokonaisvaltaiseen digitalisaatioon sekä yhdenmukaistaa alueellisia lupakäytäntöjä. Sähköisen tunnistamisen ongelmat mm. erityisryhmien osalta on mahdollista ratkaista nykyisin käytössä olevaa ...

Lausunnot

FiComin lausunto laajakaistatukilaista

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi laajakaistarakentamisen tuesta (luonnos). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa[1] seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Olennaista on, ettei tuki vääristä kilpailutilannetta ja markkinoita. Tukisääntelyä uusittaessa, sen tulisi olla aidosti teknologianeutraali sekä syrjimätön. Nopeaa laajakaistayhteyttä ei ole aiemmin määritelty lainsäädännössä, joten kyse on perustavanlaatuisesta ja merkittävästä ehdotuksesta. Nopean ...

Lausunnot

Valokuitu on merkittävä osa huoltovarmuutta

Valokuitu on ainoa keino varmistaa riittävä nettiyhteys ja mahdollistaa tasa-arvoiset verkkopalvelut – myös alueellisesti ja poikkeusoloissa. Mobiili ja kiinteä yhteys eivät ole joko tai valinta, vaan molempia tarvitaan. Toimintavarma ja huippunopea valokuituyhteys on välttämättömyyshyödyke, joka varmistaa, että verkkopalvelut toimivat. Liiketoiminnalle laajakaista on kriittinen. Yhteyksien pitää olla tietoturvallisia ja oikea-aikaisia, mutta myös kapasiteetiltaan riittäviä. Nopea valokuituverkko ...

Jäsenistön tiedotteet