Hakutulokset haulla "vertailu"

Tulokset: 1-20 (58)

Yritysten laajakaistaliittymät

Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa Yritysten laajakaistayhteydet EU-maissa Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa Vuodesta 2012 lähtien Suomessa käytännössä kaikilla yrityksillä on ollut käytössään laajakaistayhteys, kun huomioidaan sekä kiinteät että mobiilit yhteydet. Yhteyksien nopeudet kuitenkin kehittyvät. Yritysten kiinteät laajakaistayhteydet Vähintään 10 henkilöä työllistävien yritysten vähintään 100 Mbit/s kiinteä laajakaistayhteys Vuonna 2021: vähintään 100 Mbit/s kiinteä laajakaistayhteys oli 61 prosentilla yrityksistä, ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

IoT esineiden internet

IoT Suomessa IoT Euroopassa IoT maailmalla IoT, Internet of Things, asioiden ja esineiden internet, teollinen internet, asioiden ja esineiden verkottuminen… Eri tutkimuslaitosten julkaisemissa ennusteissa ja arvioissa on isoja eroja, mikä osittain johtunee toistaiseksi selkiytymättömistä määritelmistä IoT:n ja siihen yhteydessä olevien laitteiden suhteen. Eri määritelmiä IoT:lle IoT Suomessa Esineiden internet yrityksissä Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021 ...

IoT, esineiden internet

Suomessa bitti kulkee

Teleala investoi viestintäverkkoihin markkinaehtoisesti joka vuosi keskimäärin puoli miljardia euroa. Vertailun vuoksi: säävarmoihin sähköverkkoihin investoidaan viidentoista vuoden aikana vuositasolla noin 600 miljoonaa euroa. Tämä tehdään kuitenkin monopoliasemassa ja lainsäädännön velvoittamana, ja sähköyhtiöt voivat sen perusteella siirtää kustannukset sähkön siirtohintoihin. Teleala on sen sijaan erittäin kilpailtu ja kuluttajahinnat edullisia. Myös televiestintäalan investointiaste Suomessa on korkea: telealan ...

Uutiset

Elisalla merkittävän kokoinen kulttuurijalanjälki

Elisa on tuottanut jo 25 Elisa Viihde -alkuperäissarjaa ja ollut mukana rahoittamassa lukuisia kotimaisia elokuvia. Vertailun vuoksi: Yle käyttää kotimaiseen draamatuotantoon ja elokuvaoikeuksiin noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Elisa on siis noussut lyhyessä ajassa Ylen rinnalle Suomen keskeisimmäksi draaman tilaajaksi ja kulttuuri onkin Korpelan mukaan Elisalle yhä merkittävämpää liiketoimintaa. Laatu ratkaisee Elisa Viihteen alkuperäissarjat ovat ...

Uutiset

Kuluttajien verkkokauppa

Verkkokauppa Suomessa Pohjoismaat ja Baltian maat EU / Eurooppa Maailmanlaajuisesti Verkkokauppa Suomessa Suomalaisten verkkokauppaostokset Tilastokeskus tutkii kuluttajien verkkokaupasta ostamista keväisin tehtävässä Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessaan. Suomalaisten kuluttajien tekemät verkkokauppaostokset Verkosta ostamisen vaihtelu kuluttajan iän mukaan vuonna 2021, verkko-ostoksia tehty kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana: 16-24-vuotiaat 90 % 25-34-vuotiaat 91 % 35-44-vuotiaat 89 % ...

Verkkokauppa

Tutkimus: Suomalaiset pitävät Suomea mobiiliteknologian edelläkävijänä, mutta turvallisuus huolettaa

Puolet suomalaisista pitää maatamme edelleen mobiiliteknologian edelläkävijänä, selviää Telian tutkimuksesta. Edelläkävijyyteen liittyy kuitenkin myös huolenaiheita, sillä yli puolet vastaajista koki, että mobiiliteknologiaan ja digitalisaatioon liittyy kansainvälisiä turvallisuusuhkia. Tutkimuksessa 5G-mobiiliverkon tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nimettiinkin luotettavuus ja turvallisuus. Suomalaiset pitävät maatamme edelleen edelläkävijänä mobiilimaailmassa. Telian ja tutkimusyhtiö Bilendin toteuttamassa tutkimuksessa selvisi, että 53 prosenttia on joko täysin tai ...

Jäsenistön tiedotteet

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Yritysten innovaatiotoiminta Suomessa Patenttihakemukset Suomessa EU-maiden tietoja OECD-maiden tilastoja Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa, miljoonaa euroa ja osuus bruttokansantuotteesta Tiedot taulukkomuodossa 1995–2021 Arvio tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2021 Suomessa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa ovat arviolta 7 156 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta olisi ...

ICT-toimialan merkitys

Matkaviestinverkossa siirretty data

Liikenne- ja viestintävirasto on vuoden 2018 alusta siirtynyt ilmoittamaan mobiilidatan määrät binäärijärjestelmän mukaan. Luvut ilmoitetaan kuitenkin yleisesti vakiintuneen käytännön mukaan giga-, mega- jne. tavuina. Alla olevassa esityksessä käytetään siis gigatavu-sanaa, mutta puhutaan binäärijärjestelmän luvuista. Kymmenjärjestelmä Suomen tietoja Pohjoismaat ja Baltian maat OECD Maailmanlaajuista tietoa Matkaviestinverkossa siirretty data Suomessa, miljoonaa gigatavua 2020 Suomessa mobiilidataa siirrettiin 3 198 miljoonaa ...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Televiestintäalan investoinnit

Teletoimialan ja muun yrityssektorin investointiaste     Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut Liikenne- ja viestintäviraston laskemat investointiluvut    Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten investoinnit Televiestinnän toimialan investoinneista esitetyt laskelmat voivat poiketa toisistaan. Erilaisiin tuloksiin vaikuttavat muun muassa vertailun kohdejoukon koon vaihtelu (esim. Tilastokeskuksen luvuissa teleyritysten määrä on suurempi kuin Liikenne- ja viestintäviraston luvuissa), mitä investointeja verrataan (brutto-netto, aineelliset-aineettomat) ...

Televiestintäalan investoinnit ja muita talouden tunnuslukuja

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

FiComin keskeiset näkökohdat ICT-alan ilmastovaikutusten; sekä hiilijalanjäljen että -kädenjäljen osalta tarvitaan seurantadataa. Tavoite edellyttää yhteismitallisia lukuja, joita voi verrata keskenään. Avoimuus on erittäin tärkeää ja tätä halutaan toimialalla edistää. Tietoliikenneverkkojen energiatehokkuuden paraneminen on hyvä esimerkki markkinavetoisesta kehityksestä: mobiilidatan käyttö on kymmenkertaistunut vuodesta 2014 vuoteen 2020, kun taas siirretyn datan ominaissähkönkulutus on laskenut vuoden 2014 tasosta ...

Lausunnot

Kansainvälisissä vertailuissa Suomi digitaalisen kehityksen etujoukoissa

Suomi ensimmäinen EU:n julkaisemassa digitaalista toimintakykyä ja kehitystä kuvaavassa indeksissä EU:n kesällä julkaisemassa Digital Economy and Society -indeksissä (DESI) Suomi sijoittui edellisen vuoden tapaan ensimmäiseksi. Vuonna 2018 Suomi oli toisena. DESI-indeksi koostuu viidestä eri osaindeksistä: siirtoyhteydet (Connectivity), inhimillinen pääoma (Human Capital), internetpalvelujen käyttö (Use of Internet Services), digitaaliteknologian integraatio (Integration of Digital Technology) ja julkishallinnon ...

Uutiset

Kansainvälisiä tietoyhteiskuntavertailuja

EU Digital Economy and Society Index (DESI) Digibarometri Teknologiabarometri Tietoyhteiskuntavertailujen haasteellisuudesta Vertailuissa valitaan eri näkökulmia: kuinka laajalti tietotekniikka on saatavilla ja käytössä sekä toisaalta esimerkiksi mitä palveluita on sähköisesti saatavilla, millä kehitysasteella ne ovat ja paljonko niitä todellisuudessa käytetään. Vertailussa voidaan tarkastella kehitystä kuluttajan tai yrityksen näkökulmasta. Vertailtavien maiden kulttuuriset ja taloudelliset tilanteet sekä koulutuksen ...

Kansainvälisiä tietoyhteiskuntavertailuja

Tietoliikennepalvelujen hintoja

Tietoliikennepalvelujen hintoja Suomessa Telepalvelujen hintataso EU-maissa Telepalvelujen hintataso OECD-maissa Telepalvelujen maailmanlaajuisia hintoja Tietoliikennepalvelujen hintoja Suomessa Kiinteän verkon laajakaistaliittymien vähittäishinnat, euroa Liikenne- ja viestintävirasto on kerännyt hintatiedot teleyritysten internet-sivustoilta. Tiedot edustavat julkisia hinnastoja ja kuvastavat kunkin teleyrityksen edullisimpia hintoja. Hinnat on kerätty 196 eri kunnan alueelta ja mukana on 37 suurimman teleyrityksen hinnastot. Keskiarvot on painotettu ...

Tietoliikennepalvelujen hintoja

Yritysten verkkokauppa

Suomi EU / Eurooppa Yritysten verkkokauppa Suomessa Tilastokeskus määrittelee tässä verkkokaupan tarkoittavan valmiille sähköiselle lomakkeelle internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa. Sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa Vuodelta 2020 Tilastokeskus ei julkaissut tietoja yritysten verkkokaupasta. Verkkokauppaa koskevat kysymykset pysyvät edelleen Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksessa, joten 2021 näihin Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin ...

Verkkokauppa

DNA selvitti kuntien digitaalisen tason Pohjoismaissa – suomalaisilla kirittävää pohjoismaisiin naapureihin verrattuna

DNA tutki pohjoismaisten kuntien tasoa uusien digitaalisten palveluiden lanseerauksessa ja käyttöönotossa 5G-yhteyksien aikakaudella. 60 eri kunnan välisessä vertailussa digitaalisesti edistyneimmäksi nousi tanskalainen Aalborgin kunta. Suomen kunnista kymmenen kärkeen ylsi Tampere ja kahdenkymmenen parhaan joukkoon Oulu ja Helsinki. Pohjoismainen kuntien digitalisaatioselvitys (The Nordic Digital Municipality Index) tutki miten hyvin 60 eri kuntaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja ...

Jäsenistön tiedotteet

DNA: 5G:llä ja 4G:llä siirretyn datan määrissä valtavia eroja, mutta käyttöä ohjaa sama logiikka – asiaan on kuitenkin tulossa muutos, sanoo asiantuntija

Datavertailun mukaan DNA:n Koti 5G:n, eli rakennuksen ulkoseinään rakennetun kiinteän 5G-yhteyden, omistava asiakas käytti heinä–elokuussa keskiarvoisesti yhteensä noin 576 Gt dataa kahden kuukauden aikana. Määrä on lähes 75 % suurempi kuin tavallisen 5G-mokkulan käyttäjällä (330 Gt) ja noin 250 % suurempi verrattuna 4G-mokkulan käyttäjään (168 Gt). 3G-nettiyhteyttä käyttävä asiakas puolestaan kulutti kahden kuukauden otantajaksolla vain ...

Jäsenistön tiedotteet

Digitaaliset palvelut edellyttävät hyviä viestintäverkkoja

Tämän vuoden kesäkuun lopussa laajakaistaliittymiä oli Suomessa yhteensä noin 10,3 miljoonaa. Näistä kiinteitä oli 1,7 miljoonaa ja mobiileja laajakaistaliittymiä 8,6 miljoonaa. Kiinteistä laajakaistaliittymistä suurin osa, 41 prosenttia, on FTTB- eli kuitu rakennukseen -liittymiä. 88 prosenttia niistä on kotitalouksissa. Mobiililaajakaistaliittymistä on kotitalouksissa suunnilleen puolet (46 prosenttia). Kuukausimaksullisten, rajoituksettomien tiedonsiirtoliittymien määrä kasvaa edelleen melko runsaasti. Vuoden 2017 ...

Uutiset

Suomalaisten kyberturvallisuus kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla

“Kohtalaisen hyvän aseman saavuttaminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä niin viranomaisten kuin yksityisen puolen toimijoiden osalta. Erityisesti suomalaisilla teleyrityksillä on ollut tässä keskeinen rooli. Tekemistä on kuitenkin edelleen valtavasti jäljellä”, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki. Mitkä ovat suurimmat viestintä­verkkojen ja -palveluiden kyberuhat Suomessa? Erityisesti erilaiset kiristyshaittaohjelmat ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä suomalaisiin kuntiin kohdistuneiden kyberhyökkäysten takia. Verkkorikolliset käyttävät ...

Uutiset