19.7.2019

DNA Oyj:n tammi–kesäkuun 2019 puolivuotiskatsaus: DNA:lla erinomainen alkuvuosi; matkaviestinpalveluiden liikevaihdossa vahvaa kasvua

19.7.2019

DNA järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille klo 10.00 ja englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 13. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tammi–kesäkuun 2019 puolivuotiskatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Huhti–kesäkuu 2019

 • Liikevaihto kasvoi 3,1 % ja oli 232,0 miljoonaa euroa (225,0).
 • Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi 8,1 % ja oli 120,6 miljoonaa euroa (111,5).
 • Käyttökate kasvoi 7,2 % ja oli 77,8 miljoonaa euroa (72,6). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 33,6 % (32,3).
 • Liiketulos laski 0,8 % ja oli 35,7 miljoonaa euroa (36,0). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 15,4 prosenttia (16,0).
 • IFRS 16 vaikutti katsauskaudella käyttökatetta parantavasti, ja sillä oli hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen (liitetieto 12).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,20).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 1,1 % ja oli 18,6 euroa (18,4).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) pieneni ja oli 13,7 prosenttia (15,4).

Tammi–kesäkuu 2019

 • Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 460,9 miljoonaa euroa (447,3).
 • Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi 6,7 % ja oli 238,8 miljoonaa euroa (223,7).
 • Käyttökate kasvoi 7,4 % ja oli 153,9 miljoonaa euroa (143,3). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 33,4 % (32,0).
 • Katsaus- ja vertailukausilla ei ollut käyttökatteen tai liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
 • Liiketulos laski 1,0 % ja oli 70,5 miljoonaa euroa (71,2). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 15,3 prosenttia (15,9).
 • IFRS 16 vaikutti katsauskaudella käyttökatetta parantavasti, ja sillä oli hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen (liitetieto 12).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi 15,3 prosenttia 111,9 miljoonaan euroon (97,1).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,39).
 • Matkaviestinliittymäkanta laski 0,7 prosenttia 2 807 000 liittymään (2 827 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski ja oli 18,5 euroa (18,7).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) laski ja oli 15,5 prosenttia (17,1).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi 1 227 000 liittymään (1 137 000).

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 ennallaan

DNA arvioi liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 on esitetty huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutukset. Vuoden 2019 alusta käyttöön otetulla IFRS 16 -standardilla arvioidaan olevan vuoden 2019 käyttökatteeseen noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus. IFRS 16 -standardilla on hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia. IFRS 16 -standardin vaikutus taseeseen ja tuloslaskelmaan on esitetty liitetiedossa 12.

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n ensimmäinen vuosipuolisko sujui erittäin hyvin. Liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta 3,0 prosenttia 460,9 miljoonaan euroon. Liikevaihtoamme kasvattivat mobiililaitemyynti ja matkaviestinpalveluliikevaihto, johon vaikutti myönteisesti liittymäkannan, mobiililaajakaistapalveluiden sekä asiakaslaskutuksen hyvä kehitys. Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 6,7 prosenttia ja mobiililaitemyynti 15,1 prosenttia. Käyttökate kasvoi 7,4 prosenttia ollen 153,9 miljoonaa euroa, mikä oli 33,4 prosenttia liikevaihdosta.

Matkaviestinverkkomme liittymämäärät laskivat toisella neljänneksellä 20 000 liittymällä vertailukaudesta johtuen prepaid-liittymäkannan pienenemisestä. Postpaid-liittymien määrä kasvoi kuitenkin vertailukaudesta 65 000 liittymällä. Liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa ja oli 18,6 euroa (18,4). Hyvästä asiakastyytyväisyydestä kertoo matala asiakasvaihtuvuutemme, joka oli toisella neljänneksellä erittäin matalalla tasolla, 13,7 prosenttia (15,4). Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 90 000 liittymällä.

Toukokuussa vahvistimme asemaamme Tampereen talousalueella laajakaista- ja tv-palvelujen sekä kiinteän verkon yrityspalvelujen tarjoajana ostamalla ICT Elmo Oy:n (entinen Tampereen Puhelin) valokuitupohjaisen verkon sekä kuluttajaliiketoiminnan. Kaupan myötä DNA:lle siirtyi yli 30 000 kiinteää laajakaista- ja lähes 25 000 kaapeli-tv-liittymää. Laaja valokuitupohjainen verkkoinfrastruktuuri nopeuttaa 5G-verkon rakentamista ja vahvistaa kilpailukykyämme Pirkanmaalla.

Jatkoimme valmistautumista 5G-palveluiden käyttöönottoon tuomalla verkkoomme 5G-kyvykästä teknologiaa ja kasvattamalla verkon kapasiteettia. DNA on rakentanut 5G-verkon esimerkiksi Poriin osana SuomiAreena-viikolle toteutettavaa DNA Älykotia. Porin lisäksi 5G-verkko on jo Helsingin ydinkeskustassa ja seuraavaksi viemme verkon muihin suurimpiin kaupunkeihin. Olemme viime syksystä alkaen testanneet myös kiinteän 5G:n laajakaistapalvelua, joka siirrettiin toisella neljänneksellä aidolle 5G-taajuudelle. Kiinteä 5G eli pientalojen nopea laajakaista tulee olemaan DNA:n ensimmäisiä kaupallisia 5G-tekniikalla tuotettavia palveluja. Se tuo laajakaistayhteydet tarjolle myös niiden alueiden pientaloihin, joihin ei saa valokuitua. Yksityisasiakkaille 5G-palvelut tulevat laajemmin käyttöön, kun kohtuuhintaisia ja teknologialtaan valmiimpia 5G-päätelaitteita tulee markkinoille – arviolta ensi vuoden alkupuolella.

DNA palkittiin huhtikuussa Sustainable Brand Index -tutkimuksessa toimialansa vastuullisimpana yrityksenä Suomessa. Tutkimukseen vastasi Suomessa yhteensä 10 300 kuluttajaa. Vuosittainen tutkimus perustuu YK:n Global Compactin vastuullisuuden periaatteisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja se on alallaan Pohjoismaiden suurin riippumaton tutkimus.

Jatkamme liiketoimintamme pitkäjänteistä kehittämistä keskittyen asiakaskokemukseen, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja näiden tuloksena saavutettavaan kannattavaan kasvuun. Tulosohjeistuksemme vuodelle 2019 säilyy ennallaan. Arvioimme liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja käyttökatteen, sisältäen IFRS 16 -standardin vaikutuksen, kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. Lisäksi arvioimme rahoitusaseman ja maksuvalmiuden pysyvän hyvänä.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

DNA:n taloudellinen raportointi ja pääomamarkkinapäivä vuonna 2019:

 • Vuoden 2019 tammi–syyskuun osavuosikatsaus 22.10.2019
 • Pääomamarkkinapäivä (Capital Markets Day) Helsingissä 26.11.2019

Tulostiedotustilaisuudet

 • Suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille klo 10.00
 • Tiedotustilaisuus lähetetään poikkeuksellisesti Porin SuomiAreenalta. Tilaisuuteen voi osallistua ja kysymyksiä esittää suoran webcast-lähetyksen kautta: https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#tulostiedotustilaisuudet
 • Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille klo 13.00
 • Tilaisuuteen voi osallistua ja esittää kysymyksiä puhelimitse soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 0981 710 310, vahvistuskoodi: 8782 4505#. Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös suoran audiocast-lähetyksen kautta osoitteessa: https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#tulostiedotustilaisuudet.
 • Tulosraportti ja tilaisuuksien esitysmateriaalit ovat saatavilla ennen tilaisuuksien alkua osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuksien tallenteet löytyvät samasta osoitteessa myöhemmin tulospäivän aikana.

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Liite

DNA:n tammi–kesäkuun 2019 puolivuotiskatsaus (pdf)


18.7.2019

Telian uusi ratkaisu tekee lopun huijauspuheluista

18.07.2019

Huijauspuhelut, jotka tunnetaan myös nimellä Wangiri tai ”one ring and cut”, ovat laaja kansainvälinen ongelma. Telia on luonut yhtenä ensimmäisistä operaattoreista maailmassa ratkaisun, joka pystyy blokkaamaan huijauspuheluita.

Huijaus toimii tyypillisesti niin, että puhelin soi kerran tai pari, minkä jälkeen puhelu katkaistaan. Tavoitteena on saada vastaanottaja soittamaan takaisin. Jos tähän ulkomaan numeroon soitetaan takaisin, puhelusta veloitetaan ulkomaan puhelumaksu, joka menee huijarin tilille.

Huijarit muuttavat toimintaansa jatkuvasti esimerkiksi vaihtamalla numerosarjan, josta huijauspuhelu soitetaan. Tämä tekee ongelman lopettamisesta vaikeaa. Telian uniikki ratkaisu seuraa tunnistettuja numerosarjoja, ja Suomen osalta ulkomailta Suomeen kohdistuvan puheluliikenteen määriä. Puheluliikenteestä tunnistetaan Wangiri-tyyppiset huijauspuhelut. Tunnistamisen jälkeen puheluliikenteen lähde estetään, eivätkä puhelut saavu Telian asiakkaille.

Huijauspuhelut tulevat yleensä aaltoina. Suomessa puheluita estetään tiettyinä viikkoina tuhansittain, mutta hiljaisina aikoina vain muutamia satoja. Suomessa Wangiri-tyyppiset puhelut eivät ole laaja ongelma verrattuna moneen muuhun maahan, mutta niistä tulee säännöllisesti yhteydenottoja Telian asiakaspalveluun.

"On hyvä, että voimme suojella asiakkaitamme tämän tyyppisiltä huijauksilta. On todella vaikeaa estää huijauksia täysin, ja joitain huijauspuheluja voi silti tulla. On tärkeää olla soittamatta takaisin niihin kansainvälisiin numeroihin, joita ei itse tunnista. Tämän uuden ratkaisun myötä olemme pystyneet vähentämään huijauspuheluiden määrää huomattavasti", sanoo turvallisuusasiantuntija Kristian Westerstråhle Telia Finlandilta.

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


18.7.2019

Elisa Viihteen alkuperäissarja Kalifornian kommando tuo nuoria amerikkalaistähtiä Suomeen

18.07.2019

Komediasarjan päärooleissa nähdään amerikkalaistähdet Kian Lawley ja Katherine C. Hughes. Lawley tunnetaan näyttelijänä ja tubettajana, jolla on yli seitsemän miljoonaa YouTube- ja Instagram-seuraajaa. Mukana on myös kiinnostavia suomalaisnäyttelijöitä, kuten Johannes Holopainen, Fanni Noroila ja Tommi Korpela. Kymmenosaisen sarjan kuvaukset alkavat 23.7.2019 Keuruulla, ja se saa ensi-iltansa Elisa Viihteen Aitiossa alkuvuonna 2020.

Kalifornian kommando (Perfect Commando) -sarjan ohjaa viimeisimmässä pitkässä elokuvassaan muun muassa Samuel L. Jacksonin ja Oscar-voittaja Jim Broadbentin kanssa työskennellyt ohjaaja ja käsikirjoittaja Jalmari Helander, ja sen pääkäsikirjoittajana toimii Mikko Pöllä.

‒ Kun sain käsikirjoituksen luettavaksi, päätin hypätä välittömästi kyytiin. Sarjan mainio idea sekä komedian ja draaman toimiva yhdistelmä teki vaikutuksen. On hienoa päästä tekemään sarjaa näin hyvällä roolituksella, ohjaaja Jalmari Helander kertoo.

‒ Halusimme tehdä modernin komedian, joka olisi nuorekas, kansainvälinen ja särmikäs. Vaikka päähenkilöt ovat amerikkalaisia, sarja on myös kuvaus oman aikamme Suomesta. Sen komedia syntyy yksilön ja yhteisön etujen törmäämisestä toisiinsa. Siinä lentää sirpaleita suuntaan jos toiseenkin, Fire Monkey -yhtiön Roope Lehtinen jatkaa.

Kalifornian kommando on suoraviivainen komedia hedonismin ja yhteisen hyvän iloisen kivuliaasta yhteentörmäyksestä, kun kaksi huolettomaan elämään tottunutta kalifornialaisnuorta repäistään mahdollisimman kauaksi mukavuusalueeltaan.

Kaliforniassa kasvaneen Vantaa ”Van” Hamiltonin unelmaloma äitinsä kotimaassa Suomessa muuttuu painajaiseksi heti rajalla, kun hänet lyödään käsirautoihin. Pian Vanille kerrotaan, että hänellä on asevelvollisuus suorittamatta, ja että edessä on vuosi majuri Miettisen itsevaltiaan lailla johtamissa erikoisjoukoissa. Vanin mukana Suomeen saapunut tyttöystävä Rachel puolestaan tutustuu Helsingissä Vanin serkkuun ja tämän vaihtoehto-rap-yhtyeeseen. Poliittisesti valveutuneen Rachelin on vaikea ymmärtää räppäreiden yhteiskuntakriittistä elämänfilosofiaa. Miksi kukaan haluaisi kääntää selkänsä täydelliselle hyvinvointiyhteiskunnalle?

Sarjan pääosan esittäjä Kian Lawley ansaitsi Emmy-ehdokkuuden Zac & Mia -sarjan pääosasta, ja hänellä on yli seitsemän miljoonaa some-seuraajaa. Katherine C. Hughes puolestaan on näytellyt muun muassa My Dead Ex -, Kingdom- ja Blue Bloods -sarjoissa. Vanin isää esittää hulvattomasta Crazy Ex-Girlfriend -sarjasta tuttu Pete Gardner. Vastanäyttelijöikseen amerikkalaistähdet saavat muun muassa kovassa nosteessa olevan Johannes Holopaisen, näyttelijä-räppäri Fanni Noroilan ja #lovemilla-sarjasta tutun Joel Hirvosen. Armeijan harmaissa nähdään myös muun muassa Elias Keränen, Wenla Reimaluoto ja Chike Ohanwe.

‒ Suomalainen draama on nousussa maailmalla, ja nyt myös Suomesta tuleva komedia kiinnostaa kansainvälisesti: Kalifornian kommando on ensimmäinen suomalainen komediasarja, jota rahoittamassa on ollut alusta saakka mukana myös kansainvälinen jakelija. Elisa Viihteen alkuperäissarjat ovat nykyään Elisa Viihteen suosituimpia sisältöjä, ja on upeaa olla mukana kehittämässä suomalaista draama- ja komediatuotantoa kansainväliselle tasolle, kertoo Elisa Viihteen sisältöliiketoiminnan johtaja Ani Korpela.

Komediasarjan tuottavat Elisa Viihteelle Fire Monkey -yhtiö, ja sen kansainvälisestä levityksestä vastaa Red Arrow Studios International. Sarja on tuotettu yhteistyössä Business Finlandin kanssa.

‒ Suomalaiset sisällöt, erityisesti Elisa Viihteen alkuperäissarjat, ovat alkanet kerätä kansainvälistä huomiota. Olemme iloisia, että olemme päässeet tekemään Kalifornian kommando -alkuperäissarjaa yhteistyössä Elisa Viihteen ja Fire Monkeyn kanssa. Yllättävät, nuoremmallekin yleisölle toimivat juonenkäänteet yhdistettynä nimekkääseen näyttelijäjoukkoon auttavat avaamaan ovia maailmalla, jatkaa sarjan kansainvälisestä levityksestä vastaavan Red Arrown hankinta- ja sisältöinvestoinneista vastaava johtaja Alex Fraser.

Elisa Viihde on julkaissut vuodesta 2014 alkaen 14 alkuperäissarjaa, joita ovat muun muassa Kaikki synnit, Ivalo, Bullets, Sipoon herttua, Jättekiva, Kolmistaan, Downshiftaajat ja Konttori. Tulevista sarjoista on julkistettu trillerit Nyrkki ja Huone 301, draamakomedia Kevyttä yläpilveä sekä komediat Maanantai ja Ei haukku haavaa tee

Sarjan tiedot:

Rooleissa
Van - Kian Lawley
Rachel - Katherine C Hughes
Bill - Pete Gardner
Marja - Nina Sallinen
Minttu - Wenla Reimaluoto
Majuri Miettinen - Tommi Korpela
Forsbacka - Tatu Sinisalo
Sergeant Parikka - Chike Ohanwe
Peltola-Huikkonen - Juho Uusitalo
Mare - Fanni Noroila
Piru - Joel Hirvonen
Soukka - Elias Keränen
Stenu - Johannes Holopainen
Russian poacher 1 - Martti Suosalo
Russian poacher 2 - Kari (Hissu) Hietalahti
Passportcontrol, Jukka Vakkilainen - Niko Saarela
Poljakoff - Andrei Tsumak
Professor Lawrence - Janel Coburn

Ohjaus
Jalmari Helander

Pääkäsikirjoittaja
Mikko Pöllä

Jaksojen käsikirjoittajat
Ulla Heikkilä
Anna Ruohonen
Tuomas Lento-Hukkinen
Jari Olavi Rantala
Olli Suitiala

Vastaavat tuottajat
Roope Lehtinen, Hannu Kalliolahti

Tuottaja
Eerika Vermilä

 

Aitio on Elisa Viihteen oma ohjelmakirjasto, josta kuka tahansa voi katsoa elokuvia ja sarjoja kiinteällä kuukausimaksulla rajoituksetta. Vuonna 2013 lanseerattu ohjelmakirjasto tarjoaa laajimman valikoiman kotimaisia elokuvia ja klassikkosarjoja sekä useita Elisa Viihteen alkuperäissarjoja.

Elisa Viihde on Suomen suosituin viihdepalvelu. Elisa Viihde on kaikki, mitä viihtymiseen tarvitset – alkuperäissarjoja, eniten kotimaisia elokuvia, kansainvälisiä uutuuselokuvia, kattava tv-ohjelmatarjonta ja urheilua, jota et muualta näe. Palvelussa on monipuolinen valikoima tilausvideopalveluita, videovuokraamo sekä maksu-TV-paketteja. Elisan viihdepalveluista nauttii yli 300 000 kotitaloutta. www.elisa.fi/viihde

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Viro. Tarjoamme myös digitaalisia palveluita kansainvälisille markkinoille. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Tarjoamme ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Markkinajohtajana Elisa on edelläkävijä uusien verkkoteknologioiden ja -innovaatioiden, kuten 5G:n, kehittämisessä. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on noin 185 000. Liikevaihto vuonna 2018 oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Fire Monkey kehittää ja tuottaa käsikirjoitettua draamaa ja komediaa globaalille yleisölle Helsingistä käsin. Yhtiön ensimmäiset tuotannot ovat Elisa Viihteelle tuotettava komedia Kalifornian kommando sekä Pohjoismainen yhteistuotanto, sci-fi draama White Wall. Fire Monkeyn perustivat Roope Lehtinen ja Mikko Pöllä tuliapinan vuonna 2016.


17.7.2019

Digita ostaa DNA:n antenni-tv-verkon maksu-tv-liiketoiminnan

17.7.2019

DNA Oyj on sopinut antennitelevisioverkon maksu-tv-liiketoiminnan myynnistä Digita Oy:lle. Antennitelevisioverkon maksu-tv-liiketoiminta, ja sen mukana DNA:n antenniverkon maksutelevisioasiakkaat, siirtyvät sopimuksen mukaisesti Digitalle 1.1.2020. Digitan tavoitteena on kehittää ja laajentaa antenni-tv-verkon maksu-tv-palveluja.

”Digitalle on keskeistä antennitelevisiotoiminnan jatkuva kehittäminen ja kilpailukyvyn kasvattaminen. Meillä on erinomaiset edellytykset operoida myös maksu-tv-liiketoimintaa antenni-tv-verkossamme”, sanoo Digitan vt. toimitusjohtaja Markus Ala-Hautala.

”Tarkoituksenamme on laajentaa maksu-tv:n peittoaluetta nykyisestä ja näin tarjota yhä useammalle tv-katsojalle mahdollisuus tilata maksullisia sisältöjä. Lisäksi suunnittelemme jo vapaasti katsottavilta kanavilta tuttujen hybridi-tv-palveluiden tuomista osaksi maksu-tv-tarjontaa. Myös uusien kaupallisten mallien lanseeraaminen sisällöntarjoajille on kehitteillä”, jatkaa Ala-Hautala.

”Yhteistyömme jatkuu DNA:n kanssa myös tulevaisuudessa; Digitan tarjoamia maksu-tv-palveluita myydään DNA:n laajassa myyntiverkostossa”, lisää Ala-Hautala.

Digitalla on valtakunnallisessa antenni-tv-verkossaan UHF-taajuuksilla kuusi verkkotoimilupaa 10.1.2027 asti. Noin puolet suomalaisista katsoo televisiota Digitan antenni-tv-verkon kautta.

Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän, jota odotetaan syksyllä 2019. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. http://www.digita.fi


16.7.2019

Elisa mahdollistaa ensimmäisenä maailmassa asiakkailleen 5G-verkon käytön ulkomailla

16.07.2019

Elisa ja sveitsiläinen operaattori Swisscom tuovat ensimmäisenä maailmassa asiakkailleen mahdollisuuden 5G-verkon käyttöön ulkomailla eli 5G-roamingin. Elisan kuluttaja- ja yritysasiakkaat voivat hyödyntää Swisscomin 5G-verkkoa Sveitsissä, samoin kuin Swisscomin asiakkaat Elisan 5G-verkkoa Suomessa.

Elisa on ottanut merkittävän askeleen 5G-palveluiden kehittäjänä tarjotessaan yhtenä maailman ensimmäisistä operaattoreista – yhdessä sveitsiläisen Swisscomin kanssa – asiakkailleen mahdollisuuden käyttää 5G-verkkoa Sveitsissä.

Elisa on ollut roamingin kehittäjänä edelläkävijä, ja sillä on suomalaisista operaattoreista laajin 4G-kattavuus ulkomailla. Matkustaessaan Suomen ulkopuolella, asiakas käyttää Elisan yhteistyökumppanioperaattorien verkkoa ja maksaa käytöstä Elisan sopiman asiakasystävällisen hinnan.

– Olemme ensimmäisiä maita maailmassa, joka ryhtyi rakentamaan 5G-verkkoja ja haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää 5G:tä myös ulkomailla, nyt kun se on Sveitsissä mahdollista. Yhteistyö Swisscomin kanssa mahdollistaa huippunopean yhteyden sekä Elisan kuluttaja- että yritysasiakkaille, Elisan liiketoimintajohtaja Jan Virkki kertoo.

Swisscomin 5G-verkko tulee vuoden 2019 loppuun mennessä kattamaan 90% maan väestöstä. Tällä hetkellä verkko toimii jo yli sadassa kaupungissa ja kylässä.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen verkon sekä Sveitsissä että ulkomailla. Olemmekin ylpeitä siitä, että voimme maailman ensimmäisten joukossa tarjota 5G-yhteydet asiakkaidemme käyttöön myös ulkomailla. Suomi ja Sveitsi ovat Euroopassa johtavat 5G:n kehittäjämaat, sanoo Dirk Wierzbitzki, Swisscomin tuote- ja markkinointijohtaja.

Sveitsissä Elisa tarjoaa asiakkailleen Reissunetti-palvelun, jossa asiakas ostaa itselleen 1Gt:n dataa kiinteällä 19,90 € hinnalla. Lue lisää www.elisa.fi/roaming.

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,2 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj 


12.7.2019

Elisan puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019

12.7.2019

Vuoden 2019 toisen neljänneksen keskeiset luvut

 • Liikevaihto laski 6 miljoonaa euroa 452 miljoonaan euroon lähinnä päätelaitemyynnin sekä yhdysliikenne- ja roaming-liikevaihdon laskun seurauksena
 • Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia 205 miljoonaan euroon
 • Vertailukelpoinen käyttökate, joka sisältää IFRS 16 -standardin vaikutuksen, kasvoi 7 miljoonaa euroa 164 miljoonaan euroon
 • Vertailukelpoinen liikevoitto, joka sisältää IFRS 16 -standardin vaikutuksen, laski 1 miljoonaa euroa 97 miljoonaan euroon
 • Vertailukelpoinen kassavirta kasvoi 15 miljoonaa euroa 102 miljoonaan euroon lähinnä käyttöomaisuusinvestointien ja maksettujen verojen laskun seurauksena
 • Mobiilin postpaid-puheliittymien ARPU oli edellisen vuosineljänneksen tasolla eli 20,2 euroa (20,4)
 • Mobiilin postpaid-puheliittymien vaihtuvuus laski 18,0 prosenttiin (19,7 prosenttia edellisellä neljänneksellä)
 • Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 27 200 liittymällä
 • Prepaid-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksellä 4 100 liittymällä
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 5 100 liittymällä
 • Elisa osti ruotsalaisen Polystar OSIX AB:n ja sen tytäryhtiöiden koko osakekannan

Keskeiset tunnusluvut

Muita operatiivisia lukuja osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: 5G:n aikakausi alkoi ja Elisan kilpailukyky parantui

Elisan kilpailukyky vahvistui edelleen laadun ja asiakaskokemuksen parantamisella, vaikka markkinatilanne pysyi haastavana. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi toisella neljänneksellä edellisestä vuodesta ja liikevaihto laski hieman. Liikevaihtoa laskivat päätelaitemyynnin sekä yhdysliikenne- ja roaming-liikevaihdon lasku.

Viestintäpalvelujen merkitys sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden ja organisaatioiden arjessa on kasvanut entisestään. Palvelujen sujuvuutta ja huoletonta käyttöä arvostetaan eniten. Sen johdosta asiakkaiden siirtyminen yhä nopeampiin mobiililaajakaistaliittymiin jatkuu. Mobiilin postpaid-liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 27 200 liittymällä ja prepaid-kanta 4 100 liittymällä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta laski 5 100 liittymällä.

Elisa aloitti ainoana toimijana Suomessa 5G-liittymien myynnin. Elisa myös myi Pohjoismaiden ensimmäisen 5G-puhelimen asiakkaalle. Useiden 5G-puhelinten ennakkomyynti aloitettiin vuoden toisella neljänneksellä ja lisää puhelinmalleja tulee myyntiin kolmannen neljänneksen aikana. Turun 5G-verkko kasvoi Pohjoismaiden laajimmaksi ja siellä avattiin maailman ensimmäiset 5G-kahvilat. 

Elisa toi kuluttaja- ja yritysasiakkaille eSIM-liittymän. Kuluttajat voivat käyttää uudenlaista sim-korttia esimerkiksi älykelloissa ja yritykset teollisissa IoT-liittymissä. 5G:tä on hyödynnetty ensimmäisenä Suomessa myös tv-lähetyksissä, kun Elisa Viihde Sportilla näytettiin Mestis-otteluita 5G-verkon yli 4K-kuvanlaadulla.

Yritysvastuun saralla toimimme muun muassa kummina Suomessa järjestetylle maailman koululais-ten ilmastokokoukselle ja tuimme kokousta monin eri tavoin. Kokouksessa 14-17 -vuotiaat nuoret toivat esiin huolensa ilmastonmuutoksesta ja esittivät käytännön ratkaisuja sen torjumiseksi.

Jatkona Elisan menestykselle Suomen parhaiden työpaikkojen joukossa, missä olimme kolmatta kertaa suurin palkittu yritys, olemme ensimmäistä kertaa myös yksi Euroopan parhaista työpaikoista. Elisan henkilöstö arvostaa erityisesti mahdollisuutta kehittyä ja oppia, sekä poikkeuksellisen joustavia työskentelykäytäntöjä.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat keskeinen osa yrityskulttuuriamme ja keskitymme niihin jatkossakin vahvasti. Tuottavuuden lisääminen, digitaalisten liiketoimintojen kansainvälistäminen, arvon tuottaminen datalla sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle arvonluonnille jatkossakin.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2019

Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille

Elisa Puolivuotiskatsaus 2019


11.7.2019

DNA:lta 5G-verkko Poriin

11.7.2019

DNA on rakentanut 5G-verkon Poriin osana SuomiAreena-viikolle toteutettavaa DNA Älykotia. DNA on testannut verkkoa Porissa jo aiemmin, mutta nyt kaupungin ydinkeskustaan rakennetaan aito 5G-verkko. Kuluttajille 5G-palvelut tulevat laajemmin käyttöön, kun kohtuuhintaisia ja teknologialtaan valmiimpia 5G-päätelaitteita tulee markkinoille – arviolta ensi vuoden alusta lähtien.

SuomiAreenaan rakennettua 5G-verkkoa hyödynnetään DNA Älykodissa, jossa on esillä modernia kodintekniikkaa ja arkea helpottavia älyratkaisuja. Älykodissa pääsee tutustumaan myös pian markkinoille saapuvaan 5G-teknologiaan pohjautuvaan langattomaan laajakaistaan, jolla kotitaloudet pääsevät kiinni entistä parempiin yhteyksiin.

- 5G-verkko levittäytyy laajemmin loppuvuoden ja ensi vuoden aikana, mutta oli luontevaa tuoda se tässä kohtaa Poriin. Pori on hyvä esimerkki melko laajalle levittäytyneestä kaupunkirakenteesta, jonka asukkaat hyötyvät 5G-verkosta. Monessa tapauksessa 5G voi jopa korvata kiinteistöön tulevan valokuidun, sillä kyseessä on supernopea yhteys, jota naapurin netinkäyttö ei hidasta. Ulkoseinään kiinnitettävä vastaanotin tulee olemaan kiinnostava ratkaisu monelle pientaloasujalle, DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen sanoo.

Kiinteä 5G eli pientaloille suunnattu langaton laajakaista on ensimmäinen sovelluskohde, jossa 5G-tekniikka tarjoaa merkittäviä hyötyjä. DNA testaa 5G-laajakaistaratkaisuja parhaillaan Vantaalla, jossa testit aloitettiin jo viime vuoden lopulla. Testejä on tarkoitus laajentaa, ja tuoda kaupallinen tuote markkinoille päätelaitesaatavuuden parantuessa.

- Meille on tärkeää tuoda kuluttajille sellaisia ratkaisuja, joiden toiminnasta voimme olla varmoja. 5G-teknologia ja -päätelaitteet ovat vielä nuoria ja kehittyvät koko ajan. Teknologian laajempi käyttöönotto aloitetaan sitten, kun laadukkaita 5G-päätelaitteita on saatavilla yleisesti. Tämä tulee olemaan todellisuutta todennäköisesti vasta ensi vuonna, DNA:n radioverkoista vastaava johtaja Jarkko Laari sanoo.

Porin lisäksi DNA:n 5G-verkko verkko löytyy jo Helsingin ydinkeskustasta. Lisäksi DNA on testannut viime syksystä alkaen kiinteän 5G:n laajakaistapalvelua vantaalaisella pientaloalueella. Seuraavaksi suunnitelmissa on viedä 5G-verkko muihin suurimpiin kaupunkeihin.

Kiinteään 5G:hen ja älykkääseen kodinteknologiaan ovikelloista valaistukseen ja ilmalämpöpumppuun voi tutustua SuomiAreenan ajan Porin torilla sijaitsevassa Älykodissa.

Lehdistötilaisuus DNA Älykodissa maanantaina 15.7. klo 11

DNA järjestää lehdistötilaisuuden Älykodilla maanantaina 15.7. klo 11. Tervetuloa kokemaan ja kuulemaan, kuinka 5G muuttaa suomalaisia koteja ja miten 5G-teknologian käyttöönotto Suomessa etenee. Samalla esitellään myös Samsungin SmartThings-kodinohjausjärjestelmää, joka ohjaa kodin laitteita ovikellosta ilmalämpöpumppuun.

Ilmoittautumiset: DNA:n viestintä: puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi 12.7. klo 16 mennessä

Aika ja paikka: 15.7. klo 11, DNA Älykoti MTV:n päälavan vieressä, Porin Kansalaistori

Mediatilaisuuden ohjelma

11.00 Jukka Leinonen, toimitusjohtaja, DNA: Digielämää suomalaiskodeissa tänään ja huomenna

11.15 Jarkko Laari, radioverkoista vastaava johtaja, DNA: 5G-teknologia kehittyy – missä mennään Suomessa?

11.30 Pekka Väisänen, kuluttajaliiketoiminnan johtaja, DNA: Tervetuloa älykotiin (talon esittely) => Tutustuminen Älytaloon, mahdollisuus kokeilla laitteita ja jutella asiantuntijoiden kanssa

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.


10.7.2019

Ulkomaillakin halutaan nyt katsoa Ivaloa – Elisa Viihteen alkuperäissarja myyty jo yli 20 maahan

10.7.2019

Elisa Viihteen kaikkien aikojen katsotuin alkuperäissarja Ivalo (Arctic Circle) on myyty yli 20 maahan, muun muassa Saksaan, Espanjaan ja Alankomaihin sekä Itä- ja Keski-Euroopan maihin. Sarja esitetään eri maissa eri aikoina.  

Suuren suosion saavuttanut Ivalo-sarja kiinnostaa kansainvälisiä suoratoistopalveluita ja tv-kanavia. Ivalo tullaan näkemään useilla eurooppalaisilla televisiokanavilla kuten Saksan ZDF:llä (Zweites Deutsches Fernsehen).

– Olemme erittäin iloisia siitä, että Elisa Viihteen alkuperäissarja Ivalo kiinnostaa myös kansainvälisesti. Elisa Viihteessä viime joulukuussa julkaistu rikosdraama Ivalo on katsottavissa Aitio-ohjelmakirjastossa, ja se nousi nopeasti suosituimpien ohjelmien kärkeen. On hienoa olla mukana viemässä suomalaista draamaa myös kansainvälisen yleisön katsottavaksi, Elisa Viihteen sisältöliiketoiminnan johtaja Ani Korpela kertoo.

Ivalo-sarjaa myy maailmanlaajuisesti ranskalainen jakeluyhtiö Lagardère Studios Distribution, ja Saksan myynnistä vastaa saksalainen yhteistuotantoyhtiö Bavaria Fiction.

Sarja on katsottavissa myös Kiinassa Elisan Nordic tv -palvelussa.

Ivalo-sarjan kaikki jaksot ovat katsottavissa Elisa Viihteen Aitio-ohjelmakirjastossa. Sarjan ovat tuottaneet Pohjoismaiden suurin indie-tuotantoyhtiö Yellow Film & TV sekä yksi Euroopan suurimmista tuotantoyhtiöistä Bavaria Fiction. Sarja on toteutettu yhteistyössä Business Finlandin ja Suomen Elokuvasäätiön kanssa.

Elisa Viihde on julkaissut vuodesta 2014 alkaen 14 alkuperäissarjaa, joita ovat muun muassa Kaikki synnit, Ivalo, Bullets, Sipoon herttua, Jättekiva, Kolmistaan, Downshiftaajat ja Konttori. Tulevista sarjoista on julkistettu trillerit Nyrkki ja Huone 301, draamakomedia Kevyttä yläpilveä sekä komediat Maanantai ja Ei haukku haavaa tee.

Lue lisää Ivalosta

Aitio on Elisa Viihteen oma ohjelmakirjasto, josta kuka tahansa voi katsoa elokuvia ja sarjoja kiinteällä kuukausimaksulla rajoituksetta. Vuonna 2013 lanseerattu ohjelmakirjasto tarjoaa laajimman valikoiman kotimaisia elokuvia ja klassikkosarjoja sekä useita Elisa Viihteen alkuperäissarjoja.

Elisa Viihde on Suomen suosituin viihdepalvelu. Elisa Viihde on kaikki, mitä viihtymiseen tarvitset – alkuperäissarjoja, eniten kotimaisia elokuvia, kansainvälisiä uutuuselokuvia, kattava tv-ohjelmatarjonta ja urheilua, jota et muualta näe. Palvelussa on monipuolinen valikoima tilausvideopalveluita, videovuokraamo sekä maksu-TV-paketteja. Elisan viihdepalveluista nauttii yli 300 000 kotitaloutta. www.elisa.fi/viihde

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Viro. Tarjoamme myös digitaalisia palveluita kansainvälisille markkinoille. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Tarjoamme ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Markkinajohtajana Elisa on edelläkävijä uusien verkkoteknologioiden ja -innovaatioiden, kuten 5G:n, kehittämisessä. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on noin 185 000. Liikevaihto vuonna 2018 oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj


3.7.2019

Elisa myi Pohjoismaiden ensimmäisen 5G-puhelimen

03.07.2019

5G-laitteiden aikakausi Suomessa on nyt virallisesti alkanut, kun maan ja koko Pohjoismaiden ensimmäinen 5G-puhelin myytiin Harri Hellströmille tänään Elisa Kulmassa. Suomi on yksi maailman ensimmäisistä maista, jotka ovat 5G:n käyttöönotossa näin pitkällä.

Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila luovutti Pohjoismaiden ensimmäisen 5G-puhelimen sen ostajalle tänään Helsingissä Elisa Kulmassa. Ensimmäisen 5G-puhelimen omistaja asuu Tampereella, jossa sijaitsee yksi ensimmäisenä avatuista Elisan 5G-verkoista.

– Olen aina ollut kiinnostunut uusimmasta teknologiasta ja ollut usein ensimmäisten joukossa hankkimassa uusimpia laitteita. On aika hienoa, että Pohjoismaiden ensimmäinen 5G-puhelin on nyt minulla. Matkustan paljon sekä Suomessa että ulkomailla ja mobiililaite on usein se, jonka avulla reissussa yhteydet hoidetaan. Siksi nopeat yhteydet ovat erittäin tärkeitä, Harri Hellström kertoo.

Tänään omistajalleen luovutettu puhelin on ZTE Axon 10 Pro 5G. Elisalla on ennakkomyynnissä myös Huawein ja OnePlusin 5G-puhelimet. Niiden toimitukset alkavat arviolta heinäkuun loppuun mennessä.

– 5G-laitteiden ja -liittymien kysyntä kasvaa samalla, kun 5G-verkon peittoalue laajenee. 5G tulee mullistamaan tapamme käyttää mobiililaitteita suuremmin kuin mikään muu mobiiliteknologian murros ennen tätä. Koska 5G-verkon hyödyistä saa täydet tehot irti vain 5G:tä tukevalla laitteilla, niiden yleistyminen on väistämätöntä. Kehitämme Elisalla uudenlaisia 5G-palveluita ja tutkimme alati, mihin kaikkeen 5G-teknologia taipuu, Elisan liiketoimintajohtaja Antti Ihanainen kertoo.

Elisa on avannut 5G-verkon Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Helsingissä verkko on parhaillaan testaus- ja pilotointivaiheessa, ja sitä optimoidaan jatkuvasti korkean toimintakyvyn takaamiseksi. Käyttäjille testaus saattaa näkyä verkon tilapäisenä hidastumisena verrattuna 5G-nopeuksiin.

5G kymmenkertaistaa myös mobiiliverkon tiedonsiirron kapasiteetin. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi 5G-tukiasema voi palvella paljon nykyistä useampia käyttäjiä ja taata toimivan yhteyden esimerkiksi paljon kaistaa vaativien videoiden katselussa. Myös pelaaminen tuo 5G:n edut erinomaisesti esiin. Erityisesti mobiili- ja pilvipelaamisessa kehitys on johtanut siihen, että pelaamisessa menestyminen vaatii aiempaa selvästi lyhyempää viivettä pelaajan reaktioiden ja laitteen suoritteiden välillä.

Suomen kännykkähistoriaa esillä Elisa Kulmassa

Elisa Kulmassa on tänään Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäisen 5G-puhelimen kunniaksi avattu Suomen ensimmäiset -näyttely, jossa esitellään eri aikakausien tärkeimpiä kännyköitä. Näyttely huipentuu 5G-puhelimeen ja on auki 14.7. asti.

– Elisa on aina ollut edelläkävijä ja tuonut uudet laitteet ja mobiilipalvelut asiakkailleen ensimmäisenä. Nyt olemme 5G-aikakauden alussa ja odotamme innolla, mitä kaikkea se tuo tullessaan, kertoo Ihanainen.

Lue lisää: elisa.fi/5G

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,2 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Liitteet


3.7.2019

Tutkimus: Erilaiset TV-sisällöt katsotaan eri laitteilla

3.7.2019

Suomalaisten televisio löytyy yhä useammin taskusta, eli se on matkapuhelin, selviää DNA:n digitutkimuksesta. Toisaalta TV-sisältöjä katsotaan entistäkin monipuolisemmin eri laitteilla ja kasvavassa määrin netistä. TV-sisältöjen katselussa on eroja käytetyn laitteen mukaan.

DNA:n Nepa Insightilla teettämässä Digitaaliset elämäntavat -tutkimuksessa haastateltiin keväällä yli tuhatta 16-74-vuotiasta suomalaista.

Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia kertoo katsovansa tv-sisältöjä vähintään tunnin päivässä, ja 12 prosenttia katsoo televisiosisältöjä yli kaksi tuntia päivässä.

”Ihmisillä on nyt todella paljon erilaisia mahdollisuuksia katsoa ja hallinnoida haluamiaan tv-sisältöjä aikatauluista ja paikasta riippumatta. Operaattoreiden digiboksit vastaavat kuluttajien toiveisiin aivan uudella tavalla, sillä ne tuovat eri lähteistä saatavat sisällöt samaan paikkaan ja mobiilisovellukset TV-ruudulle”, kertoo DNA:n laajakaista ja TV -liiketoiminnan johtaja Jarno Haikonen.

DNA:n kyselytutkimuksessa vastaajia pyydettiin myös liittämään erilaisia tunteita erilaisiin digitaalisiin kokemuksiin. Lähes puolet vastaajista (43 %) kertoi musiikin kuuntelun älypuhelimella olevan rentouttavaa ja kolmasosa (32 %) liitti TV-sarjojen maratonkatseluun rentoutumisen tunteita. Toimimaton netti puolestaan aiheuttaa ärtymystä valtaosassa vastaajia (72 %).

”Vastauksissa näkyy selkeästi kahdenlaisia tunteita. Nopea, luotettava netti on keskeinen osa toimivaa kotia ja laitteita sekä kasvavassa määrin myös TV-palvelujen kannalta. Jos netti ei toimi, moni tärkeä ja mieluisa palvelukaan ei toimi, ja sehän ärsyttää. Toisaalta, kun esimerkiksi TV-sarjat pyörivät ruudussa pätkimättä ja musiikki soi korvaan laadukkaana, ihmisen on helppo rentoutua”, Haikonen kuvailee.

Netflixin, Viaplayn, C Moren tai vastaavan TV- tai videopalvelun on kahden viime vuoden aikana ostanut verkosta 55 prosenttia suomalaisista. Yhä useampi myös vuokraa elokuvia netistä: kyselyn mukaan 43 prosenttia suomalaisista on kahden viime vuoden aikana vuokrannut elokuvan netin kautta.

”Tätä tulosta tukee myös meidän DNA TV -palvelumme käyttäjädata. Palvelun vuokraamossa tarjolla olevien sisältöjen vuokrausmäärät ovat peräti tuplaantuneet vuodessa”, Haikonen kertoo.

Uudet katsomisen tavat

Valtaosalla suomalaiskodeista ei ole älytelevisiota – sellainen löytyy 40 prosentilta kotitalouksista. Älytelevision sijaan tai rinnalla on käytössä muita uudenlaisia ratkaisuja: 24 prosenttia käyttää operaattorin digiboksia ja 20 prosenttia Chromecastia tai Apple TV:tä.

Ilmaiskanavien lisäksi TV-sisältöjä katsotaan eniten ilmaisten suoratoistopalveluiden (61 %) kautta. Seuraavaksi suosituinta on nettivideoiden (46 %) sekä maksullisten suoratoistopalveluiden (40 %) katselu. Nettivideoiden ja maksullisten suoratoistopalveluiden katselu on yleisintä 16-34-vuotiaiden keskuudessa.

”Ihmiset katsovat yhä enemmän ei-perinteistä televisiota, ja erilaisten suoratoistopalveluiden käyttö on kasvussa. Kyselyn mukaan 66 prosentille on tärkeää, että TV-sisällöt voi katsoa esitysajoista riippumatta, ja 60 prosenttia pitää tärkeänä sitä, että mieluisat elokuvat ja sarjat löytyvät samasta paikasta”, Haikonen kertoo.

Ilmaiskanavia katsovat hieman enemmän naiset ja vanhemmat ikäryhmät. Miehet puolestaan katsovat hitusen naisia enemmän nettivideoita tietokoneelta. Alle 24-vuotiaat katsovat muita enemmän maksullisia sisältöpalveluita sekä YouTubea ja nettivideoita.

TV-sisältöjen katselu eroaa myös käytetyn laitteen mukaan. Tietokoneelta ja älypuhelimella katsotaan eniten nettivideoita sekä maksuttomia kotimaisia suoratoistopalveluita, televisiosta ilmaiskanavien ohjelmia ja älytelevisiosta monipuolisesti sekä ilmaisten että maksullisten kanavien ja suoratoistopalveluiden sisältöjä.

TV-, media- ja videosovelluksista YouTube on suosituin, Yle Areena toiseksi suosituin ja Netflix kolmanneksi suosituin.

Älypuhelin tuo tv-sisällöt myös reissuun

Älypuhelin on suomalaiskotitalouksien yleisin laite (88 % kotitalouksista), kannettava tietokone toiseksi yleisin (77 %) ja tavallinen televisio kolmanneksi yleisin (56 %). Älytelevisio on 40 prosentilla kodeista ja 4K-televisio 15 prosentilla. Operaattorin digiboksi, kuten DNA TV Hubi, on joka neljännessä kodissa (24 %).

”TV-sisällöt kulkevat nykyään mukana myös ulkomaille, sillä viime vuoden keväällä maksullisten nettipalvelujen käyttö vapautui EU-alueella maarajoitusten poistumisen myötä. Esimerkiksi DNA TV:tä voi siis katsoa myös Eurooppaan suuntautuvalla kesälomareissulla, ja luonnollisesti puhelimeen tallennetut sisällöt ovat käytettävissä kaikkialla”, kertoo Haikonen.

Ulkomailla 12 viime kuukauden aikana matkustaneista hieman yli kolmannes (36 %) kokee mobiilidatan käyttönsä ulkomailla lisääntyneen.

Kyselystä:

DNA teetti Digitaaliset elämäntavat -kyselyn Nepa Insightilla maaliskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 1005 iältään 16-74-vuotiasta suomalaista. Tulokset on painotettu Suomen väestöä edustaviksi. Kysely tehtiin online-haastatteluna.

Kyselyn pohjalta on julkaistu aiemmin kaksi tiedotetta:

LIITE: Tutkimusraportti median käyttöön

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.


2.7.2019

Telia on karsinut jo 1,5 miljoonaa puhelinpylvästä

02.07.2019

Telia on kierrättänyt 1,5 miljoonaa puhelinpylvästä runsaassa 10 vuodessa. Pylväistä purettu puhelinkaapeli riittäisi kiertämään kaksi kertaa maapallon ympäri.

Telia kertoi tämän vuoden tammikuussa lakkauttavansa lankapuhelinpalvelut vuoden 2019 kuluessa. Lankapuhelinpalveluiden lopettaminen vauhdittaa myös puhelinpylväiden karsimista.

Suurin osa puretusta verkosta on ollut valmiiksi tyhjillään, sillä suomalaisten siirtyminen langattomaan puheeseen kirii loppusuoraa. Tarpeettomiksi käyneiden puhelinpylväiden purkaminen on jatkunut Telialla jo runsaat kymmenen vuotta. Ensimmäiset miljoona pylvästä poistettiin vuosina 2008-14, ja nyt runsaassa neljässä vuodessa on karsittu seuraavat puoli miljoonaa pylvästä.

Suurin osa pylväistä puretusta verkosta on ollut valmiiksi tyhjillään. Kaapelia on runsaan 10 vuoden aikana poistettu kaikkiaan 80 000 kilometriä eli pari kierrosta maapallon ympäri.

Pylväslinjojen purkaminen on vauhdittunut viime vuosina energiayhtiöiden siirtäessä  ilmajohtoja maahan toimintavarmuuden lisäämiseksi. Telian kaapeleita on vuokralla noin 220 000 tällaisessa yhteiskäytössä olevassa pylväässä, ja yhtiöllä on jäljellä noin 200 000 omaa puhelinpylvästä.

Noin 100 000 puhelinpylvästä jää käyttöön

”Arvioimme että käyttöön jää noin 100 000 pylvästä, jotka palvelevat esimerkiksi kallioisessa maastossa sijaitsevia tukiasemia. Päivitämme niiden kaapeleita kuituyhteyksiksi, ja samalla uusimme lahotarkastusten perusteella pari tuhatta pylvästä vuodessa”, kertoo projektipäällikkö Markku Harjula Telialta.

Pylväissä vuokralla olevat lankaverkot korvataan useimmiten nykyaikaisemmalla mobiilivaihtoehdolla. Pylväitä purettaessa varmistetaan aina, että asiakkailla on toimivat langattomat yhteydet ennen purkutyön aloittamista.

Puhelinpylväiden käyttöikä on noin 40 vuotta. Poistuvien pylväiden kierrätys on keskeinen osa urakkaa, sillä pitkän käyttöiän takaavan suojakäsittelyn vuoksi pylväiden uusiokäyttö on tiukasti rajattua ja käytännössä pylväät käsitellään ongelmajätteenä.

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.

Puhelinverkon purkutöitä Karstulassa

Puhelinverkon purkutöitä Karstulassa 2


1.7.2019

DNA:n myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2019

1.7.2019

Samsung jatkaa vahvana myös DNA:n kesäkuun myydyimpien puhelimien listalla. Kesäkuun menestyjiä on myös OnePlus.

Samsung komeilee DNA:n kesäkuun Top 15 -listalla kaikkiaan kuudella puhelinmallilla ja Applella on toiseksi eniten listasijoja, kaikkiaan neljä. Sekä OnePlus että Huawei ovat mukana kahdella puhelimella, ja Nokia-malleja on listalla yksi.

”Samsungin uusi A-sarja on saanut vahvan vastaanoton kuluttajilta. Kaikki tähän mennessä myyntiin tulleet mallit ovat kivunneet myydyimpien laitteiden listalle, ja A-sarja ottikin DNA:lla kesäkuussa kirkkaan kolmoisvoiton”, kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Myös OnePlus-uutuusmallien myynti on alkanut erittäin vahvasti. OnePlus 7 -puhelimen sijoitus olisi vielä viidettä sijaa korkeampikin, ellei malli olisi kohdannut saatavuushaasteita. OnePlus 7 on myyty loppuun miltei kaikista DNA Kaupoista. Lisää laitteita odotetaan kauppoihin piakkoin.

Heti Galaxyn A-sarjan kärkikolmikon takana on OnePlus 7:n lisäksi joukko Applen malleja. Applen listanelikko edustaa käytännössä valmistajan koko hintaskaalaa.

Vaikka listalla on kesäkuussa vain kaksi Huawei-mallia, ja Honor vielä puuttuu, molempien merkkien kysyntä on alkanut elpyä. DNA:n myydyimpien puhelimien listalle toukokuussa ylsivät Huawein keskihintainen kestosuosikki Nova 3 sekä houkuttelevasti hinnoiteltu viime vuoden lippulaiva P20 Pro.

”Huawei ja Honor ovat vahvistaneet Android Q -päivityksen saavat laitteet, ja uusimmat Huawei- ja Honor-puhelimet ovat saaneet hyvää palautetta niin kuluttajilta kuin alan asiantuntijoilta. Odotukset ovat kovat myös pian myyntiin tulevalle Honor 20 -mallille, jonka edeltäjät ovat olleet Suomessa erittäin suosittuja”, Aavikko kertoo.

Kesäkauden laitesesonki alkaa perinteisesti juhannuksesta ja jatkuu koulujen alkuun saakka. Kesällä liikutaan paljon ulkona, ja vanhan puhelimen heikentynyt akunkesto, hajonnut näyttölasi tai vaikkapa uuden puhelimen paremmat kameraominaisuudet ja kirkkaampi, auringonpaisteessa erottuva näyttö innostavat puhelinkaupoille. Lomalla uuden puhelimen monipuolisiin ominaisuuksiin on aikaa paneutua vaikka kesämökillä.

”Myös ensimmäisen luokan syksyllä aloittavat koulutulokkaat harjoittelevat jo puhelimenkäyttöä. Vaikka tutkimuksemme mukaan lähes puolet lapsista on käyttänyt älypuhelinta jo ennen kouluun menoa, lapsen ensimmäinen oma puhelin hankitaan tyypillisimmin kouluunmenon kynnyksellä. Ensimmäinen puhelin asettuu tuonne sadan ja kahdensadan euron väliseen hintaluokkaan”, Aavikko kertoo.

DNA:n myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2019

1. (2.) Samsung Galaxy A40

2. (5.) Samsung Galaxy A50

3. (-) Samsung Galaxy A10

4. (4.) Apple iPhone 7

5. (-) OnePlus 7

6. (8.) Apple iPhone 8

7. (11.) Apple iPhone XR

8. (10.) OnePlus 7 Pro

9. (-) Samsung Galaxy A20e

10. (-) Samsung Galaxy A70

11. (9.) Huawei Nova 3

12. (-) Apple iPhone XS

13. (-) Nokia 5.1 Plus

14. (-) Huawei P20 Pro

15. (15.) Samsung Galaxy S10

(Edellisen kuukauden sijoitus sulkeissa.)

DNA julkaisee myydyimmät puhelimet -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin. Aiempien kuukausien myyntitilastot löytyvät osoitteesta https://corporate.dna.fi/dnan-viestinta#myyntitilastot

DNA Kauppa on Suomen laajin matkapuhelimia ja muita mobiilipäätelaitteita sekä matkaviestinliittymiä myyvä ketju, johon kuuluu yli 60 myymälää. DNA Kaupan valikoimissa ovat myös tv- ja laajakaistapalvelut sekä niihin liittyvät päätelaitteet. Ketju on osa DNA-konsernia, jonka liikevaihto vuonna 2018 oli 912 miljoonaa euroa ja liiketulos 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.


1.7.2019

Elisan kesäkuun myydyimmät puhelimet: OnePlusille kaksoisvoitto

01.07.2019

OnePlusin mallit nousivat kaksoisvoittoon kesäkuussa. OnePlus 7 Pro ja OnePlus 7 nappasivat kärkisijat. Kolmannelle sijalle päätyi Samsung Galaxy A40.

OnePlusin puhelimet jatkoivat voittokulkuaan myydyimpien listalla, ja viime kuun ykkössijan seuraksi kakkossijalle kipusi toinenkin saman valmistajan malli. Lisäksi kärkisijoille nousi huhtikuussa myyntiin tullut Samsung Galaxy A40, joka oli yritysasiakkaiden myydyin malli ja nappasi myös kuluttajien kolmossijan.

‒ Alkukesän puhelinmarkkinaa ovat leimanneet voimakkaat ja nopeatkin vaihtelut. Huawei-uutisoinnin alettua kaikkien puhelinvalmistajien markkinaosuudet ovat heilahdelleet viikosta toiseen. Markkinatilanteen nopeat muutokset näkyvät monen puhelinmallin sijoitusten vaihteluna, ja myydyimpien listalla sijoitukset ovat nousseet ja laskeneet kuukauden aikana. Viime päivien perusteella on nähtävissä myös se, että Huawein myynti on lähtenyt uudelleen nousuun, Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama kertoo.

Huawei-käyttäjät seuraavat tilannetta

‒ Yritysasiakkaiden myydyimpien lista jakaantuu varsin tasaisesti neljän eri valmistajan ‒ Nokian, Samsungin, OnePlusin ja Applen sekä eri hintakategorioissa olevien laitteiden välillä. Huawei-uutisointi on vaikuttanut myös yritysasiakkaiden puhelintilauksiin, ja muista valmistajista Samsung ja Nokia ovat hyötyneet tilanteesta. Näemme kuitenkin, että Huawei ei ole menettänyt lojaaleja asiakkaitaan, mutta moni Huawei-käyttäjä seuraa nyt tilannetta ja odottaa, miten asiat etenevät, kertoo Elisan yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Petteri Svensson.

Elisan myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2019

Henkilöasiakkaat 

1. OnePlus 7 Pro
2. OnePlus 7
3. Samsung Galaxy A40
4. Honor 7S
5. Apple iPhone 7
6. Nokia 5.1
7. Nokia 7.1
8. Samsung Galaxy A50
9. Apple iPhone 8
10. Samsung Galaxy A20e
11. Apple iPhone 6s
12. Samsung Galaxy A10
13. Huawei P20 Pro
14. Honor 10 Lite
15. Apple iPhone X

Yritysasiakkaat

1. Samsung Galaxy A40
2. Nokia 5.1
3. Apple iPhone 8
4. Apple iPhone 7
5. Samsung Galaxy A20e
6. Samsung Galaxy A8
7. OnePlus 7 Pro
8. Samsung Galaxy A50
9. OnePlus 7
10. Samsung Galaxy Xcover 4
11. Apple iPhone Xs
12. Samsung Galaxy S10e
13. Nokia 7.1
14. Apple iPhone Xr
15. Samsung Galaxy A70

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,2 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj


1.7.2019

Applen odotettu älykellouutuus kiri heti myyntilistan kärkeen – ”eSIM kiinnostaa asiakkaita”

01.07.2019

Kesäkuun alussa myyntiin tullut uusi Apple Watch singahti saman tien älykellojen myyntilistan piikkipaikalle. Kännykkälistan kärkeä hallitsee Samsung.

 ”Jo ennakkokiinnostus uutta Applen älykelloa oli suurta, ja nyt se näkyy myös myyntitilastoissa. Asiakkaat ovat olleet erityisen kiinnostuneita kellon mobiiliyhteydestä, jonka ansiosta esimerkiksi iltalenkille, uimarannalle tai kesäterassille ei tarvitse raahata kännykkää mukaan ja maksaminenkin hoituu kätevästi kelloa vilauttamalla”,Telian laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen kertoo.

 ”Olemme siirtymässä uuteen aikakauteen. Kun tähän asti älykelloilla on seurattu lähinnä omaa treenaamista sekä mitattu aktiivisuutta ja unta, uusimmat älykellot toimivat jopa kännykän korvaajina. Kellolla voi soittaa ja vastaanottaa puheluita sekä lähettää viestejä, sillä eSIMin avulla älykello toimii itsenäisesti ilman, että sen tarvitsee olla jatkuvasti yhteydessä puhelimeen”, Vuorinen kuvailee.

 ”Kesän alennusmyyntisesonki näkyy puolestaan kännyköiden myyntitilastossa, jonka kärkisijat valloittivat Samsungin uutuudet hyvällä hinta/laatu -suhteellaan”, Vuorinen sanoo.

 Yrityspuhelinten listaa hallitsee selvästi Samsung. Kymmenen myydyimmän mallin joukossa on peräti kuusi Samsungin puhelinta.

Kesäkuun myydyimmät puhelimet kuluttajille (suluissa toukokuun sijoitus)

1 (6) Samsung Galaxy A40

2 (10) Samsung Galaxy A50

3 (-) Samsung Galaxy A20e

4 (4) OnePlus 7 Pro

5 (-) Samsung Galaxy A10

6 (-) OnePlus 7

7 (3) Apple iPhone 8

8 (7) Apple iPhone 7

9 (-) Apple iPhone XR

10 (9) Honor 7S

Kesäkuun myydyimmät älykellot

1 (-) Apple Watch Series 4 GPS + Cellular

2 (1) Samsung Galaxy Watch 4G

3 (5) Samsung Galaxy Watch Active

4 (2) Apple Watch Series 4 GPS

5 (3) Samsung Gear S3

6 (4) Suunto 3 Fitness

7 (-) Suunto 5 G1

8 (8) Garmin Fenix 5 / 5S

9 (7) Garmin Vivomove HR

10 (9) Apple Watch Series 3 GPS

Kesäkuun myydyimmät puhelimet yrityksille

1 (1)     Samsung Galaxy A40

2 (2)     Samsung Galaxy A8 (2018)

3 (6)     Samsung Galaxy Xcover 4

4 (3)     Apple iPhone 8 64GB

5 (-)      Samsung Galaxy A50 128GB Dual-Sim

6 (-)      Samsung Galaxy A20e Dual-Sim 32GB

7 (8)     Apple iPhone 7 32GB

8 (5)     Nokia 7.1 64GB Dual-SIM

9 (-)      Samsung Galaxy S10 128GB

10 (-)    Apple iPhone XR 64GB

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


27.6.2019

Telia laajentaa esports-valmennukseen - hynttyyt yhteen Helsinki REDSin kanssa

Telia aloittaa yhteistyön jääkiekkoseura HIFK:n kilpapeliorganisaatio Helsinki REDSin kanssa. Joukkueyhteistyön lisäksi REDS ja Telia starttaavat syksyllä nuorisotoiminnan, jonka kautta nuoria e-urheilua harrastavia autetaan nousemaan lajin huipulle.

”Tavoitteena on luoda ohjelma, jossa valmennetaan nuoria pelaajia säännöllisellä syklillä. Tarjoamme Helsinki REDSin kanssa harjoitustiloja, joissa nuoret pääsevät treenaamaan ja saavat uusia työkaluja pelaamisensa kehittämiseksi. Mukana opetuksessa tulee olemaan kokeneiden nuorisovalmentajien lisäksi maamme kovimpia esports-tähtiä,” lupaa Niklas Segercrantz Telian esports-tiimistä. 

”Viime vuosina Telia on ottanut jättiläisloikkia suomalaisen e-urheilun edistämiseksi. Teleoperaattorit ovat tärkeä osa pelaamista ja olemme ylpeitä saadessamme olla osa kokonaisuutta tuomalla monipuolisen valmennusosaamisemme mukaan palettiin. Pelitaitojen kehittämisen lisäksi on tärkeää ohjata nuoria harrastamaan esportsia tasapainossa elämän muiden osa-alueiden kanssa”, sanoo manager Christer Kasurinen Helsinki REDS:ltä.

Palapeli valmis

Telian ja Helsinki REDSin yhteistyö mahdollistaa junioritoiminnan kehittämisen Suomessa ja uusien tulevaisuuden lupausten syntymisen. Toiminta aloitetaan pilottikokeilulla Helsingissä ja on suunnattu 13–17-vuotiaille. Tarkemmin suunnitelmista kerrotaan elokuussa Assembly Summer 2019 -festivaaleilla.

”Yhteistyö REDSin kanssa tuo viimeisen puuttuvan kulman e-urheilun palapeliimme. Visionammehan on tehdä Suomesta esportsin kärkimaa ja pelaamisesta pohjolan suurin intohimo. Pystymme jo tarjoamaan Assemblyn kautta lajin harrastajille Suomen tärkeimmän e-urheilutapahtuman ja keväällä käynnistyneessä Telia Esports Serieksessä kaikentasoiset pelaajat voivat ottaa mittaa toisistaan. ENCE-yhteistyön myötä autamme pitämään Suomen maailman huipulla e-urheilussa ja nyt pääsemme valmennuksen kautta edistämään muita lajin kärkeen pyrkiviä –  sloganimme mukaisesti Rise to the top”, Segercrantz hehkuttaa.

Helsinki REDS on vuonna 2016 perustettu suomalainen e-urheiluseura, joka toimii osana helsinkiläiskiekkojoukkue HIFK:n perheettä. Se on ensimmäinen suomalaisen urheilujoukkueen perustama elektronisen urheilun seura. REDSillä on pelaajia Hearthstonessa, Fortnitessa ja Counter-Strike: Global Offensivessa.

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


26.6.2019

Suomen suurimmasta e-urheilusarjasta Elisa Viihde CS:GO-liiga

Suomen suurimpana e-urheilusarjana tunnettu Finnish Esports Leaguen CS-liiga on ensi kaudella Elisa Viihde CS:GO-liiga. Samalla sarjan palkintopotti tuplaantuu 40 000 euroon. Nimenmuutos julkistettiin tänään 25.6. Tennispalatsissa tämän kauden FEL-finaalin yhteydessä.

Elisa Viihde CS:GO-liigassa nähdään tulevalla kaudella kahdeksan suomalaista huippujoukkuetta, jotka pelaavat kahdeksan viikon runkosarjan 5.8.‒29.9. Uuden nimen ja muhkeamman palkintopotin lisäksi Elisa Viihde CS:GO-liiga tullaan tuntemaan Suomessa ennennäkemättömästä lähetystuotannostaan: kauden aikana Elisa Viihde tuottaa otteluista yli 200 tuntia lähetystä kasvattaen jo entisestään mittavaa e-urheilusisältöään, kuten esimerkiksi heinäkuussa pelattavat huipputurnaukset ESL Köln sekä IEM Chicago.

Elisa Viihteen CS:GO-lähetykset tavoittivat pelkästään toukokuussa yli 450 000 katsojaa Twitch-palvelun kautta. Sisältö välitetään samanaikaisesti myös lähes miljoonaan kotitalouteen ympäri Suomea Elisa Viihteen IPTV-, kaapeli- sekä web-kanavien kautta.

Elisa Viihde CS:GO-kausi huipentuu finaaleihin Grail Quest -tapahtumassa Turun Kupittaan Palloiluhallissa 18.‒19. lokakuuta. Palkintorahojen ja himotun pokaalin lisäksi sarjan voittajajoukkue lunastaa paikan merkittävään kansainväliseen turnaukseen, josta tiedotetaan myöhemmin lisää.

‒ Elisa Viihteen ja FEL:n yhteistyö käynnistyi alkuvuodesta, jolloin CS:GO-liigan lähetykset tuotiin Elisa Viihteen kanaville. Olemme erittäin innoissamme nyt syventyvästä kumppanuudesta. Elisa Viihde CS:GO-liiga tulee olemaan maamme suurin ja merkittävin CS:GO-sarja, jossa on pääsarjan lisäksi kaksi alempaa divisioonaa. Jo vuosia pyörinyt haastajaliiga sekä tänä vuonna lanseerattu avoin liiga ovat nostaneet jatkuvasti uusia lahjakkuuksia Suomen CS:GO-kartalle, kertoo FEL:n myynti- ja markkinointijohtaja Matti Kailanto.

Eikä se ole mikään yllätys, kun otetaan joukkueiden lukumäärä huomioon.

– FEL:n CS-liigoissa on nähty kaikkiaan yli 500 joukkuetta kilpailemassa Suomen CS:GO-kuninkuudesta. Näin laaja sarja tukee Elisa Viihteen ja FEL:n yhteistä missiota tarjota suomalaispelaajille uusia ja erityisesti konkreettisia polkuja kohti ammattilaisuutta, jatkaa FELin toimitusjohtaja Jussi Halme.

‒ E-urheilun merkitys kasvaa kovaa vauhtia niin maailmalla kuin Suomessa, ja Elisa Viihde on jo vakiinnuttanut asemansa Suomen suurimpana ja katsotuimpana CS:GO-sisällöntarjoajana. Olemme hyvin iloisia uudesta liigasta, joka vahvistaa asemaamme e-urheilun edelläkävijänä, kertoo Elisan urheilu- ja maksu-tv-liiketoiminnasta vastaava Mika Lepistö.

Elisa Viihde ja Suomen elektronisen urheilun liitto yhteistyöhön

FEL-finaaleissa julkistettiin myös Elisa Viihteen ja Suomen elektronisen urheilun liiton välinen yhteistyö. Elisa Viihde ja SEUL yhdistävät voimansa muun muassa kotimaisessa mestaruuskilpailutoiminnassa, HAVU Akatemia -talenttihaussa sekä maajoukkuetoiminnassa. Kuluvan vuoden loppuun asti kestävän yhteistyön tarkoitus on kehittää yhdessä suomalaista elektronisen urheilun toimintaa.

‒ Elisan tuki erilaisille elektronisen urheilun tapahtumille ja toimijoille on ollut merkittävää. Olemme pitkään hakeneet vastaavaa pääyhteistyökumppanuutta, jonka keskeiset arvot toimintaan ovat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Olemme todella tyytyväisiä siihen, että meillä on Elisa Viihteen kanssa mahdollisuus rakentaa yhä paremmin elektronisen urheilun kenttää tukevaa toimintaa, kommentoi Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen.

Elisa Viihteen ja SEUL:n yhteistyö tulee tarjoamaan helpomman tavan seurata ja löytää kotimaiset e-urheilulähetykset ja -sisällöt. Yhdistämällä perinteiset LAN-tapahtumat, kotimaiset liigat ja osakilpailut Elisa Viihde luo Suomen e-urheilukentälle uudenlaisen SM-kilpailukokonaisuuden. Elisa Viihde on myös Counter-Strike: Global Offensive -pelin eSM-kilpailuiden virallinen operaattori sekä Suomen e-urheilumaajoukkueen virallinen kumppani joulukuussa Etelä-Korean Soulissa käytävissä MM-kilpailuissa.

Elisa Viihde on Suomen suosituin viihdepalvelu. Elisa Viihde on kaikki, mitä viihtymiseen tarvitset – alkuperäissarjoja, eniten kotimaisia elokuvia, kansainvälisiä uutuuselokuvia, kattava tv-ohjelmatarjonta ja urheilua, jota et muualta näe. Palvelussa on monipuolinen valikoima tilausvideopalveluita, videovuokraamo sekä maksu-TV-paketteja. Elisan viihdepalveluista nauttii yli 300 000 kotitaloutta. www.elisa.fi/viihde

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,2 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Suomen elektronisen urheilun liitto (SEUL ry) toimii suomalaisen kilpapeliurheilun keskusjärjestönä, tehtävänään kehittää ja tuoda esiin elektronista urheilua sekä jäsenistönsä toimintaa. Liitto pyrkii toimillaan nostamaan elektronisen urheilun tunnettuutta ja arvostettavuutta harrastuksena.


25.6.2019

Telian valikoituja Liiga-ohjelmia nähdään myös MTV:n ilmaiskanavilla syksyllä

Telia haluaa jatkossakin tarjota kaikille suomalaisille mahdollisuuden innostua jääkiekosta ja on siksi solminut sopimuksen Telian Liiga-sisältöjen jakelusta MTV:n kanssa. Sopimuksen myötä valikoituja Liigan huippuotteluita ja Telian suosittuja Liigalive 360 -studiosisältöjä tarjoillaan suorana myös MTV:n vapaasti katsottavilla kanavilla ensi kaudella.

”Kaikki Liiga-ottelut ovat aina nähtävissä Liiga-asiakkaillemme Telia TV:ssä. Sen kautta asiakas voi valintansa mukaan nauttia joko kaikista Liiga-otteluista tai esimerkiksi vain oman suosikkijoukkueensa peleistä muiden Liiga-ohjelmien lisäksi. On myös todella hienoa, että pääsemme tarjoamaan maistiaisia kaikille suomalaisille MTV:n kanssa solmitun sopimuksen myötä”, sanoo Telian TV- ja medialiiketoiminnasta vastaava johtaja Olli-Pekka Takanen.

Liiga-kausi starttaa torstaina 12. päivä syyskuuta. Telian Liiga-ohjelmakauden avausottelu sekä tunnin ennakkostudio nähdään Telia TV:n lisäksi myös MTV3:lla kello 18 alkaen, jolloin viime kevään finaalistien eli HPK:n ja Kärppien välisen kohtaamisen lisäksi Hämeenlinnan jäähallin kattoon nostetaan Liigan mestaruusviiri.

Datalla lisää kiinnostavia kulmia lähetyksiin

Telian kauden 2019-2020 tarkempi Liiga-ohjelmisto julkistetaan lähempänä kauden alkua. Takanen paljastaa kuitenkin jo, että syksyllä datan käyttö tulee nousemaan entistä isompaan rooliin Telian lähetyksissä ja ruutukasvojen analyyseissä.

”Ensimmäisellä kaudella Liigan ja Bitwisen kanssa pilotoitu älykiekkojärjestelmä on tavoitteena laajentaa tulevalla kaudella kaikkiin Liiga-halleihin ja -otteluihin. Rakentumassa on lisäksi kokonaan uusi viikoittainen ohjelmaformaatti, joka elävöittää entisestään Telian jo ensimmäisellä kaudella kiitosta saanutta Liiga-ohjelmistoa”, Takanen lupailee.

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


25.6.2019

eSIMit tarjolle kaikkiin DNA Kauppoihin kautta maan

DNA:n eSIM-kortit ovat nyt saatavilla Suomen yli 60 DNA Kaupassa. Helsingin Kampin DNA Kaupasta 28.5.2019 alkanutta myyntiä laajennetaan hyvän kysynnän ja asiakaskiinnostuksen vuoksi.

eSIM-kortin suurimpana hyötynä tällä hetkellä on liittymän aktivoinnin vaivattomuus, eli puhelimeen ei tarvitse asentaa fyysistä SIM-korttia. Lisäksi eSIMin avulla on mahdollista käyttää samassa laitteessa yhtä aikaa kahta eri liittymää: eSIMiä ja perinteistä SIM-korttia. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että puhelimessa voi käyttää sekä työliittymää että henkilökohtaista liittymää.

"Pilottimyynti osoitti, että eSIMit kiinnostavat. Teimme lyhyessä ajassa Kampin DNA Kaupassa kymmeniä eSIM-aktivointeja. Lisäksi eSIMejä tiedusteltiin muista Kaupoista", sanoo DNA:n handset-liiketoiminnan johtaja Cedric Kamtsan.

Tulevaisuudessa yhä useammat laitteet, kuten televisiot, kodinkoneet ja älykellot voivat eSIMin avulla hyödyntää mobiiliverkon palveluja.

eSIM on älylaitteeseen integroitu digitaalinen SIM-kortti, joka sisältää samat toiminnot kuin perinteinen muovinen SIM-kortti. DNA:n asiakas voi valita eSIMiin sopivan liittymän DNA:n kuluttajaliittymien joukosta. 

eSIMin voi ensivaiheessa ottaa käyttöön Applen iPhone XR -, iPhone XS -ja iPhone XS Max -puhelimissa sekä uusimmissa iPadeissa.

Lisätietoja medialle:

Cedric Kamtsan, johtaja, Handset-liiketoiminta, DNA Oyj, puh. 044 906 2377, cedric.kamtsan@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.


19.6.2019

Telian ja ENCEn menestyksekäs yhteistyö jatkuu – ”Haluamme tehdä unelmista totta”

Telia ja esports-peliorganisaatio ENCE jatkavat menestyksekästä yhteistyötään. Tavoitteena on tehdä Suomesta e-urheilun kärkimaa.

”ENCEn kilpapelaajat elävät tällä hetkellä unelmaansa todeksi. Heidän satumainen nousunsa maailman huipulle inspiroi monia muita pelaajia, ja luo uskoa menestykseen. Haluamme olla mukana mahdollistamassa lisää suomalaisia tuhkimotarinoita, ja siksi jatkamme ENCEn pääyhteistyökumppanina”, sanoo Niklas Segercrantz Telian esports-tiimistä.

Telian ja ENCEn yhteistyö alkoi jo vuonna 2017, jolloin e-urheilu oli Suomessa vielä pienen piirin juttu. Kun ilmiö on kasvanut, myös yhteistyö on saanut uusia ulottuvuuksia. ENCEn pelaajat esimerkiksi treenaavat Helsingin Vallilassa Telian tiloissa, joissa myös Assemblyn ihmiset istuvat.

”On tosi hienoa tehdä yhteistyötä kumppanin kanssa, joka aidosti haluaa tehdä Suomesta e-urheilun kärkimaan. Sitähän mekin haluamme. Telian ja ENCEn yhteistyö on ollut tärkeä sivu suomalaisessa esports-historiassa”, sanoo ENCEn toimitusjohtaja Mika Kuusisto.

Tavoitteena nousu huipulle

Esports on viime vuosina kasvanut valtavasti, ja kilpapelaamisesta on kasvanut tutkimusyhtiö Statistan mukaan maailmanlaajuisesti jo satojen miljoonien dollarien bisnes. Suuria kansainvälisiä turnauksia seuraavat kymmenet miljoonat katsojat, ja palkintorahat liikkuvat nekin miljoonissa.

Suomessa pelaaminen on myös ammattimaistunut, ja ENCE on kiistatta Suomen menestynein ja tunnetuin kilpapeliorganisaatio. ENCEn Joona ”Serral” Sotala voitti viime marraskuussa Starcraft 2 -pelin maailmanmestaruuden, ja organisaation Counter-Strike: Global Official -joukkue komeilee tällä hetkellä maailman CS:GO-ranking-listalla kolmantena. Tähtäimessä on toki maailman ykkössija.

”Tavoitteenamme on vakiinnuttaa ENCEn asema yhtenä maailman johtavista esports-organisaatioista. Työ on vasta alussa, ja Telian rooli kumppaninamme on tällä matkalla erittäin tärkeä”, ENCEn Mika Kuusisto kertoo.

Telia on tänä vuonna luonut Suomeen jatkuvan e-urheilusarjan, jossa pelaajat voivat säännöllisesti pelata ja kehittyä. Telia Esports Seriesin toinen kausi pyörähtää käyntiin syksyllä.

”Telia Esports Seriesin sloganina on Rise to the top. Haluamme mahdollistaa pelaajien nousun huipulle, esportin nousun kansanlajiksi ja Suomen nousun e-urheilun ykkösmaaksi”, Niklas Segercrantz linjaa.

 

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


19.6.2019

Elisa aloitti Huawein 5G-puhelimen ennakkomyynnin

Elisa aloitti tänään Huawein Mate20 X 5G -puhelimen ennakkomyynnin.

Huawein 5G-puhelin täydentää Elisan 5G-laitteiden valikoimaa. Elisa on jo aiemmin kertonut aloittaneensa Huawein ja HTC:n 5G-reitittimien sekä OnePlusin ja ZTE:n 5G-puhelinten ennakkomyynnin. Huawein 5G-puhelimen toimitukset alkavat arviolta heinäkuun loppuun mennessä.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset laitteet, joilla pääsee nauttimaan 5G:n hyödyistä. Huawein laitteet edustavat teknologian kärkeä, ja olemme iloisia hyvästä yhteistyöstämme, kertoo Elisan liiketoimintajohtaja Antti Ihanainen.

5G-palvelujen edelläkävijänä tunnettu Elisa avasi kaupallisen 5G-verkon ensimmäisenä Suomessa, ja verkko kattaa tällä hetkellä Tampereen, Jyväskylän, Turun ja Helsingin kaupunkikeskustojen alueet. 5G-verkkoa rakennetaan vauhdilla eri puolilla Suomea, ja vuoden 2019 aikana se laajenee useisiin eri kaupunkeihin.

5G mahdollistaa esimerkiksi moninkertaiset tiedonsiirtonopeudet, lyhyemmän viiveen ja merkittävästi suuremman laitemäärän kytkemisen verkkoon. 5G-verkko mahdollistaa käyttäjilleen nopeammat ja luotettavammat yhteydet, jotka tuovat sujuvuutta esimerkiksi digitaalisten palvelujen käyttöön, kuten erilaisten sisältöjen jakamiseen, pelaamiseen, videoiden katseluun sekä videoneuvotteluihin.

– On hienoa tehdä yhteistyötä Elisan kanssa 5G:n osalta Suomessa. Tarjoamme yhdessä kuluttajille innovatiivisia 5G-ratkaisuja ja tulemme panostamaan teknologiseen kehitykseen vahvasti myös tulevaisuudessa, sanoo Huawein Suomen kuluttajaliiketoimintayksikön johtaja Roger Yu.

Lisätietoja 5G-laitteista www.elisa.fi/5g/laitteet


Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,2 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj


Pages