15.9.2017

Posti perusti palveluiden digitaalisen kauppapaikan - esimerkiksi suutaripalvelut ja kirjastojen aineistot tulevat asiakkaille Smartpost-automaatteihin

Posti aloittaa palveluiden digitaalisen kauppapaikan omalla lähettämisen ja vastaanottamisen automaattiverkostolla.

Smartpost.fi-palvelusta voi jatkossa tilata Postin yritysasiakkaiden tarjoamia, arkipäivää helpottavia palveluja. Palvelut ovat esimeriksi pesula- ja suutaripalveluja, näytönvaihto rikkoutuneeseen kännykkään, kodin remontissa tarvittavien koneiden ja laitteiden vuokrausta tai kirjaston aineistojen lainausta. Tilatut palvelut saa suoraan omassa taloyhtiössä olevaan Smartpost-automaattiin tai valtakunnalliseen Postin pakettiautomaattiverkostoon. Syyskuussa aukeava Smartpost.fi on palvelun beta-versio, jota kehitetään jatkuvasti. Lopullinen versio on valmis vuoden 2018 alkupuolella.

- Haluamme olla edelläkävijä palveluiden verkkomyynnissä ja -markkinoinnissa tarjoamalla yrityksille yhteisen palvelualustan ja toimitukset. Kuluttajan on helppo tilata arjessa tarvitsemansa palvelut, kun ne ovat tarjolla yhdestä ja samasta paikasta. Tämä palvelukokonaisuus on uniikki Pohjoismaissa, sanoo pakettiliiketoiminnasta vastaava johtaja Toni Laaksonen Postista.

Laaksonen toteaa, että Posti purkaa uudella palvelullaan verkkokaupan esteitä niin palvelukauppiaille kuin kuluttajille. Palveluja tarjoavat yritykset saavat halutessaan markkina-alueekseen jopa koko Suomen. Kuluttajat puolestaan saavat tilattua arkipäivää helpottavia palveluja yhdestä paikasta jopa suoraan omaan kotiin, eli kerrostalon omissa tiloissa oleviin Smartpost-automaatteihin.

- Paikallisesti toimivat yritykset voivat laajentaa tarjoamiensa palveluiden markkina-alueeksi koko Suomen. Esimerkiksi suutarinpalveluissa asiakas tilaa palvelun Smartposti.fi:stä, jättää huollettavat tai korjattavat kengät  taloyhtiön omaan Smartpost-automaattiin. Posti toimittaa kengät suutarille ja huollon valmistuttua takaisin asiakkaalle. Kenkien omistaja voi asua Joensuussa ja suutari toimia Helsingissä.

Enää palvelun käyttö ei ole sidottu yritysten tai kunnallisten palveluiden aukioloaikoihin. Asiakkaiden ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen palveluiden saamiseksi, vaan palvelut tulevat asiakkaiden luokse. Laaksonen listaa mahdollisiksi esimerkkipalveluiksi kirjaston aineistojen lainaukset, pesulapalvelut, kodinremonteissa käytettävien pienkoneiden ja laitteiden vuokraukset tai erilaiset huoltopalvelut tietokoneelle ja puhelimelle.

- Palveluiden toimitusmaksu kotiin toimitukselle on edullinen, se on sama kuin paketin lähetyshinta. Yli 100 euron tilauksista toimitusmaksua ei peritä lainkaan. Palvelut, kuten esimerkiksi pesulasta palautuvat puhtaat vaatteet saa noutaa itselleen sopivana hetkenä, kun automaatit ovat käytössä 24/7.

Kuka saa palvelut myyntiin Smartpost.fi:n?
Postin sopimusasiakkaina olevat yritykset voivat julkaista palveluistaan myyntitiedot Postin rakentamassa verkkopalvelussa Smartpost.fi:ssä ja laittaa ne tilattavaksi maksua vastaan. Posti toimii verkkopalvelun markkinoijana sekä tietojärjestelmäpalvelun että kuljetuspalveluiden tarjoajana. Yritykset maksavat Postille kuukausimaksun sekä transaktiomaksun Smartpost.fi:ssä myydyistä palveluista.

Palveluja ja tuotteita myyvillä yrityksillä on Smartpost.fi-sivustolla kumppaninäkyvyys ja brändätty oma alasivu. Palvelussa on valmiina tilaustoiminnallisuudet sekä maksamiseen liittyvät toiminnot. Myös alennukset ja kampanjat voidaan helposti toteuttaa kohdistamalla ne joko yksittäiselle palvelulle tai kaikille myytäville palveluille ja tuotteille.

Saako muista verkkokaupoista paketit Smartpost-automaattiin?
Kyllä, automaattiin voi vastaanottaa paketit kaikista niistäverkkokaupoista, jotka käyttävät Postia logistiikkakumppanina. Verkkokauppa-ostaja aktivoi osoitteessa www.posti.fi/ohjaus pakettien noutopaikaksi oman Smartpost-automaatin. Näin paketit ja verkko-ostokset toimitetaan tähän valittuun automaattiin. Oma matkapuhelinnumero tulee lisätä verkkokaupassa vastaanottajatietoihin. Matkapuhelimeen tulevassa paketin saapumisilmoituksessa on lokeron numero ja avauskoodi. Paketin voi noutaa itselleen parhaiten sopivana aikana 24/7.

Missä on Smartpost-automaatteja?
Smartpost-automaatteja on taloyhtiöiden omissa tiloissa. Automaatteja voi sijoittaa myös toimistoihin. Lisätietoa: smartpost.fi

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa. Meillä on toimintaa 11 maassa, liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömme määrä on noin 20 500. Liiketoimintamme kattavat myös logistiikkapalveluja tarjoavan Itella Venäjän ja sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän OpusCapitan. www.posti.com.


14.9.2017

FiComin lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ympäristövaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta HE 85/2017 vp. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit:

 • Sisätilakuuluvuuden rakennusteknisten ratkaisujen tulee olla rakennuttajan vastuulla mahdollistamisen sijaan. Sisätilakuuluvuus on kriittistä hätätilanteissa ja viranomaisille, joten sisätilakuuluvuuden ei tulisi olla riippuvaista harkinnanvaraisesta kustannustehokkuudesta.
 • Sisätilakuuluvuutta koskevien rakennusteknisten velvoitteiden ja vastuiden kustannukset kuuluvat rakennuttajalle, ei teleyrityksille. Sisätilakuuluvuus tulisi rinnastaa lämpöön, veteen, sähköön ja viemäröintiin liittyvänä perusasiana rakennuttajan vastuulla ja kustannuksilla.
 • FiCom kannattaa esitettyä mallia, jossa teknisistä seikoista säädettäisiin asetustasolla.

Sisätilakuuluvuuden teknisten ratkaisujen varmistaminen mahdollistamisen sijaan 117 j § 2 mom

Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat yhteiskunnassa välttämättömyys, käyttäjille perustarve ja viranomaisverkolle perusedellytys. Valtaosa tietoliikenteen käytöstä tapahtuu sisätiloissa, joten matkaviestin- ja mobiililaajakaistaverkkoja pitää pystyä käyttämään paikasta riippumatta myös rakennusten sisällä.

FiCom pitää positiivisena, että hallituksen esityksessä on tunnistettu sisätilakuuluvuuden merkitys ja ryhdytty niihin toimenpiteisiin, joita eduskunta on valtioneuvostolle antamaansa vastaukseen sisältyvässä lausumassa edellyttänyt (EV 189/2016 vp – HE 220/2106). FiCom kannattaa esitettyä mallia, jossa teknisistä seikoista säädettäisiin asetustasolla (117 j § 3 momentti 4-kohta).

Toisaalta FiCom kiinnittää valiokunnan huomioita 117 j § 2 momentin sananmuotoon, jonka mukaan teknisten ratkaisujen on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava edellytykset sisätilakuuluvuudelle. Säännöksen perusteluissa (s. 21) kohtaa on lievennetty siten, että hankkeeseen ryhtyvällä tulisi olla mahdollisuus toteuttaa matkaviestinten sisätilakuuluvuuden edellytykset.

FiComin näkemyksen mukaan pelkkä sisätilakuuluvuuden mahdollistaminen ei ole riittävä, vaan sen tulisi olla velvoittava. Kustannustehokkuuden huomioinen ei tuli olla mahdollista sisätilakuuluvuuden heikentämisen kustannuksella, koska sisätilakuuluvuus voi olla kriittistä hätätilanteissa. Se on myös oleellista viranomaisten toimintaedellytysten takaamiseksi, joten selkeintä olisi poistaa kustannustehokkuutta koskeva maininta säännöksestä. Vertailun vuoksi on syytä todeta, että muita kriittisiä rakennusteknisiä ratkaisuja ei jätetä mahdollisen rakentamisen kustannustehokkuuden varaan.

Lainsäädäntöä tulisi kehittää siihen suuntaan, että sisätilakuuluvuus tulisi nähdä lämpöön, veteen, sähköön ja viemäröintiin rinnastettavana perusasiana, jonka pitäisi olla pakollisena vaatimuksena kaikissa uusissa rakennuksissa ja joka tulisi olla rakennuttajan vastuulla ja kustannusvastuulla.

FiComin mukaan perusteluissa oleva maininta rakentamisen teknisestä ratkaisusta sisäverkon putkituksella eli käytännössä sisäverkkovalmiudesta on oikean suuntainen. Ratkaisu tosin jättää uuteen kotiin muuttavat asukkaat tilanteeseen, jossa kuuluvuus korjaantuu vasta, kun joku (muu kuin rakennuttaja) investoi sisäverkkoon. Asukkaiden uudessa kodissa ollaan tilanteessa, jossa taloyhtiö, saati teleoperaattorit, eivät ole budjetoineet ennakkoon sisäverkon rakentamista millään tavoin. Ainoa toimija, joka voi omilla toimenpiteillä vaikuttaa sisätilakuuluvuuteen rakennusmateriaaleilla ja/tai rakennusmenetelmillä jo rakennusaikana, on rakennuttaja. 

FiCom ehdottaa, että säännöstä muutettaisiin seuraavasti:

”Asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävän rakennuksen teknisten ratkaisujen on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava taattava edellytykset matkaviestinverkon kuuluvuudelle sisätiloissa, ellei...”.  

Mainituilla perusteilla FiCom esittää, että valiokunta huomioisi mietinnössään sen, että sisätilakuuluvuuden varmistamisen rakennustekninen vastuu ja velvollisuus ovat rakennuttajan.

Sisätilakuuluvuuden kustannusten kohdentaminen rakennuttajalle 117 j § 2 mom

Rakennuslain velvoitteiden täyttämisestä aiheutuneiden sisätilakuuluvuuden kustannusten kohdentuminen on hieman epäselvä. Säännöksessä (117 j §) puhutaan rakennushankkeeseen ryhtyvästä, ja perusteluissa todetaan, että hankkeeseen ryhtyvällä tulisi olla mahdollisuus toteuttaa matkaviestinten sisätilakuuluvuuden edellytykset kustannustehokkaasti (s. 21). Esityksen mukaan lausuntokierroksella oli esiintynyt vaihtelevia näkemyksiä kustannusten jakamisesta teleyritysten ja hankkeeseen ryhtyvien kesken.

FiCom huomauttaa, että sisäverkko, sen rakentaminen ja ylläpito sekä vastuu siitä kuuluvat kiinteistön ja rakennuksen omistajalle, ei teleyrityksille. Kuten muidenkin, esimerkiksi lämpö-, sähkö-, vesi- ja viemäriverkkojen rakennustekniset kustannukset, myös matkaviestinten sisätilakuuluvuuden rakennuskustannukset tulee kohdentaa hankkeeseen ryhtyvälle.

Koska esityksessä ei kuitenkaan asiaan oteta kantaa, FiCom esittää selvyyden vuoksi, että valiokunta lausuisi mietinnössään, että rakennuslain velvoitteiden täyttämisestä aiheutuneet kustannukset kuuluvat yksiselitteisesti rakennuttajan/hankkeeseen ryhtyvän vastuulle eikä teleyrityksille.

Marko Lahtinen on FiComin lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen

14.9.2017

DNA aloittaa Viasat Ultra HD -kanavan lähetykset kaapeliverkossaan ensimmäisenä Suomessa

 

DNA toi ensimmäisenä suomalaisena operaattorina kaapeliverkkoonsa tarjolle Viasat Ultra HD -kanavan. Urheilua esittävä 4K Ultra HD -kanava näkyy kaikilla niillä DNA:n kaapeliverkon asiakkailla, joilla on tilattuna jokin Viasatin urheilupaketti ja UHD-/4K-valmiudella varustettu vastaanotin. Uusi DNA TV-hubi mahdollistaa 4K Ultra HD -ohjelman katselun ja tallennuksen.

 

Viasat Ultra HD on Pohjoismaiden ensimmäinen Ultra High Definition- eli 4K UHD -tarkkuudella lähetettävä urheilukanava. Viasat Ultra HD -kanavan ohjelmistossa on mm. valikoitujen urheiluliigojen parhaita otteluita sekä RedBull TV:n tuottamaa urheilu- ja lifestyle-ohjelmaa.

Viasat Ultra HD on tästä päivästä lähtien kaikkien niiden DNA:n kaapeliverkon asiakkaiden seurattavissa, jotka tilaavat DNA:lta jotakin Viasatin urheilukanavapaketeista ja joilla on 4K Ultra HD -katselun mahdollistava vastaanotin. Kanava on lisätty automaattisesti nykyisten tilaajien paketteihin, ja se sisältyy myös kaikkiin uusiin tilauksiin. Viasat Ultra HD löytyy DNA:n kaapeliverkossa kanavapaikalta 360. Kanava on tarjolla aluksi puolen vuoden kokeilujakson ajan, minkä jälkeen DNA päättää jakelun jatkosta mm. asiakaspalautteen perusteella.

”Urheilu 4K Ultra HD -tarkkuudella on huikaiseva kokemus, joten Viasat Ultra HD on erittäin tervetullut lisäys tarjontaamme. Kaapeliverkkomme kodeissa 4K Ultra HD -televisioita on jo runsaasti. Uskonkin, että Viasat Ultra HD -kanavasta tulee laadukkaasta tv-kuvasta nauttivien urheilufanien suuri suosikki”, sanoo johtaja Mikko Saarentaus DNA:n viihdeliiketoiminnasta

DNA lähettää Viasat Ultra HD -kanavan kaapeliverkossaan, ja se on aina katsottavissa huipputarkkuudella. Kaapeliverkossa tapahtuvan lähetyksen etu laajakaistan kautta katsottaviin 4K Ultra HD -sisältöihin on se, että lähetys on aina huippulaatuinen, eikä siihen vaikuta laajakaistan nopeus tai yhtäaikaisten katsojien määrä.

”Kaapeliverkossa katselu on siirtynyt pääosin jo teräväpiirtoon, ja olemme ylpeitä voidessamme viedä katselun uudelle tasolle, eli 4K Ultra HD:hen ensimmäisinä Suomessa”, Saarentaus sanoo.

4K Ultra HD -lähetyksissä kuvan laatu on neljä kertaa teräväpiirtolähetystä tarkempi. Suurempi tarkkuus vaikuttaa laadun lisäksi myös kuvan värikkyyteen.

”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että voimme yhdessä DNA:n kanssa olla tuomassa ensimmäisenä Suomessa urheilun 4K Ultra HD -kanavaa maksu-tv-markkinoille. Urheilua katsotaan edelleen pääosin isolta ruudulta ja kuvan tarkkuus on varsinkin nopeatempoisessa urheilussa todella isossa roolissa. Mitä tarkempi kuva, sitä parempi katselukokemus, niin yksinkertaista se on", sanoo Viasatin toimitusjohtaja Mathias Norrback.

Viasat Ultra HD -kanavan katselu DNA:n kaapeliverkossa edellyttää 4K Ultra HD -televisiota. DNA toi äskettäin myyntiin uuden sukupolven digiboksin, DNA TV-hubin, joka mahdollistaa myös 4K Ultra HD -lähetysten katselun ja tallentamisen. DNA TV-hubi on Android TV -laite, joka yhdistää digiboksin, nettisovellukset, pelit ja musiikin yhdeksi kokonaisuudeksi sekä tuo älypuhelimista tutun sovelluskauppamaailman myös televisiolle.

DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja maksu-tv-toimija. DNA:n kaapeliverkossa on yli 600 000 taloutta. Verkko palvelee pääkaupunkiseudun lisäksi myös Oulun, Kuopion, Lahden, Porin, Turun, Raision, Rauman ja Lohjan alueilla.

Viasat Ultra HD -urheilukanavan ohjelmisto

 • Viasat Ultra HD -kanavan lajeina ovat mm. jalkapallo (Serie A, La Liga, Valioliiga ja Champions League) ja jääkiekko (NHL). Ottelut selostetaan pääosin englanniksi.
 • Viasat Ultra HD -kanavalla on myös live-ottelulähetys noin kerran viikossa. Tulossa livenä mm.:
  • - lauantaina 16.9. klo 17:10 La Liga GETAFE - BARCELONA
  • - sunnuntaina 17.9. klo 17:55 Valioliiga MANCHESTER UNITED - EVERTON
  • - tiistaina 19.9. klo 22:55 La Liga BARCELONA - EIBAR
  • - lauantaina 23.9. klo 17:10 La Liga ALAVÉS - REAL MADRID
 • Osa ohjelmista ei esitysoikeussyistä näy Suomessa.

Viasat Ultra HD -kanavan seuraaminen DNA:n kaapeliverkossa

 • Kanavanumero DNA:n kaapeliverkossa on 360.
 • Kanava on tarjolla katsottavaksi kaikille niille DNA:n kaapeliverkon asiakkaille, jotka tilaavat DNA:lta jotakin Viasatin urheilukanavapaketeista: Viasat Kulta, Viasat Urheilu, Viasat Jääkiekko, Viasat Jalkapallo tai Viasat Golf.
 • Katseluun tarvitaan 4K/UHD-televisio sekä 4K/UHD-virittimellä varustettu digiboksi tai televisioon liitettävä CI+ -kortinlukija. Äskettäin myyntiin tullut DNA TV-hubi on varustettu 4K Ultra HD -virittimellä. Jos haluat myös tallentaa 4K Ultra HD -lähetyksiä, voit tehdä sen DNA TV-hubiin liitettävälle kovalevylle. Lisätietoa: www.dna.fi/dnatv-hubi.
 • Viasatin kanavapakettitarjontaan voi tutustua osoitteessa www.dna.fi/viasat.

 

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, @DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.

 

Modern Times Group (MTG) ja Viasat Finland Oy: Oy Viasat Finland Ab on osa kansainvälistä, kuudessa maanosassa toimivaa Modern Times Group (MTG) mediakonsernia, johon kuuluu maksu- ja ilmaistelevisioita, radioita, online-palveluita ja tuotantoyhtiöitä. MTG:n Viasat Broadcastingiin kuuluu ilmais- ja maksutelevisiokanavia, jotka ovat saatavilla Viasatin oman satelliitin kautta, televisiolähetysverkoissa (kaapeli, satelliitti ja IPTV) ja netissä. Modern Times Group on kasvuyritys ja se on listattu Tukholman Nasdaq OMX -pörssissä.
Suomessa Viasat lähettää kanavapakettejaan oman satelliitin kautta sekä kaapeli- ja laajakaista-tv- ja antenni tv -lähetyksinä. Suomessa Viasat aloitti lähetykset vuonna 1996. Lisätietoja www.viasat.fi


14.9.2017

HP Reinvent World Partner Forum suurempana kuin koskaan

Uudistuminen jatkuu nopeutetuilla tuoteinnovaatioilla, tietoturvaratkaisuilla ja uudella HP University -koulutusohjelmalla

HP Reinvent World Partner Forum showcases digital transformation and the future of Print, Personal Systems and Everything as a Service.

News highlights:

 • Introduces new premium commercial PCs, modular all-in-one workstation, and new displays and accessories - designed for new workforces and workstyles
 • Delivers enhanced Device-as-a-Service offering combining innovative devices, lifecycle services, and HP expertise into an all-inclusive managed solution with per-seat, per-month cost certainty
 • Shares vision for protecting the power of print in the workplace, with new solutions to safeguard the print environment, reshape how businesses print and transform servicing
 • Launches HP University to train and equip the company’s 18,000 worldwide Partner First members to optimize revenue and future-proof their business

HP Reinvent: World Partner Forum, Chicago, September 12, 2017— Today at HP Reinvent, HP Inc.’s largest annual global partner event, the company made a range of announcements, spanning products, innovations, services and security initiatives designed to help partners meet and exceed customers’ evolving expectations.

Inviting its partners to ‘Create the Future Together’, HP delivered an agenda to illuminate a range of transformative trends and opportunities that will shape its partner’s fortunes in 2018 and beyond. Top speakers include HP CEO Dion Weisler, President of Printing and Imaging, Enrique Lores, and President of Personal Systems, Ron Coughlin. Special guests include: HP board member and former director of the National Science Foundation Subra Suresh; Jabil VP of 3D Printing, John Dulchinos; Huffington Post founder, Arianna Huffington; Grammy award-winning artist Keith Urban; and Hollywood actors Christian Slater and Jonathan Banks, among others.

HP Reinvent World Partner Forum announcements include:  

 • HP Launches New PC Experiences for Work, Life and Collaboration - Opens annual world partner forum highlighting new premium, collaboration and immersive solutions
 • HP Delivers Enhanced Device-as-a-Service Offering at Annual Partner Event - Arms partner ecosystem with industry’s most powerful workplace transformation solution
 • HP Inspires Partners to Reinvent How the World Prints - Kicks off World Partner Forum with solutions to safeguard print environments, reshape how businesses print and transform servicing
 • HP Introduces Industry’s Most Advanced Global Partner Training Program – HP University delivers one-stop shop for sales skills training, product education, solutions selling and certifications
 • HP Launches Security Advisory Board - Enlists trio of security experts to help triumph in a malicious new world

Attendees will participate in special tracks such as Women in Technology; interactive topical sessions spanning workplace transformation, endpoint security, mobility, everything-as-a-service and transformational selling.  For more information on HP Reinvent, World Partner Forum and today’s announcements, visit hp.com/go/newsroom and follow @hpchannelnews on Twitter.

HP 
HP luo tekniikkaa, joka tekee elämästä parempaa kaikille, kaikkialla. Tuotevalikoimamme sisältää tulostimia,tietokoneita, mobiililaitteita, ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla tarjoamme erottuvia asiakaskokemuksia. Suomessa HP Inc. toimii nimellä HP Finland Oy. Lisätietoa HP:sta (NYSE: HPQ) on saatavissa osoitteessa http://www.hp.com. 


13.9.2017

HP esittelee PC-uutuuksia työhön, vapaa-aikaan ja yhteiskäyttöön

Yhtiö esitteli vuosittaisen World Partner Forumin avauksessa uusia premium-luokan laitteita, yhteiskäyttöratkaisuja ja immersiivisiä toteutuksia.

Uutisia:

 • HP kehittää premium-luokan PC-mallistoaan esittelemällä maailman ohuimman ja kevyimmän yrityskäyttöön tarkoitetun hybridi-PC:n, tehokkaimman ultraohuen 14 tuuman yrityskannettavan ja ensimmäisen erityisesti yhteiskäyttöön suunnitellun All-In-One-tietokoneen.
 • Uusi näyttömallisto, telakointiasemat ja langattomat yhteiskäyttönäppäimistöt yhdessä uuden EliteBook 1000 -sarjan kanssa takaavat tuottavuuden sekä työpöydän ääressä että poissa toimistosta.
 • Laajennetut yhteiskäyttöratkaisut, kuten Sprout Pro by HP, HP ShareBoard, HP Elite Presenter Mouse ja videokokousnäytöt – uusia mahdollisuuksia luovaan työhön ja yhteistoimintaan kaikkialla toimistossa
 • Strateginen kumppanuus Microsoftin kanssa Skype for Business® -kokouspalvelun käyttökokemuksen kehittämiseksi malliston kaikissa malleissa

GENEVE, 13.9.2017 – HP esitteli tänään suurimmassa kumppanikonferenssissaan HP Reinventissä visionsa suunnitella ratkaisuja, jotka sopivat ihmisten tapaan elää ja työskennellä. Yhtiö esitteli uusia premium-luokan kannettavia ja All-in-One (AiO) -tietokoneita sekä innovatiivisia näyttöjä ja lisävarusteita. Ihmisten työympäristöt ja tavat työskennellä muuttuvat, ja HP Elite 1000 -sarja ja yhteiskäyttöratkaisut on tehty tehostamaan tuottavuutta, luovuutta ja ajatusten vaihtoa perinteisten toimistoympäristöjen ulkopuolella.

Käsitykset työnteon paikoista ja tavoista muuttuvat nopeasti, ja 54 prosenttia työstä tehdään jo nyt muualla kuin työpisteessä tai toimistossa[i]. Kotitoimistossa tehtävien tuntien määrän odotetaan lisääntyvän 150 prosenttia kahden seuraavan vuoden aikana[ii]. Tätä kehitystä nopeuttaa Y-sukupolven lisääntyvä edustus työvoimassa. 88 prosenttia tästä ikäryhmästä odottaa tekniikan tukevan työn ja vapaa-ajan integraatiota[iii]. Sama ryhmä odottaa tekniikan parantavan tuottavuuttaan ja prosessejaan – vaikka kaikki osa-alueet, kuten yhteiskäyttö, eivät ole vielä tarvittavalla tasolla: 59 prosenttia Y-sukupolven edustajista ovat tyytymättömiä nykyisiin ratkaisuihin.[iv] Tämä lisääntyvä tekniikan käyttö tuo mukanaan yhä suurempia haasteita tietosuojalle: päätelaitteisiin kohdistuvat hyökkäykset ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisten kuuden vuoden aikana[v]. Näiden näkemysten pohjalta HP on keskittynyt tarjoamaan seuraavan sukupolven työntekijöille mahdollisuuden tuottavaan työhön ja tehokkaaseen – ja suojattuun – yhteistoimintaan koko päivän ajan riippumatta siitä, missä he työtään tekevät.

”Työn ja vapaa-ajan välisten perinteisten raja-aitojen hävitessä HP keskittyy suunnittelemaan asiakaskokemuksia, joiden avulla käyttäjät voivat liikkua saumattomasti niiden välillä” , HP Inc:n Business Personal Systems EMEA -yksikön johtaja Benoit Bonnafy kertoo. “Uudet yhteiskäyttöratkaisut ja uusin Elite 1000 -sarjamme tarjoavat ohuita ja kevyitä, suoristuskyvyltään luokkansa huippua edustavia laitteita, joiden tietosuoja ja hallittavuus ovat alan johtavia, sekä entistä parempia yhteiskäyttökokemuksia, jotka sopivat kunkin käyttäjän omaan tapaan työskennellä ja elää.”

Koska yhä suurempi osuus työstä tehdään muualla kuin perinteisessä toimistoympäristössä, ohuet ja kevyet, työ- ja viihdekäyttöön sopivat HP Elite 1000 -sarjan laitteet tarjoavat ilmiömäisen suorituskyvyn ja alan kirkkaimmat näytöt. Lisäksi ne läpäisevät MIL-STD-testit,[vi] joten ne sopivat rankkoihinkin olosuhteisiin. Elite 1000 -sarja on optimoitu yhteiskäyttöä ja yhteyksiä ajatellen: vakiovarusteiset yhteiskäyttönäppäimet puheluiden helppoon hallintaan yhdellä painikkeella, Skype for Business -sertifioinnit, Bang & Olufsenin äänentoisto, HP Audio Boost, ja HP Noise Cancellation takaavat optimaaliset ääni- ja videopuhelut. Lisäksi Elite 1000 -sarjan laitteiden mukana toimitetaan HP PhoneWise, maailman ainoa Windows®-ratkaisu tekstiviestien lähettämiseen ja puheluiden soittamiseen PC-tietokoneista iOS- ja Android™ -laitteiden kautta.[vii] Se helpottaa siirtymistä eri laitteiden välillä. Näiden HP:n tietosuojaltaan ja hallittavuudeltaan parhaiden PC-tietokoneiden[viii] ominaisuuksiin kuuluvat HP Sure View – alan ainoa integroitu tietosuojanäyttö[ix] – sekä HP Sure Start, HP Sure Click[x], Windows Hello ja HP Multi-Factor Authenticate[xi], johon kuuluu Intel® Authenticate.

Sarjan uudet tuotteet:

 • HP EliteBook x360 1020 G2, maailmanohuin ja kevyin yrityskäyttöön tarkoitettu hybridi-PC[xii], jonka viisi eri käyttötilaa ja käsinkirjoitusominaisuus parantavat tuottavuutta. Lisäksi siihen on saatavana HP SureView ja maailman kirkkain kannettavan tietokoneen näyttö,[xiii] jonka 700 nitin kirkkaus mahdollistaa laitteen käytön hyvin vaihtelevissa olosuhteissa sekä sisällä että ulkona.
 • HP EliteBook 1040 G4 on maailman tehokkain huippuohut 14 tuuman yrityskannettava.[xiv] Sen enimmillään Intel® Core™ i7 Quad Core -suorittimet ja vPro™ -tekniikka, lisävarusteena saatava WWAN ja pitkä akunkesto takaavat, että laite selviää vaativimmistakin tehtävistä. Ja kun päivän työt on tehty, lisävarusteena saatava ulkoinen Omen by HP Accelerator -suoritin tekee laitteesta tehokkaan pelikoneen.
 • Ensimmäinen premium-luokan HP EliteOne 1000 AiO on maailman ensimmäinen erityisesti yhteiskäyttöön suunniteltu All-in-One (AiO) -tietokone.[xv]. Siinä on esiin nouseva kahteen suuntaa kuvaava 2 megapikselin web-kamera videokokouksia varten. Tämän AiO-tietokoneen 7. sukupolven Intel® Core™ i7 65 W -suorittimet ja lisävarusteena saatava Intel® Optane™ -muisti (välimuisti) antavat käyttäjille pöytäkoneen tehon. Kolme näyttövaihtoehtoa – 23,8 tuuman FHD-näyttö, 27 tuuman 4k-näyttö ja 34 tuuman kaareva näyttö – tarjoavat mukaansa tempaavan, personoitavissa olevan käyttökokemuksen videokokouksiin ja elokuvien katseluun.

Työntekijät, jotka tarvitsevat sekä liikkuvuutta että pöytäkoneeseen verrattavan käyttökokemuksen, voivat maksimoida tuottavuutensa kytkemällä EliteBook 1000 -sarjan tietokoneen juuri oikeanlaisiin näyttöihin ja oheislaitteisiin:

 • Montaa näyttöä tarvitseville työntekijöille tarjolla on uusin HP EliteDisplay -mallisto, joiden uusi, kolmelta sivulta viistottu mikroreunakehys mahdollistaa käytännössä saumattoman moninäyttökuvan.
 • Liikkuville asiakkaille HP tarjoaa kaksi vaihtoehtoa lisäportteihin sekä lataamiseen ja yhteyksiin muualla kuin toimistossa: HP USB-C Mini Dock -telakointiaseman ja HP USB-C Notebook Power Bank -virtalähteen.
 • Skype-kokouksia on helppo hallita uudelle HP Wireless Collaboration Keyboard -näppäimistöllä. Se on maailman ensimmäinen Skype for Business[xvi] -ohjelmistolle suunniteltu langaton näppäimistö.

Kokoukset ovat edelleen olennainen osa tämän päivän työympäristöä, ja 65 prosenttia toimihenkilöistä tekee töitä yhdessä muiden kanssa päivittäin.[xvii] HP huomioi tällaisen työskentelytavan merkityksen kehittämällä yhteiskäyttöä helpottavia ratkaisuja:

 • Sprout Pro by HP G2 tekee etäkokouksista todellisen tuntuisia ja visuaalisia. Sen kaksi kosketusnäyttöä, luonnosten ja huomautusten tekemiseen tarkoitettu digitaalinen käsinkirjoitusalue ja todellisten esineiden digitoimiseen ja jakamiseen käytettävä alaspäin suunnattu kamera helpottavat yhdessä tehtävää luovaa työtä.
 • HP ShareBoard siirtää fläppitaulun digiaikaan. Se tarjoaa pyyhittävän valkotaulun etäkäyttäjien käyttöön sekä digitointimahdollisuuden, joka helpottaa aineiston jakamista kokouksen jälkeen.
 • HP EliteDisplay E273m -kokousnäyttö on Skype for Business -sertifioitu näyttö, joka on helppo ja nopea kytkeä kannettavaan tietokoneeseen yhteiskäyttöä varten. Sen ominaisuuksiin kuuluvat Bang & Olufsen -äänentoisto, kiinteä mikrofoni ja yhteiskäyttönäppäimet puheluiden hallintaa varten. HP LD5512 4K -näyttö on 55 tuuman suurkuvanäyttö toimistotiloissa yleistyviin palaveritiloihin ja -huoneisiin.
 • HP Elite Presenter Mouse on muutakin kuin perinteinen hiiri. Sen tarjoama mahdollisuus käyttää reaaliaikaista virtuaalista osoitinta näytöllä näkyvien kohteiden korostamiseen palaveritilassa ja katsojien näytöissä yhdistää digitaalisen ja fyysinen maailman kokouksen aikana.

Työnteosta on tulossa yhä elämyskeskeisempää, ja työntekijät ovat entistä enemmän yhteydessä keskenään yhteistyön ja yhdessä luomisen merkeissä. Tämän päivän ilmoitus heijastaa HP:n ja Microsoftin välistä tiivistä kumppanuussuhdetta, joka tähtää HP:n kaikkien yritystuotteiden yhteiskäyttökokemuksen kehittämiseen. Tämä suhde tarjoaa jatkossakin entistä kehittyneempiä käyttökokemuksia ja tekee Skype for Businessin käytöstä entistä integroidumpaa, hallittavampaa ja turvallisempaa. Se takaa myös suunnitelmallisen kehitystyön pitkälle tulevaisuuteen.

”Odotamme mielenkiinnolla, että pääsemme näkemään tämän HP:n uuden, Microsoftin uusimpaan tekniikkaan perustuvan innovaation”, Microsoftin OEM-liiketoiminnasta vastaava johtaja Nick Parker kertoi. “Tänään esiteltyjen uusien HP-tuotteiden avulla yritykset voivat vastata työntekijöidensä erilaisiin tarpeisiin eri puolilla maailmaa – auttaa heitä saamaan enemmän aikaan helpottamalla heidän yhteistyötään muiden työntekijöiden kanssa missä tahansa, milloin tahansa.” 

Hinnat ja saatavuus

 • HP EliteBook x360 1020 G2 tulee myyntiin EMEA-markkina-alueella arvion mukaan lokakuussa, lähtöhinta on 1 299 €.
 • HP EliteBook 1040 G4 tulee myyntiin EMEA-markkina-alueella arvion mukaan lokakuussa, lähtöhinta on 1 249 €.
 • HP EliteOne 1000 AiO G1 tulee myyntiin EMEA-markkina-alueella arvion mukaan syyskuussa, lähtöhinta on 999 €.
 • HP Elite -näytöt ovat saatavissa nyt, lähtöhinta on 145 €.
 • HP EliteDisplay E273m -kokousnäyttö tulee myyntiin EMEA-markkina-alueella arvion mukaan marraskuussa, lähtöhinta on 299 €.
 • HP USB-C Mini Dock ja HP USB-C Power Bank ovat tulossa myyntiin EMEA-markkina-alueella arvion mukaan lokakuussa, lähtöhinnat ovat 109 € ja 139 €.
 • HP Wireless Collaboration Keyboard on saatavissa nyt, hinta 89 €.
 • HP-yhteiskäyttöratkaisut tulevat myyntiin EMEA-markkina-alueella arvion mukaan tammikuussa 2018.

[i] technalysis Research, Workplace of the Future: Progress, But Slowly, Feb 2017

[ii] technalysis Research, Workplace of the Future: Progress, But Slowly, Feb 2017

[iii] Jamie Gutfreund, What Millennials Want In The Workplace (And Why You Should Start Giving It To Them), Jan 2014

[iv] Dimensional Research, “Collaboration Trends and Technology, A Survey of Knowledge Workers”, 2015, sponsored by Alfresco

[v] Verizon, 2016 Data Breach Investigations Report, 2016

[vi] MIL STD: Tietyt HP-tuotteet testataan tulevaisuudessa MIL-STD-810G-testin mukaisesti. Testaus ei takaa laitteen sopivuutta Yhdysvaltain puolustusministeriön sotilaskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tarjouskilpailuihin. Testitulokset eivät takaa, että laitteet kestävät nämä testiolosuhteet tulevaisuudessa. Tapaturmaisesti syntyneiden vaurioiden korvaamiseen tarvitaan lisävarusteena saatava HP Accidental Damage Protection Care Pack.

[vii] As of September 2017

[viii] Based on HP’s unique and comprehensive security capabilities at no additional cost and HP Manageability Integration Kit’s management of every aspect of a PC including hardware, BIOS and software management using Microsoft System Center Configuration Manager as of November 2016 on HP Elite PCs with 7th Gen Intel® Core® Processors, Intel® integrated graphics, and Intel® WLAN

[ix] Based on currently available, in-market PC's, as of August 1, 2016 having physically embedded, hardware-based privacy screen. Available on select HP EliteBooks only

[x] Option not available on the HP Elite 1000 AiO G1

[xi] HP Multi Factor Authenticate requires 7th Generation Intel® Core™ processor, Intel® integrated graphics, and Intel® WLAN

[xii] Based on competitors as of September 2017 of convertible, non-detachables having a Windows Pro OS and 6th or 7th generation U series Intel® Core™ vPro™ processors

[xiii] Based on non-rugged business class notebooks as of September 2017 having preinstalled encryption, authentication, malware protection and BIOS-level protection, passing MIL-STD 810G tests with optional docking incorporating power delivery700 nit panel is optional, requires HP Sure View and must be configured at purchase

[xiv] Based on HP’s internal testing of ultra slim 14” business class notebooks as of September 2017 having preinstalled encryption, authentication, malware protection and BIOS-level protection, passing MIL-STD 810G tests with optional docking incorporating power delivery

[xv] Based on HP’s internal analysis as of September 2017 of AiOs having built-in conferencing controls, voice audio tuning, noise reduction software, > or = 80db (tbc) audio, 1080p webcam

[xvi] Based on wireless keyboards with dedicated Skype for Business® keys as of July 2017

[xvii] Dimensional Research, Collaboration Trends and Technology, A Survey of Knowledge Workers, August 2015

HP 
HP luo tekniikkaa, joka tekee elämästä parempaa kaikille, kaikkialla. Tuotevalikoimamme sisältää tulostimia,tietokoneita, mobiililaitteita, ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla tarjoamme erottuvia asiakaskokemuksia. Suomessa HP Inc. toimii nimellä HP Finland Oy. Lisätietoa HP:sta (NYSE: HPQ) on saatavissa osoitteessa http://www.hp.com. 


12.9.2017

FiComin lausunto Viestintäviraston kannanottoon virtuaali-SIM-teknologiasta

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiinnittää huomiota siihen, että kannanotossa ei erotella GSMA sertifioituja ja ei sertifioituja Soft-SIM ratkaisuja. Tällöin ei ole selvää koskeeko kannanotto molempia.

Virtuaalisesta SIM:istä puhuttaessa on syytä erotella GSMA-sertifioidut eSIM-ratkaisut sekä ei-sertifioidut, niin kutsutut Soft-SIM-ratkaisut.

Sertifioiduissa GSMA eSIM-ratkaisuissa, jossa käytetään operaattoreiden sekä valmistajien yhdessä kehitettyjä turvaratkaisuja, salaisen tiedon e2e transmissio voidaan taata vastaavalla tavalla kuten SIM-korteissa. Ratkaisu perustuu SIM-kortin tapaan eroteltuun piirikomponenttiin tarkoin määritellyillä rajapinnoilla, jolloin esimerkiksi puhelimessa olevalla viruksella ei ole pääsyä salattuun tietoon. Ratkaisun määritelmän täyttävät eroteltuja piirikomponentteja valmistavat tehtaat sekä muut järjestelmän osat ovat erikseen GSMA:n akreditoimia sekä sertifioituja turvallisuuden takaamiseksi.

Niin kutsutuissa Soft-SIM-ratkaisuissa, jossa ei ole GSMA:n sertifioituja komponentteja, riski on ratkaisevasti korkeampi, sillä hakkerointi on mahdollista toteuttaa samassa tilassa salatun tiedon ohjausjärjestelmän kanssa, eikä ratkaisun turvallisuutta voida siksi pitää riittävänä.

Tämä aihe liittyy

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


12.9.2017

HP innostaa kumppaneitaan mullistamaan tulostamisen

Yhtiö käynnistää World Partner Forum -tapahtuman esittelemällä ratkaisuja tulostusympäristön suojaamiseen, yritystulostuksen uusiin tapoihin ja laitehuollon uudistamiseen.

Uutisia:

 • HP Labsin kehittämä älykäs sulautettu tietosuojatoiminto HP Connection Inspector, jonka monipuoliset itsekorjausominaisuudet auttavat tulostimia pysymään haittaohjelmahyökkäysten edellä
 • HP Roam, uusi yrityskäyttöön tarkoitettu tulostusratkaisu suojattuun pilvipohjaiseen tulostamiseen juuri siellä, missä työ kulloinkin tehdään
 • Työnkulkujen optimointialusta HP Solutions Hub integroi paperimaailman saumattomasti digitaalimaailmaan
 • Uuden sukupolven Smart Device Services 2.0 -ratkaisu, joka hyödyntää IoT:n, big datan, koneoppimisen ja ennakoivan diagnostiikan mahdollisuuksia ja mullistaa laitteiden huoltamisen
 • Uudet yrityskäyttöön tarkoitetut A3-tulostimet ja -skannerit, joiden tietosuojaa ja suorituskykyä on kehitetty

HP Reinvent: World Partner Forum, Chicago, 12.9.2017— HP julkisti suurimmassa maailmanlaajuisille yhteistyökumppaneilleen järjestämässään tapahtumassa HP Reinventissä yritystulostuksen suojaamista koskevan visionsa, joka antaa kumppaneille työkalut tulostusympäristön suojaamiseen, uusien tulostustapojen esittelemiseen yrityksille ja huoltotoiminnan uudistamiseen. Kun työnkulut suunnitellaan uudelleen digitaalisen siirtymän yhteydessä, nämä uudet ratkaisut sujuvoittavat tulostamista ja parantavat tietojärjestelmän vastustuskykyä, yhteiskäyttömahdollisuuksia ja liikkuvuutta. Tutustu verkossa olevaan lehdistömateriaaliin täällä.

”HP tarjoaa kumppaneilleen mahdollisuuden tuottaa asiakkailleen mieleenpainuvia käyttökokemuksia muuttamalla tulostuksen nykyisen on demand -maailman vaatimusten mukaiseksi”, kertoi HP Inc:n Imaging & Printing -liiketoiminnasta vastaava johtaja Enrique Lores. ”Kybermaailman kehittyessä ja työnkulkujen muuttuessa innovatiiviset uudet vaivatonta ja turvallista tulostusta koskevat palvelumme ja ratkaisumme auttavat kumppaneitamme menestymään, kasvattamaan palvelutarjontaansa ja löytämään uusia ansaintamahdollisuuksia.”

Tulostimien sulautetun tietosuojan kehittäminen auttaa torjumaan haittaohjelmahyökkäyksiä

HP on etulinjan yhteistyökumppani yrityksille, jotka haluavat pysyä yhä haastavammiksi muuttuvien uhkien kehityksen edellä. HP toimittaa luotettavia, kestäviä suojausratkaisuja, jotka ottavat huomioon myös päätelaitteet. Alan johtavana yrityksenä HP kehittää maailman parhaiten suojattuja tulostimia1, joissa tietosuoja on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja joiden tehokkaat suojauskerrokset suojaavat laitteen, tiedot ja asiakirjat ja auttavat organisaatioita suojaamaan verkkonsa ja yritystietonsa.

HP esittelee HP Reinvent -tapahtumassa HP Labsin kehittämän älykkään sulautetun tietosuojatoiminnon, HP Connection Inspectorin, jonka monipuoliset itsekorjausominaisuudet auttavat tulostimia pysymään haittaohjelmahyökkäysten kehityksen edellä. Tämä ainutlaatuinen tekniikka pystyy tarkastamaan haittaohjelmien usein hyödyntämän lähtevän verkon kunnon, selvittämään, mikä on normaalia toimintaa, ja pysäyttämään epäilyttävät toiminnot. Jos tietosuoja on vaarantunut, tekniikka käynnistää järjestelmän uudelleen ja suorittaa HP Sure Start -itsekorjausmenettelyt – itsenäisesti, ilman IT-osaston panosta.

Kumppanit voivat auttaa asiakkaitaan päivittämään kalustonsa kestävillä HP Enterprise -tulostimilla, joissa käytetään HP:n uusimpia suojaustekniikoita, kuten HP Connection Inspectoria, joka on saatavissa FutureSmart-laiteohjelmistopäivityksenä myöhemmin tänä vuonna.2

HP Roam -yritystulostustekniikka luo uusia mahdollisuuksia palvelutarjonnan laajentamiseen ja liikevaihdon kasvattamiseen

Tämän päivän työpaikka on yhteistoimintapohjainen, joustava, projektilähtöinen ja ajasta tai paikasta riippumaton. Liikkuvuus muuttaa työympäristöä kaikkialla, niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Tulostaminen ei ole kehittynyt tämän muutoksen mukana. Tulostaminen on edelleen aivan liian vaikeaa, jos et ole työpöytäsi ääressä, työskentelet jossakin muussa paikassa tai käytät mobiililaitetta.

HP Roam on uusi yleiskäyttöinen tulostusratkaisu, joka mullistaa innovatiivisten yritysten tavan tulostaa. Sen ansiosta liikkuvat toimihenkilöt voivat tulostaa milloin tahansa, mistä tahansa ja millä laitteella tahansa ja noutaa tulosteensa suojatusti yhä laajenevasta määrästä tulostuskohteita toimistossa, kotona tai julkisilla paikoilla. Tulostustyöt voi lähettää pilvipalveluun sisällön katselun tai luomisen yhteydessä ja noutaa halutusta paikasta huolehtimatta laitteiden yhteensopivuudesta tai liitettävyydestä. Lisäksi GPS ja Bluetooth mahdollistavat tulostimien nopean automaattisen havaitsemisen, ja käyttäjän todennus takaa tulosteiden suojatun ja turvallisen tulostumisen.

HP Roam -tekniikan tärkeimmät ominaisuudet:

 • Yksi yhteinen tulostuskokemus, joka korvaa perinteiset ohjaimet ja tulostussovellukset. Käyttäjät voivat tulostaa mistä tahansa laitteestaan (mobiili- tai pöytälaitteesta) valitsemalla HP Roamin yksittäisen tulostimen sijaan.
 • Henkilökohtainen tulostusjono – voit lisätä ja tallentaa tulostustöitä suojattuun pilvipalveluun ja noutaa niitä aina tarvittaessa.
 • Automaattinen havaitseminen – kun käyttäjä on enintään 6 metrin päässä jostakin HP Roam -tulostimesta (omassa toimistossaan tai asiakkaansa toimistossa), mobiilisovellus lähettää muistutuksen tulosteiden vapauttamisesta pilvitulostusjonosta.  Jos käyttäjä ei ole toimistossa, sovellus näyttää lähellä olevat julkiset tulostuspisteet ja tarvittaessa kartat, joiden avulla ne löytää. Tällaisia pisteitä on tuhansia esimerkiksi hotelleissa, kirjastoissa ja lentokentillä.
 • Suojattu tulostus käyttäjän todennuksen avulla – valitse tulostettavat kohteet, varmista henkilöllisyytesi mobiililaitteen kautta, henkilökohtaisella PIN-koodilla tai ID-kortilla ja valitse ja tulosta haluamasi kohteet suojatusti

HP Roam yksinkertaistaa tulostustapahtumaa ja luo asiakkaille ja kumppaneille uusia mahdollisuuksia palvelutarjonnan laajentamiseen ja myynnin kasvattamiseen. Pilvipalvelua hyödyntämällä jälleenmyyjät voivat laajentaa hallitun tulostuksen palveluitaan ja erottua kilpailijoistaan palvelulla, joka on helppo ottaa käyttöön eikä vaadi henkilöstön koulutusta tai aiheuta huoltokustannuksia.

HP Roam -tulostuspalvelu tulee tarjolle aluksi yritysratkaisuna keväällä 2018.

HP Solutions Hub saa paperin liikkumaan digitaalisella nopeudella

HP esitteli tänään myös HP Solutions Hub -alustan. Se on uusi työnkulkujen optimointialusta kumppaneille, jotka haluavat erottua muusta palvelutarjonnasta tarjoamalla mukautettuja työnkulkuja runsaasti paperiasiakirjoja käsitteleville vertikaalisille organisaatioille esimerkiksi terveydenhuolto-, laki- tai rahoitusalalla. Tämän pilvi- ja mobiilipohjaisen arkkitehtuurin tarjoamien yhdistimien ja mallipohjien avulla HP-monitoimitulostimet voi muuntaa osaksi mukautettua työympäristöä, jossa paperiasiakirjat integroituivat saumattomasti digitaaliseen käyttöympäristöön.

Ohjelmistokehityspakettiin kuuluu avoimen arkkitehtuurin ohjelmistoalusta, jonka avulla voi skaalata ja mukauttaa työnkulut monenlaisiin liiketoimintaympäristöihin sopiviksi. Se tarjoaa kumppaneille käytännössä rajattomat mahdollisuudet kasvuun ja uudenlaisten, kilpailijoista ja perinteisistä tulostuspalveluista erottuvien palveluiden tarjoamiseen.

HP Solutions Hub -alustan avulla on mahdollista luoda tiiviisti integroituja työnkulkuja, jotka tuottavat suojattuja ja kontekstikohtaisia käyttökokemuksia sekä normaalin kirjautumismenettelyn että mobiilikäytön kautta.

HP Solutions Hub on saatavissa keväällä 2018.

Smart Device Services 2.0 parantaa asiakastyytyväisyyttä ja huollon kannattavuutta

HP esitteli HP Reinvent -tapahtumassa myös uuden sukupolven Smart Device Services (SDS) 2.0 -palvelun. Se on mullistaa laitteiden huoltotoiminnan mullistava yhdistelmä pilvipohjaisia työkaluja ja laitepohjaisia tunnistusominaisuuksia. Smart Device Services 2.0 -palvelun kautta HP tarjoaa kumppaneille uudenalaisia toimintamalleja, joiden avulla he voivat saavuttaa alan parhaan toiminta-ajan ja pienimmät huoltokustannukset:

Osien vikaantumisen ennakointi valvoo laitteiden komponentteja ja ennustaa niiden vikaantumistodennäköisyyksiä, mikä auttaa optimoimaan huoltokäyntien ja osien hankinnan suunnittelun.

Laajennettu diagnostiikka sisältää skannerin pölyyntymistunnistimen, tulostusmoduulin vikatunnistimen moduulin ongelmien selvittämiseen sekä parannetut vianmääritysominaisuudet laitteille, jotka eivät vastaa.

Kaluston optimointi tarjoaa USB-yhteyden kautta kytkettyjen laitteiden etäkorjausominaisuudet ja laajennetun HP-kaluston tuen.

Parannettu keräys ja laskutus kehittää edelleen Data Collection Agent (DCA) -toiminnon luotettavuutta havaitsemalla ja ilmoittamalla DCA:n tai laitteiden verkkoyhteyden katkeamisen ja havaitsemalla tulostimen sarjanumeron poistamisen.

Laitteen toimintakunnon hälytystoimintoon on mahdollista määrittää, mitkä tapahtumat laukaisevat reaaliaikaisen hälytyksen. Toiminto myös havaitsee, jos kulutustarvikkeiden huoltolaskuria ei nollata vaihtamisen jälkeen. Laitteen ohjauspaneelin Report A Problem ‑sovelluksen avulla käyttäjät voivat olla oma-aloitteisesti yhteydessä jälleenmyyjän kanssa, jos tulostusongelmia ilmenee.

SDS 2.0 on saatavissa keväällä 2018 HP-jälleenmyyjille tarkoitetun kolmannen osapuolen kalustonhallintaohjelmiston kautta.

Luotettava yrityskäyttöön tarkoitettujen A3-tulostimien ja -skannerien mallisto

Yhtiö on laajentanut syyskuussa 2016 ensimmäisen kerran esiteltyä A3-mallistoaan viidellä uudella PageWide Enterprise- ja yhdeksällä PageWide Managed -laitteella. Uudet A3-tulostimet ja ‑monitoimitulostimet antavat kumppaneille ja asiakkaille mahdollisuuden edulliseen väritulostukseen, ja SDS 2.0 takaa laitteiden mahdollisimman lyhyet seisokkiajat. Malliston ominaisuuksiin kuuluvat lisäksi markkinoiden johtavat tietosuojaominaisuudet, kuten tänään esitelty HP Connection Inspector, HP Sure Start sekä käytönaikainen  tunkeutumisyritysten havaitseminen ja sallittujen kohteiden luettelointi, jotka tekevät siitä maailman parhaiten suojatun tulostimen.1 HP:n uudet A3-tulostimet ja -monitoimitulostimet ovat saatavissa valtuutettujen kumppaniemme kautta tai suoraan HP:ltä.

Lisäksi HP esitteli uudet workflow-skannerit, joihin kuuluvat Digital Sender Flow (A4) ja ScanJet Enterprise Flow (A3). Uusissa skannereissa hyödynnetään samaa FutureSmart-laiteohjelmistoa kuin HP:n yrityskäyttöön tarkoitetuissa tulostimissa ja monitoimitulostimissa. Sen ansiosta niiden monipuolisuus, yhteensopivuus ja sulautettu laitepohjainen tietosuoja ovat huippuluokkaa.

HP ilmoitti myös päivittäneensä koti- ja pienyrityskäyttöön tarkoitettua tulostinmallistoaan esittelemällä uudet HP Color LaserJet Pro MFP M180/181- ja HP Color LaserJet Pro MFP M280/281 -sarjan tulostimet, jotka tarjoavat legendaarista laatua ja vastinetta rahalle sekä tehostavat mikro- ja pienyritysten toimintaa. Näiden uusien LaserJet Pro -väritulostimien kaksipuolinen tulostusnopeus on luokkansa paras ja ensimmäisen sivun tulostusaika luokkansa lyhyin. Ne tarjoavat laadukkaan tulostusjäljen, helppokäyttöiset mustekasetit, helpon mobiilitulostuksen HP Smart App -sovelluksen avulla sekä kehittyneet tietosuojaominaisuudet, jotka pitävä yrityksen asiakirjat suojassa virran kytkemisestä aina tulostushetkeen asti.

 

HP luo tekniikkaa, joka tekee elämästä parempaa kaikille, kaikkialla. Tuotevalikoimamme sisältää tulostimia,tietokoneita, mobiililaitteita, ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla tarjoamme erottuvia asiakaskokemuksia. Suomessa HP Inc. toimii nimellä HP Finland Oy. Lisätietoa HP:sta (NYSE: HPQ) on saatavissa osoitteessa http://www.hp.com. 

 


11.9.2017

Uusin iPhone on tuttuun tapaan hyvin varjeltu salaisuus – Telia aloittaa myynnit heti uutuuksien saavuttua

iPhone on soinut suomalaisten taskuissa jo kahdeksan vuotta ja tänä vuonna puhelin juhlii 10-vuotispäivää. Kuten kaikkien edellisten iPhone-mallien ominaisuudet, myös juhlamallin yksityiskohdat pysyvät salaisuutena tiistain lanseeraustilaisuuteen saakka. Telia aloittaa uutuuksien myynnin lippulaivamyymälässään Kampissa heti, kun mallit tulevat saataville.

Huippulaadukkaat Applen iPhonet ovat jo usean vuoden ajan kuuluneet älyluurien kärkikastiin. Alkuperäinen iPhone täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta, ja omppufanit odottelevatkin jo innolla, millaisia uusia ominaisuuksia yritys tuo markkinoille kymppivuoden kunniaksi.

”Kahdeksan vuoden kokemuksemme mukaan julkistettavat tuotteet tulevat Suomessa ennakkomyyntiin muutamia päiviä lanseerauksen jälkeen. Aloitamme varsinaisen myynnin lippulaivamyymälässämme Kampin Telia Kaupassa. Kerromme uuden mallin saatavuudesta kaupoissamme lisää Twitterissä, Facebookissa sekä Telia Yhteisössä”, sanoo Telian laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen.

Ensimmäinen iPhone-malli tuli Suomeen myyntiin yksinoikeudella Telian kautta.  

”Suomalaiset ovat oppineet käyttämään älypuhelimia pitkälti iPhonen myötä ja tänäkin vuonna iPhone 7 on ollut myydyin puhelinmallimme. iPhonen suosio kaikkien näiden vuosien aikana on häkellyttävä. Muut valmistajat ovat kilvan yrittäneet haastaa Applea älypuhelinten ykköspaikalla ja on jännittävää nähdä, minkälainen taistelu puhelinmarkkinoista nähdään tulevaisuudessa”, sanoo Vuorinen.

Apple-valvojaisissa spekuloidaan porukalla ja fiilistellään uutta


Telia järjestää kaikille omppufaneille virtuaaliset valvojaiset Telia Yhteisössä tiistaina 12.9. kello 20 alkaen. Paikalla on Telian omia asiantuntijoita, jotka seuraavat lanseeraustilaisuutta yhdessä kaikkien keskusteluun osallistuvien kanssa.

Kerromme Applen uutuuksista kaikille kiinnostuneille lisää sähköpostitse. Yhteystiedot voi jättää osoitteeseen: https://www.telia.fi/omenasato.

 

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


11.9.2017

HP julkistaa HP Envy Photo All-in-One tulostinsarjan

Kolme uutta valokuvatulostinta mahdollistaa korkealaatuisten kuvien tulostamisen kätevästi kotona

Upeat, korkealaatuiset valokuvat seikkailuistasi ja juhlistasi ovat kättesi ulottuvilla – alle viidellä sentillä per tuloste, jos käytät HP Instant Ink -palvelua.

HP ENVY Photo All-in-One tulostinsarja auttaa sinua keskittymään luovuuteen, ilman vaivaa monimutkaisesta asennuksesta.

HP Smart App -sovelluksen avulla on helppo tulostaa kuvia sosiaalisesta mediasta, pilvipalveluista ja puhelimen galleriasta, jonka lisäksi voit skannata sähköpostiin sekä jakaa pilvipalveluihin käytännössä mistä tahansa.

ESPOO, Suomi – Syyskuu 11, 2017 – On yhä enemmän todisteita siitä, että tulostetuilla kuvilla ja fyysisellä paperilla on edelleen paikka ihmisten sydämessä. Todisteena on esimerkiksi sidottujen kirjojen myynnin kasvaminen ja e-kirjojen myynnin laskeminen. Lisäksi vinyylialbumeihin käytetään enemmän rahaa kuin digitaalisiin albumeihin.  Tämän vuoksi HP esittelee HP ENVY Photo All-in-One tulostinsarjan. Kolmen uuden kuvatulostimen avulla HP mahdollistaa upeiden, korkealaatuisten kuvien tulostamisen kätevästi kotona.  

“"Perheet ottavat paljon valokuvia, mutta kuvan ottamisen jälkeen kuva jää usein unholaan", sanoo Jyri Halonen, HP:n Suomen ja Balttian tulostusliiketoiminnan General Manager. "Haluamme antaa heille mahdollisuuden riemuita elämän kohokohdista välittömästi ja edullisesti tulostamalla iloiset muistot paperille.”

Luo ja opi kätevästi kotona

Luo ihastuttava seinägalleria tai vaikuttava sukupuu tulostamalla reunattomia kuvia, jotka hyppäävät ulos sivulta. Personoi mikä tahansa merkkitapaus ilmoituksista kutsukortteihin. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset oppivat ja sisäistävät tietoa paremmin, mikäli se tulee fyysisessä muodossa. Anna siis lapsesi vapaasti päästää mielikuvituksensa valloilleen ja onnistua koulutehtävissä, löytää salaiset kykynsä ja kerätä opettavaisia kokemuksia.  

HP lisäsi tulostimeen erikoisominaisuuksia, jotka tekevät väreistä eloisampia. Valojen ja varjojen hienosäätö on tärkeässä roolissa, jotta kontrastit eivät jää himmeiksi, kun kuvia muutetaan digitaalisesta muodosta paperille. HP uudisti HP 303 mustaa mustettaan niin, että se hoitaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla: se ei vain vaikuta tarkkuuteen, vaan myös mahdollistaa parhaan tekstinlaadun paperilla.

Helppo käyttää

HP ENVY Photo All-in-One tulostinsarja on helppokäyttöinen aina tulostimen asentamisesta itse tulostukseen. Näin ollen käyttäjä voi keskittyä luovuuteen. Tulostimissa käytetään Bluetooth® SMART – tekniikkaa, jonka avulla laitteen saa käyttöön ja yhdistettyä kotiverkkoon älypuhelimesi sekä HP Smart App -sovelluksen avulla alle minuutissa. HP Smart App – sovellus mahdollistaa kuvien tulostamisen sosiaalisesta mediasta, pilvipalveluista ja puhelimen galleriasta, jonka lisäksi voit skannata sähköpostiin sekä jakaa pilvipalveluihin käytännössä mistä tahansa. Voit jopa tilata sovelluksella lisää mustetta! HP Instant Ink -palvelun avulla muste tilataan tulostimesti toimesta suoraan kotiovellesi, joten muste ei pääse koskaan loppumaan. Nämä tulostimet ovat  monipuolisia, joten voit tulostaa, kopioida, skannata ja faksata yhdellä laitteella. Lisäksi erityinen valokuvapaperisyöttö tekee valokuvatulostamiseen siirtymisestä helppoa.

Ympäristöystävällisemmät mustekastetit

HP ENVY Photo tulostimet antava käyttäjille mahdollisuuden tulostaa kestävää kehitystä silmällä pitäen. Ne ovat maailman ensimmäiset huippuluokan tulostimet, jotka on valmistettu kierrätetystä muovista – kierrätysmateriaalia on yli 10 prosentta laitteen painosta1.

Yhdessä alkuperäisten, Haitilla kierrätetyistä muovipulloista valmistettujen HP patruunoiden ja 100 prosenttisesta sertifioidusta kuidusta tai kierrätysmateriaaleista tehdyn HP paperin kanssa, HP ENVY Photo tulostimet ovat totisesti kestävää muotoilua.

Laadukkaiden kuvien tulostaminen kotona ei ole koskaan olut näin helppoa. Uusi HP ENVY Photo All-in-One tulostinsarja mahdollistaa kauniin tulostamisen kätevästi ja edullisesti.

Lue lisää HP ENVY Photo -tuoteperheestä: www.hp.com/go/envyphoto.

Verrattuna useimpiin värimustesuihkutulostustarvikkeisiin <$ 199 USD / € 168 euroa. HP:n sisäinen tutkimustutkimus tulostimen valmistajien julkistetuista erittelyistä, kestävän kehityksen raportista ja lehdistötiedotteista 8.1.2017 ja HP:n tilaaman Buyers Laboratory Inc.:n 2017 tutkimuksesta. keypointintelligence.com/products/samples/hp-envy/. Markkinaosuus, kuten IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker raportoi. HP ENVY 6200-, 7100- ja 7800-monitoimitulostimet sisältävät kierrätetyistä tulostimista ja muusta elektroniikan muovista tehtyjä raaka-aineita yli 10 prosenttia painostaan.

HP 
HP luo tekniikkaa, joka tekee elämästä parempaa kaikille, kaikkialla. Tuotevalikoimamme sisältää tulostimia,tietokoneita, mobiililaitteita, ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla tarjoamme erottuvia asiakaskokemuksia. Suomessa HP Inc. toimii nimellä HP Finland Oy. Lisätietoa HP:sta (NYSE: HPQ) on saatavissa osoitteessa http://www.hp.com. 


11.9.2017

Restel paransi IT-palveluidensa toimivuutta ulkoistamalla loppukäyttäjätuen Elisalle

Elisa auttaa Resteliä digitalisoituvan ravintola- ja matkailualan muutoksessa. Yhtiöiden solmiman sopimuksen myötä Restelin ja Tradeka-ryhmän loppukäyttäjätukipalvelut siirtyvät Elisan tuotettavaksi. Muutoksen tavoitteena oli saada kaikille Restelin ravintoloille ja hotelleille yksi helppo kontaktipiste, jonka kautta IT-ongelmat ratkaistaan nopeasti.

Ravintola- ja matkailualan yritys Restel on solminut Elisan kanssa sopimuksen loppukäyttäjien tukipalveluiden ulkoistuksesta. Sopimus laajentaa yhtiöiden aiempaa yhteistyötä tietoliikenne- ja integraatiopalveluista kattamaan Restelin ja koko Tradeka-ryhmän service deskin, lähituen sekä elinkaari- ja laitehallintapalvelut.

Muutoksen tavoitteena oli kerätä aiemmin hajalleen eriytetyt tukipalvelut yhteen selkeään ja helppoon kontaktipisteeseen.

– Restelillä on toimintaa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä, joten it-järjestelmien luotettavuus on edellytys liiketoiminnan jatkuvuudelle. Teknisistä ongelmista aiheutuneet viivytykset asiakaspalvelussamme vaikuttavat suoraan asiakastyytyväisyyteen sekä sitä kautta yrityskuvaan, mutta myös työntekijöidemme jaksamiseen, kertoo Restelin tietohallintojohtaja Erno Onatsu.

Restel painotti tukipalveluiden tuottajakumppanin valinnassa erityisesti kykyä ratkaista ongelmat kerralla.

– Loppukäyttäjätuen keskittäminen yhteen pisteeseen, jossa ongelmat pyritään ratkaisemaan ensimmäisen puhelun aikana, näkyy kasvaneena tyytyväisyytenä sekä asiakkailla että henkilökunnallamme. Nyt henkilökuntamme saa nopeasti apua it-ongelmissa läpi vuorokauden riippumatta missä päin Suomea yksikkö sijaitsee. Panostamme tällä hetkellä yrityksenä erittäin voimakkaasti asiakaskokemuksen digitalisoimiseen sekä uusiin innovaatioihin, joten halusimme kumppanin joka elää vahvasti tätä visiota kanssamme ja toimii myös itse samalla tavalla, sanoo Erno Onatsu jatkaa.

– Loppukäyttäjätuen laatu rakentuu monesta osatekijästä. Ripeän vastausajan lisäksi olemme panostaneet voimakkaasti tukipalveluidemme syvään asiantuntemukseen, jotta mahdollisimman suuri osa ongelmista saadaan ratkaistua nopeasti heti ensimmäisellä yhteydenotolla. Ravintola- ja matkailualan digitalisoitumisen myötä yhä useampi asiakaspalvelutilanne vaatii sujuvasti ja luotettavasti toimivia IT-palveluita. Olemmekin erityisen ylpeitä siitä, että Restel ensimmäisen kierroksen ulkoistajana vakuuttui kyvystämme auttaa Resteliä kehittymään koko Suomen laajuudella, kertoo johtaja Anna-Mari Ylihurula Elisalta.

Maaliskuussa 2017 solmittu sopimus astui siirtymävaiheen jälkeen käytäntöön 26. kesäkuuta. Sopimuksen myötä viisi työntekijää siirtyi Resteliltä Elisan palvelukseen. Restelin 43 hotellin ja noin 250 ravintolan lisäksi sopimus kattaa loppukäyttäjätuen myös koko Tradeka-ryhmälle.

 

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on alansa markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeen-omistajia on noin 200 000. Liikevaihto vuonna 2016 oli 1,64 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 300. www.elisa.fi

Restel Oy on Suomen johtava hotelli- ja ravintola-alan yritys. Konserniin kuuluu 43 hotellia ja n. 250 ravintolaa. Restelin liikevaihto vuonna 2016 oli 394 M €. Restelin hotelleja ovat kotimaiset Cumulus City & Resort -ketju ja Hotelli Seurahuone Helsinki, kansainväliset Holiday Inn -hotellit, Crowne Plaza Helsinki ja Hotel Indigo Helsinki-Boulevard. Ravintoloihin kuuluvat mm. BURGER KING®-, Rax Buffet-, HelmiSimpukka-, Bistro Cumulus-, Grillsson-, Huviretki-, Martina-, O’Learys-, Wanha Mestari- ja Hemingway’s -ravintolat ja Tapahtumaravintolat. www.restel.fi


8.9.2017

Postilain muutos uudistaa yleispalvelua

Postilaki uudistuu 15. syyskuuta 2017 alkaen ja se tuo muutoksia yleispalvelun jakeluvelvoitteisiin ja kirjeiden kulkunopeusvaatimuksiin.

Tasavallan presidentti vahvisti tänään lain postilain muuttamisesta. Postilain uudistus on jatkoa viime vuonna voimaan tulleelle postilain muutokselle, jonka myötä kirjejakelussa on nykyisin vapaa kilpailu.

Ensi viikolla voimaan tuleva muutos koskee yleispalvelutuotteita eli käytännössä postimerkillä varustettuja kirjeitä ja kortteja. Paketeissa yleispalvelu kattaa postimerkillä maksettuja ulkomaille lähetettäviä paketteja. Sanoma- ja aikakauslehtien jakelu ei kuulu postilain piiriin.

Yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuu viitenä päivänä viikossa suuressa osassa Suomea

Mikä sitten muuttuu? Kansalaisille uudistus ei tuo välittömiä muutoksia. Yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuu viitenä päivänä viikossa suuressa osassa Suomea eli niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakelua. Näillä alueilla Postin tulee kilpailuttaa jakelu ensi vuonna.

Taajama-alueilla sallitaan vähintään kolmipäiväinen jakelu, jos siellä on tarjolla sanomalehtien varhaisjakeluverkko.

Laki muuttaa kulkunopeuden vaatimuksia. Jatkossa yleispalvelukirjeistä eli postimerkeillä varustetuista kirjeistä ja korteista vähintään 50 prosenttia on oltava perillä viimeistään neljäntenä arkipäivänä. Vaatimus koskee postimerkillä varustettuja kirjeitä ja kortteja. Posti ei ole kuitenkaan toistaiseksi ottamassa postilain uutta kulkunopeutta käyttöön.

Yleispalvelutuotteiden hinnoittelussa sallitaan kohtuullinen kate. Postin pitää edelleen hinnoitella tavallinen kotimaan yleispalvelukirjelähetys yhtenäisesti koko maassa.

Uusi laki määrää Postin luovuttamaan osoiterekisterin osoitetietojaan muille jakeluyhtiöille liki ilmaiseksi. Posti on laskenut, että osoiterekisterin ylläpidosta aiheutuvat 2,4 miljoonan euron kustannukset jäävät lähes yksinomaan Postin kannettaviksi.

Kerrostalojen asuinhuoneistoihin jaettavat kirjelähetykset on kannettava edelleen huoneistokohtaisiin postiluukkuihin, mutta taloyhtiön päätöksellä voidaan siirtyä lokerikkojakeluun. Näkövammaisille lähetettävä pistekirjoituslähetys on maksuton aina, kun lähettäjä on yksityishenkilö.

Samaan aikaan postilain muutoksen kanssa tulee voimaan valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta. Sen mukaan kirjattujen ja vakuutettujen palvelujen ja yleispalveluvelvoitteen alaisia postipakettipalveluja on tarjottava vähintään yhdessä toimipisteessä jokaisessa kunnassa. Postilla on nykyisin yli 1 400 palvelupistettä, joista liki 500 on pakettiautomaatteja.

Postin Kuusisto: Uusi postilaki on askel oikeaan suuntaan

Postipalvelut-liiketoimintaryhmän johtaja Turkka Kuusisto kiittelee, että postialan vanhentunutta sääntelyä uudistettiin nykyaikaan.

-  Digitalisaatio näyttää iskevän Postin toimintaympäristöön seuraavina vuosina vieläkin rajummin kuin lakiesitystä kommentoidessamme viime vuonna ennakoimme. Posti toimii nyt täysin ilman julkista tukea ja kevyemmällä sääntelyllä edesautetaan tavoitetta, että yleispalvelu voitaisiin ylläpitää ilman joutumista veronmaksajien kukkarolle, korostaa Kuusisto.

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa. Meillä on toimintaa 11 maassa, liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömme määrä on noin 20 500. Liiketoimintamme kattavat myös logistiikkapalveluja tarjoavan Itella Venäjän ja sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän OpusCapitan. www.posti.com.


8.9.2017

Telia ja Lappeenrannan SaiPa aloittavat uudenlaisen yhteistyön

Telian ja Lappeenrannan SaiPan yhteistyö starttaa tänään alkavan uuden liigakauden myötä. Pääyhteistyökumppanuuden tavoitteena on löytää uudenlaisia yhteisiä tekemisen tapoja ja tekoja. Sopimus sisältää myös perinteistä mainontaa. 

Telian ja Lappeenrannan SaiPan uusi yhteistyö näkyy jo tänään paikallisen jäähallin keskiympyrässä. Jäämainos on kuitenkin vasta alkua, sillä sopimuksen päätavoitteena on löytää ja kehittää uudenlaisia yhteistyön muotoja. ­­Niiden kehittämisellä Telia valmistautuu ensi vuonna alkavaan mediakumppanuuteen Liigan kanssa.

”Haluamme muuttaa ja kehittää Liigan seuraamista ja fanitusta uudenlaiseksi. Aloitamme suunnittelun yhdessä joukkueiden, fanien sekä asiakkaidemme kanssa tänä syksynä. Aloitamme tämän matkan SaiPan kanssa ja odotan todella innoissani, mitä saamme yhdessä aikaan”, kertoo Telian Head of Hockey Olli-Pekka Takanen.

Testausta tulevia kausia varten 

Telia on Liigan uusi mediakumppani kaudesta 2018–2019 alkaen. Keväällä tehty sopimus on kestoltaan kuusivuotinen. Osana uudistuvaa mediayhteistyötä Telia tuo Liigan ottelut tarjolle entistä monipuolisemmin, katsojan ehdoilla. 5G-palvelut tulevat liigahalleihin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Mediakumppanina Telia tuottaa Liigan tv-sisällöt ja näyttää liigaottelut suorana sekä tuottaa muuta sisältöä Liigasta.

”Yhteistyö SaiPan kanssa auttaa meitä valmistautumaan tuleviin vuosiin. SaiPa on aktiivinen ja innokas kokeilemaan uutta ja on hienoa päästä tekemään kehitystyötä ensimmäisenä juuri SaiPan kanssa”, sanoo Takanen.

”Mediakumppanuus on niin Liigalle, kuin sen seuroille merkittävin suora kumppanuus. On hienoa ja inspiroivaa, että SaiPa pääsee ottamaan Telian kanssa varaslähdön jo kautta aikaisemmin tiiviillä ja kokeilevalla yhteistyöllä”, kommentoi SaiPan viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen.

 

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


8.9.2017

Posti ottaa käyttöön viisi sähköpakettiautoa Espoossa

Posti ottaa käyttöön sanomalehtien ja päiväpostin jakeluun viisi oikealta ohjattavaa Nissan-sähköpakettiautoa. Täyssähköautot luovutettiin Postille Espoossa keskiviikkona 6. syyskuuta. 

Hankinta liittyy Postin tavoitteisiin testata vaihtoehtoenergia-ajoneuvoja ja ottaa parhaita ajoneuvoratkaisuja normaaliin työkäyttöön. 

Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Sähköpakettiautot soveltuvat postin- ja sanomalehdenjakelun lisäksi hyvin kaikkiin Postin monipuolisiin kuljetuksiin, kuten pakettien, aterioiden ja ruokakassien jakeluun. Lastaustilaa autoissa on yli neljä kuutiota ja kantavuutta kuormalle yli 600 kiloa. 

Autoissa on litium-akut, joilla ajaa ihanneolosuhteissa 170 kilometriä yhdellä latauksella. Auto kerää talteen jarrutusenergian ja palauttaa sen akkuun. 

- Olemme testanneet autoja jo pitkään ja toimintamatka on riittänyt hyvin Postin tarpeisiin sanomalehti-, paketti- ja postikuormienkin kanssa. Autojen tekniikka on ollut hyvin luotettavaa, eikä talvikäyttö-ongelmiakaan ole ollut, Postin kalustosta vastaava Kari Tuomola sanoo. 

Valtteina äänettömyys ja päästöttömyys

Sähköpakettiautot sopivat ominaisuuksiltaan hyvin kuljetusajoihin kaupungissa. Ne ovat käytössä hiljaisia ja päästöttömiä, mikä sopii erityisen hyvin jakeluliikenteeseen kaupungissa. Äänettömyys on valttia aamuyön tunteina.  

- Maan suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä Postilla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen kuljetustoiminnan kehittäjänä. Olemme edelläkävijöitä ja aktiivisesti osallistuneet vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttökokeiluihin. Sähköautojen lisäksi testaamme postinjakelussa muun muassa sähkörahtiskoottereita ja käytössämme on sähköavusteisia jakelukärryjä ja -polkupyöriä, Kari Tuomola kertoo. 

Postin jakelu- ja kuljetuskalustoon kuuluu lähes 4 000 ajoneuvoa, joilla ajetaan vuodessa noin 110 miljoonaa kilometriä. Postin ympäristöohjelman keskeisenä tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2007, suhteessa liikevaihtoon). Keskeiset keinot ovat energiatehokkuuden parantaminen ja vähäpäästöisemmän uusiutuvan energian käyttö. Polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä pyritään alentamaan myös tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetusten yhdistelyllä sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella ja ajotavan seurannalla. 

Postin kaikki jakelu-, kuljetus-, rahti- ja varastopalvelut Suomessa ovat asiakkaille hiilineutraaleja Posti Green -palveluita. 

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa. Meillä on toimintaa kymmenessä maassa, liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömme määrä on noin 20 500. Liiketoimintamme kattavat myös logistiikkapalveluja tarjoavan Itella Venäjän ja sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän OpusCapitan. www.posti.com.


7.9.2017

HP:n 3D teknologia mullistaa jalkinemarkkinat

Maailman ensimmäinen kaiken kattava ratkaisu tarjoaa yksilöllisiä kenkiä ja pohjallisia niin kaupan hyllyille kuin 3D tulostettuihin mittatilaustöihin

HP Steps Up With 3D Technology to Revolutionize the Footwear Market

World's first end-to-end solution provides individual off-the-shelf shoe and insole recommendations, 3D printed insoles, and custom footwear

GENEVA, Sept. 7, 2017 – HP Inc. today announced FitStation powered by HP, a new platform that will deliver custom-fitted and individualized footwear through innovative 3D scanning, dynamic gait analysis and manufacturing technologies. FitStation is the next step in the company’s journey to reinvent how the world designs and manufactures with commercial 3D technologies.

FitStation powered by HP is an innovative hardware and software platform that captures 3D scans of the foot, foot pressure measurements, gait analysis and volumetric 3D scanned data to create a one-of-a-kind digital profile of each foot. It is the world's first end-to-end solution that provides individual off-the-shelf shoe and insole recommendations, 3D printed insoles and individualized custom footwear(1). The system will use HP Multi Jet Fusion printing technology to manufacture a 3D printed insole.

“FitStation is a truly disruptive platform that will improve people’s lives and change the way people purchase footwear and shoe insoles,” said Louis Kim, Global Head of Immersive Computing, Personal Systems, HP Inc. “We are reinventing the footwear shopping experience, bringing a level of customization and personalization never before seen. We are stitching HP’s capabilities in 3D scanning and 3D printing to bring this Blended Reality vision to life and are working with leading partners within the footwear industry to develop this revolutionary platform.”

FitStation is producing the world’s first 3D printed insoles made using 3D scanning and dynamic gait analysis(2) and Superfeet, the leader in innovative, over-the-counter insoles, started piloting the platform in select stores across the 4,000 retail locations where they have a presence. Steitz Secura, the specialist for safety shoes manufactured in Germany, will use FitStation to aid in its focus on comfort, preventative health and safety.

“For 40 years, we have set the standard for shape and fit. Until today, the technology to deliver a 3D printed insole that meets Superfeet’s exacting standards didn’t exist,” said Eric Hayes, Chief Marketing Officer at Superfeet. “Our new solution allows us to create the most individualized shape and fit on the planet.”

“This footwear innovation campaign moves us to the technological forefront of the industry,” said Steitz Secura CEO Michael Huth. “The concept of customized safety shoes is a true world innovation and will be the benchmark for the future.”

About FitStation

FitStation is reinventing the in-store retail experience for shoppers with innovative, end-to-end footwear technology that provides precise fit and individualized products, produced locally for unbelievable ease and speed. The digital foot scanning platform allows customers to create a profile, choose to receive personalized off-the-shelf insole and shoe recommendations, fully customized 3D printed insoles, or design their own pair of truly individualized custom footwear(3). This unique solution analyses each foot using a combination of 3D scanning and pressure plate technology to deliver a complete dynamic gait analysis for the individual. FitStation analyzes the data and produces details for custom shoes with polyurethane injected midsoles, that vary in density based on the customer's needs.

With FitStation's 3D scanning capabilities, it collects the customer's foot length, width, and volumetric data and compares that to the available shoes to determine the most ideal fit. FitStation also provides off-the-shelf insole recommendations, for added support within shoes.

Consumers are not the only one who will benefit. This new technology has the potential to revolutionize the footwear industry by disrupting the usual supply chain. FitStation enables local on-time manufacturing, allowing retailers to sell products they don’t have to keep in inventory. With FitStation, retailers can anticipate less product returns by providing customers with proper fitting shoes, based on comfort and function.

HP 
HP luo tekniikkaa, joka tekee elämästä parempaa kaikille, kaikkialla. Tuotevalikoimamme sisältää tulostimia,tietokoneita, mobiililaitteita, ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla tarjoamme erottuvia asiakaskokemuksia. Suomessa HP Inc. toimii nimellä HP Finland Oy. Lisätietoa HP:sta (NYSE: HPQ) on saatavissa osoitteessa http://www.hp.com. 


7.9.2017

Netflix tuli DNA TV-hubiin - ohjelmat myös 4K:na

 

DNA ja Netflix ovat aloittaneet yhteistyön, jonka myötä Netflix on nyt tuotu DNA TV-hubille osana uusinta ohjelmistopäivitystä. DNA TV-hubin käyttäjä voi seurata Netflixin ohjelmia myös 4K-laadulla.

DNA on Suomen ensimmäinen tv-operaattori, jonka digiboksilla (DNA TV-hubi) voi katsoa Netflixin ohjelmia 4K-tarkkuudella, eli kuvan laatu on neljä kertaa teräväpiirtolähetystä tarkempi. Ohjelmien katselu 4K:na edellyttää, että asiakkaalla on 4K-televisio sekä Netflixiltä 4K-tilaus. Laajakaistalta vaadittava miniminopeus on 25 Mbit/s.

”Netflix on merkittävä täydennys DNA TV-hubin palvelukokonaisuuteen, ja erityisesti sen 4K-ominaisuus vie sisältöjen katselun uuteen aikaan”, kertoo DNA:n viihdeliiketoiminnassa johtajana toimiva Mikko Saarentaus.

Netflix-sovelluksen voi käynnistää DNA TV-hubilla suoraan laitteen menusta, kanavapaikalta 140, kanavanauhasta ja ohjelmaoppaasta sekä pian myös DNA TV-hubin kaukosäätimen Netflix-napista.

Netflix on maailman johtava suoratoistopalvelu, jossa on kattava valikoima kriitikkojen kiittämiä elokuvia, stand up -komiikkaa, dokumentteja, sarjoja ja lastenohjelmaa kaikenikäiselle. Netflix tuottaa myös monia omia ohjelmia, joita se esittää yksinoikeudella (House of Cards, Narcos, The Crown, Stranger Things ja 13 Reasons Why) – näistä suurin osa on tarjolla 4K-tarkkuudella.

Palveluun kirjaudutaan olemassa olevilla Netflix-tunnuksilla. Jos käytössä vielä ole omaa tunnusta, sen voi tilata suoraan osoitteessa www.netflix.fi.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme palvelun, jossa on helppo siirtyä eri sisällöistä toiseen. Erityisen tärkeää on, että netin ja tv:n tarjonnasta löydetään erityisesti elokuvat, tv-sarjat, urheilulähetykset ja muu ohjelmatarjonta helposti ja samasta paikasta. Tv-sisältöjä halutaan katsoa oman aikataulun mukaisesti, ja mobiililaitteelle saatavat sovellukset halutaan käyttöön myös isolle tv-ruudulle”, Saarentaus kertoo.

DNA toi DNA TV-hubin myyntiin tänä kesänä.

”DNA TV-hubin myynti alkoi heti vauhdikkaasti, mikä kertoo suomalaisten olevan nyt innolla siirtymässä uudenlaiseen televisionkatseluun”, Saarentaus toteaa.

DNA TV-hubi on uusi Android TV -laite, joka yhdistää digiboksin, nettisovellukset, pelit ja musiikin yhdeksi kokonaisuudeksi sekä tuo älypuhelimista tutun sovelluskauppamaailman myös televisiolle. DNA TV-hubissa toimivat mm. kaikkien kolmen isoimman kotimaisen tv-kanavan sovellukset Katsomo, Yle Areena ja Ruutu, sekä niiden lisäksi YouTube, Deezer ja nyt myös Netflix. Laitteeseen on tarjolla kattava joukko pelejä ja muita sovelluksia Google Play -sovelluskaupasta. DNA TV-hubissa on sisäänrakennettu Google Cast, jonka avulla puhelimesta tai tabletista voi helposti peilata sisältöjä televisioon. DNA:n kattava maksu-tv-tarjonta on saatavana DNA TV-hubille antenni-, kaapeli- ja IPTV-jakeluna.

Laitteen on DNA:lle valmistanut Sagemcom.

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, @DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.


6.9.2017

Telia rakensi EM-Korista varten yli 500 uutta kiinteää verkkoyhteyttä

EM-koripallon pääyhteistyökumppani Telia on rakentanut kisojen tapahtuma-alueelle uudenkarheat tietoliikenneyhteydet järjestäjän, kirjoittavan median sekä radio- ja tv-yhtiöiden selostuskäyttöön. Telian tekniset asiantuntijat päivystävät tapahtuma-alueella vuorokauden ympäri.

Koko Eurooppa on elänyt viikon ajan EM-koripallon huumassa ja Suomessa on ulvottu innokkaasti Susijengin kanssa. Kisojen seuraaminen kotikatsomoissa ja median kautta vaatii mittavia tietoliikenneratkaisuja, joiden toiminnasta Telia vastaa.

”Uusimme Hartwall Arenan runkoverkon keväällä näitä kisoja silmällä pitäen. Saneeraustyön lisäksi olemme rakentaneet tapahtuma-alueelle noin 500 uutta kiinteää verkkoyhteyttä korisviikkoa varten. Tilapäiset yhteydet kisoja varten on tehty täysin uudella kalustolla, jota on testattu pitkin kevättä ja kesää. Toteutus sisältää LAN- ja WLAN-verkot sekä Telian yritystietoturvaratkaisun palomuureineen”, kertoo Telian tuotantopäällikkö Timo Lahtinen.

Tekniikan rakentamisen lisäksi Telian asiantuntijat päivystävät tapahtuma-alueella vuorokauden ympäri kisojen ajan. Lepohetket vietetään asuntoautossa.

”Olemme vuokranneet kisojen alueelle päivystystä varten asuntoauton, jonne voimme vetäytyä pitämään taukoja kisojen tiimellyksessä. Meitä on päivystämässä yhteensä viisi henkilöä, jotta voimme rytmittää työskentelyä”, kertoo Lahtinen.

Tapahtuma-alueelle rakennettujen yli 500 internetyhteyden purkaminen on myös mittava operaatio.

”Kaikki tapahtumaa varten rakennetut yhteydet ja kaapeloinnit pitää purkaa vuorokauden sisällä kisojen päättymisestä”, kertoo Lahtinen. 

 

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


6.9.2017

FiComin lausunto komission DSM-strategian jatkokirjeestä

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan kirjelmässä ehdotettuun Suomen kantaan seuraavaa.

Pääviestit

 • Eurooppa tarvitsee toimivia sisämarkkinoita.
 • Digitaalisen talouden edistäminen onnistuu parhaiten yleissääntelyn määrittelemissä rajoissa – sääntelyllä ei pidä estää dynaamisten markkinoiden syntymistä.
 • Markkinahäiriöiden oikaisemiseksi voi tarvittaessa mennä yksityiskohtaisempaan sääntelyyn.
 • Alustatoimijoiden ja operaattoreiden vastuiden laittomien sisältöjen osalta tulee aina perustua nykyiseen sähkökauppadirektiiivissä säädettyyn tasapainoon.
 • Datan liikkuvuuden osalta keskeisin haaste on tasapainoinen sääntelyratkaisu sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksessa.
 • Taajuuspolitiikassa Suomen kanta on hyvä: kansallinen päätösvalta antaa mahdollisuuden edelläkävijyyteen.

Yksityiskohtaiset huomiot

FiCom yhtyy kirjelmässä esitettyyn tavoitteeseen sääntelyn kehittämisestä kohti yleistä ja sallivaa kehikkoa. Tietyissä tapauksissa, kuten sisältöpalvelujen siirrettävyydessä, tarkkaan markkinan kehittymisen esteenä olleeseen epäkohtaan – tarpeettoman rajoittavat sisältösopimukset – kohdistettu tarkkarajainen säännös tuottaa toimivan vaikutuksen. Sääntelyssä on aina huomioitava se, että se tuottaa kestäviä ja toimivia markkinarakenteita.

Suomen kannassa on mainittu alustojen osalta menettelytapojen kehittäminen laittomien sisältöjen suhteen. Tältä osin FiCom korostaa, että laittomien sisältöjen osalta lähtökohdan tulee olla sekä alustatoimijoiden että operaattorien osalta sähkökauppadirektiiviin perustuva tasapainoinen vastuunjako, mikä tarkoittaa sitä, että jos välittäjä ainoastaan välittää sisältöä tai pitää sitä tarjolla, ei hänellä ole vastuuta sen sisällöstä. Laittomien sisältöjen poistamiselle on myös vakiintunut toimiva käytäntö. Tämä tasapaino on syytä säilyttää ja keskittyä tulevissa toimissa selventämään sitä, miten vapaaehtoisuuteen perustuvat toimet sovitetaan yhteen muun EU:n operaattoreihin sovellettavan sääntelyn, kuten verkkoneutraliteetin kanssa.

FiCom kannattaa datan liikkuvuuden esteiden purkamista. Yksi keskeisimpiä EU:ssa vireillä olevia hankkeita datan hyödyntämisen osalta on sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus, jossa ratkaistaan se, miltä osin viestintäverkosta saatavia tietoja voidaan hyödyntää yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa ja miltä osin siihen sovelletaan huomattavasti yksityiskohtaisempia sähköisen viestinnän säännöksiä. Jos välitystietojen tulkinta pidetään hyvin laajana, jäävät erityisesti koneiden välisen viestinnän välittämisestä syntyvät tiedot vajaakäytölle. Henkilötietojen osalta FiCom huomauttaa, että MyData-ajattelu on yksi, mutta ei kaikkiin tarkoituksiin soveltuva malli, hallita tietojaan. Suomen kantaa ei ole perusteltua rakentaa yksin tämän mallin varaan.

Taajuuspolitiikan osalta FiCom kannattaa ehdotettua Suomen kantaa: kansallinen päätösvalta mahdollistaa kokeilut ja tarkoituksenmukaisen taajuuksien käytön, jotka ovat avainasemassa, jotta Suomen edelläkävijyys sähköisessä viestinnässä voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


5.9.2017

Telia: Netin käyttäjien määrä kasvoi kesällä lähes 60 prosenttia Euroopassa

Yhä useampi uskalsi käyttää nettiä Euroopassa kuluneen kesän aikana. Reissudataa EU- ja ETA-alueella käyttäneiden Telian asiakkaiden määrä kasvoi heinäkuussa 57 prosenttia viime vuoteen verrattua. Nettiä käytettiin myös entistä reippaammin, sillä tilastojen mukaan käytetty datamäärä kasvoi ennätyksellisen paljon.

Kaikkiin Telian kuluttajaliittymiin on kuulunut viimeistään kesäkuun puolesta välistä lähtien ulkomaankäyttöä EU- ja ETA-alueella ilman lisämaksua. Uudistus on helpottanut monen reissaamista EU-alueella, kun nettiä on voinut käyttää entistä vapaammin ja edullisemmin.

”Jopa 88 prosenttia kaikista ulkomailla puhelintaan käyttäneistä asiakkaistamme käytti reisussa nettiä. Viime vuonna vastaava luku oli 66 prosenttia. Kasvua on tullut merkittävästi ja on mahtava huomata, että asiakkaamme ovat ottaneet uudistuksen näin innokkaasti vastaan”, sanoo Telian kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Heli Partanen.

Nettiä myös käytettiin tänä kesänä entistä enemmän. Käytettyjen gigatavujen määrä kasvoi heinäkuussa yli 1300 prosenttia viime vuoteen nähden.

”Viime kesänä keskiverto reissaaja käytti matkallaan reilut 100 megatavua dataa. Tänä vuonna vastaava määrä oli jo yli yhden gigan verran. Sillä datamäärällä voi käyttää jo runsaasti suosituimpia sovelluksia, kuten Snapchattia ja Instagramia”, sanoo Partanen.

Telia toi maaliskuussa markkinoille uudet Telia Yhteys -kuluttajaliittymät, joita asiakkaat voivat käyttää kotimaan kuukausimaksulla myös koko EU-alueella. Kesäkuussa Telia lisäsi myös ennen maaliskuuta hankittuihin liittymiin kohtuullisesti EU-nettikäyttöä, jonka lisäksi puheluista ja viesteistä ei uudistuksen myötä peritä lisämaksuja, vaan ne toimivat kuten kotimaassa.

 

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


4.9.2017

Helen ulkoistaa perustietotekniikkapalvelunsa Elisalle

Helen Oy on päättänyt keskittyä IT:ssä liiketoiminnan kehittämisen ja kumppanuuksien johtamiseen. Yhtiö ulkoistaa perustietotekniikkapalvelujen ylläpidon ja kehittämisen Elisalle. Sopimuksen myötä 13 asiantuntijaa siirtyy Elisan palvelukseen.

Energia-alan edelläkävijäyritys Helen on solminut Elisan kanssa merkittävän sopimuksen, jonka myötä Helen ulkoistaa infra- ja loppukäyttäjäpalvelut yhdelle kokonaisuudesta vastaavalle toimijalle. Aiemmin IT-palveluja on tuotettu sisäisesti ja useiden toimittajien kanssa.

Sopimuksen myötä Elisa ottaa vastuun kaikista Helenin työasema- ja käyttäjätukipalveluista, palvelinympäristön käyttö-, kapasiteetti- ja konepalveluista, lähiverkon kapasiteetti- ja ylläpitopalveluista sekä muista näistä tukevista palveluista.

Palveluntarjoajan kilpailutuksen aikana Helen etsi yhtä kokonaisvastuun kantavaa kumppania, joka pystyy takaamaan liiketoimintakriittisten palveluiden toiminnan ympärivuorokautisesti, varmistaa korkean loppukäyttäjätyytyväisyyden sekä kehittää digitalisoitumisen hyödyntämistä yhtiön toiminnassa.

– Helenin menestys on rakennettu kestävän energiantuotannon, korkean toimitusvarmuuden ja vastuullisen toiminnan varaan. Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat vaikuttaa niin energiantuotannon tapoihin kuin energian tehokkaaseen käyttöön. Myös käyttämämme IT-palvelut, palvelinympäristöt ja verkkoratkaisut ovat rakentamassa päivittäisen liiketoimintamme sekä asiakaspalvelun pohjaa, sanoo Helen Oy:n konsernipalveluista vastaava johtaja Kauno Kaija.

­ – Sekä Helenin että Elisan liiketoiminnassa on pohjimmiltaan kyse suomalaisen yhteiskuntamme jatkuvuuden ja huoltovarmuuden varmistamisesta. Tämä yhteinen arvopohja auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin ja kantamaan vastuuta suomalaisten kuluttajien ja yritysten arjesta yhdessä. Tämä sopimus sekä sen myötä Elisalle siirtyvät ammattilaiset ovat jatkoa merkittäville panostuksillemme kasvaa luotettuna, osaavana ja suomalaisena IT-palveluiden tuottajana, iloitsee johtaja Anna-Mari Ylihurula Elisalta.

Helen Oy:n ja Elisan välinen sopimus allekirjoitettiin julkisen kilpailutusprosessin päätteeksi. Sopimuksen myötä 13 Helenin tietohallinnon asiantuntijaa siirtyy vanhoina työntekijöinä Elisan palvelukseen 1.10 alkaen.

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on alansa markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeen-omistajia on noin 200 000. Liikevaihto vuonna 2016 oli 1,64 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 300. www.elisa.fi 

Helen Oy:n energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana. Meillä on lähes 400 000 asiakasta eri puolilla Suomea, katamme kaukolämmöllä yli 90 % Helsingin lämmitystarpeesta ja laajennamme energiatehokasta kaukojäähdytystä Helsingissä. Kehitämme yhä ympäristöystävällisempiä ja innovatiivisempia ratkaisuja asiakkaidemme parhaaksi. Tavoitteemme on saavuttaa energiantuotannossamme sataprosenttinen ilmastoneutraalius. Haluamme tarjota asiakkaillemme maailman parasta kaupunkienergiaa. www.helen.fi


4.9.2017

FiComin  lausunto maantielain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit:

 • Johtojen siirtokustannusten jako tulisi muuttaa aiheuttajaperiatteen mukaiseksi.
 • FiCom kannattaa sitä, että sijoittamista koskevat lupa-asiat ovat jatkossakin keskitetty yhteen paikkaan.
 • FiCom kannattaa postilaatikoiden sijoittamista koskevaa ehdotusta.

42 b § Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite

Maantielain 42 b §:n mukaan sijoittamisluvan saaneen teleyrityksen on siirrettävä omalla kustannuksellaan kaapeli tai muu rakennelma viiden vuoden kuluessa asian käsittely- tai sitä seuraavasta vuodesta.

Maantielain kustannusvastuunjakosäännöksen aika on aivan liian lyhyt, kun kaapeleiden käyttöikä on noin 50 vuotta. Sijoittamisen pysyvyyden epävarmuus on merkittävä riskitekijä, mikä korostuu yhteisrakentamishankkeissa erityisesti maantiealueilla. Tiedossa on, että maatielain säännös ei edistä yhteisrakentamista, vaan sähköyhtiöt suunnittelevat reitit muualle kuin maantiealueelle.

Lähtökohtaisesti sijoittamisoikeuden tulee olla pysyvää etenkin maakaapeloinnin osalta, koska kaapeleiden siirtäminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja ylimääräistä haittaa. Maakaapelin sijoittamisen pysyvyys ja ennakoitavuus ovat erityisen tärkeitä rakentamishankkeiden investointipäätöksissä ja reittisuunnittelussa.

Kaapelin siirtämisen, suojaamisen tai poistamisen tulisi aina olla ehdottoman välttämätöntä ja viimesijaista. Tällainen peruste voi esimerkiksi olla, jos kaapeli vaikeuttaa huomattavasti asemankaavan toteutumista tai kadunpitoa taikka tien siirtäminen tai parantaminen ehdottomasti edellyttää kaapelin siirtoa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 89.2 § :n momentin mukaan kunta tai se, jonka vastuulla yleisten alueiden toteuttaminen on, vastaa siirtokustannuksista, jollei ole kohtuullista edellyttää johdon, laitteen tai rakennelman omistajan tai haltijan vastaavan siirtokustannuksista kokonaan tai osittain taikka jollei siirtokustannusten jaosta ole toisin sovittu.

FiCom ehdottaa, että siirtoa vaativan tulisikin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti maksaa siirtokustannukset, mutta kustannuksia voitaisiin kohtuullistaa huomioimalla siirrettävän johdon ikä. Toimenpiteen pyytäjä vastaa kaikista kustannuksista sijoittamissopimusta, -päätöstä tai -lupaa koskevalta ensimmäiseltä kymmeneltä vuodelta. Kustannuksiin kuuluvat varsinaiset työkustannukset, materiaalit, vieraat palvelut, kuljetukset ja työkustannusten kohtuulliset yleiskustannukset, joihin sisältyvät hallinto-, lupa-, selvitys- ja suunnittelukustannukset sekä mahdolliset toimenpiteestä aiheutuvat tilapäisjärjestelyt. Kymmenen vuoden jälkeen toimenpiteen pyytäjän kustannukset laskevat vuosittain 2,5 prosentilla siten, että viidenkymmenen vuoden jälkeen sijoittamissopimuksen tekemisestä tai luvasta teleyritys vastaa kaikista toimenpiteen kustannuksista. Jos esimerkiksi yleisen alueen omistaja vaatii teleyritystä kolmenkymmenen vuoden jälkeen sijoittamispäätöksestä siirtämään telekaapelit ja siihen kuuluvat laitteet asemakaavan toteuttamiseksi, eikä siirrolle ole vaihtoehtoja, maksavat osapuolet kustannukset puoliksi.

FiCom esittää harkittavaksi, että viestintäverkkojen osalta asiasta säädettäisiin tietoyhteiskuntakaaressa, koska siirtoasia koskee myös yksityisteitä ja kuntia. Tällöin siirtoa koskeva säännös löytyisi yhdestä laista.  Jos asiasta säädetään tietoyhteiskuntakaaressa, tulisi mainittuihin lakeihin ottaa viittaus tietoyhteiskuntakaareen. Vaihtoehtoisesti asiasta tulisi säätää erikseen maantielaissa, yksityistielaissa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa.

FiCom ehdottaa seuraavaa:

Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite ja kustannukset

Teleyritys on velvollinen poistamaan, suojaamaan tai siirtämään tietoyhteiskuntakaaren 229 §:n 1 momentin mukaisen telekaapelin, radiomaston, tukiaseman sekä niihin liittyvän laitteen, rakennelman, kaapelin tai pylvään, jos alueen tai rakennuksen omistaja tai haltija katsoo, että vaadittu toimenpide on ehdottoman välttämätöntä.

Toimenpiteen pyytäjä vastaa kustannuksista sijoittamissopimusta tai -päätöksen tekemistä seuraavien kymmenen vuoden ajalta. Siitä eteenpäin toimenpiteen pyytäjän osuus kustannuksista vähenee lineaarisesti 2,5 prosentin vuosittaisella poistolla neljänkymmen vuoden ajan, minkä jälkeen teleyritys vastaa kaikista kustannuksista. Teleyrityksen aloitteesta tapahtuvasta toimenpiteestä aiheutuvista kustannuksista vastaa teleyritys.

Lupa-asioiden keskittäminen ja postilaatikoiden sijoittamisen luvanvaraisuudesta vapauttaminen

FiCom kannattaa esityksen ehdotusta, että myös jatkossa sijoittamista koskevat lupa-asiat on keskitetty yhteen paikkaan. Jatkossa kaikki sijoittamista koskevat luvat ja ilmoitukset asiat tulisi voida hoitaa yhdestä ja samasta paikasta yhdellä hakemuksella.

FiCom kannattaa ehdotusta (42 § 2 mom), jonka mukaan postin keräilyssä ja jakelussa tarvittavien laitteiden tai vähäisten rakennelmien luvanvaraisuus poistetaan ja lisätään viittaus postilakiin.

Tämä aihe liittyy

Marko Lahtinen on FiComin lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen

Pages