19.7.2019

DNA Oyj:n tammi–kesäkuun 2019 puolivuotiskatsaus: DNA:lla erinomainen alkuvuosi; matkaviestinpalveluiden liikevaihdossa vahvaa kasvua

19.7.2019

DNA järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille klo 10.00 ja englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 13. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tammi–kesäkuun 2019 puolivuotiskatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Huhti–kesäkuu 2019

 • Liikevaihto kasvoi 3,1 % ja oli 232,0 miljoonaa euroa (225,0).
 • Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi 8,1 % ja oli 120,6 miljoonaa euroa (111,5).
 • Käyttökate kasvoi 7,2 % ja oli 77,8 miljoonaa euroa (72,6). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 33,6 % (32,3).
 • Liiketulos laski 0,8 % ja oli 35,7 miljoonaa euroa (36,0). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 15,4 prosenttia (16,0).
 • IFRS 16 vaikutti katsauskaudella käyttökatetta parantavasti, ja sillä oli hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen (liitetieto 12).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,20).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 1,1 % ja oli 18,6 euroa (18,4).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) pieneni ja oli 13,7 prosenttia (15,4).

Tammi–kesäkuu 2019

 • Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 460,9 miljoonaa euroa (447,3).
 • Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi 6,7 % ja oli 238,8 miljoonaa euroa (223,7).
 • Käyttökate kasvoi 7,4 % ja oli 153,9 miljoonaa euroa (143,3). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 33,4 % (32,0).
 • Katsaus- ja vertailukausilla ei ollut käyttökatteen tai liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
 • Liiketulos laski 1,0 % ja oli 70,5 miljoonaa euroa (71,2). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 15,3 prosenttia (15,9).
 • IFRS 16 vaikutti katsauskaudella käyttökatetta parantavasti, ja sillä oli hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen (liitetieto 12).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi 15,3 prosenttia 111,9 miljoonaan euroon (97,1).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,39).
 • Matkaviestinliittymäkanta laski 0,7 prosenttia 2 807 000 liittymään (2 827 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski ja oli 18,5 euroa (18,7).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) laski ja oli 15,5 prosenttia (17,1).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi 1 227 000 liittymään (1 137 000).

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 ennallaan

DNA arvioi liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 on esitetty huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutukset. Vuoden 2019 alusta käyttöön otetulla IFRS 16 -standardilla arvioidaan olevan vuoden 2019 käyttökatteeseen noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus. IFRS 16 -standardilla on hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia. IFRS 16 -standardin vaikutus taseeseen ja tuloslaskelmaan on esitetty liitetiedossa 12.

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n ensimmäinen vuosipuolisko sujui erittäin hyvin. Liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta 3,0 prosenttia 460,9 miljoonaan euroon. Liikevaihtoamme kasvattivat mobiililaitemyynti ja matkaviestinpalveluliikevaihto, johon vaikutti myönteisesti liittymäkannan, mobiililaajakaistapalveluiden sekä asiakaslaskutuksen hyvä kehitys. Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 6,7 prosenttia ja mobiililaitemyynti 15,1 prosenttia. Käyttökate kasvoi 7,4 prosenttia ollen 153,9 miljoonaa euroa, mikä oli 33,4 prosenttia liikevaihdosta.

Matkaviestinverkkomme liittymämäärät laskivat toisella neljänneksellä 20 000 liittymällä vertailukaudesta johtuen prepaid-liittymäkannan pienenemisestä. Postpaid-liittymien määrä kasvoi kuitenkin vertailukaudesta 65 000 liittymällä. Liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa ja oli 18,6 euroa (18,4). Hyvästä asiakastyytyväisyydestä kertoo matala asiakasvaihtuvuutemme, joka oli toisella neljänneksellä erittäin matalalla tasolla, 13,7 prosenttia (15,4). Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 90 000 liittymällä.

Toukokuussa vahvistimme asemaamme Tampereen talousalueella laajakaista- ja tv-palvelujen sekä kiinteän verkon yrityspalvelujen tarjoajana ostamalla ICT Elmo Oy:n (entinen Tampereen Puhelin) valokuitupohjaisen verkon sekä kuluttajaliiketoiminnan. Kaupan myötä DNA:lle siirtyi yli 30 000 kiinteää laajakaista- ja lähes 25 000 kaapeli-tv-liittymää. Laaja valokuitupohjainen verkkoinfrastruktuuri nopeuttaa 5G-verkon rakentamista ja vahvistaa kilpailukykyämme Pirkanmaalla.

Jatkoimme valmistautumista 5G-palveluiden käyttöönottoon tuomalla verkkoomme 5G-kyvykästä teknologiaa ja kasvattamalla verkon kapasiteettia. DNA on rakentanut 5G-verkon esimerkiksi Poriin osana SuomiAreena-viikolle toteutettavaa DNA Älykotia. Porin lisäksi 5G-verkko on jo Helsingin ydinkeskustassa ja seuraavaksi viemme verkon muihin suurimpiin kaupunkeihin. Olemme viime syksystä alkaen testanneet myös kiinteän 5G:n laajakaistapalvelua, joka siirrettiin toisella neljänneksellä aidolle 5G-taajuudelle. Kiinteä 5G eli pientalojen nopea laajakaista tulee olemaan DNA:n ensimmäisiä kaupallisia 5G-tekniikalla tuotettavia palveluja. Se tuo laajakaistayhteydet tarjolle myös niiden alueiden pientaloihin, joihin ei saa valokuitua. Yksityisasiakkaille 5G-palvelut tulevat laajemmin käyttöön, kun kohtuuhintaisia ja teknologialtaan valmiimpia 5G-päätelaitteita tulee markkinoille – arviolta ensi vuoden alkupuolella.

DNA palkittiin huhtikuussa Sustainable Brand Index -tutkimuksessa toimialansa vastuullisimpana yrityksenä Suomessa. Tutkimukseen vastasi Suomessa yhteensä 10 300 kuluttajaa. Vuosittainen tutkimus perustuu YK:n Global Compactin vastuullisuuden periaatteisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja se on alallaan Pohjoismaiden suurin riippumaton tutkimus.

Jatkamme liiketoimintamme pitkäjänteistä kehittämistä keskittyen asiakaskokemukseen, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja näiden tuloksena saavutettavaan kannattavaan kasvuun. Tulosohjeistuksemme vuodelle 2019 säilyy ennallaan. Arvioimme liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja käyttökatteen, sisältäen IFRS 16 -standardin vaikutuksen, kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. Lisäksi arvioimme rahoitusaseman ja maksuvalmiuden pysyvän hyvänä.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

DNA:n taloudellinen raportointi ja pääomamarkkinapäivä vuonna 2019:

 • Vuoden 2019 tammi–syyskuun osavuosikatsaus 22.10.2019
 • Pääomamarkkinapäivä (Capital Markets Day) Helsingissä 26.11.2019

Tulostiedotustilaisuudet

 • Suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille klo 10.00
 • Tiedotustilaisuus lähetetään poikkeuksellisesti Porin SuomiAreenalta. Tilaisuuteen voi osallistua ja kysymyksiä esittää suoran webcast-lähetyksen kautta: https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#tulostiedotustilaisuudet
 • Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille klo 13.00
 • Tilaisuuteen voi osallistua ja esittää kysymyksiä puhelimitse soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 0981 710 310, vahvistuskoodi: 8782 4505#. Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös suoran audiocast-lähetyksen kautta osoitteessa: https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#tulostiedotustilaisuudet.
 • Tulosraportti ja tilaisuuksien esitysmateriaalit ovat saatavilla ennen tilaisuuksien alkua osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuksien tallenteet löytyvät samasta osoitteessa myöhemmin tulospäivän aikana.

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Liite

DNA:n tammi–kesäkuun 2019 puolivuotiskatsaus (pdf)


18.7.2019

Epäselvää ja tulkinnanvaraista ePrivacy-ehdotusta ei pidä edistää

Eurooppalaisilla lainsäätäjillä on keskeinen rooli EU-alueen kasvun edellytysten ja toimintaympäristön kehittämisessä. Juuri käynnistyneen istuntokauden aluksi on erinomainen tilaisuus vaikuttaa Euroopan digitaaliseen tulevaisuuteen, kun kiistanalainen sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus (ePrivacy) on jälleen käsittelyssä.

ePrivacy-hanke on ollut vastatuulessa: asetusta on hiottu jo yli kaksi vuotta eikä ratkaisua ole näkyvissä. Asetusehdotuksen perusongelmia ovat tekstin monimutkaisuus, tulkinnanvaraisuus asetuksen soveltamisalasta  ja sen mukanaan tuomista velvoitteista sekä se, ettei asetus huomioi uusia teknologioita ja digitaalisia liiketoimintamalleja. Tämä on aiheuttanut erityisesti pk-yrityksille epävarmuutta niitä jatkossa koskevasta lainsäädännöstä ja velvoitteista. EU-sääntelyn tulee olla koordinoitua, kannustavaa ja tulevaisuuteen katsovaa. ePrivacy -asetus ei nykyisessä muodossaan ole hyödyksi eurooppalaisten yritysten  kilpailukyvylle, vaan luo päinvastoin epävarmuutta.

ePrivacy ei istu nykyiseen sääntelykokonaisuuteen

Euroopassa on sitouduttu siihen, että lainsäädäntö suojaa tehokkaasti kansalaisia sekä heidän oikeuttaan yksityisyyteen. Tavoitteeseen tulisi pyrkiä kehittämällä EU:n digitaalisia sisämarkkinoita sekä viime vuosien aikana luotua lainsäädännöllistä kokonaisuutta. ePrivacy-asetusehdotus laadittiin jo ennen muita keskeisiä digitaalisia palveluita koskevia säädöksiä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), sähköisen viestinnän säännöstöä (EECC), sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevia  eurooppalaisia esittämis- ja säilyttämismääräyksiä (eEvidence) sekä ehdotettua asetusta terroristisen sisällön levittämisen ehkäisemiseksi internetissä.

Ristiriitaista ja liiallista sääntelyä

ePrivacy-asetuksen tarkoitus on täydentää GDPR-asetusta, joten niiden välille ei saa jäädä ristiriitaisuuksia tai tulkintaepäselvyyksiä. Nyt ehdotettua luonnostekstiä on kuitenkin hyvin vaikea sovittaa yhteen GDPR:n kanssa, sillä se perustuu yhä pääosin v. 2002 sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin malliin ja tavoitteisiin, jotka ovat ilmeisen yhteensopimattomia nykyisen digitaalisen ympäristön ja lainsäädännön kanssa mm. sähköisen viestinnän tietojen käsittelyperusteiden ja yksityisyysasetusten määrittelyn osalta. ePrivacy-ehdotus ei huomioi digialan palveluntarjoajien liiketoimintamalleja.

Eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstö (EECC) määrittelee yksiselitteisesti velvoitteet sähköisten viestintäpalveluiden tarjoajille. Jo nämä velvoitteet yhdessä GDPR:n kanssa toteuttavat ePrivacy-asetusehdotuksen ensisijaisen tavoitteen eli varmistavat korkeatasoisen tietosuojan käyttäjille ja tasapuoliset toimintaedellytykset internetalustoille. Liiallisen lainsäädännön käyttöönotto vain hämärtää nykyistä sääntelykehystä.

Ehdotus ei kannusta innovaatioihin

EU-komissio julkisti tekoälystrategiansa reilu vuosi sitten. Esineiden internetin (IoT) sekä laitteiden väliseen viestintään perustuvien teknologioiden (M2M) kuuluminen ePrivacy-asetuksen soveltamisalaan ei edistä tekoälyn kehittämistä jäsenvaltioissa. Päinvastoin: se lisää epävarmuutta eikä kannusta innovaatioihin, ja on näin ristiriidassa EU-komission esittämien tekoälystrategiatavoitteiden kanssa. FiCom ei näe mitään syytä sille, miksei sääntelyllä voitaisi sekä varmistaa sähköisen viestinnän tietosuoja että taata yrityksille edellytykset kehittää uusia, innovatiivisia teknologioita, kuten tekoälyä. Nyt ehdotettu ePrivacy-asetus ei näitä tavoitteita täytä.

Tulkintaepäselvyydet luovat epävarmuutta

Yksi ePrivacy-asetuksen pääasiallisista tavoitteista on turvata GDPR:n mukainen käyttäjäkeskeinen malli. ePrivacy-teksti ei kuitenkaan tätä mallia tue, sillä se vähentää GDPR:n määrittämät tietojenkäsittelyn oikeusperusteet seitsemästä yhteen, loppukäyttäjän suostumukseen. Koska muut oikeusperusteet tietojen lainmukaiselle hankkimiselle ja käsittelylle jäävät soveltamisalan ulkopuolelle, voi tästä seurata  suostumuspyyntöjen radikaali lisääntyminen. Tässä piilee riski: käyttäjät kyllästyvät suostumuspyyntöihin ja antavat harkitsematta tai vähin tiedoin suostumuksensa aina, kun heidän tietojaan käsitellään.

Yritykset ovat tehneet merkittäviä panostuksia voidakseen noudattaa GDPR:n mukanaan tuomia velvoitteita. GDPR:n ja ePrivacy-sääntelyn keskinäinen suhde ja tulkintaepäselvyydet aiheuttavat yrityksille epävarmuutta siitä, mitä säädöksiä jatkossa tulisi noudattaa ja miten.

Tulkinnanvaraista ehdotusta ei tule edistää

FiCom ymmärtää hyvin tietosuojasääntelyn tärkeän roolin yksityiselämän ja henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Nykyinen ePrivacy-asetusehdotus ei kuitenkaan sellaisenaan toimi, vaan asetusta on syytä tarkastella uusin silmin ja ryhtyä toimiin sellaisen lainsäädännön luomiseksi, joka hyödyntää paremmin sekä Euroopan digitaalista ekosysteemiä että eurooppalaisia kuluttajia.

Tavoitteena on, että EU-komissio vetää pois eurooppalaiselle digialalle vaikeasti ennakoitavia seurauksia aiheuttavan ePrivacy-ehdotuksen.

 

Lisää aiheesta: FiComin lausuntoja

 • FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään komission eEvidence-asetusehdotuksesta
 • FiComin lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmään komission eEvidence-asetusehdotuksesta
 • FiComin lausunto: Valtioneuvoston täydentävä jatkokirjelmä komission eEvidence-direktiiviehdotuksesta
 • FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämistä koskevasta komission asetusehdotuksesta
 • FiComin lausunto: Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin uudistaminen

Asko Metsola on FiComin lakimies.

Seuraa Askoa Twitterissä: https://twitter.com/AskoMetsola

18.7.2019

Telian uusi ratkaisu tekee lopun huijauspuheluista

18.07.2019

Huijauspuhelut, jotka tunnetaan myös nimellä Wangiri tai ”one ring and cut”, ovat laaja kansainvälinen ongelma. Telia on luonut yhtenä ensimmäisistä operaattoreista maailmassa ratkaisun, joka pystyy blokkaamaan huijauspuheluita.

Huijaus toimii tyypillisesti niin, että puhelin soi kerran tai pari, minkä jälkeen puhelu katkaistaan. Tavoitteena on saada vastaanottaja soittamaan takaisin. Jos tähän ulkomaan numeroon soitetaan takaisin, puhelusta veloitetaan ulkomaan puhelumaksu, joka menee huijarin tilille.

Huijarit muuttavat toimintaansa jatkuvasti esimerkiksi vaihtamalla numerosarjan, josta huijauspuhelu soitetaan. Tämä tekee ongelman lopettamisesta vaikeaa. Telian uniikki ratkaisu seuraa tunnistettuja numerosarjoja, ja Suomen osalta ulkomailta Suomeen kohdistuvan puheluliikenteen määriä. Puheluliikenteestä tunnistetaan Wangiri-tyyppiset huijauspuhelut. Tunnistamisen jälkeen puheluliikenteen lähde estetään, eivätkä puhelut saavu Telian asiakkaille.

Huijauspuhelut tulevat yleensä aaltoina. Suomessa puheluita estetään tiettyinä viikkoina tuhansittain, mutta hiljaisina aikoina vain muutamia satoja. Suomessa Wangiri-tyyppiset puhelut eivät ole laaja ongelma verrattuna moneen muuhun maahan, mutta niistä tulee säännöllisesti yhteydenottoja Telian asiakaspalveluun.

"On hyvä, että voimme suojella asiakkaitamme tämän tyyppisiltä huijauksilta. On todella vaikeaa estää huijauksia täysin, ja joitain huijauspuheluja voi silti tulla. On tärkeää olla soittamatta takaisin niihin kansainvälisiin numeroihin, joita ei itse tunnista. Tämän uuden ratkaisun myötä olemme pystyneet vähentämään huijauspuheluiden määrää huomattavasti", sanoo turvallisuusasiantuntija Kristian Westerstråhle Telia Finlandilta.

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


18.7.2019

Elisa Viihteen alkuperäissarja Kalifornian kommando tuo nuoria amerikkalaistähtiä Suomeen

18.07.2019

Komediasarjan päärooleissa nähdään amerikkalaistähdet Kian Lawley ja Katherine C. Hughes. Lawley tunnetaan näyttelijänä ja tubettajana, jolla on yli seitsemän miljoonaa YouTube- ja Instagram-seuraajaa. Mukana on myös kiinnostavia suomalaisnäyttelijöitä, kuten Johannes Holopainen, Fanni Noroila ja Tommi Korpela. Kymmenosaisen sarjan kuvaukset alkavat 23.7.2019 Keuruulla, ja se saa ensi-iltansa Elisa Viihteen Aitiossa alkuvuonna 2020.

Kalifornian kommando (Perfect Commando) -sarjan ohjaa viimeisimmässä pitkässä elokuvassaan muun muassa Samuel L. Jacksonin ja Oscar-voittaja Jim Broadbentin kanssa työskennellyt ohjaaja ja käsikirjoittaja Jalmari Helander, ja sen pääkäsikirjoittajana toimii Mikko Pöllä.

‒ Kun sain käsikirjoituksen luettavaksi, päätin hypätä välittömästi kyytiin. Sarjan mainio idea sekä komedian ja draaman toimiva yhdistelmä teki vaikutuksen. On hienoa päästä tekemään sarjaa näin hyvällä roolituksella, ohjaaja Jalmari Helander kertoo.

‒ Halusimme tehdä modernin komedian, joka olisi nuorekas, kansainvälinen ja särmikäs. Vaikka päähenkilöt ovat amerikkalaisia, sarja on myös kuvaus oman aikamme Suomesta. Sen komedia syntyy yksilön ja yhteisön etujen törmäämisestä toisiinsa. Siinä lentää sirpaleita suuntaan jos toiseenkin, Fire Monkey -yhtiön Roope Lehtinen jatkaa.

Kalifornian kommando on suoraviivainen komedia hedonismin ja yhteisen hyvän iloisen kivuliaasta yhteentörmäyksestä, kun kaksi huolettomaan elämään tottunutta kalifornialaisnuorta repäistään mahdollisimman kauaksi mukavuusalueeltaan.

Kaliforniassa kasvaneen Vantaa ”Van” Hamiltonin unelmaloma äitinsä kotimaassa Suomessa muuttuu painajaiseksi heti rajalla, kun hänet lyödään käsirautoihin. Pian Vanille kerrotaan, että hänellä on asevelvollisuus suorittamatta, ja että edessä on vuosi majuri Miettisen itsevaltiaan lailla johtamissa erikoisjoukoissa. Vanin mukana Suomeen saapunut tyttöystävä Rachel puolestaan tutustuu Helsingissä Vanin serkkuun ja tämän vaihtoehto-rap-yhtyeeseen. Poliittisesti valveutuneen Rachelin on vaikea ymmärtää räppäreiden yhteiskuntakriittistä elämänfilosofiaa. Miksi kukaan haluaisi kääntää selkänsä täydelliselle hyvinvointiyhteiskunnalle?

Sarjan pääosan esittäjä Kian Lawley ansaitsi Emmy-ehdokkuuden Zac & Mia -sarjan pääosasta, ja hänellä on yli seitsemän miljoonaa some-seuraajaa. Katherine C. Hughes puolestaan on näytellyt muun muassa My Dead Ex -, Kingdom- ja Blue Bloods -sarjoissa. Vanin isää esittää hulvattomasta Crazy Ex-Girlfriend -sarjasta tuttu Pete Gardner. Vastanäyttelijöikseen amerikkalaistähdet saavat muun muassa kovassa nosteessa olevan Johannes Holopaisen, näyttelijä-räppäri Fanni Noroilan ja #lovemilla-sarjasta tutun Joel Hirvosen. Armeijan harmaissa nähdään myös muun muassa Elias Keränen, Wenla Reimaluoto ja Chike Ohanwe.

‒ Suomalainen draama on nousussa maailmalla, ja nyt myös Suomesta tuleva komedia kiinnostaa kansainvälisesti: Kalifornian kommando on ensimmäinen suomalainen komediasarja, jota rahoittamassa on ollut alusta saakka mukana myös kansainvälinen jakelija. Elisa Viihteen alkuperäissarjat ovat nykyään Elisa Viihteen suosituimpia sisältöjä, ja on upeaa olla mukana kehittämässä suomalaista draama- ja komediatuotantoa kansainväliselle tasolle, kertoo Elisa Viihteen sisältöliiketoiminnan johtaja Ani Korpela.

Komediasarjan tuottavat Elisa Viihteelle Fire Monkey -yhtiö, ja sen kansainvälisestä levityksestä vastaa Red Arrow Studios International. Sarja on tuotettu yhteistyössä Business Finlandin kanssa.

‒ Suomalaiset sisällöt, erityisesti Elisa Viihteen alkuperäissarjat, ovat alkanet kerätä kansainvälistä huomiota. Olemme iloisia, että olemme päässeet tekemään Kalifornian kommando -alkuperäissarjaa yhteistyössä Elisa Viihteen ja Fire Monkeyn kanssa. Yllättävät, nuoremmallekin yleisölle toimivat juonenkäänteet yhdistettynä nimekkääseen näyttelijäjoukkoon auttavat avaamaan ovia maailmalla, jatkaa sarjan kansainvälisestä levityksestä vastaavan Red Arrown hankinta- ja sisältöinvestoinneista vastaava johtaja Alex Fraser.

Elisa Viihde on julkaissut vuodesta 2014 alkaen 14 alkuperäissarjaa, joita ovat muun muassa Kaikki synnit, Ivalo, Bullets, Sipoon herttua, Jättekiva, Kolmistaan, Downshiftaajat ja Konttori. Tulevista sarjoista on julkistettu trillerit Nyrkki ja Huone 301, draamakomedia Kevyttä yläpilveä sekä komediat Maanantai ja Ei haukku haavaa tee

Sarjan tiedot:

Rooleissa
Van - Kian Lawley
Rachel - Katherine C Hughes
Bill - Pete Gardner
Marja - Nina Sallinen
Minttu - Wenla Reimaluoto
Majuri Miettinen - Tommi Korpela
Forsbacka - Tatu Sinisalo
Sergeant Parikka - Chike Ohanwe
Peltola-Huikkonen - Juho Uusitalo
Mare - Fanni Noroila
Piru - Joel Hirvonen
Soukka - Elias Keränen
Stenu - Johannes Holopainen
Russian poacher 1 - Martti Suosalo
Russian poacher 2 - Kari (Hissu) Hietalahti
Passportcontrol, Jukka Vakkilainen - Niko Saarela
Poljakoff - Andrei Tsumak
Professor Lawrence - Janel Coburn

Ohjaus
Jalmari Helander

Pääkäsikirjoittaja
Mikko Pöllä

Jaksojen käsikirjoittajat
Ulla Heikkilä
Anna Ruohonen
Tuomas Lento-Hukkinen
Jari Olavi Rantala
Olli Suitiala

Vastaavat tuottajat
Roope Lehtinen, Hannu Kalliolahti

Tuottaja
Eerika Vermilä

 

Aitio on Elisa Viihteen oma ohjelmakirjasto, josta kuka tahansa voi katsoa elokuvia ja sarjoja kiinteällä kuukausimaksulla rajoituksetta. Vuonna 2013 lanseerattu ohjelmakirjasto tarjoaa laajimman valikoiman kotimaisia elokuvia ja klassikkosarjoja sekä useita Elisa Viihteen alkuperäissarjoja.

Elisa Viihde on Suomen suosituin viihdepalvelu. Elisa Viihde on kaikki, mitä viihtymiseen tarvitset – alkuperäissarjoja, eniten kotimaisia elokuvia, kansainvälisiä uutuuselokuvia, kattava tv-ohjelmatarjonta ja urheilua, jota et muualta näe. Palvelussa on monipuolinen valikoima tilausvideopalveluita, videovuokraamo sekä maksu-TV-paketteja. Elisan viihdepalveluista nauttii yli 300 000 kotitaloutta. www.elisa.fi/viihde

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Viro. Tarjoamme myös digitaalisia palveluita kansainvälisille markkinoille. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Tarjoamme ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Markkinajohtajana Elisa on edelläkävijä uusien verkkoteknologioiden ja -innovaatioiden, kuten 5G:n, kehittämisessä. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on noin 185 000. Liikevaihto vuonna 2018 oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Fire Monkey kehittää ja tuottaa käsikirjoitettua draamaa ja komediaa globaalille yleisölle Helsingistä käsin. Yhtiön ensimmäiset tuotannot ovat Elisa Viihteelle tuotettava komedia Kalifornian kommando sekä Pohjoismainen yhteistuotanto, sci-fi draama White Wall. Fire Monkeyn perustivat Roope Lehtinen ja Mikko Pöllä tuliapinan vuonna 2016.


18.7.2019

Yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmän muuttamiselle ei ole tarvetta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tuoreimman Yksityinen kopiointi 2019 -tutkimusraportin, jossa selvitetään,  kuinka paljon Suomessa kopioidaan musiikki- ja videomateriaalia, ja mistä lähteistä. Raportissa esiin noussut lisensioitujen sisältöpalveluiden offline-tallennuksen kasvu viestii yksityisen kopioinnin laskevasta kehityssuunnasta. Tarvetta nykyisen hyvitysmaksutason korotukselle eikä hyvitysjärjestelmän muuttamiselle ole.

Budjettirahoitteinen yksityisen kopioinnin hyvitys

Tekijänoikeusjärjestöille ja oikeudenhaltijoille maksettava yksityisen kopioinnin hyvitys muuttui v. 2015 alusta budjettirahoitteiseksi. Samalla aiemmasta laitemaksukäytännöstä luovuttiin. Hyvityksen suuruudeksi säädettiin 11 miljoonaa euroa vuosille 2015 - 16, minkä jälkeen oikea taso määriteltäisiin hyödyntäen yksityisen kopioinnin kehitystä koskevien tutkimusten tuloksia.  Vuonna 2014 laitemaksuihin perustuva hyvitysmaksukertymä oli 6,1 milj. euroa (vrt. vuosi 2008, jolloin hyvitysmaksukertymä oli vielä 11,9 milj. euroa).

Uudistuksen yhteydessä vastuu kopiointitutkimuksista siirrettiin Teostolta Taloustutkimukselle. Toimintaa valvomaan ja kehittämään perustettiin hallinnon ja sidosryhmien edustajista koostuva neuvottelukunta. Elinkeinoelämää yksityisen kopioinnin tutkimuksen neuvottelukunnassa edustavat EK ja FiCom.

Suoratoistopalveluiden offline-tallennus ainoa kasvava  alkuperäislähde 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tuoreimman Taloustutkimuksen toteuttaman Yksityinen kopiointi 2019 -tutkimusraporttinsa päätuloksineen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää  musiikki- ja videoaineiston yksityisen kopioinnin kokonaismäärää Suomessa.

Tutkimuksen keskeinen kysymys on, kuinka paljon musiikki- ja videomateriaalin yksityistä kopiointia tapahtuu, ja mistä lähteistä se on peräisin. Raportin johtopäätöksissä todetaan, että yksityisen kopioinnin kokonaismäärä edellisvuoteen verrattuna on kasvanut, mutta vain vähän: musiikkitiedostoja on raportin mukaan kopioitu hiukan enemmän kuin vuonna 2018, jolloin määrä oli selvästi vähäisempi kuin edeltävinä vuosina. Tulosten mukaan merkittävä osa musiikki- ja av-sisältöjen tallentamisesta tapahtuu yksityisen kopioinnin ulkopuolelle jäävistä lähteistä.

Musiikki- ja videomateriaalia kopioidaan tunnistetuista lähteistä yhteensä noin 506 miljoonaa tiedostoa, josta noin 54 - 59 % on laillista yksityistä kopiointia. Musiikin yksityisen kopioinnin määrä on 60 - 73 miljoonaa tiedostoa, vain noin 22 - 27 % kaikesta musiikin kopioinnista. Se osuus musiikin kopioinnista, joka jää yksityisen kopioinnin ulkopuolelle — josta ei makseta oikeudenhaltijoille hyvitysmaksua — on merkittävästi suurempi, arviolta 78 - 73 %. Videotallennusten kokonaiskopiointimäärän on arvioitu pysyneen aiemman vuoden tasolla, mutta musiikkitiedostoihin verrattuna se muodostaa kuitenkin yksityisen kopioinnin piiriin kuuluvasta yhteenlasketusta kopiointimäärästä 75 % eli suurimman osan.

Musiikin yksityisen kopioinnin kehityksestä puhuttaessa on oleellista kiinnittää huomiota sen pieneen volyymiin suhteessa videotallennusten määrään.

Tutkimuksessa  kokonaiskopiointimääriin on sisällytetty yksityisen kopioinnin lisäksi myös yksityisen kopioinnin ulkopuolelle jäävää sisältöä, esimerkkeinä vertaisverkoista hankittu materiaali ja streaming-palveluiden offline-tallennukset. Sen sijaan yksityisen kopioinnin ulkopuolelle on raportissa jätetty  muun muassa itse tehty aineisto (mm. omat valokuvat ja dokumentit), verkosta laittomasti ladattu aineisto sekä kopiot, jotka sisältyvät palvelun hintaan tai ovat muuten luvallisia.

Selkeää vastausta siihen, sisältyvätkö suoratoistopalveluiden offline-tallennukset yksityisen kopioinnin lukuun, ei raportista löydy. Suoratoisto- eli streaming-palveluiden (esim. Spotifyn) offline-tallennus oli raportin mukaan eniten käytetty alkuperäislähde musiikkia kopioitaessa. Se oli myös ainoa musiikkilähde, josta tallentaminen oli kasvanut ja sen  osuus on nyt arviolta 31 % kaikista tallennuskerroista.  Herääkin kysymys, miten musiikin yksityisen kopioinnin määrä olisi voinut hienoisesti nousta, jos kasvua on ollut vain streaming-palveluiden offline-tallennuksessa.

On tärkeä muistaa, ettei suoratoistopalveluiden offline-kuuntelu oikeuta yksityisen kopioinnin hyvitykseen, vaan kyseessä on yksityisen kopioinnin ulkopuolelle jäävä lisensioitu musiikin käyttö.

Hyvitysmaksulinjaukset kuluvalla hallituskaudella

Hallitusohjelmakirjauksen mukaan kuluvalla kaudella kehitetään toimiva yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä. Muutoksen toteuttamisen vähimmäisedellytyksenä tulee olla nykyisen, viisi vuotta käytössä olleen budjettiperusteisen järjestelmän toimivuuden arviointi.

Nykytilanteesta on olemassa opetus- ja kulttuuriministeriön viime vuonna eduskunnan sivistysvaliokunnalle laatima selvitys, jossa todetaan, että yksityinen kopiointi on tutkimustiedon perusteella asettunut pysyvästi alhaiselle tasolle, eikä yksityisestä kopioinnista mahdollisesti aiheutuvasta haitasta ole vastausten vähäisyyden vuoksi mahdollista tehdä sellaisia johtopäätöksiä, joita voisi käyttää hyvityksen tasoa määriteltäessä.

Ministeriö totesi loppupäätelmissään, että budjettiin perustuva määräraha yksityisen kopioinnin hyvittämisestä on kustannustehokas, vähän hallinnollista taakkaa aiheuttava järjestelmä ja että mahdolliseen laitemaksuun palaamiseen sisältyy enemmän ongelmia kuin mahdollisuuksia.

Yksityisestä kopioinnista aiheutuvan haitan määrää ei ole kyetty arvioimaan

OKM:n Taloustutkimukselta tilaamien tutkimusten perusteella musiikin yksityinen kopiointi on vähentynyt merkittävästi, 328 miljoonasta 39 miljoonaan tiedostoon vuosina 2013 - 2018 ja yksityisen kopioinnin määrää mittaavien tutkimusten tulosten ja yksityisessä kopioinnissa tapahtuneiden muutosten huomioon ottaminen hyvityksen mitoituksessa on osoittautunut odotettua haastavammaksi. Yksityisen kopioinnin määrien kehityksen suora ja täysimääräinen huomioon ottaminen hyvityksen määrässä johtaisi – ja olisi jo johtanut – hyvityksen merkittävään vähenemiseen. Perättäisten vuosien tutkimustulosten perusteella ei kuitenkaan ole haluttu tehdä liian isoja ja nopeita muutoksia määrärahan mitoitukseen valtion talousarviossa. 

OKM:n tilaamassa tutkimuksessa on vuodesta 2017 alkaen pyritty selvittämään myös kopioinnista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja sen arvoa. Tehtyjen tutkimusten perusteella ei kuitenkaan ole arvioitu yksityisestä kopioinnista mahdollisesti aiheutuvan haitan rahallista määrää.

Asko Metsola on FiComin lakimies.

Seuraa Askoa Twitterissä: https://twitter.com/AskoMetsola

17.7.2019

Mobiilivarmenteen käyttö kasvaa

Luotettavan sähköisen tunnistamisen edistäminen on elintärkeää digiyhteiskunnan kehitykselle.
Sähköisen asioinnin määrä kasvaa jatkuvasti, ja kun palvelut kulkevat kännykän mukana taskussa, on luontevaa, että tunnistautumisvälinekin löytyy samasta paikasta.

Mobiilivarmenne on DNA:n, Elisan ja Telian kehittämä sähköinen henkilöllisyystodistus SIM-kortilla. Mobiilivarmenne on aina mukana siellä, missä puhelinkin, ja sen käyttämiseen tarvitsee muistaa vain yksi, itse valittu tunnusluku. Mobiilivarmenne toimii jo yli tuhannessa palvelussa: sitä voi käyttää mm. terveysalan, kuntien, valtionhallinnon, oppilaitosten sekä pankki-, rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden palveluissa.

Suurin osa suomalaisista käyttää edelleen tunnistautumiseen pankkien perinteisiä tunnuslukuja. Viranomaisasiointiin tarkoitetun Suomi.fi  verkkopalvelun tunnistautumisista tehtiin tämän vuoden tammi-kesäkuussa 88,8 % pankkitunnuksilla ja 5,5 % Mobiilivarmenteella. Kesäkuussa 2019 Mobiilivarmenteen osuus oli 6,4 %.

Mobiilivarmenne on kasvattanut suosiotaan, sillä sen osuus kirjautumisista kasvoi lähes 60 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Lakimuutos edistää markkinan kehittymistä

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista muuttui huhtikuun alussa. Uuden sääntelyn tavoitteena on lisätä turvallisten ja luotettavien sähköisten palvelujen tarjontaa.

Tavoitteidensa mukaisena toteutuessaan uusi lainsäädäntö selkeyttäisi vahvan sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston toimintaa sekä laskisi ensitunnistamisen enimmäishinnan 3 senttiin. Liikenne- ja viestintävirasto valvoo lain noudattamista ja arvioi luottamusverkoston enimmäishintasääntelyn tasoa vuosittain.

Myös valtio hyötyy markkinaehtoisista ratkaisuista

Väestörekisterikeskus ehdotti huhtikuussa Digihumaus-raportissaan, että nykyisten tunnistautumisvälineiden lisäksi tulisi "kehittää kansalaisille maksuton, helppokäyttöinen, saavutettava ja mobiililaitteissa toimiva tunnistusväline, jolla kirjautuminen julkishallinnon sähköisiin palveluihin on vaivatonta”.  On toivottavaa, ettei valtio tähtää toimijaksi sähköisen tunnistautumisen markkinalle.

Valtion kannalta kestävämpi ratkaisu on ottaa hyöty irti olemassa olevista markkinaehtoisista sähköisen tunnistamisen vaihtoehdoista kuin kehittää kokonaan oma tunnistusväline.

Markkinaehtoisia tunnistusvälineitä on jo muitakin: uusimpana Nixun, Suomen Tilaajavastuun ja Digital Livingin Sandbox of Trustin pilottihanke, jonka tavoitteena on ratkaista digitaalisen tunnistamisen ongelmia ja luoda uusi tunnistamistapa.

Katja Laine, televisioasiat ja viestintä @FiCom

Seuraa Katjaa Twitterissä: https://twitter.com/KatjaMLaine

17.7.2019

Digita ostaa DNA:n antenni-tv-verkon maksu-tv-liiketoiminnan

17.7.2019

DNA Oyj on sopinut antennitelevisioverkon maksu-tv-liiketoiminnan myynnistä Digita Oy:lle. Antennitelevisioverkon maksu-tv-liiketoiminta, ja sen mukana DNA:n antenniverkon maksutelevisioasiakkaat, siirtyvät sopimuksen mukaisesti Digitalle 1.1.2020. Digitan tavoitteena on kehittää ja laajentaa antenni-tv-verkon maksu-tv-palveluja.

”Digitalle on keskeistä antennitelevisiotoiminnan jatkuva kehittäminen ja kilpailukyvyn kasvattaminen. Meillä on erinomaiset edellytykset operoida myös maksu-tv-liiketoimintaa antenni-tv-verkossamme”, sanoo Digitan vt. toimitusjohtaja Markus Ala-Hautala.

”Tarkoituksenamme on laajentaa maksu-tv:n peittoaluetta nykyisestä ja näin tarjota yhä useammalle tv-katsojalle mahdollisuus tilata maksullisia sisältöjä. Lisäksi suunnittelemme jo vapaasti katsottavilta kanavilta tuttujen hybridi-tv-palveluiden tuomista osaksi maksu-tv-tarjontaa. Myös uusien kaupallisten mallien lanseeraaminen sisällöntarjoajille on kehitteillä”, jatkaa Ala-Hautala.

”Yhteistyömme jatkuu DNA:n kanssa myös tulevaisuudessa; Digitan tarjoamia maksu-tv-palveluita myydään DNA:n laajassa myyntiverkostossa”, lisää Ala-Hautala.

Digitalla on valtakunnallisessa antenni-tv-verkossaan UHF-taajuuksilla kuusi verkkotoimilupaa 10.1.2027 asti. Noin puolet suomalaisista katsoo televisiota Digitan antenni-tv-verkon kautta.

Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän, jota odotetaan syksyllä 2019. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. http://www.digita.fi


16.7.2019

Elisa mahdollistaa ensimmäisenä maailmassa asiakkailleen 5G-verkon käytön ulkomailla

16.07.2019

Elisa ja sveitsiläinen operaattori Swisscom tuovat ensimmäisenä maailmassa asiakkailleen mahdollisuuden 5G-verkon käyttöön ulkomailla eli 5G-roamingin. Elisan kuluttaja- ja yritysasiakkaat voivat hyödyntää Swisscomin 5G-verkkoa Sveitsissä, samoin kuin Swisscomin asiakkaat Elisan 5G-verkkoa Suomessa.

Elisa on ottanut merkittävän askeleen 5G-palveluiden kehittäjänä tarjotessaan yhtenä maailman ensimmäisistä operaattoreista – yhdessä sveitsiläisen Swisscomin kanssa – asiakkailleen mahdollisuuden käyttää 5G-verkkoa Sveitsissä.

Elisa on ollut roamingin kehittäjänä edelläkävijä, ja sillä on suomalaisista operaattoreista laajin 4G-kattavuus ulkomailla. Matkustaessaan Suomen ulkopuolella, asiakas käyttää Elisan yhteistyökumppanioperaattorien verkkoa ja maksaa käytöstä Elisan sopiman asiakasystävällisen hinnan.

– Olemme ensimmäisiä maita maailmassa, joka ryhtyi rakentamaan 5G-verkkoja ja haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää 5G:tä myös ulkomailla, nyt kun se on Sveitsissä mahdollista. Yhteistyö Swisscomin kanssa mahdollistaa huippunopean yhteyden sekä Elisan kuluttaja- että yritysasiakkaille, Elisan liiketoimintajohtaja Jan Virkki kertoo.

Swisscomin 5G-verkko tulee vuoden 2019 loppuun mennessä kattamaan 90% maan väestöstä. Tällä hetkellä verkko toimii jo yli sadassa kaupungissa ja kylässä.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen verkon sekä Sveitsissä että ulkomailla. Olemmekin ylpeitä siitä, että voimme maailman ensimmäisten joukossa tarjota 5G-yhteydet asiakkaidemme käyttöön myös ulkomailla. Suomi ja Sveitsi ovat Euroopassa johtavat 5G:n kehittäjämaat, sanoo Dirk Wierzbitzki, Swisscomin tuote- ja markkinointijohtaja.

Sveitsissä Elisa tarjoaa asiakkailleen Reissunetti-palvelun, jossa asiakas ostaa itselleen 1Gt:n dataa kiinteällä 19,90 € hinnalla. Lue lisää www.elisa.fi/roaming.

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,2 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj 


12.7.2019

Elisan puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019

12.7.2019

Vuoden 2019 toisen neljänneksen keskeiset luvut

 • Liikevaihto laski 6 miljoonaa euroa 452 miljoonaan euroon lähinnä päätelaitemyynnin sekä yhdysliikenne- ja roaming-liikevaihdon laskun seurauksena
 • Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia 205 miljoonaan euroon
 • Vertailukelpoinen käyttökate, joka sisältää IFRS 16 -standardin vaikutuksen, kasvoi 7 miljoonaa euroa 164 miljoonaan euroon
 • Vertailukelpoinen liikevoitto, joka sisältää IFRS 16 -standardin vaikutuksen, laski 1 miljoonaa euroa 97 miljoonaan euroon
 • Vertailukelpoinen kassavirta kasvoi 15 miljoonaa euroa 102 miljoonaan euroon lähinnä käyttöomaisuusinvestointien ja maksettujen verojen laskun seurauksena
 • Mobiilin postpaid-puheliittymien ARPU oli edellisen vuosineljänneksen tasolla eli 20,2 euroa (20,4)
 • Mobiilin postpaid-puheliittymien vaihtuvuus laski 18,0 prosenttiin (19,7 prosenttia edellisellä neljänneksellä)
 • Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 27 200 liittymällä
 • Prepaid-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksellä 4 100 liittymällä
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 5 100 liittymällä
 • Elisa osti ruotsalaisen Polystar OSIX AB:n ja sen tytäryhtiöiden koko osakekannan

Keskeiset tunnusluvut

Muita operatiivisia lukuja osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: 5G:n aikakausi alkoi ja Elisan kilpailukyky parantui

Elisan kilpailukyky vahvistui edelleen laadun ja asiakaskokemuksen parantamisella, vaikka markkinatilanne pysyi haastavana. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi toisella neljänneksellä edellisestä vuodesta ja liikevaihto laski hieman. Liikevaihtoa laskivat päätelaitemyynnin sekä yhdysliikenne- ja roaming-liikevaihdon lasku.

Viestintäpalvelujen merkitys sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden ja organisaatioiden arjessa on kasvanut entisestään. Palvelujen sujuvuutta ja huoletonta käyttöä arvostetaan eniten. Sen johdosta asiakkaiden siirtyminen yhä nopeampiin mobiililaajakaistaliittymiin jatkuu. Mobiilin postpaid-liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 27 200 liittymällä ja prepaid-kanta 4 100 liittymällä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta laski 5 100 liittymällä.

Elisa aloitti ainoana toimijana Suomessa 5G-liittymien myynnin. Elisa myös myi Pohjoismaiden ensimmäisen 5G-puhelimen asiakkaalle. Useiden 5G-puhelinten ennakkomyynti aloitettiin vuoden toisella neljänneksellä ja lisää puhelinmalleja tulee myyntiin kolmannen neljänneksen aikana. Turun 5G-verkko kasvoi Pohjoismaiden laajimmaksi ja siellä avattiin maailman ensimmäiset 5G-kahvilat. 

Elisa toi kuluttaja- ja yritysasiakkaille eSIM-liittymän. Kuluttajat voivat käyttää uudenlaista sim-korttia esimerkiksi älykelloissa ja yritykset teollisissa IoT-liittymissä. 5G:tä on hyödynnetty ensimmäisenä Suomessa myös tv-lähetyksissä, kun Elisa Viihde Sportilla näytettiin Mestis-otteluita 5G-verkon yli 4K-kuvanlaadulla.

Yritysvastuun saralla toimimme muun muassa kummina Suomessa järjestetylle maailman koululais-ten ilmastokokoukselle ja tuimme kokousta monin eri tavoin. Kokouksessa 14-17 -vuotiaat nuoret toivat esiin huolensa ilmastonmuutoksesta ja esittivät käytännön ratkaisuja sen torjumiseksi.

Jatkona Elisan menestykselle Suomen parhaiden työpaikkojen joukossa, missä olimme kolmatta kertaa suurin palkittu yritys, olemme ensimmäistä kertaa myös yksi Euroopan parhaista työpaikoista. Elisan henkilöstö arvostaa erityisesti mahdollisuutta kehittyä ja oppia, sekä poikkeuksellisen joustavia työskentelykäytäntöjä.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat keskeinen osa yrityskulttuuriamme ja keskitymme niihin jatkossakin vahvasti. Tuottavuuden lisääminen, digitaalisten liiketoimintojen kansainvälistäminen, arvon tuottaminen datalla sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle arvonluonnille jatkossakin.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2019

Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille

Elisa Puolivuotiskatsaus 2019


11.7.2019

DNA:lta 5G-verkko Poriin

11.7.2019

DNA on rakentanut 5G-verkon Poriin osana SuomiAreena-viikolle toteutettavaa DNA Älykotia. DNA on testannut verkkoa Porissa jo aiemmin, mutta nyt kaupungin ydinkeskustaan rakennetaan aito 5G-verkko. Kuluttajille 5G-palvelut tulevat laajemmin käyttöön, kun kohtuuhintaisia ja teknologialtaan valmiimpia 5G-päätelaitteita tulee markkinoille – arviolta ensi vuoden alusta lähtien.

SuomiAreenaan rakennettua 5G-verkkoa hyödynnetään DNA Älykodissa, jossa on esillä modernia kodintekniikkaa ja arkea helpottavia älyratkaisuja. Älykodissa pääsee tutustumaan myös pian markkinoille saapuvaan 5G-teknologiaan pohjautuvaan langattomaan laajakaistaan, jolla kotitaloudet pääsevät kiinni entistä parempiin yhteyksiin.

- 5G-verkko levittäytyy laajemmin loppuvuoden ja ensi vuoden aikana, mutta oli luontevaa tuoda se tässä kohtaa Poriin. Pori on hyvä esimerkki melko laajalle levittäytyneestä kaupunkirakenteesta, jonka asukkaat hyötyvät 5G-verkosta. Monessa tapauksessa 5G voi jopa korvata kiinteistöön tulevan valokuidun, sillä kyseessä on supernopea yhteys, jota naapurin netinkäyttö ei hidasta. Ulkoseinään kiinnitettävä vastaanotin tulee olemaan kiinnostava ratkaisu monelle pientaloasujalle, DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen sanoo.

Kiinteä 5G eli pientaloille suunnattu langaton laajakaista on ensimmäinen sovelluskohde, jossa 5G-tekniikka tarjoaa merkittäviä hyötyjä. DNA testaa 5G-laajakaistaratkaisuja parhaillaan Vantaalla, jossa testit aloitettiin jo viime vuoden lopulla. Testejä on tarkoitus laajentaa, ja tuoda kaupallinen tuote markkinoille päätelaitesaatavuuden parantuessa.

- Meille on tärkeää tuoda kuluttajille sellaisia ratkaisuja, joiden toiminnasta voimme olla varmoja. 5G-teknologia ja -päätelaitteet ovat vielä nuoria ja kehittyvät koko ajan. Teknologian laajempi käyttöönotto aloitetaan sitten, kun laadukkaita 5G-päätelaitteita on saatavilla yleisesti. Tämä tulee olemaan todellisuutta todennäköisesti vasta ensi vuonna, DNA:n radioverkoista vastaava johtaja Jarkko Laari sanoo.

Porin lisäksi DNA:n 5G-verkko verkko löytyy jo Helsingin ydinkeskustasta. Lisäksi DNA on testannut viime syksystä alkaen kiinteän 5G:n laajakaistapalvelua vantaalaisella pientaloalueella. Seuraavaksi suunnitelmissa on viedä 5G-verkko muihin suurimpiin kaupunkeihin.

Kiinteään 5G:hen ja älykkääseen kodinteknologiaan ovikelloista valaistukseen ja ilmalämpöpumppuun voi tutustua SuomiAreenan ajan Porin torilla sijaitsevassa Älykodissa.

Lehdistötilaisuus DNA Älykodissa maanantaina 15.7. klo 11

DNA järjestää lehdistötilaisuuden Älykodilla maanantaina 15.7. klo 11. Tervetuloa kokemaan ja kuulemaan, kuinka 5G muuttaa suomalaisia koteja ja miten 5G-teknologian käyttöönotto Suomessa etenee. Samalla esitellään myös Samsungin SmartThings-kodinohjausjärjestelmää, joka ohjaa kodin laitteita ovikellosta ilmalämpöpumppuun.

Ilmoittautumiset: DNA:n viestintä: puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi 12.7. klo 16 mennessä

Aika ja paikka: 15.7. klo 11, DNA Älykoti MTV:n päälavan vieressä, Porin Kansalaistori

Mediatilaisuuden ohjelma

11.00 Jukka Leinonen, toimitusjohtaja, DNA: Digielämää suomalaiskodeissa tänään ja huomenna

11.15 Jarkko Laari, radioverkoista vastaava johtaja, DNA: 5G-teknologia kehittyy – missä mennään Suomessa?

11.30 Pekka Väisänen, kuluttajaliiketoiminnan johtaja, DNA: Tervetuloa älykotiin (talon esittely) => Tutustuminen Älytaloon, mahdollisuus kokeilla laitteita ja jutella asiantuntijoiden kanssa

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.


10.7.2019

Ulkomaillakin halutaan nyt katsoa Ivaloa – Elisa Viihteen alkuperäissarja myyty jo yli 20 maahan

10.7.2019

Elisa Viihteen kaikkien aikojen katsotuin alkuperäissarja Ivalo (Arctic Circle) on myyty yli 20 maahan, muun muassa Saksaan, Espanjaan ja Alankomaihin sekä Itä- ja Keski-Euroopan maihin. Sarja esitetään eri maissa eri aikoina.  

Suuren suosion saavuttanut Ivalo-sarja kiinnostaa kansainvälisiä suoratoistopalveluita ja tv-kanavia. Ivalo tullaan näkemään useilla eurooppalaisilla televisiokanavilla kuten Saksan ZDF:llä (Zweites Deutsches Fernsehen).

– Olemme erittäin iloisia siitä, että Elisa Viihteen alkuperäissarja Ivalo kiinnostaa myös kansainvälisesti. Elisa Viihteessä viime joulukuussa julkaistu rikosdraama Ivalo on katsottavissa Aitio-ohjelmakirjastossa, ja se nousi nopeasti suosituimpien ohjelmien kärkeen. On hienoa olla mukana viemässä suomalaista draamaa myös kansainvälisen yleisön katsottavaksi, Elisa Viihteen sisältöliiketoiminnan johtaja Ani Korpela kertoo.

Ivalo-sarjaa myy maailmanlaajuisesti ranskalainen jakeluyhtiö Lagardère Studios Distribution, ja Saksan myynnistä vastaa saksalainen yhteistuotantoyhtiö Bavaria Fiction.

Sarja on katsottavissa myös Kiinassa Elisan Nordic tv -palvelussa.

Ivalo-sarjan kaikki jaksot ovat katsottavissa Elisa Viihteen Aitio-ohjelmakirjastossa. Sarjan ovat tuottaneet Pohjoismaiden suurin indie-tuotantoyhtiö Yellow Film & TV sekä yksi Euroopan suurimmista tuotantoyhtiöistä Bavaria Fiction. Sarja on toteutettu yhteistyössä Business Finlandin ja Suomen Elokuvasäätiön kanssa.

Elisa Viihde on julkaissut vuodesta 2014 alkaen 14 alkuperäissarjaa, joita ovat muun muassa Kaikki synnit, Ivalo, Bullets, Sipoon herttua, Jättekiva, Kolmistaan, Downshiftaajat ja Konttori. Tulevista sarjoista on julkistettu trillerit Nyrkki ja Huone 301, draamakomedia Kevyttä yläpilveä sekä komediat Maanantai ja Ei haukku haavaa tee.

Lue lisää Ivalosta

Aitio on Elisa Viihteen oma ohjelmakirjasto, josta kuka tahansa voi katsoa elokuvia ja sarjoja kiinteällä kuukausimaksulla rajoituksetta. Vuonna 2013 lanseerattu ohjelmakirjasto tarjoaa laajimman valikoiman kotimaisia elokuvia ja klassikkosarjoja sekä useita Elisa Viihteen alkuperäissarjoja.

Elisa Viihde on Suomen suosituin viihdepalvelu. Elisa Viihde on kaikki, mitä viihtymiseen tarvitset – alkuperäissarjoja, eniten kotimaisia elokuvia, kansainvälisiä uutuuselokuvia, kattava tv-ohjelmatarjonta ja urheilua, jota et muualta näe. Palvelussa on monipuolinen valikoima tilausvideopalveluita, videovuokraamo sekä maksu-TV-paketteja. Elisan viihdepalveluista nauttii yli 300 000 kotitaloutta. www.elisa.fi/viihde

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Viro. Tarjoamme myös digitaalisia palveluita kansainvälisille markkinoille. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Tarjoamme ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Markkinajohtajana Elisa on edelläkävijä uusien verkkoteknologioiden ja -innovaatioiden, kuten 5G:n, kehittämisessä. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on noin 185 000. Liikevaihto vuonna 2018 oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj


3.7.2019

Elisa myi Pohjoismaiden ensimmäisen 5G-puhelimen

03.07.2019

5G-laitteiden aikakausi Suomessa on nyt virallisesti alkanut, kun maan ja koko Pohjoismaiden ensimmäinen 5G-puhelin myytiin Harri Hellströmille tänään Elisa Kulmassa. Suomi on yksi maailman ensimmäisistä maista, jotka ovat 5G:n käyttöönotossa näin pitkällä.

Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila luovutti Pohjoismaiden ensimmäisen 5G-puhelimen sen ostajalle tänään Helsingissä Elisa Kulmassa. Ensimmäisen 5G-puhelimen omistaja asuu Tampereella, jossa sijaitsee yksi ensimmäisenä avatuista Elisan 5G-verkoista.

– Olen aina ollut kiinnostunut uusimmasta teknologiasta ja ollut usein ensimmäisten joukossa hankkimassa uusimpia laitteita. On aika hienoa, että Pohjoismaiden ensimmäinen 5G-puhelin on nyt minulla. Matkustan paljon sekä Suomessa että ulkomailla ja mobiililaite on usein se, jonka avulla reissussa yhteydet hoidetaan. Siksi nopeat yhteydet ovat erittäin tärkeitä, Harri Hellström kertoo.

Tänään omistajalleen luovutettu puhelin on ZTE Axon 10 Pro 5G. Elisalla on ennakkomyynnissä myös Huawein ja OnePlusin 5G-puhelimet. Niiden toimitukset alkavat arviolta heinäkuun loppuun mennessä.

– 5G-laitteiden ja -liittymien kysyntä kasvaa samalla, kun 5G-verkon peittoalue laajenee. 5G tulee mullistamaan tapamme käyttää mobiililaitteita suuremmin kuin mikään muu mobiiliteknologian murros ennen tätä. Koska 5G-verkon hyödyistä saa täydet tehot irti vain 5G:tä tukevalla laitteilla, niiden yleistyminen on väistämätöntä. Kehitämme Elisalla uudenlaisia 5G-palveluita ja tutkimme alati, mihin kaikkeen 5G-teknologia taipuu, Elisan liiketoimintajohtaja Antti Ihanainen kertoo.

Elisa on avannut 5G-verkon Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Helsingissä verkko on parhaillaan testaus- ja pilotointivaiheessa, ja sitä optimoidaan jatkuvasti korkean toimintakyvyn takaamiseksi. Käyttäjille testaus saattaa näkyä verkon tilapäisenä hidastumisena verrattuna 5G-nopeuksiin.

5G kymmenkertaistaa myös mobiiliverkon tiedonsiirron kapasiteetin. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi 5G-tukiasema voi palvella paljon nykyistä useampia käyttäjiä ja taata toimivan yhteyden esimerkiksi paljon kaistaa vaativien videoiden katselussa. Myös pelaaminen tuo 5G:n edut erinomaisesti esiin. Erityisesti mobiili- ja pilvipelaamisessa kehitys on johtanut siihen, että pelaamisessa menestyminen vaatii aiempaa selvästi lyhyempää viivettä pelaajan reaktioiden ja laitteen suoritteiden välillä.

Suomen kännykkähistoriaa esillä Elisa Kulmassa

Elisa Kulmassa on tänään Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäisen 5G-puhelimen kunniaksi avattu Suomen ensimmäiset -näyttely, jossa esitellään eri aikakausien tärkeimpiä kännyköitä. Näyttely huipentuu 5G-puhelimeen ja on auki 14.7. asti.

– Elisa on aina ollut edelläkävijä ja tuonut uudet laitteet ja mobiilipalvelut asiakkailleen ensimmäisenä. Nyt olemme 5G-aikakauden alussa ja odotamme innolla, mitä kaikkea se tuo tullessaan, kertoo Ihanainen.

Lue lisää: elisa.fi/5G

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,2 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Liitteet


3.7.2019

Tutkimus: Erilaiset TV-sisällöt katsotaan eri laitteilla

3.7.2019

Suomalaisten televisio löytyy yhä useammin taskusta, eli se on matkapuhelin, selviää DNA:n digitutkimuksesta. Toisaalta TV-sisältöjä katsotaan entistäkin monipuolisemmin eri laitteilla ja kasvavassa määrin netistä. TV-sisältöjen katselussa on eroja käytetyn laitteen mukaan.

DNA:n Nepa Insightilla teettämässä Digitaaliset elämäntavat -tutkimuksessa haastateltiin keväällä yli tuhatta 16-74-vuotiasta suomalaista.

Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia kertoo katsovansa tv-sisältöjä vähintään tunnin päivässä, ja 12 prosenttia katsoo televisiosisältöjä yli kaksi tuntia päivässä.

”Ihmisillä on nyt todella paljon erilaisia mahdollisuuksia katsoa ja hallinnoida haluamiaan tv-sisältöjä aikatauluista ja paikasta riippumatta. Operaattoreiden digiboksit vastaavat kuluttajien toiveisiin aivan uudella tavalla, sillä ne tuovat eri lähteistä saatavat sisällöt samaan paikkaan ja mobiilisovellukset TV-ruudulle”, kertoo DNA:n laajakaista ja TV -liiketoiminnan johtaja Jarno Haikonen.

DNA:n kyselytutkimuksessa vastaajia pyydettiin myös liittämään erilaisia tunteita erilaisiin digitaalisiin kokemuksiin. Lähes puolet vastaajista (43 %) kertoi musiikin kuuntelun älypuhelimella olevan rentouttavaa ja kolmasosa (32 %) liitti TV-sarjojen maratonkatseluun rentoutumisen tunteita. Toimimaton netti puolestaan aiheuttaa ärtymystä valtaosassa vastaajia (72 %).

”Vastauksissa näkyy selkeästi kahdenlaisia tunteita. Nopea, luotettava netti on keskeinen osa toimivaa kotia ja laitteita sekä kasvavassa määrin myös TV-palvelujen kannalta. Jos netti ei toimi, moni tärkeä ja mieluisa palvelukaan ei toimi, ja sehän ärsyttää. Toisaalta, kun esimerkiksi TV-sarjat pyörivät ruudussa pätkimättä ja musiikki soi korvaan laadukkaana, ihmisen on helppo rentoutua”, Haikonen kuvailee.

Netflixin, Viaplayn, C Moren tai vastaavan TV- tai videopalvelun on kahden viime vuoden aikana ostanut verkosta 55 prosenttia suomalaisista. Yhä useampi myös vuokraa elokuvia netistä: kyselyn mukaan 43 prosenttia suomalaisista on kahden viime vuoden aikana vuokrannut elokuvan netin kautta.

”Tätä tulosta tukee myös meidän DNA TV -palvelumme käyttäjädata. Palvelun vuokraamossa tarjolla olevien sisältöjen vuokrausmäärät ovat peräti tuplaantuneet vuodessa”, Haikonen kertoo.

Uudet katsomisen tavat

Valtaosalla suomalaiskodeista ei ole älytelevisiota – sellainen löytyy 40 prosentilta kotitalouksista. Älytelevision sijaan tai rinnalla on käytössä muita uudenlaisia ratkaisuja: 24 prosenttia käyttää operaattorin digiboksia ja 20 prosenttia Chromecastia tai Apple TV:tä.

Ilmaiskanavien lisäksi TV-sisältöjä katsotaan eniten ilmaisten suoratoistopalveluiden (61 %) kautta. Seuraavaksi suosituinta on nettivideoiden (46 %) sekä maksullisten suoratoistopalveluiden (40 %) katselu. Nettivideoiden ja maksullisten suoratoistopalveluiden katselu on yleisintä 16-34-vuotiaiden keskuudessa.

”Ihmiset katsovat yhä enemmän ei-perinteistä televisiota, ja erilaisten suoratoistopalveluiden käyttö on kasvussa. Kyselyn mukaan 66 prosentille on tärkeää, että TV-sisällöt voi katsoa esitysajoista riippumatta, ja 60 prosenttia pitää tärkeänä sitä, että mieluisat elokuvat ja sarjat löytyvät samasta paikasta”, Haikonen kertoo.

Ilmaiskanavia katsovat hieman enemmän naiset ja vanhemmat ikäryhmät. Miehet puolestaan katsovat hitusen naisia enemmän nettivideoita tietokoneelta. Alle 24-vuotiaat katsovat muita enemmän maksullisia sisältöpalveluita sekä YouTubea ja nettivideoita.

TV-sisältöjen katselu eroaa myös käytetyn laitteen mukaan. Tietokoneelta ja älypuhelimella katsotaan eniten nettivideoita sekä maksuttomia kotimaisia suoratoistopalveluita, televisiosta ilmaiskanavien ohjelmia ja älytelevisiosta monipuolisesti sekä ilmaisten että maksullisten kanavien ja suoratoistopalveluiden sisältöjä.

TV-, media- ja videosovelluksista YouTube on suosituin, Yle Areena toiseksi suosituin ja Netflix kolmanneksi suosituin.

Älypuhelin tuo tv-sisällöt myös reissuun

Älypuhelin on suomalaiskotitalouksien yleisin laite (88 % kotitalouksista), kannettava tietokone toiseksi yleisin (77 %) ja tavallinen televisio kolmanneksi yleisin (56 %). Älytelevisio on 40 prosentilla kodeista ja 4K-televisio 15 prosentilla. Operaattorin digiboksi, kuten DNA TV Hubi, on joka neljännessä kodissa (24 %).

”TV-sisällöt kulkevat nykyään mukana myös ulkomaille, sillä viime vuoden keväällä maksullisten nettipalvelujen käyttö vapautui EU-alueella maarajoitusten poistumisen myötä. Esimerkiksi DNA TV:tä voi siis katsoa myös Eurooppaan suuntautuvalla kesälomareissulla, ja luonnollisesti puhelimeen tallennetut sisällöt ovat käytettävissä kaikkialla”, kertoo Haikonen.

Ulkomailla 12 viime kuukauden aikana matkustaneista hieman yli kolmannes (36 %) kokee mobiilidatan käyttönsä ulkomailla lisääntyneen.

Kyselystä:

DNA teetti Digitaaliset elämäntavat -kyselyn Nepa Insightilla maaliskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 1005 iältään 16-74-vuotiasta suomalaista. Tulokset on painotettu Suomen väestöä edustaviksi. Kysely tehtiin online-haastatteluna.

Kyselyn pohjalta on julkaistu aiemmin kaksi tiedotetta:

LIITE: Tutkimusraportti median käyttöön

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.


2.7.2019

Telia on karsinut jo 1,5 miljoonaa puhelinpylvästä

02.07.2019

Telia on kierrättänyt 1,5 miljoonaa puhelinpylvästä runsaassa 10 vuodessa. Pylväistä purettu puhelinkaapeli riittäisi kiertämään kaksi kertaa maapallon ympäri.

Telia kertoi tämän vuoden tammikuussa lakkauttavansa lankapuhelinpalvelut vuoden 2019 kuluessa. Lankapuhelinpalveluiden lopettaminen vauhdittaa myös puhelinpylväiden karsimista.

Suurin osa puretusta verkosta on ollut valmiiksi tyhjillään, sillä suomalaisten siirtyminen langattomaan puheeseen kirii loppusuoraa. Tarpeettomiksi käyneiden puhelinpylväiden purkaminen on jatkunut Telialla jo runsaat kymmenen vuotta. Ensimmäiset miljoona pylvästä poistettiin vuosina 2008-14, ja nyt runsaassa neljässä vuodessa on karsittu seuraavat puoli miljoonaa pylvästä.

Suurin osa pylväistä puretusta verkosta on ollut valmiiksi tyhjillään. Kaapelia on runsaan 10 vuoden aikana poistettu kaikkiaan 80 000 kilometriä eli pari kierrosta maapallon ympäri.

Pylväslinjojen purkaminen on vauhdittunut viime vuosina energiayhtiöiden siirtäessä  ilmajohtoja maahan toimintavarmuuden lisäämiseksi. Telian kaapeleita on vuokralla noin 220 000 tällaisessa yhteiskäytössä olevassa pylväässä, ja yhtiöllä on jäljellä noin 200 000 omaa puhelinpylvästä.

Noin 100 000 puhelinpylvästä jää käyttöön

”Arvioimme että käyttöön jää noin 100 000 pylvästä, jotka palvelevat esimerkiksi kallioisessa maastossa sijaitsevia tukiasemia. Päivitämme niiden kaapeleita kuituyhteyksiksi, ja samalla uusimme lahotarkastusten perusteella pari tuhatta pylvästä vuodessa”, kertoo projektipäällikkö Markku Harjula Telialta.

Pylväissä vuokralla olevat lankaverkot korvataan useimmiten nykyaikaisemmalla mobiilivaihtoehdolla. Pylväitä purettaessa varmistetaan aina, että asiakkailla on toimivat langattomat yhteydet ennen purkutyön aloittamista.

Puhelinpylväiden käyttöikä on noin 40 vuotta. Poistuvien pylväiden kierrätys on keskeinen osa urakkaa, sillä pitkän käyttöiän takaavan suojakäsittelyn vuoksi pylväiden uusiokäyttö on tiukasti rajattua ja käytännössä pylväät käsitellään ongelmajätteenä.

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.

Puhelinverkon purkutöitä Karstulassa

Puhelinverkon purkutöitä Karstulassa 2


1.7.2019

DNA:n myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2019

1.7.2019

Samsung jatkaa vahvana myös DNA:n kesäkuun myydyimpien puhelimien listalla. Kesäkuun menestyjiä on myös OnePlus.

Samsung komeilee DNA:n kesäkuun Top 15 -listalla kaikkiaan kuudella puhelinmallilla ja Applella on toiseksi eniten listasijoja, kaikkiaan neljä. Sekä OnePlus että Huawei ovat mukana kahdella puhelimella, ja Nokia-malleja on listalla yksi.

”Samsungin uusi A-sarja on saanut vahvan vastaanoton kuluttajilta. Kaikki tähän mennessä myyntiin tulleet mallit ovat kivunneet myydyimpien laitteiden listalle, ja A-sarja ottikin DNA:lla kesäkuussa kirkkaan kolmoisvoiton”, kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Myös OnePlus-uutuusmallien myynti on alkanut erittäin vahvasti. OnePlus 7 -puhelimen sijoitus olisi vielä viidettä sijaa korkeampikin, ellei malli olisi kohdannut saatavuushaasteita. OnePlus 7 on myyty loppuun miltei kaikista DNA Kaupoista. Lisää laitteita odotetaan kauppoihin piakkoin.

Heti Galaxyn A-sarjan kärkikolmikon takana on OnePlus 7:n lisäksi joukko Applen malleja. Applen listanelikko edustaa käytännössä valmistajan koko hintaskaalaa.

Vaikka listalla on kesäkuussa vain kaksi Huawei-mallia, ja Honor vielä puuttuu, molempien merkkien kysyntä on alkanut elpyä. DNA:n myydyimpien puhelimien listalle toukokuussa ylsivät Huawein keskihintainen kestosuosikki Nova 3 sekä houkuttelevasti hinnoiteltu viime vuoden lippulaiva P20 Pro.

”Huawei ja Honor ovat vahvistaneet Android Q -päivityksen saavat laitteet, ja uusimmat Huawei- ja Honor-puhelimet ovat saaneet hyvää palautetta niin kuluttajilta kuin alan asiantuntijoilta. Odotukset ovat kovat myös pian myyntiin tulevalle Honor 20 -mallille, jonka edeltäjät ovat olleet Suomessa erittäin suosittuja”, Aavikko kertoo.

Kesäkauden laitesesonki alkaa perinteisesti juhannuksesta ja jatkuu koulujen alkuun saakka. Kesällä liikutaan paljon ulkona, ja vanhan puhelimen heikentynyt akunkesto, hajonnut näyttölasi tai vaikkapa uuden puhelimen paremmat kameraominaisuudet ja kirkkaampi, auringonpaisteessa erottuva näyttö innostavat puhelinkaupoille. Lomalla uuden puhelimen monipuolisiin ominaisuuksiin on aikaa paneutua vaikka kesämökillä.

”Myös ensimmäisen luokan syksyllä aloittavat koulutulokkaat harjoittelevat jo puhelimenkäyttöä. Vaikka tutkimuksemme mukaan lähes puolet lapsista on käyttänyt älypuhelinta jo ennen kouluun menoa, lapsen ensimmäinen oma puhelin hankitaan tyypillisimmin kouluunmenon kynnyksellä. Ensimmäinen puhelin asettuu tuonne sadan ja kahdensadan euron väliseen hintaluokkaan”, Aavikko kertoo.

DNA:n myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2019

1. (2.) Samsung Galaxy A40

2. (5.) Samsung Galaxy A50

3. (-) Samsung Galaxy A10

4. (4.) Apple iPhone 7

5. (-) OnePlus 7

6. (8.) Apple iPhone 8

7. (11.) Apple iPhone XR

8. (10.) OnePlus 7 Pro

9. (-) Samsung Galaxy A20e

10. (-) Samsung Galaxy A70

11. (9.) Huawei Nova 3

12. (-) Apple iPhone XS

13. (-) Nokia 5.1 Plus

14. (-) Huawei P20 Pro

15. (15.) Samsung Galaxy S10

(Edellisen kuukauden sijoitus sulkeissa.)

DNA julkaisee myydyimmät puhelimet -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin. Aiempien kuukausien myyntitilastot löytyvät osoitteesta https://corporate.dna.fi/dnan-viestinta#myyntitilastot

DNA Kauppa on Suomen laajin matkapuhelimia ja muita mobiilipäätelaitteita sekä matkaviestinliittymiä myyvä ketju, johon kuuluu yli 60 myymälää. DNA Kaupan valikoimissa ovat myös tv- ja laajakaistapalvelut sekä niihin liittyvät päätelaitteet. Ketju on osa DNA-konsernia, jonka liikevaihto vuonna 2018 oli 912 miljoonaa euroa ja liiketulos 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.


1.7.2019

Elisan kesäkuun myydyimmät puhelimet: OnePlusille kaksoisvoitto

01.07.2019

OnePlusin mallit nousivat kaksoisvoittoon kesäkuussa. OnePlus 7 Pro ja OnePlus 7 nappasivat kärkisijat. Kolmannelle sijalle päätyi Samsung Galaxy A40.

OnePlusin puhelimet jatkoivat voittokulkuaan myydyimpien listalla, ja viime kuun ykkössijan seuraksi kakkossijalle kipusi toinenkin saman valmistajan malli. Lisäksi kärkisijoille nousi huhtikuussa myyntiin tullut Samsung Galaxy A40, joka oli yritysasiakkaiden myydyin malli ja nappasi myös kuluttajien kolmossijan.

‒ Alkukesän puhelinmarkkinaa ovat leimanneet voimakkaat ja nopeatkin vaihtelut. Huawei-uutisoinnin alettua kaikkien puhelinvalmistajien markkinaosuudet ovat heilahdelleet viikosta toiseen. Markkinatilanteen nopeat muutokset näkyvät monen puhelinmallin sijoitusten vaihteluna, ja myydyimpien listalla sijoitukset ovat nousseet ja laskeneet kuukauden aikana. Viime päivien perusteella on nähtävissä myös se, että Huawein myynti on lähtenyt uudelleen nousuun, Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama kertoo.

Huawei-käyttäjät seuraavat tilannetta

‒ Yritysasiakkaiden myydyimpien lista jakaantuu varsin tasaisesti neljän eri valmistajan ‒ Nokian, Samsungin, OnePlusin ja Applen sekä eri hintakategorioissa olevien laitteiden välillä. Huawei-uutisointi on vaikuttanut myös yritysasiakkaiden puhelintilauksiin, ja muista valmistajista Samsung ja Nokia ovat hyötyneet tilanteesta. Näemme kuitenkin, että Huawei ei ole menettänyt lojaaleja asiakkaitaan, mutta moni Huawei-käyttäjä seuraa nyt tilannetta ja odottaa, miten asiat etenevät, kertoo Elisan yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Petteri Svensson.

Elisan myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2019

Henkilöasiakkaat 

1. OnePlus 7 Pro
2. OnePlus 7
3. Samsung Galaxy A40
4. Honor 7S
5. Apple iPhone 7
6. Nokia 5.1
7. Nokia 7.1
8. Samsung Galaxy A50
9. Apple iPhone 8
10. Samsung Galaxy A20e
11. Apple iPhone 6s
12. Samsung Galaxy A10
13. Huawei P20 Pro
14. Honor 10 Lite
15. Apple iPhone X

Yritysasiakkaat

1. Samsung Galaxy A40
2. Nokia 5.1
3. Apple iPhone 8
4. Apple iPhone 7
5. Samsung Galaxy A20e
6. Samsung Galaxy A8
7. OnePlus 7 Pro
8. Samsung Galaxy A50
9. OnePlus 7
10. Samsung Galaxy Xcover 4
11. Apple iPhone Xs
12. Samsung Galaxy S10e
13. Nokia 7.1
14. Apple iPhone Xr
15. Samsung Galaxy A70

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,2 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,83 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 800. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj


1.7.2019

Applen odotettu älykellouutuus kiri heti myyntilistan kärkeen – ”eSIM kiinnostaa asiakkaita”

01.07.2019

Kesäkuun alussa myyntiin tullut uusi Apple Watch singahti saman tien älykellojen myyntilistan piikkipaikalle. Kännykkälistan kärkeä hallitsee Samsung.

 ”Jo ennakkokiinnostus uutta Applen älykelloa oli suurta, ja nyt se näkyy myös myyntitilastoissa. Asiakkaat ovat olleet erityisen kiinnostuneita kellon mobiiliyhteydestä, jonka ansiosta esimerkiksi iltalenkille, uimarannalle tai kesäterassille ei tarvitse raahata kännykkää mukaan ja maksaminenkin hoituu kätevästi kelloa vilauttamalla”,Telian laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen kertoo.

 ”Olemme siirtymässä uuteen aikakauteen. Kun tähän asti älykelloilla on seurattu lähinnä omaa treenaamista sekä mitattu aktiivisuutta ja unta, uusimmat älykellot toimivat jopa kännykän korvaajina. Kellolla voi soittaa ja vastaanottaa puheluita sekä lähettää viestejä, sillä eSIMin avulla älykello toimii itsenäisesti ilman, että sen tarvitsee olla jatkuvasti yhteydessä puhelimeen”, Vuorinen kuvailee.

 ”Kesän alennusmyyntisesonki näkyy puolestaan kännyköiden myyntitilastossa, jonka kärkisijat valloittivat Samsungin uutuudet hyvällä hinta/laatu -suhteellaan”, Vuorinen sanoo.

 Yrityspuhelinten listaa hallitsee selvästi Samsung. Kymmenen myydyimmän mallin joukossa on peräti kuusi Samsungin puhelinta.

Kesäkuun myydyimmät puhelimet kuluttajille (suluissa toukokuun sijoitus)

1 (6) Samsung Galaxy A40

2 (10) Samsung Galaxy A50

3 (-) Samsung Galaxy A20e

4 (4) OnePlus 7 Pro

5 (-) Samsung Galaxy A10

6 (-) OnePlus 7

7 (3) Apple iPhone 8

8 (7) Apple iPhone 7

9 (-) Apple iPhone XR

10 (9) Honor 7S

Kesäkuun myydyimmät älykellot

1 (-) Apple Watch Series 4 GPS + Cellular

2 (1) Samsung Galaxy Watch 4G

3 (5) Samsung Galaxy Watch Active

4 (2) Apple Watch Series 4 GPS

5 (3) Samsung Gear S3

6 (4) Suunto 3 Fitness

7 (-) Suunto 5 G1

8 (8) Garmin Fenix 5 / 5S

9 (7) Garmin Vivomove HR

10 (9) Apple Watch Series 3 GPS

Kesäkuun myydyimmät puhelimet yrityksille

1 (1)     Samsung Galaxy A40

2 (2)     Samsung Galaxy A8 (2018)

3 (6)     Samsung Galaxy Xcover 4

4 (3)     Apple iPhone 8 64GB

5 (-)      Samsung Galaxy A50 128GB Dual-Sim

6 (-)      Samsung Galaxy A20e Dual-Sim 32GB

7 (8)     Apple iPhone 7 32GB

8 (5)     Nokia 7.1 64GB Dual-SIM

9 (-)      Samsung Galaxy S10 128GB

10 (-)    Apple iPhone XR 64GB

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


1.7.2019

Geomatikk Finland Oy FiComin jäseneksi

Kaapeleiden näyttöpalvelua tarjoava Geomatikk Finland Oy liittyi FiComin jäseneksi 1.7.2019. Geomatikk Finland Oy hoitaa kaapelitiedusteluja ja -näyttöjä sekä suunnittelukarttojen toimituksia asiakasportaalissaan osoitteessa verkkoselvitys.fi.

”Kaapelivauriot voivat aiheuttaa suuria vahinkoja yhteiskunnalle, mutta yhteistyöllä voimme välttää vaaratilanteet. FiComin jäsenyys on meille erinomainen tapa tiivistää yhteistyötä digitaalisen infran toimijoiden kesken”, sanoo Geomatikkin toimitusjohtaja Jukka Rouhe.

Vuonna 2016 perustetun Geomatikk Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 2,6 miljoonaa euroa, ja se työllisti 43 henkilöä. Geomatikk Finland Oy on osa viiden yrityksen pohjoismaista konsernia. Kaikki konsernin yritykset ovat tekemisissä yhteiskunnan infrastruktuurin kanssa auttaen luomaan kestävää digitaalista tulevaisuutta.

Kaikki FiComin jäsenet löydät täältä.

Tämä aihe liittyy


27.6.2019

Digiala tunnistaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset

Tieto- ja viestintätekniikan hiilidioksidipäästöt ja ympäristövastuu ovat olleet esillä niin mediassa kuin some-keskusteluissakin viime päivinä.

Moderni yhteiskunta perustuu laadukkaisiin tietoliikenneyhteyksiin ja laajaan tietotekniikan hyödyntämiseen. Suomi sijoittuu monellakin mittarilla digikehityksen kärkimaiden joukkoon ja erityisesti mobiiliverkot ja mobiilidatan käyttö meillä ovat maailman huippua.

Tietoliikenne verkkoineen ja datakeskuksineen vaatii energiaa, jonka tuottamisesta syntyy päästöjä. Eri arvioiden mukaan tietotekniikka-ala tuottaa nykyisellään 3–4 prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä.

Suomalaisoperaattorit ovat sitoutuneet konkreettisiin toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi parantamalla energiatehokkuutta ja vähentämällä kasvihuonepäästöjä. Datankäytön jatkuva kasvu lisää energiankulutusta tietoliikenneverkoissa, jolloin energiatehokkuudella onkin entistä tärkeämpi merkitys ympäristövaikutusten hallinnassa.

Tietoliikenneverkkojen ja konesalien sähkönkäytön haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään myös hyödyntämällä  konesalien hukkalämpöä ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua tai päästötöntä energiaa.

ICT-alan rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on tärkeä

Tieto- ja viestintätekniikan käytöllä on myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Alan tuottamilla palveluilla ja ratkaisuilla voidaan vähentää liikenteen, valmistuksen, maatalouden, rakentamisen ja energiantuotannon päästöjä: esimerkiksi etätyöskentely pienentää työmatkaliikkumisen päästöjä merkittävästi ja erilaiset älykkään liikenteen ratkaisut auttavat optimoimaan raskaan liikenteen ajettuja kilometrejä ja polttoaineen kulutusta.

Entistä monikäyttöisemmät ja useita toimintoja sisältävät älylaitteet vähentävät tarvetta erillisille elektroniikkalaitteille, jolloin materiaalitehokkuus paranee.

On tärkeää lisätä ymmärrystä digialan energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä sekä alan myönteisistä vaikutuksista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Keinoja ja työkaluja löytyy. Kyse on tahtotilasta tehdä asioita fiksummin ja ilmastomyönteisemmin.

FiCom sen jäsenyritykset ovat valmiita avaamaan keskustelua aiheesta ja pohtimaan yhdessä mahdollisia ratkaisuja. Alalla otettiin ilolla vastaan myös Sitran sekä liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitukset siitä, että niiden agendalla on lähiaikoina käynnistää digialan ympäristövaikutuksia selvittäviä hankkeita.

Lue lisää!

Teleyritysten ympäristövastuuohjelmat

ICT-toimialan ympäristövaikutukset

Katja Laine, televisioasiat ja viestintä @FiCom

Seuraa Katjaa Twitterissä: https://twitter.com/KatjaMLaine

27.6.2019

Telia laajentaa esports-valmennukseen - hynttyyt yhteen Helsinki REDSin kanssa

Telia aloittaa yhteistyön jääkiekkoseura HIFK:n kilpapeliorganisaatio Helsinki REDSin kanssa. Joukkueyhteistyön lisäksi REDS ja Telia starttaavat syksyllä nuorisotoiminnan, jonka kautta nuoria e-urheilua harrastavia autetaan nousemaan lajin huipulle.

”Tavoitteena on luoda ohjelma, jossa valmennetaan nuoria pelaajia säännöllisellä syklillä. Tarjoamme Helsinki REDSin kanssa harjoitustiloja, joissa nuoret pääsevät treenaamaan ja saavat uusia työkaluja pelaamisensa kehittämiseksi. Mukana opetuksessa tulee olemaan kokeneiden nuorisovalmentajien lisäksi maamme kovimpia esports-tähtiä,” lupaa Niklas Segercrantz Telian esports-tiimistä. 

”Viime vuosina Telia on ottanut jättiläisloikkia suomalaisen e-urheilun edistämiseksi. Teleoperaattorit ovat tärkeä osa pelaamista ja olemme ylpeitä saadessamme olla osa kokonaisuutta tuomalla monipuolisen valmennusosaamisemme mukaan palettiin. Pelitaitojen kehittämisen lisäksi on tärkeää ohjata nuoria harrastamaan esportsia tasapainossa elämän muiden osa-alueiden kanssa”, sanoo manager Christer Kasurinen Helsinki REDS:ltä.

Palapeli valmis

Telian ja Helsinki REDSin yhteistyö mahdollistaa junioritoiminnan kehittämisen Suomessa ja uusien tulevaisuuden lupausten syntymisen. Toiminta aloitetaan pilottikokeilulla Helsingissä ja on suunnattu 13–17-vuotiaille. Tarkemmin suunnitelmista kerrotaan elokuussa Assembly Summer 2019 -festivaaleilla.

”Yhteistyö REDSin kanssa tuo viimeisen puuttuvan kulman e-urheilun palapeliimme. Visionammehan on tehdä Suomesta esportsin kärkimaa ja pelaamisesta pohjolan suurin intohimo. Pystymme jo tarjoamaan Assemblyn kautta lajin harrastajille Suomen tärkeimmän e-urheilutapahtuman ja keväällä käynnistyneessä Telia Esports Serieksessä kaikentasoiset pelaajat voivat ottaa mittaa toisistaan. ENCE-yhteistyön myötä autamme pitämään Suomen maailman huipulla e-urheilussa ja nyt pääsemme valmennuksen kautta edistämään muita lajin kärkeen pyrkiviä –  sloganimme mukaisesti Rise to the top”, Segercrantz hehkuttaa.

Helsinki REDS on vuonna 2016 perustettu suomalainen e-urheiluseura, joka toimii osana helsinkiläiskiekkojoukkue HIFK:n perheettä. Se on ensimmäinen suomalaisen urheilujoukkueen perustama elektronisen urheilun seura. REDSillä on pelaajia Hearthstonessa, Fortnitessa ja Counter-Strike: Global Offensivessa.

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


Pages