Telian uusi toimintamalli parantaa tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä

Telia on kutsunut henkilöstön edustajat yhteistoimintaneuvotteluihin yhtiön toimintamallin uudistamisesta. Muutosten ytimessä on Telia-konsernin uuteen toimintamalliin siirtyminen Suomessa. Vaikutusten arvioidaan merkitsevän noin 250 tehtävän siirtymistä Suomen maaorganisaatiosta Telia-konsernin muihin yksiköihin Suomessa. Samalla Suomen liiketoimintaa uudistetaan. Ehdotettujen muutosten arvioidaan johtavan enimmillään noin 90 tehtävän vähentämiseen.

Telian konserninlaajuisella uudella toimintamallilla tavoitellaan tehokkaampaa, yksinkertaisempaa ja entistä nopeammin asiakastarpeisiin vastaavaa toimintaa. Suurimpana muutoksena uudistuksessa on tuotteisiin ja palveluihin liittyvien vastuiden ja tehtävien keskittäminen konsernin yhteiseen tuote- ja palveluyksikköön, joka palvelee jatkossa kaikkia Telia-maita. Ehdotettujen muutosten myötä myös Suomen maaorganisaatiota päivitetään uutta toimintamallia vastaavaksi.

“Pystymme uuden toimintamallin avulla karsimaan päällekkäistä tuote- ja palvelukehitystä ja hallintaa sekä yhtenäistämään toimintatapojamme eri maissa. Tärkein tehtävämme Suomessa on kuitenkin edelleen paikallisten asiakkaiden tukeminen, siksi haluamme pysyä asiakkaita lähellä ja kuunnella heidän toiveitaan ja odotuksiaan aiempaa tarkemmin”, sanoo Telia Finlandin toimitusjohtaja Stein-Erik Vellan.

Telian Suomen maaorganisaatiossa oli 30.6.2019 noin 3 500 työntekijää. Tänään aloitettujen yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on noin 1 500 tehtävää, poislukien mm. tytäryhtiöt Telia Inmics-Nebula, Telia Cygate, Telia Datainfo, Telia Communication, Telia Payment ja Telia Towers Finland.

Esitettyjen muutosten arvioidaan merkitsevän noin 250 tehtävän siirtymistä Suomen maaorganisaatiosta Telian muihin konserniyksiköihin Suomessa, suurelta osin Suomen teknologiayksiköstä. Lisäksi osalle neuvottelujen piirissä olevista Telia Finlandin työntekijöille muutokset saattavat tarkoittaa nykyisen työtehtävän muuttumista, päättymistä tai uusien työtehtävien avautumista. Kaikkien ehdotettujen muutosten arvioidaan johtavan enimmillään 90 työtehtävän päättymiseen.

 

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2018 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.