Uudet päästötavoitteet osoittavat Elisan sitoutumisen ilmaston muutoksen hillintään

 

Elisa on asettanut tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) päästöjensä vähentämiseksi. Elisa on ensimmäinen suomalainen teleoperaattori kansainvälisessä Science Based Targets Initiative -aloitteessa, jonka avulla yritykset voivat osoittaa sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Tavoitteisiin pääsemiseksi Elisa parantaa edelleen oman toimintansa energiatehokkuutta ja jatkaa uusiutuvan energian hankintaa. Elisan panostuksista ja suoriutumisesta ympäristö- ja muissa vastuualueissa kerrotaan lisää tänään julkaistussa yritysvastuuraportissa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut osa Elisan strategiaa jo vuodesta 2009 lähtien. Keskeisiä toimenpiteitä ovat vähäpäästöiset ICT-palvelut asiakkaille sekä oman toiminnan energiatehokkuuden parantaminen.

Elisalla ilmastovaikutuksia johdetaan ja tuloksista raportoidaan systemaattisesti. Riippumaton arviointi tehdään vuosittain osana yritysvastuuraporttia. Tulokset ovat merkittäviä ja Elisa listattiin CDP 2017 raportissa Climate A listalle 106 muun kärkiyritysten joukossa ainoana pohjoismaisena teleoperaattorina.

Tammikuussa Elisan päästötavoitteet hyväksyttiin myös Science Based targets -aloitteeseen ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa. Science Based Targets Initiative on CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten (WRIn) ja WWF:n yhteistyöaloite ja yksi We Mean Business Coalition -sitoumuksista. Asettamalla aloitteen hyväksymät tavoitteet yritykset voivat osoittaa sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin

- Yhtiöt, joiden Science Based Targets -tavoitteet on hyväksytty, osoittavat todellista johtajuutta. Valtioiden valmistautuessa kansallisiin ilmastolupauksiinsa vuonna 2020 ne antavat selkeän viestin sekä päätöksentekijöille että markkinoille siitä, että yritykset ovat siirtymässä vähähiiliseen maailmaan. Kannustamme myös muita yhtiöitä sitoutumaan Pariisin ilmastosopimukseen ja varmistamaan liiketoimintansa tulevaisuuden asettamalla toiminnalleen tieteelliset päästötavoitteet, toteaa Lila Karbassi, YK:n Global Compactin Programmes-johtaja ja Science Based Targets initiative partneri.

- Asettamillamme tieteellisillä tavoitteilla  tuemme sekä Pariisin ilmastokokouksen, että YK:n kestävän kehityksen 2030 tavoitteita. Uskomme Elisalla, että kestävällä digitalisaatiolla voimme resurssiviisaalla tavalla modernisoida työtapojamme ja vaikuttaa siten suoraan ja epäsuorasti ilmastonmuutokseen hillitsevästi, kertoo Elisan yritysvastuujohtaja Minna Kröger.

Elisan uudet, hyväksytyt Science Based Targets päästötavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

  • Vähennämme oman toimintamme (scope 1 ja 2) päästöjä 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 tasosta.
  • Vähennämme sekä matkustamiseen että jätteisiin liittyviä päästöjämme ja toimitusketjun päästöjä (scope 3) 12 % vuoteen 2025 vuoden 2016 tasosta.

Lisäksi Elisa on jo aikaisemmin allekirjoittanut Suomen Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumuksen, jossa yhtiö on sitoutunut vähentämään energiankäyttönsä hiilijalanjälkeä 100 % vuoteen 2050 mennessä.

Vuoden 2017 yritysvastuuraportti kertoo vahvoista tuloksista kaikilla osa-alueilla

Elisan viides varmennettu ja Global Reporting Initiative (GRI) standardien Core -vaatimusten mukaisesti laadittu yritysvastuuraportti julkaistiin tänään osana Elisan vuosikertomusta. Raportti kertoo määrätietoisesta vastuullisuustyöstä niin taloudellisen, sosiaalisen, ympäristön kuin erityisesti Elisalle olennaisen digitaalisen vastuun osa-alueilla.

- Ympäristötoimenpiteiden lisäksi olemme onnistuneet parantamaan toimintaamme erityisesti tietoturvallisuuden sekä yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden huomioimisessa. IT-liiketoimintayksikkömme sai ISO 27001 -tietoturvasertifioinnin ja lähes parisataa elisalaista on koulutettu toimimaan erityisasiantuntijana ja Elisan tietoturvalähettiläänä. Sen lisäksi, että pärjäsimme Great Place to Work kilpailussa, pääsimme viime vuonna myös ainoana suomalaisyhtiönä Gender Equality Global Report -tutkimuksessa kymmenen kärkeen ja allekirjoitimme UN Women Empowerment Principles -aloitteen, Minna Kröger toteaa.

- Yksi kiinnostava yritysvastuun osa-alue on palveluiden esteettömyys. Vuoden aikana osallistimme yli 200 erilaista asiakasta palveluidemme suunnitteluun ja kehittämiseen. Unicef ja Elisan palvelumuotoilijat  järjestivät Suomen palvelumuotoiluverkoston jäsenille myös työpajan, jossa ideoitiin, miten lasten oikeudet voitaisiin parhaiten huomioida palvelumuotoilussa. Sen tuloksena pidettiin kansainvälinen Talkoot-tapahtuma tammikuussa 2018.

Elisan yritysvastuuraportti vuodelta 2017: www.elisa.fi/vuosikertomus

Lisätietoja Science Based Targets -aloitteeesta: http://sciencebasedtargets.org/  

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Viro. Elisalla on yli 6,2 miljoonaa kuluttajien, yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden liittymää. Tarjoamme ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Markkinajohtajana Elisa on edelläkävijä myös uusien verkkoteknologioiden ja -innovaatioiden, kuten 5G:n, kehittämisessä. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on noin 190 000. Liikevaihto vuonna 2017 oli 1,79 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 700. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa (@elisasuomi) ja Twitterissä (@ElisaOyj).