FiCom esittää: 5G-taajuudet myönnettävä jo ensi vuonna

Suomen pysyminen mobiilikäytön edelläkävijänä ja teknologisen kehityksen kärjessä edellyttää ripeitä ja ennakkoluulottomia toimia. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että se myöntää toimiluvat 5G-teknologian käyttöön varatulle 3,5 GHz-taajuusalueelle (3,4 - 3,8 GHz) jo vuonna 2018. Kaupallinen toiminta 5G-verkoissa voisi tällöin alkaa vuoden 2019 alussa.

Uusimman sukupolven 5G-teknologia mahdollistaa huippunopeat ja luotettavat mobiilidataliikenteen yhteydet, joissa on lyhyt viive. 5G-verkko on esimerkiksi älyliikenteen, etäkirurgian, virtuaalitodellisuuden ja robotisaation arkipäiväistymisen edellytys.

Investoinneilla edelläkävijäksi

Suomalaiset teleyritykset investoivat verkkoihin jatkuvasti vuosittain yli puoli miljardia euroa. Investointikyvyn ja -halukkuuden säilyminen edellyttää, että liiketoimintaa voi ennakoida. Riittävän ajoissa tehdyt päätökset 5G-toimiluvista sekä taajuuksien ripeä käyttöönotto edesauttavat yrityksiä suunnittelemaan uusia verkkoja ja palvelukehitystä ennakoivasti.

Yksittäisiä lupia 5G:n tutkimus- ja kehityskäyttöön on jo myönnetty.

”Jotta 5G-teknologian tuomia hyötyjä päästään kokeilemaan ja kehittämään laajemmin, on koko maan kattavat taajuudet saatava kaupallisten teleoperaattoreiden käyttöön mahdollisimman pian.  Näin Suomi pysyy digitaalisen kehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa”, painottaa FiComin toimitusjohtaja Petri Aaltonen.

Tämä aihe liittyy