FiCom mukana opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuskirjetyöryhmässä

Keskustelu tekijänoikeuden valvontakirjeiden ympärillä on käynyt vilkkaana koko kevään. Erityisesti tilanteet, joissa internet-liittymän haltija on saanut mielestään aiheettomasti kirjeen tekijänoikeuksia valvovalta yritykseltä, ovat alkuvuoden aikana keränneet huomiota lehdistössä ja sosiaalisissa medioissa.

Asiasta on tullut yhteydenottoja niin operaattoreille kuin viranomaisille - myös opetus- ja kulttuuriministeriöön, joka on 10.5.2017 asettanut työryhmän selvittämään, miten tekijänoikeuksien valvontaan olisi mahdollista kehittää alan hyviä käytäntöjä ja mahdollisesti myös uutta ja/tai korvaavaa lainsäädäntöä turvaamaan kirjeiden vastaanottajien, erityisesti yksityishenkilöiden ja pienyritysten asema.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Anna Vuopala. Operaattoreita työryhmässä edustavat lakimies Tiina Tirkkonen DNA Oy:stä sekä lakimies Jussi Mäkinen FiComista.

Työryhmän puheenjohtaja raportoi työn edistymistä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokouksissa. Neuvottelukunta arvioi osaltaan työryhmän toimikauden lopussa siihen mennessä tapahtuneen kehityksen pohjalta ehdotettujen ja sovellettujen hyvien käytäntöjen riittävyyttä sekä mahdollista tarvetta rajoittaa yhteystietojen saamista.

Lue myös ministeriön tiedote aiheesta.