Markkinaoikeus tarkensi linjaa tekijänoikeuskirjetapauksissa

Markkinaoikeus hylkäsi 12.6.2017 tekemässään ratkaisussa tekijänoikeuden haltijan hakemuksen liittymän omistajan yhteystietojen luovuttamiseksi.

Oikeudenomistajana asiassa toiminut Copyright Management Services Ltd vaati, että operaattori luovuttaisi henkilötiedot niistä liittymienomistajista, joiden liittymistä oli jaettu elokuvia laittomasti. Hakemuksen perusteena oli noin tuhat havaintoa, joissa elokuvia oli saatettu yleisön saataville vertaisverkossa.

Markkinaoikeus linjasi, etteivät oikeudenomistajat osoittaneet, että liittymistä olisi jaettu elokuvateoksia merkittävissä määrin, ja että kunkin liittymän osalta esitetystä selvityksestä pääteltävissä oleva konkreettinen loukkaus oli jäänyt vähäiseksi. Näin ollen hakemus hylättiin.

Oikeus huomioi päätöksessään myös EU-tuomioistuimen viimeaikaisen kansalaisten yksityisyyden suojaa korostavan ratkaisukäytännön. Ratkaisu oli yksimielinen ja se tehtiin vahvennetussa kokoonpanossa.

Ratkaisu kokonaisuudessaan löytyy markkinaoikeiden sivuilta.

Tämä aihe liittyy