Matkapuhelimet saa kuulumaan sisätiloissa hyvällä ennakkosuunnittelulla ja oikeilla rakennusmateriaaleilla

Uudet asuintalot sekä korjausrakentamisen yhteydessä remontoidut rakennukset ovat entistä energiatehokkaampia. Rakennukset ovat usein myös tiiviimpiä, jolloin ne saattavat läpäistä huonosti tai jopa estää kokonaan matkaviestinverkon radiosignaalin. Tällöin matkapuhelin kuuluu asunnon sisällä heikosti tai ei lainkaan, ja mobiilidatan käyttö ei suju.

Radiosignaali ei läpäise kunnolla betonia tai terästä

Varsinkin betoni- ja teräsrakenteisten talojen runko estää radiosignaalin etenemistä, joten signaali päätyy rakennuksen sisätiloihin yleensä ikkunoiden kautta. Matala- ja nollaenergiataloissa käytetyt energiatehokkaat monilasiset ikkunat ja niiden sisältämät metallit eivät välttämättä päästä mobiiliverkon signaalia ikkunan läpi, vaan heijastavat sen takaisin. Myös erilaiset energiatehokkuutta lisäävät seinien lämmöneristeratkaisut vaimentavat radiosignaalin etenemistä huomattavasti.

Kuuluvuusongelmat koskevat niin uudisrakentamista kuin korjausrakentamistakin - niin asuintaloja kuin toimistorakennuksiakin, joten ongelmien ehkäiseminen ennalta on tärkeää.

”Asuin- ja toimitilarakennusten tulisi mahdollistaa kohtuullinen matkaviestinkuuluvuus sisätiloissa, jotta ne olisivat käyttötarkoitukseensa soveltuvia”, toteaa Viestintäviraston taajuushallinnon johtaja Jarno Ilme.

Ennakointi ja materiaalivalinnat avainasemassa

Paras keino kuuluvuusongelmien välttämiseksi on hyvä suunnittelu. Sisätilakuuluvuus tulee ottaa huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Ongelmien korjaaminen jälkikäteen saattaa olla kallista ja vaikeaa. Esimerkiksi korjausrakentamisessa radiosignaali- eli niin sanotun RF-aukon järjestäminen korjattavaan julkisivuun on todettu haastavaksi.

Uusia, radiosignaalia läpäiseviä rakennusmateriaaleja on jo kehitetty ja kehitetään edelleen aktiivisesti. Esimerkiksi ikkunoissa on kokeiltu signaalin läpäisevää lasia ja ikkunakarmeihin on suunniteltu ratkaisuja, joiden kautta radioaallot pääsevät sisätiloihin. Rakennusta suunnitellessa myös rungon materiaalilla on merkittävä osuus sisätilakuuluvuudessa.

Materiaalin signaalin läpäisy on oleellista niin ikkunoiden kuin muidenkin rakenteiden osalta. Erilaisia rakennusmateriaaleja on nykyisin mahdollista valmistaa siten, että ne päästävät matkaviestinverkon signaalin läpi.

Kiinteistön sisäantenniverkko voi olla yksi ratkaisu uudisrakentamisen yhteydessä. Tämä on tarkoituksenmukaista lähinnä suurissa kohteissa, joissa on paljon mobiilipalvelujen käyttäjiä. Sisäverkon uudistaminen tulee tehdä kuten muukin taloinfra: aloittaa ajoissa, suunnitella hyvin ja tehdä huolella.

Lähteet:

Tämä aihe liittyy

Sari Laine-Lassila on FiComin viestintäpäällikkö.

Seuraa Saria Twitterissä: https://twitter.com/SLaineLassila