Matkaviestinliittymien käyttömaksut Euroopassa muuttuvat kesäkuussa

Matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden liittymien verkkovierailu- eli roaming-maksujen hinnoittelu EU-alueella muuttuu 15.6.2017. Uuden EU-asetuksen mukaan tilapäinen matkaviestinliittymän käyttö toisessa EU-maassa saa maksaa korkeintaan saman verran kuin kotimaassakin. Asetus ei sen sijaan koske liittymän jatkuvaa käyttöä ulkomailla, vaan tällöin verkkovierailuista voidaan veloittaa lisämaksuja. Jos liittymään kuuluu rajoittamaton data kotimaassa, EU määrittää sille niin kutsutun kohtuukäytön rajat.

Suomalainen bitti on hyvin edullinen

Suomalaiset käyttävät mobiilidataa eniten maailmassa. Samanaikaisesti Suomessa on OECD-maiden halvimmat mobiilidatan hinnat. Gigatavu Suomessa maksaa keskimäärin kymmenen senttiä, kun siitä Saksassa veloitetaan keskimäärin 4,3 euroa.

Vaikka Viestintävirasto myöntäisi suomalaisoperaattoreille poikkeusluvan* periä kotimaan edullisen hintatason turvaavaa lisähintaa verkkovierailumaksuista, on suomalaisille mobiilidatan käyttö myös muualla Euroopassa hyvin edullista.

Mobiilidatan käytön ulkomailla oltava kohtuullista

Täysin rajattomasti ei mobiilidataa voi jatkossakaan ulkomaanmatkoilla käyttää ilman lisäkuluja. Jos kotimaan liittymässä on rajoittamaton datankäyttömahdollisuus tai EU:n säätelemää tukkumaksua edullisempi datan yksikköhinta, Euroopassa dataa voi ilman lisämaksua käyttää kohtuullisessa määrin.  Jos liittymässä on datan käyttökatto, rajoittuu datan käyttö ulkomailla joko alla mainitulla tavalla laskettuun kohtuukäytön määrään tai korkeintaan samaan kiintiöön kuin kotimaassakin.

Asetus määrittää kohtuukäytön rajat laskentakaavalla, jossa otetaan huomioon kotimaan liittymän hinta ja EU:n määräämä operaattoreiden välinen mobiilidatan tukkuhintakatto. Jos kuluttajalla on esimerkiksi arvonlisäveroineen 30 euroa kuukaudessa maksava liittymä, jolla kotimaassa dataa voi käyttää rajattomasti, on sen kohtuullinen käyttö tänä vuonna Euroopassa laskentakaavan mukaan 6,3 gigatavua. Kohtuukäytön ylittävältä osalta operaattori voi periä korkeintaan tukkuhinnan suuruisen lisämaksun ja siihen lisätyn arvonlisäveron. Tukkuhinnan enimmäismäärä laskee vuosittain, mikä samalla lisää kuluttajan mobiilidatan kohtuukäytön määrää.

Esimerkkejä EU:n määrittelemistä mobiilidatan kohtuukäyttörajoista

Operaattoreiden välinen tukkuhinta säilyy

Eri maiden teleoperaattorit maksavat edelleen toisilleen tukkuhintaa asiakkaidensa ulkomaisissa verkoissa käyttämästä mobiilidatasta. Kun kuluttaja käyttää dataa vieraassa verkossa EU:n alueella, operaattorit saavat tänä vuonna periä siitä toisiltaan enintään 7,7 euroa gigatavulta. Tukkuhintakatto laskee vuosittain aina vuoteen 2022 asti, jolloin se on 2,5 euroa gigatavulta.

Puhuminen ja viestinvälitys kotimaan hinnoilla

Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen sekä tekstiviestien lähettäminen tulee olemaan Euroopan-matkoilla saman hintaista kuin kotimaassakin kesäkuun puolivälin jälkeen, ellei kotimaiselle palveluntarjoajalle ole myönnetty poikkeuslupaa* lisämaksun veloittamiseksi. Verkkovierailukäyttö kuluttaa kotimaisten puhe- ja viestipakettien käyttömääriä samalla lailla kuin liittymän käyttö kotimaassakin. Mahdollisia kotimaassa käytössä olevia kohtuukäytön rajoja sovelletaan myös Euroopan-matkoilla.

Matkailutase Suomelle epäsuotuisa

Suomalaiset matkailevat Euroopassa enemmän kuin muut eurooppalaiset Suomessa. Tämä tarkoittaa suomalaisoperaattoreiden kannalta epäedullista tilannetta; ne joutuvat maksamaan enemmän tukkumaksuja eurooppalaisille kilpailijoilleen kuin mitä euro-operaattorit maksavat Suomeen.

Asetus tulee voimaan kaikissa EU-maissa 15.6.2017 ja hieman myöhemmin vielä ETA-maissa eli Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa.

Tarkemmat tiedot oman liittymän ominaisuuksista on hyvä tarvittaessa varmistaa ennen matkalle lähtöä operaattorilta.

*EU-asetukseen sisältyy myös poikkeusmekanismi, jonka perusteella teleoperaattorit voivat tarvittaessa hakea kunkin maan viestintäviranomaiselta, Suomessa Viestintävirastolta, lupaa asettaa lisämaksu verkkovierailuista kansallisen hintatason turvaamiseksi. Lisämaksumahdollisuus koskee kaikkia roaming-palveluja eli datan lisäksi myös puheluita ja viestejä. Lisämaksu voi olla enintään tukkuhinnan suuruinen. DNA, Elisa ja Telia ovat hakeneet Viestintävirastolta lupaa poikkeusmekanismin käyttöön. Viestintävirasto voi harkintansa mukaan myöntää luvan vuodeksi kerrallaan.

 

 

 

Tämä aihe liittyy