Sisältöpalvelut käytettävissä koko EU:n alueella vuoden 2018 alussa

Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen siirrettävyysasetuksen sisällöstä. Edessä on vielä tekstin virallinen hyväksyminen neuvoston ministerikokouksessa ja EU-parlamentin yleisistunnossa, jonka jälkeen asetus julkaistaan. Asetus tulee voimaan yhdeksän kuukautta julkaisun jälkeen - todennäköisesti heti vuoden 2018 alusta.

Mistä siirrettävyydessä on kyse?

Asetus liittyy komission digitaalisten sisämarkkinoiden (Digital Single Market) ohjelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa kuluttajien mahdollisuutta käyttää sisältöpalveluita koko sisämarkkina-alueella. Asetuksen taustalla on havainto, että musiikkia, elokuvia ja muita sisältöjä kuluttajille tarjoavien palvelujen, kuten Spotifyn ja operaattoreiden viihdepalveluiden piti tekijänoikeussopimuksissa noudatetun käytännön vuoksi rajoittaa palvelujen käyttö siihen valtioon, missä palvelu oli tarjolla.

Kuluttajan kannalta kyseessä oli keinotekoinen palvelun käytön rajoitus. Uudella asetuksella vahvistetaan se periaate, että tekijänoikeudellisesti merkittävä käyttö tapahtuu palvelun kotivaltiossa, eikä asiaa muuta se, että kuluttaja käyttää palvelua esimerkiksi lomalla ollessaan toisessa EU-valtiossa.

Asetus velvoittaa maksullisten palvelujen tarjoajia

Asetus on rakennettu siten, että maksullisen sisältöpalvelun tarjoajan on mahdollistettava palvelun käyttö toisissa EU-valtioissa, kun kuluttaja oleskelu niissä on tilapäistä. Kuluttaja kotivaltio määritellään esimerkiksi väestörekisteristä varmennetun laskutusosoitteen avulla. Tilapäinen oleskelu on asetuksessa määritelty kuluttajan ajaltaan rajoitetuksi oleskeluksi muussa kuin kotivaltiossa, mutta tarkkaa aikamäärettä määritelmään ei sisälly.

Asetuksen mukaan sisältösopimusten siirrettävyyttä rajoittavat määräykset ovat pätemättömiä. Tämä on keskeinen uudistus, joka poistaa esteen tarjota kuluttajille palvelua EU:n alueella rajoituksetta. Palvelun siirrettävyyttä ei saa hinnoitella erikseen, vaan sen tulee sisältyä palvelun käytöstä perittävään normaalihintaan.

Asetuksesta voivat hyötyä myös sisältöjä maksutta kuluttajille tarjoavat palveluntarjoajat, kuten esimerkiksi Yleisradio tai MTV. Edellytyksenä on tällöin, että he varmistuvat palvelun käyttäjän kotivaltiosta asetuksen määräysten mukaisesti.

Merkittävä askel kohti toimivaa digitaalista sisämarkkinaa

Asetus on eurooppalaisten palveluntarjoajien ja kuluttajien kannalta merkittävä askel kohti Digital Single Market -ohjelman tavoitetta eli toimivaa digitaalista sisämarkkinaa. Uudistus parantaa kuluttajille tarjottavan palvelun laatua, kun palvelut ovat käytettävissä kaikkialla Euroopassa. Tämä toivottavasti parantaa myös kuluttajien luottamusta digitaalisiin sisältöpalveluihin ja halua maksaa palvelujen käytöstä. Asetus säilyttää nykyiset markkinamekanismit ja toiveena on, että tarpeettomat maarajoitukset poistuvat EU:ta laajemmaltakin alueelta, kun oikeudenhaltijat havaitsevat, että kuluttajien parempi palvelu on ratkaisu, jossa kaikki voittavat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimi asetuksen valmistelussa tiiviissä vuorovaikutuksessa suomalaisen sisältö- ja tietoliikennealan kanssa. Tiiviin yhteistyön seurauksena Suomella oli vietävänä Brysseliin hyvin perustellut esitykset ja valmius argumentoida vakuuttavasti käytännössä ongelmalliset ehdotukset toimiviksi. Yhteistyön avulla Suomi myös saavutti neuvottelutavoitteensa erittäin hyvin ja tuloksena on käytännössä toimiva asetus, joka antaa suomalaisille toimijoille hyvän pohjan parantaa kuluttajille tarjottavaa palvelua.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.