Tavoitteena kannustava EU:n tekijänoikeussääntely

EU:ssa on parhaillaan käsittelyssä kaksi merkittävää, olennaisesti eurooppalaisen sisältömarkkinan kehitykseen vaikuttavaa säännösehdotusta: digitaalisten sisämarkkinoiden tekijänoikeusdirektiivi ja lähetystoiminnan asetus.

Teknologiatoimijoiden odotukset olivat korkealla, kun tekijänoikeusasioiden valmistelu siirrettiin sähköisistä sisämarkkinoista vastaavalle Euroopan komission Connect-pääosastolle. Komission Connectissa laatima digitaalisten sisämarkkinoiden tekijänoikeusdirektiiviehdotus ei ollut kuitenkaan odotusten mukainen. Direktiiviehdotus sisälsi yllättäen mm. vaatimuksen siitä, että esim. YouTuben, Googlen tai muun vastaavan videoalustojen tarjoajan pitää suodattaa palvelustaan laittomia sisältöjä. 

Lisäksi ehdotettiin tekijänoikeuksien laajentamista lehtikustantajille annettavalla uudella lähioikeudella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kustantaja voisi kieltää julkaisujensa käytön, ja julkaisuiden käyttäminen toisessa verkkopalvelussa olisi mahdollista vain korvauksista sopien. Tällainen toimintamalli ei ainakaan Ranskassa ja Saksassa ole tuottanut toivottuja tuloksia.

Tekijänoikeusdirektiivin yhteydessä annettiin myös lähetystoiminnan asetus, jolla on tarkoitus edistää teosten saatavuutta ja yksinkertaistaa tekijänoikeuksien hankintaa muun muassa ulkomaisten kanavien catch-up-palveluihin.

Ehdotukset ovat nyt EU:n toimielinten käsiteltävänä, ja ne voivat kääntyä käytännössä mihin tahansa suuntaan tahansa.

Ratkaisuilla kauaskantoisia seurauksia

Tekijänoikeusdirektiivin velvoitteet ovat osoittautuneet hyvin haastaviksi. Erityisesti videoalustapalvelujen velvoitteista on neuvostossa tehty ehdotus toisensa perään. Viimeisimpien tietojen mukaan kustantajien lähioikeus saattaisi mahdollisesti olla jäämässä pois varsinaisesta säädöstekstistä.

Mielenkiintoisena erilliskysymyksenä tekijänoikeusdirektiivissä on tekstin- ja tiedonlouhintaa koskeva säännös, joka helpottaisi louhintaa vain tutkimusorganisaatioiden tekemänä. Kaikenlainen tiedon uusi hyödyntäminen on tarpeen.

Lähetystoiminnan asetuksen ensimmäisissä valiokuntakäsittelyissä on EU-parlamentissa pyritty tekemään lisäyksiä, jotka toteutuessaan pirstoisivat oikeuksien selvittämistä siten, että yhtenäisen eurooppalaisen AV-markkinan kehittäminen kävisi käytännössä mahdottomaksi.

Eurooppalaiset palvelut ovat jo globaalissa kilpailussa, ja nyt tehtävät ratkaisut ovat  keskeisiä niiden kilpailukyvyn kannalta. Jos EU-säännökset tekevät oikeuksien hankkimisesta monimutkaista ja vanhakantaisesti tekniikkaan sidottua, voi epäonnisella ratkaisulla olla valitettavan kauaskantoiset seuraukset. Tekijänoikeussääntelyn tulee olla modernia ja mahdollistaa digitaalisuuteen perustuva liiketoiminta.

Vaikuttaa siltä, että tekijöiden korkean suojan huumassa helposti unohtuu, että verkko on toimintaympäristönä maailmanlaajuinen.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.