Tunnistamiseen saatava vauhtia ja käyttäjien valinnanvapaus turvattava

Helppokäyttöinen sähköinen tunnistaminen on digitaalisen Suomen kivijalka. Kun sekä taloudellisesti että oikeudellisesti merkittävä asiointi siirtyy yhä enemmän verkkoon, sosiaalisen median rekisteröitymiset tai muut ihmisen itsensä luomat tunnukset eivät enää riitä. Tarvitaan varmuus palvelun käyttäjän henkilöllisyydestä. Vahvan sähköisen tunnistamisen ajatuksena on, että luotettava toimija takaa käyttäjän identiteetin aina, kun tunnistamista käytetään.

Suomessa käytetään varsin ikääntyneitä tunnistamisvälineitä; yli 90 prosenttia suomalaisista käyttää edelleen pankkien tunnuslukulistoja. Uusien vahvan tunnistamisen palvelujen yleistymistä rajoittavat useiden sopimusten aiheuttama hallinnollinen vaiva palveluntarjoajalle sekä tunnistuspalvelujen pohjoismaisittain poikkeuksellisen korkea hintataso. Suomessa on kuitenkin hyviä kokemuksia siitä, miten kilpailun tukeminen tuottaa uusia palveluja, korkeaa laatua ja alhaisia hintoja. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat mobiilipalvelut.

Kilpailua tarvitaan myös tunnistamispalveluihin

Valtioneuvosto ja eduskunta ovat viime vuosina ajaneet määrätietoisesti tunnistamisen markkinan avaamista tehokkaalle kilpailulle ja vahvan tunnistamisen markkinan laajentumista. Käyttäjien mahdollisuutta ottaa haluamansa tunnistamisväline sähköisesti käyttöön on helpotettu. Tunnistamisen käyttöä edistää myös luottamusverkosto, jossa yksi palveluntarjoaja voi koostaa kaikki tunnistamispalvelut verkossa toimivaksi paketiksi, jonka käytöstä voi sopia helposti yhdellä sopimuksella.

Käyttäjän valinnanvapautta ja tunnistamisvälineiden kilpailua edistävä sähköisen ensitunnistamisen lakihanke on parhaillaan valmistelussa liikenne- ja viestintäministeriössä. Valmistelu on tehty oikealla kunnianhimolla: tavoitteena on määrätä tunnistusvälineen vaihtamiseen tarvittavan sähköisen ensitunnistamisen enimmäishinnaksi noin 10 senttiä. Valitun hintakaton perusteena ovat tapahtuman teknisestä toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Valinta on hyvin perusteltu.

Jos pankin antamaa tunnistusta nyt käyttävä asiakas alkaa käyttää esimerkiksi puhelinoperaattorin mobiilivarmennetta, asiakkuus pankissa jatkuu kuten ennenkin. Uusi tunniste tuo asiakkaalle uusia mahdollisuuksia: esimerkiksi Suomi.fi -palveluita voi käyttää matkapuhelimella bussimatkan aikana yhdellä kädellä, kun toisessa on ostoskassi.

Suomalaiset ansaitsevat parasta, kun kyse on digitalisaation kulmakivestä

Lakimuutos tarvitaan, jotta tunnistamisen kilpailu saadaan vauhtiin ja suomalaiset pääsevät hyötymään sen tuomista eduista: alhaisista hinnoista, helppokäyttöisyydestä ja turvallisen asioinnin leviämisestä.

Lakimuutoksella vahvistetaan, että sähköinen identiteetti kuuluu ihmiselle itselleen, eikä se ole pankin tai operaattorin omaisuutta. Tässä tapauksessa valinnanvapautta ei ole vaikea toteuttaa, vaan se on keskeinen edellytys sille, että markkinamekanismi toimii kaikkien suomalaisten eduksi.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.