Tunnistamisen luottamusverkoston ensiaskeleet varovaisia

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annettuun lakiin tehdyt muutokset, jotka tähtäävät sähköisen tunnistamisen luottamusverkostoon, tulivat voimaan toukokuun alussa. Vappuhumun laannuttua palattiin arkeen, ja ihmiset tunnistautuivat netin palveluihin kuten aiemminkin.

Tunnistamisen luottamusverkosto tarkoittaa tunnistusvälineiden tarjoajien, kuten operaattoreiden ja pankkien, sekä välityspalvelun tarjoajien kokonaisuutta. Välityspalvelun tarjoaja on taho, joka kokoaa yhteen kaikki eri tunnistuspalvelut ja niiden asiakaskunnan. Verkkopalvelun, esimerkiksi terveyssovelluksen, tarjoajalle luottamusverkosto tarkoittaa sitä, että sen tarvitsee nyt tehdä sopimus vain yhden välityspalvelun tarjoajan kanssa. Aiemmin verkkopalvelun tarjoajan piti tehdä sopimus jokaisen eri tunnistuspalvelun tarjoajan kanssa. Pahimmillaan tämä tarkoitti satoja eri sopimuksia.

Viranomaiset pyrkivät edistämään luottamusverkostoa

Luottamusverkoston eteen on tehty lujasti töitä lainmuutosten jälkeen. Viestintävirasto on valmistellut yhdessä palveluntarjoajien kanssa luottamusverkoston käytännesäännöt sekä tietosuoja-asiakirjan edistämään palveluntarjoajien välisiä sopimuksia. Nämä ovat edellytys sille, että luottamusverkoston lupaus, yhden sopimuksen malli tunnistuksen käyttöönotossa, toteutuu.

Luottamusverkostoa on merkittävästi hidastanut ensitunnistamisen hintasääntelyhankkeen viivästyminen liikenne- ja viestintäministeriössä. Hankkeen tavoitteena on edistää kuluttajan mahdollisuutta ottaa sähköisesti käyttöön uusi tunnistusväline. Tämä on markkinan avautumisen kannalta äärimmäisen tärkeää.

Tunnistamispalveluiden markkinaa hallitsevat pankkien tunnistusvälineet, ja monelle käynti fyysisessä asiointipisteessä tekee uuden tunnistusvälineen hankkimisesta liian hankalaa.  Tähän saakka ensitunnistamisen korkea hinta on asettanut sen käyttöönotolle esteitä, ja juuri tähän esityksellä on tarkoitus puuttua. Hallituksen esitystä odotetaan edelleen.

EU-sääntelyn tila aiheuttaa epävarmuutta

Tällä hetkellä luottamusverkoston käynnistämisessä ollaan vaiheessa, jossa toimijat neuvottelevat keskinäisiä sopimuksiaan.

Ajankohta on haastava, sillä pankkien sääntely-ympäristöä ja maksupalveluihin tunnistamista sääntelevä EU:n toinen maksupalveludirektiivipaketti on jäsenvaltioissa täytäntöönpanovaiheessa. Komissio valmistelee myös yksityiskohtaisia teknisiä standardeja, jotka vaikuttavat pankkien toimintaan merkittävästikin. Lisäksi toukokuussa 2018 voimaan tuleva yleinen tietosuoja-asetus ja sen tulkinnat sekä käytännön vaatimukset aiheuttavat epävarmuutta kaikissa henkilötietoja käsittelevissä yrityksissä.

Operaattorit tarjoavat tunnistusvälineeksi mobiilivarmennetta

FiCom ja sen mobiilioperaattorijäsenet ovat olleet aktiivisesti rakentamassa luottamusverkostoa ja viemässä eteenpäin tunnistamisen palveluita. Konkreettisena esimerkkinä on kesäkuun alussa alkanut yhteinen markkinointikampanja, jonka tavoitteena on edistää palvelun tunnettuutta kuluttajien keskuudessa ja saada heidät ottamaan taskussa kulkeva mobiilivarmenne käyttöönsä. Sen jälkeen sähköinen asiointi sujuu yhdellä kädellä.  

 

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.