Ulkomaisten tv-kanavien jakelu kaapeli- ja IPTV-verkoissa jatkuu – FiCom ja Kopiosto palaavat neuvottelupöytään

Tekijänoikeusjärjestöt Kopiosto ja Teosto sekä FiCom ja sen operaattorijäsenet jatkavat neuvotteluita useiden ruotsin-, viron-, saksan- ja ranskankielisten kanavien jakeluun liittyvistä ehdoista tammikuussa.

Osapuolet ovat sopineet kuukauden lisäajasta, jonka aikana pyritään pääsemään yhteiseen ratkaisuun jakeluehdoista. Näin ollen muun muassa Suomessa paljon katseltujen Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n kanavien jakelu kaapeli- ja IPTV-verkoissa jatkuu normaalisti vuodenvaihteen yli.

”Olemme luonnollisesti tyytyväisiä, että tekijänoikeusjärjestöt suostuivat jatkamaan neuvotteluita, jolloin jäsenyhtiömme voivat jatkaa kanavien jakelua kotitalouksille nykyisen sopimuksen päättymisen eli 31.12.2020 jälkeen”, toteaa toimitusjohtaja Elina Ussa Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:stä.

———-

Sändningen av de utländska tv-kanalerna i kabel-tv och IPTV fortsätter – FiCom och Kopiosto återvänder till förhandlingsbordet

Upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Teosto samt FiCom och dess operatörsmedlemmar fortsätter förhandlingarna om villkoren för de svenska, estländska, tyska och franska kanalerna i januari.

Förhandlingsparterna har kommit överens om en tilläggstid på en månad, för att under den tiden komma till en gemensam lösning om sändningsvillkoren. På detta sätt kan bland annat de viktiga och mycket sedda Sveriges SVT kanalernas vidaresändning i kabel-tv och IPTV fortsätta normalt över nyår.

”Vi är naturligtvis nöjda att upphovsrättsorganisationerna gick med på att fortsätta förhandlingarna över årsskiftet, så att våra medlemsoperatörer kan fortsätta distribuera kanalerna till hushållen även efter att nuvarande avtal upphör, alltså efter 31.12.2020”, konstaterar Elina Ussa, VD för Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf.