Viestintäverkkojen kehittyminen uudistaa tulevaisuuden palvelut

FiCom esitti näkemyksiään alan keskeisimmistä muutostekijöistä liikenne- ja viestintäministeriölle toimittamassaan koosteessa ministeriön tulevaisuuskatsausta varten.

Kun joidenkin vuosien kuluttua tilaamme tarvitsemamme, ehkäpä automatisoidun, kuljetusmuodon viemään meitä paikasta toiseen, teemme sen päätelaitteellamme sen kummemmin ajattelematta, millaisen verkon kautta tieto palveluntarjoajalle välittyy. Mobiili 5G-verkko sekä kuituverkko ovat muodostaneet toisiaan tukevan, nopean ja luotettavan kokonaisuuden, joka on synnyttänyt lukemattoman määrän uusia palveluita. Tulevaisuuden verkkoon on kytketty maailmanlaajuisesti miljardeittain erilaisia laitteita.

Suomen pysyminen kehityksen kärjessä edellyttää, että matalat 5G-taajuudet myönnetään valtakunnallisille kaupallisille verkko-operaattoreille vuonna 2018, ja kuituverkkorakentamisessa siirrytään koko maan kattavaan, yhden luukun digitalisoituun ilmoitusmenettelyyn.

Verkkoistuneen maailman oltava luotettava

Sähköisten palvelujen levittäytyminen kaikille elämänalueille lisää myös tarvetta tunnistautua niihin luotettavasti. Vielä nyt käytössä olevat käyttäjätunnus- ja salasanaparit sekä SMS-salasanat korvautuvat muilla helpoilla ja luotettavilla sähköisillä tunnistusmenetelmillä, esimerkiksi mobiilivarmenteella.

Palveluiden siirtyessä verkkoon siirtyy sinne valitettavasti myös rikollisuus. Kyberuhat lisääntyvät, jolloin on ensiarvoisen tärkeää määritellä tarkkaan eri osapuolten velvollisuudet, vastuut ja toimivalta vahinkojen torjumisessa ja selvittämisessä.

Sisältöjä rikastetaan virtuaalitodellisuudella

Viihteen ja kulttuurin kuluttaminen on tulevaisuudessa mahdollista missä vain ja milloin vain. Sisältöihin liitetty virtuaali- tai lisätty todellisuus tulee syventämään elämyksiä entisestään.

Yhä useammat kansainväliset toimijat kilpailevat ajastamme ja huomiostamme. Massasta erottuva omaleimainen, kotimainen sisältö tulee kuitenkin olemaan valttia myös tulevaisuudessa, joten on pidettävä huoli siitä, että kilpailun pelisäännöt ovat samat kaikille. Kotimaisten toimijoiden on pystyttävä kehittämään uusi palveluja esimerkiksi kuluttajadataa hyödyntämällä. Uusien teknisten alustojen sekä sisältöjen synnyttäminen vaatii yhteistyötä, jolla voidaan luoda sisältöjen kasvuohjelma.

FiComin kooste liikenne- ja viestintäministeriölle alan keskeisimmistä muutostekijöistä seuraavan kymmenen vuoden aikana sekä niiden ratkaisuista ja mahdollisuuksista.