Siirry sisältöön

Vaikuttava digiala

Ilman tietoliikennettä ja tietotekniikkaa ei ole digitaalista yhteiskuntaa. ICT-ala vaikuttaa elämään ja yhteiskuntaan monin eri tavoin.

ICT-toimialan osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli Tilastokeskuksen mukaan 5,28 prosenttia vuonna 2019. Vuonna 2020 ICT-ala työllisti Suomessa yli 125 000 henkeä, ja alan työllisten määrä yhteensä kasvoi 8,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Teleala on suuri investoija

Tietoliikenneverkkojen rakentaminen ja ylläpito edellyttävät operaattoreilta mittavia panostuksia vuosittain. Teleyritykset investoivat viestintäverkkoihin Suomessa joka vuosi yli puoli miljardia euroa.

Hiilijalanjäljestä hiilkädenjälkeen

ICT-alan oma energiankulutus on viime vuosina kasvanut. Energiankulutuksen kasvusta huolimatta tietoyhteiskunnan tuotteiden ja palveluiden tehokas käyttö kaikilla yhteiskunnan sektoreilla pienentää huomattavasti yhteiskunnan kokonaisenergiankulutusta ja parantaa ekotehokkuutta.

ICT-laitteiden viilentämiseen tai laittetilojen lämmittämiseen kuluu paljon energiaa. Luovat ratkaisut mm. hukkalämmön hyötykäytöstä pienentävät toiminnan kokonaisenergiankulutusta. Esimerkiksi konesalien muodostamaa lämpöä voidaan uusiokäyttää kunnan kaukolämpöverkossa. Myös konesalien älykkäällä ilmastoinnilla ja tilaratkaisuilla saavutetaan energiasäästöjä.

Älyä liikenteeseen ja teollisuuteen

Älyliikenne pyrkii kasvattamaan liikennejärjestelmän palvelutasoa ja väylänpidon tuottavuutta, parantamaan liikenneturvallisuutta, lisäämään joukkoliikenteen käyttöä, pyöräilyä ja jalankulkua sekä edistämään ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteita. ICT-ratkaisut voivat olla merkittävä tekijä tuotannon tai valmistuksen ympäristövaikutusten hallitsemisessa ja vähentämisessä. Erityisesti toiminnan valvonnassa tai toimitusketjujen optimoinnissa digitaaiset ratkaisut tuovat merkittäviä taloudellisia ja ympäristöllisiä säästöjä.

Vanha kiertoon

Puhelimet ja muut päätelaitteet muodostavat merkittävän osan ICT-toimialan kokonaiskasvihuonepäästöistä. Elektroniikkajätteen määrä kasvaa lähes 7 % vuodessa. Esimerkiksi puhelimen palauttaminen kierrätykseen olisi kuitenkin helppo, mutta merkityksellinen ekoteko, sillä jopa 99 % matkapuhelimien materiaaleista on kierrätettäviä.