FiComin toiminta ja tehtävät

FiComin tehtävä on edistää jäsenistönsä liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa kilpailukykyä

 • vaikuttamalla alaa koskevaan sääntelyyn,
 • edistämällä alan teknistä kehitystä,
 • hallinnoimalla alan tilastoja ja tunnuslukuja,
 • ylläpitämällä ICT-alan tilastopankkia,
 • viestimällä avoimesti alan ajankohtaisista asioista eri kohderyhmille sekä
 • vaikuttamalla alan julkiseen kuvaan.

Lisäksi FiCom kehittää yhdessä toimialan yritysten kanssa tietoverkkoalan toimintavarmuutta sekä edistää alan varautumista vakavien häiriöiden ja poikkeusolojen varalle.

FiComin jäsenet ovat yhteiskunnan digitaalisaatiokehityksen mahdollistajia. Jäsenyritystemme liiketoiminta kattaa koko digitalisaation kirjon: verkot, laitteet, sovellukset ja sisällöt.

Tietoliikenne- ja tietotekniikka-ala on teknisesti korkeatasoinen ja innovatiivinen toimiala, jonka tuotteet ja palvelut ovat läsnä ihmisten päivittäisessä elämässä. Alan yritykset rakentavat tietoyhteiskuntaa ja tuottavat sinne palveluita sekä varmistavat, että ihmiset, yritykset ja yhteisöt voivat tuottaa, siirtää ja tallettaa tietoa, viihdettä tai puhetta tehokkaasti, helposti ja turvallisesti.

FiComin tavoitteet

 

 

 

 

 

FiComin visio ja missio

Visiomme

 • Suomi on erinomainen toimintaympäristö uutta kasvua luoville maailmanluokan digitaalisille innovaatioille.

Missiomme

 • FiCom on johtava vaikuttaja digitalisaation edistäjänä jäsenyritysten ja Suomen menestykseksi.

Arvot, joita noudatamme toiminnassamme

 • Asiantuntemus
 • Aktiivisuus
 • Avoimuus