Ohjeita ja oppaita

Yrityksille ja yhteisöille

 • Kyberhäiriöselvitys FiComin Huoltovarmuuskeskukselle (HVK) toteuttama selvitys huoltovarmuuskriittisten yritysten varautumisen tasosta ja kooste hyvistä käytännöistä, joilla yritysten varautumista ja selviytymistä kyberhäiriötilanteissa voidaan edistää. 
 • Tietopaketti kyberympäristöstä FiComin tuottama tietopaketti ei-kyberyhmisille kyberympäristöstä, kyberturvallisuudesta sekä näiden yhteydestä tietojärjestelmiin ja tietoturvaan
 • Suositus maksupalvelulain teleyritys-poikkeuksen huomioimisesta FiCom on laatinut yhdessä operaattoreiden kanssa suosituksen maksupalvelulain teleyritys-poikkeuksen huomioimisesta ja lisämaksullisten puhelinpalveluiden käsittelemisestä.
 • Kustannusten jakomalli yhteisrakentamishankkeisiin FiCom ja Energiateollisuus ry ovat laatineet yhteistyössä jäsenyritystensä kanssa uuden sähkö- ja televerkkojen yhteisrakentamista koskevan kustannustenjakomallin, jonka tarkoitus on edistää yhteisrakentamista toimialojen yhtiöiden kesken.
 • Ohjeet tietoverkkokaapeleiden sijoittamisesta FiCom on tehnyt ohjeet ja suositukset Tiehallinnon, Kuntaliiton ja Suomen Tieyhdistyksen kanssa siitä, miten tietoverkkokaapeleita voi sijoittaa maanteiden varsille, yleisille alueille sekä yksityisteiden varteen.
 • Opas onnistuneesta ICT-hankintaprosessista ICT-hankinnat ovat julkisella sektorilla haastava prosessi. Oheisen oppaan TOP 10 -seinätaulun kymmeneen teemaan perehtymällä hankintaprosessissa mukana olevien on helpompaa selviytyä prosessista onnistuneesti.
 • Sähkö- ja teleyhtiöiden yhteistyön periaatteet maanteiden varsilla Sähkö- ja teleyhtiöiden Sähkö- ja televerkostojen yhteistyöneuvottelukunnassa laatima suositus sähkö- ja teleyhtiöiden yhteistyön periaatteista maanteiden varsilla.
 • Telealan yleiset sopimusehdot FiCom ja teleyritykset ovat neuvotelleet yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen sekä Viestintäviraston kanssa uudistetut telealan yleiset sopimusehdot. Ne selkeyttävät teleyritysten tarjoamien palveluiden hankkimista ja helpottavat kuluttajan ostopäätöksiä.
 • Tietosuoja- ja viestinnän sääntelyn soveltaminen FiCom ja sen teletoimintaa harjoittavat jäsenyritykset ovat laatineet näkemyksensä siitä, miten yleistä tietosuojasääntelyä ja telealan erityissääntelyä sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679, ”GDPR”) täytäntöönpanon myötä.
 • Toimintamallit kiinteistön verkossa taloyhtiön ja operaattoreiden välillä Toimintamallien tarkoituksena on luoda sujuvat menettelytavat ja yhteistyökäytännöt tilanteisiin, joissa taloyhtiö vaihtaa tele- tai kaapelitelevisio-operaattoria tai solmii verkkosopimuksen uuden operaattorin kanssa.
 • Yhteinen kunnallistekninen työmaa - tilaajien välinen sopimus Yhteisen kunnallisteknisen työmaan tavoitteina ovat toiminnan turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus sekä lopputuloksen laatu - kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien osalta. Lisäksi yhteisrakentamisen avulla pyritään vähentämään rakentamisen aiheuttamia haittoja ympäristölle sekä infraomaisuudelle.
 • Yhteiset suositukset toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi Tuotteet ja palvelut tuotetaan nykyisin eri toimijoista muodostuvissa verkostoissa. Koko verkoston toimintakykyä parannetaan, kun jokaisen verkostoon kuuluvan organisaation omaa toimintavarmuutta kehitetään. Eri organisaatioita kannustetaan noudattamaan sivustolta löytyviä suosituksia ja liittämään ne solmimiinsa sopimuksiin.

Kuluttajille

 • HDTV-opas Jotta televisiokatsoja voi siirtyä HD-maailmaan, on hyvä tietää muutama asia televisioverkosta, -laitteista ja teräväpiirtokanavista. HDTV-opas auttaa paitsi teräväpiirtokuvaan siirtymisessä, myös muissa televisiovastaanoton ajankohtaisissa asioissa.
 • Kysymyksiä ja vastauksia 5G:stä ja mobiiliviestinnän terveysvaikutuksista
 • Lapset ja matkapuhelimella maksaminen Matkapuhelimen käytön turvaksi ja kulujen ennakoimiseksi tuotettu tietopaketti kännykkää käyttävien lasten vanhemmille.
 • Telealan yleiset sopimusehdot FiCom ja teleyritykset ovat neuvotelleet yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen sekä Viestintäviraston kanssa uudistetut telealan yleiset sopimusehdot. Ne selkeyttävät teleyritysten tarjoamien palveluiden hankkimista ja helpottavat kuluttajan ostopäätöksiä.
 • Testatutlaitteet.fi Sivuilla on tietokanta hyväksytyistä Antenna Ready HD- ja Cable Ready HD -televisiolaitteista sekä yleistä tietoa laitevaatimuksista sekä teräväpiirtoasioista.
 • Tietopaketti kyberympäristöstä FiComin tuottama tietopaketti ei-kyberyhmisille kyberympäristöstä, kyberturvallisuudesta sekä näiden yhteydestä tietojärjestelmiin ja tietoturvaan
 • Tietoturvaohjeet ja -vinkit on Viestintäviraston kooste, jossa on perustietoa turvallisesta ja fiksusta internetin käytöstä.