Digilehdet

Viimeksi päivitetty 08.12.2020: verkkolehtien lukeminen (Tilastokeskus)

Lehtien myynti

Lehtien lukeminen


Lehtien myynti

Sanomalehtien myynti

Painettujen ja sähköisten lehtien osuudet nettomyynnistä, prosenttia

Tilastokeskuksen joukkoviestintätilaston mukaan sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot vuonna 2019 olivat yhteensä 817 miljoonaa euroa. Painettujen lehtien osuus oli 83 prosenttia ja digilehtien osuus 17 prosenttia.

Sanomalehtien myynnin kehitys, miljoonaa euroa

Sanomalehtien myynti yhteensä vuonna 2019 laski 2,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Painettujen lehtien myynti laski 5 prosenttia, digilehtien myynti kasvoi 11 prosenttia edellisestä vuodesta..

Lähteet: Joukkoviestintätilaston taulukkopalvelu, Tilastokeskus


Lehtien lukeminen

Kansallinen mediatutkimus on muuttanut sanoma- ja aikakauslehtien lukemiseen liittyviä tutkimusmenetelmiään. Uudella mittaustavalla saadut luvut alkavat vuodesta 2019. Lukuja ei voi verrata aiempien vuosien tietoihin.   

Vuoden 2019 tutkimuksessa mitattiin 89 aikakauslehden, 55 sanomalehden, 35 kaupunki- ja noutopistelehden, 15 lehtipaketin sekä 11 sanomalehden lukijamääriä. Lukijamäärinä ilmoitetaan painetusta lehdestä keskimääräisen numeron lukijat ja digitaalisesta lehdestä keskimääräisen viikon lukijat.

Sanoma- ja aikakauslehtiä yhteensä viikoittain lukee digitaalisena 81 prosenttia suomalaisista ja painettuna 74 prosenttia.

Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen Suomessa 2019

Lähde: Kansallinen mediatutkimus, MediaAuditFinland Oy

Kansallisen mediatutkimuksen aiemman mittaustavan mukaan saadut tulokset 2011 – 2018

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Painettujen lehtien lukeminen laski kolmella prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Lehtien lukeminen tietokoneella laski kahdella prosenttiyksiköllä, tabletilla tai lukulaitteella lukeminen yhdellä prosenttiyksiköllä. Matkapuhelimella lukeminen pysyi edellisen vuoden tasolla.

Kansallisen mediatutkimuksen tutkimusmenetelmät ovat muuttuneet vuonna 2019. Vuoden 2018 luvut ovat viimeiset nykyisin menetelmin hankittuja.

Lähde: Kansallinen mediatutkimus, MediaAuditFinland Oy


Verkkolehtien tai televisioyhtiöiden uutissivujen lukeminen

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa selvitetään verkkolehtien tai televisioyhtiöiden uutissivujen lukemista. Vastaajista 85 prosenttia on kyselyä edeltäneiden kolme kuukauden aikana lukenut joko verkkolehtiä tai televisioyhtiöiden uutissivustoja tai molempia.

Verkkolehtien tai televisioyhtiöiden uutissivujen lukeminen ikäryhmittäin

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus

Kategoria