Digilehdet

Viimeksi päivitetty 16.06.2020: sanoma- ja aikakauslehtien lukukanavat (Kansallinen mediatutkimus)

Lehtien levikki ja myynti

Lehtien lukeminen


Lehtien levikki ja myynti

Vuoden 2019 levikintarkastuksessa painetun lehden tarkastuksia oli 71 kappaletta ja digilehden tarkastuksia 49 kpl. Tarkastusten määrä edellisiin vuosiin verrattuna laski huomattavasti.

Sanomalehtien levikin lasku edelliseen vuoteen verrattuna oli 8,6 prosenttia. Digilehtien osalta levikki nousi 1,6 prosenttia. Kokonaislevikki laski 1,8 prosenttia.

Sanomalehtien kokonaislevikki 1000 asukasta kohti ja sanomalehtien verkkoversiot (sisältää sekä päivälehdet että muut sanomalahdet)

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Sanomalehtien kokonaislevikki vuonna 2017 väheni 12 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Verkkoversioiden levikki kasvoi vastaavana aikana noin 2 prosenttia

Lähde: Joukkoviestintätilaston taulukkopalvelu, Tilastokeskus


Sanomalehtien myynti

Painettujen ja sähköisten lehtien osuudet nettomyynnistä, prosenttia

Tilastokeskuksen joukkoviestintätilaston ja Sanomalehtien liiton mukaan sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot vuonna 2018 olivat yhteensä 837 miljoonaa euroa. Painettujen lehtien osuus oli 85 prosenttia, 709 miljoonaa euroa ja digilehtien osuus 15 prosenttia, 126 miljoonaa euroa.

Sanomalehtien myynnin kehitys, miljoonaa euroa

Sanomalehtien myynti yhteensä vuonna 2018 laski 3,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Painettujen lehtien myynti laski 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Digilehtien myynti kasvoi 12 prosenttia edellisestä vuodesta.

Lähteet:


Lehtien lukeminen

Kansallinen mediatutkimus on muuttanut sanoma- ja aikakauslehtien lukemiseen liittyviä tutkimusmenetelmiään. Uudella mittaustavalla saadut luvut alkavat vuodesta 2019. Lukuja ei voi verrata aiempien vuosien tietoihin.   

Vuoden 2019 tutkimuksessa mitattiin 89 aikakauslehden, 55 sanomalehden, 35 kaupunki- ja noutopistelehden, 15 lehtipaketin sekä 11 sanomalehden lukijamääriä. Lukijamäärinä ilmoitetaan painetusta lehdestä keskimääräisen numeron lukijat ja digitaalisesta lehdestä keskimääräisen viikon lukijat.

Sanoma- ja aikakauslehtiä yhteensä viikoittain lukee digitaalisena 81 prosenttia suomalaisista ja painettuna 74 prosenttia.

Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen Suomessa

Lähde: Kansallinen mediatutkimus, MediaAuditFinland Oy

Kansallisen mediatutkimuksen aiemman mittaustavan mukaan saadut tulokset 2011 – 2018

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Painettujen lehtien lukeminen laski kolmella prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Lehtien lukeminen tietokoneella laski kahdella prosenttiyksiköllä, tabletilla tai lukulaitteella lukeminen yhdellä prosenttiyksiköllä. Matkapuhelimella lukeminen pysyi edellisen vuoden tasolla.

Kansallisen mediatutkimuksen tutkimusmenetelmät ovat muuttuneet vuonna 2019. Vuoden 2018 luvut ovat viimeiset nykyisin menetelmin hankittuja.

Lähde: Kansallinen mediatutkimus, MediaAuditFinland Oy

Kategoria