Digilehdet

Viimeksi päivitetty 20.10.2021: Painettujen ja sähköisten lehtien osuudet nettomyynnistä. Sanomalehtien myynnin kehitys

Lehtien myynti

Lehtien lukeminen


Lehtien myynti

Sanomalehtien myynti

Painettujen ja sähköisten lehtien osuudet nettomyynnistä

Tilastokeskuksen joukkoviestintätilaston mukaan sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot vuonna 2020 olivat yhteensä 751 miljoonaa euroa. Painettujen lehtien osuus oli 79 % ja digilehtien osuus 21 %.

Sanomalehtien myynnin kehitys

Sanomalehtien myynti yhteensä vuonna 2020 laski 7,9 % edellisestä vuodesta. Painettujen lehtien myynti laski 12,1 % ja digilehtien myynti kasvoi 11,4 % edellisestä vuodesta.

Lähteet: Joukkoviestintätilaston taulukkopalvelu, Tilastokeskus


Lehtien lukeminen

Kansallinen mediatutkimus on muuttanut sanoma- ja aikakauslehtien lukemiseen liittyviä tutkimusmenetelmiään. Uudella mittaustavalla saadut luvut alkavat vuodesta 2019. Lukuja ei voi verrata aiempien vuosien tietoihin.  

Sanomalehtiä viikoittain lukee painettuna 65 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista ja digitaalisena sanomalehtisisältöjä lukee 79 prosenttia.

Aikakauslehtiä viikoittain lukee painettuna 50 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista ja digitaalisena 44 prosenttia.

Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen Suomessa

Ikä vaikuttaa lukemistavan valintaan. 15:stä- 64-vuotiaisiin digitaalista sanomalehteä luetaan enemmän, 65-vuodesta eteenpäin painettu sanomalehti on suositumpi. Aikakauslehdissä muutos tapahtuu 45-vuodesta ylöspäin, tällöin painettua aikakauslehteä luetaan enemmän kuin digitaalista.

Iän vaikutus lehtien lukemistapaan

Lähde: Kansallinen mediatutkimus, MediaAuditFinland Oy

Kansallisen mediatutkimuksen aiemman mittaustavan mukaan saadut tulokset 2011 – 2018

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Painettujen lehtien lukeminen laski kolmella prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Lehtien lukeminen tietokoneella laski kahdella prosenttiyksiköllä, tabletilla tai lukulaitteella lukeminen yhdellä prosenttiyksiköllä. Matkapuhelimella lukeminen pysyi edellisen vuoden tasolla.

Kansallisen mediatutkimuksen tutkimusmenetelmät ovat muuttuneet vuonna 2019. Vuoden 2018 luvut ovat viimeiset nykyisin menetelmin hankittuja.

Lähde: Kansallinen mediatutkimus, MediaAuditFinland Oy


Verkkolehtien tai televisioyhtiöiden uutissivujen lukeminen

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa selvitetään verkkolehtien tai televisioyhtiöiden uutissivujen lukemista. Vastaajista 85 prosenttia on kyselyä edeltäneiden kolme kuukauden aikana lukenut joko verkkolehtiä tai televisioyhtiöiden uutissivustoja tai molempia.

Verkkolehtien tai televisioyhtiöiden uutissivujen lukeminen ikäryhmittäin

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus

Kategoria