e-kirjat

Viimeksi päivitetty 02.12.2020: äänikirjojen kuuntelu (Tilastokeskus)

e-kirjojen myynti Suomessa

e-kirjojen julkaisu Suomessa

e-kirjojen lukeminen / äänikirjojen kuuntelu

e-kirjojen lukeminen / äänikirjojen kuuntelu ja lainaus Suomessa


e-kirjojen myynti Suomessa

2019

Suomessa myytiin vuonna 2019 sähköisiä julkaisuja (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot*), 53,4 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 29 prosenttia. Osuus koko kirjamyynnistä oli 22 prosenttia.

Varsinaisia e-kirjoja (verkon kautta ladattavat tai luettavat sähkökirjat) myytiin 15,5 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 22 prosenttia.  e-kirjojen osuus euromääräisestä kirjamyynnistä oli 6,4 prosenttia.

Äänikirjoja myytiin 11,6 miljoonalla eurolla, kasvua edellisvuodesta oli 96,6 prosenttia. Äänikirjojen osuus koko kirjamyynnistä oli 4,8 prosenttia.

Kirjamyynti yhteensä vuonna 2019 oli 243,1 miljoonaa euroa, laskua edellisestä vuodesta oli 5,8 prosenttia.

Kirjamyynti Suomessa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Sähköisten oppikirjojen myynti Suomessa

Lähde: Suomen Kustannusyhdistys


e-kirjojen julkaisu Suomessa

2019

Julkaistuista uusista nimekkeistä varsinaisten e-kirjojen osuus vuonna 2019 oli 26 prosenttia. Uusia e-kirjoja julkaistiin 1 861 uutta nimekettä, mikä oli 32 prosenttia edellisvuotta enemmän. Uusia äänikirjoja julkaistiin 1 206 kappaletta, mikä oli 17 prosenttia julkaistuista uusista nimekkeistä. Kasvua edellisvuodesta oli 80 prosenttia.

Kaikkien sähköisten julkaisujen (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot*) osuus julkaistuista uusista nimekkeistä oli 51 prosenttia. Uusia sähköisiä julkaisuja oli 3 728 uutta nimekettä, kasvua edellisvuodesta oli 26 prosenttia.

Painettuja kirjoja julkaistiin 3 547 uutta nimekettä, laskua edellisvuodesta oli 7 prosenttia.

Suomessa julkaistut kirjat

Tiedot taulukkomuodossa liitteenä

Sähköisen oppimateriaalin julkaisu, uudet nimekkeet, kappaletta

*) Suomen Kustannusyhdistyksen käyttämät määritelmät sähköisistä julkaisuista:

  • Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy merkittävä määrä muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia
  • Fyysinen tallenne on cd-, dvd- tai muuna tallenteena myytävä äänikirja ja multimediajulkaisu
  • Sähkökirja on verkon kautta luettava tai ladattava kirja
  • Sähköinen äänikirja on verkon kautta kuunneltava tai ladattava äänikirja

Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot, jotka sisältävät jäsenkustantajien kirjamyynnin julkaisutilastot. Ne edustavat noin 75 prosenttia koko markkinasta.

Myös Tilastokeskuksen julkaisemassa Kulttuuritilaston taulukkopalvelusta löytyy tietoja kirjojen julkaisuista ja myynneistä sekä kirjojen lukemisesta ja kirjastojen toiminnasta. Tilastokeskuksen kulttuuritilaston taulukkopalvelu


e-kirjojen lukeminen / äänikirjojen kuuntelu ja lainaus

Äänikirjojen kuuntelu

Väestön tieto- ja viestintätekniikka -tutkimuksessa kysyttiin äänikirjojen kuuntelusta 16 – 89-vuotiailta suomalaisilta.  Kaikista vastaajista 23 prosenttia oli kuunnellut äänikirjoja kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana (kysely tehdään keväisin vuoden toisella neljänneksellä). Kasvua edellisestä vuodesta oli 10 prosenttiyksikköä.

Äänikirjojen kuuntelu ikäryhmittäin

Korkea-asteen koulutuksen saaneiden henkilöiden ryhmässä äänikirjoja kuunnelleiden osuus oli 28 prosenttia, keskiasteen koulutuksen saaneilla 22 prosenttia ja perusasteen koulutuksen saaneilla 16 prosenttia.

Myös asuinpaikalla oli merkitystä. Pääkaupunkiseudulla äänikirjoja oli kuunnellut 28 prosenttia, kun osuus maaseutumaisissa kunnissa oli 16 prosenttia.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus

Kirjojen lukeminen verkossa tai sähköisesti

Tilastokeskuksen Vapaa-ajan osallistuminen -tutkimuksessa kysyttiin myös lukemisen muutoksesta. Vastaajia oli noin 7000 yli 10-vuotiasta vakituisesti Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimus tehtiin vuonna 2017, tulokset julkaistiin keväällä 2019.

Kirjoja lukeneista vastaajista 19 prosenttia luki kirjoja verkossa tai sähköisesti, 81 prosenttia ei lukenut e-kirjoja. Iällä oli suuri vaikutus lukemistavan valintaan.

Kirjoja verkossa tai sähköisesti lukeneet iän mukaan

e-kirjojen lukemiseen käytetyt välineet:

  • älypuhelin 9 prosenttia vastaajista
  • tabletti 9 prosenttia vastaajista
  • tietokone 8 prosenttia vastaajista
  • lukulaite 2 prosenttia vastaajista

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen: Lukemisen muutokset, Tilastokeskus


e-kirjojen lainaaminen

Vuosi 2019

Koko maan yleisten kirjastojen kokoelmissa oli 107 910 e-kirjaa, mikä oli 0,32 prosenttia niiden kirjakokoelmista. e-kirjojen hankintojen osuus oli 4,36 prosenttia kaikista kirjahankinnoista. e-kirjojen lainaus oli 1,66 prosenttia (1 155 528 käyttökertaa) kirjojen kokonaislainauksesta.

Lähde: Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Helmet-kirjastojärjestelmässä (pääkaupunkiseudun kirjastot) oli vuonna 2019 e-kirjoja ja äänikirjoja noin 13 500 nimekettä, mikä oli noin 500 nimekettä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lisenssimäärät kasvoivat 13 prosenttia edellisestä vuodesta. E-kirjojen ja e-äänikirjojen yhteenlaskettu lainaus oli 25 prosenttia edellisvuotta enemmän. e-kirjapalveluita käyttäneiden asiakkaiden määrä nousi 20 prosenttia.

Lähde: Helmet

Kategoria