e-kirjat

Viimeksi päivitetty 21.10.2021: e-kirjojen myynti Suomessa, e-kirjojen julkaisu Suomessa

e-kirjojen myynti Suomessa

e-kirjojen julkaisu Suomessa

e-kirjojen lukeminen / äänikirjojen kuuntelu

e-kirjojen lukeminen / äänikirjojen kuuntelu ja lainaus Suomessa


e-kirjojen myynti Suomessa

2020

Suomessa myytiin vuonna 2020 sähköisiä julkaisuja (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot), 70,5 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 32 %. Osuus koko kirjamyynnistä oli 28 %.

Varsinaisia e-kirjoja (verkon kautta ladattavat tai luettavat sähkökirjat) myytiin 22 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 42 %.  e-kirjojen osuus euromääräisestä kirjamyynnistä oli 9 %.

Äänikirjoja myytiin 23 miljoonalla eurolla, kasvua edellisvuodesta oli 98 %. Äänikirjojen osuus koko kirjamyynnistä oli 9 %

Kirjamyynti yhteensä vuonna 2020 oli 248,5 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 2 %.

Kirjamyynti Suomessa

Sähköisten julkaisujen osuus kirjamyynnistä Suomessa

Lähteet: Kustannusalan vuositilasto 2020, Suomen Kustannusyhdistys


e-kirjojen julkaisu Suomessa

2020

Julkaistuista uusista nimekkeistä varsinaisten e-kirjojen osuus vuonna 2020 oli 29 %. Uusia e-kirjoja julkaistiin 2 330 uutta nimekettä, mikä oli 25 % edellisvuotta enemmän. Uusia äänikirjoja julkaistiin 1 766 kappaletta, mikä oli 22 % julkaistuista uusista nimekkeistä. Kasvua edellisvuodesta oli 46 %.

Kaikkien sähköisten julkaisujen (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot*) osuus julkaistuista uusista nimekkeistä oli 58 %. Uusia sähköisiä julkaisuja oli 4 571 uutta nimekettä, kasvua edellisvuodesta oli 23 prosenttia.

Suomessa julkaistut kirjat

Sähköisten julkaisujen osuus julkaisuista

Lähteet: Kustannusalan vuositilasto 2020, Suomen Kustannusyhdistys


e-kirjojen lukeminen / äänikirjojen kuuntelu ja lainaus

Äänikirjojen kuuntelu

Väestön tieto- ja viestintätekniikka -tutkimuksessa kysyttiin äänikirjojen kuuntelusta 16 – 89-vuotiailta suomalaisilta.  Kaikista vastaajista 23 prosenttia oli kuunnellut äänikirjoja kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana (kysely tehdään keväisin vuoden toisella neljänneksellä). Kasvua edellisestä vuodesta oli 10 prosenttiyksikköä.

Äänikirjojen kuuntelu ikäryhmittäin

Korkea-asteen koulutuksen saaneiden henkilöiden ryhmässä äänikirjoja kuunnelleiden osuus oli 28 prosenttia, keskiasteen koulutuksen saaneilla 22 prosenttia ja perusasteen koulutuksen saaneilla 16 prosenttia.

Myös asuinpaikalla oli merkitystä. Pääkaupunkiseudulla äänikirjoja oli kuunnellut 28 prosenttia, kun osuus maaseutumaisissa kunnissa oli 16 prosenttia.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus

Kirjojen lukeminen verkossa tai sähköisesti

Tilastokeskuksen Vapaa-ajan osallistuminen -tutkimuksessa kysyttiin myös lukemisen muutoksesta. Vastaajia oli noin 7000 yli 10-vuotiasta vakituisesti Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimus tehtiin vuonna 2017, tulokset julkaistiin keväällä 2019.

Kirjoja lukeneista vastaajista 19 prosenttia luki kirjoja verkossa tai sähköisesti, 81 prosenttia ei lukenut e-kirjoja. Iällä oli suuri vaikutus lukemistavan valintaan.

Kirjoja verkossa tai sähköisesti lukeneet iän mukaan

e-kirjojen lukemiseen käytetyt välineet:

  • älypuhelin 9 prosenttia vastaajista
  • tabletti 9 prosenttia vastaajista
  • tietokone 8 prosenttia vastaajista
  • lukulaite 2 prosenttia vastaajista

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen: Lukemisen muutokset, Tilastokeskus


Kategoria