Asiakastyytyväisyys telealalla

Viimeksi päivitetty 10.11.2020: tyytyväisyys teleyrityksiin (EPSI Rating), teleyritysten vastausajat asiakkaille (EPSI Rating)

Telepalvelujen asiakastyytyväisyys, EPSI Ratingin tutkimus

Teleyritysten vastausajat

Televiestinnän asiakasvalitukset


Telepalveluiden asiakastyytyväisyys, EPSI Ratingin tutkimus

2020 (julkaistu marraskuussa 2020)

Mittareina käytetään indeksiarvoja 0 – 100, jossa 75 ja yli on erittäin tyytyväinen, 60-75 on tyytyväinen ja 0-60 on tyytymätön.

Asiakastyytyväisyys matkaviestintä- ja laajakaistatoimialoihin Suomessa

Suomessa asiakastyytyväisyyden keskiarvot vuonna 2020 olivat:

Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys toimialaan:

 • matkaviestintäpalveluihin 76,0 (vuotta aiemmin 78,6)
 • laajakaistapalveluihin 74,9 (vuotta aiemmin 76,1)

Yritysasiakkaiden tyytyväisyys 2019 (vuoden 2020 tiedot yritysasiakkaiden tyytyväisyydestä tulevat myöhemmin):

 • matkaviestintäpalveluihin 76,1 (vuotta aiemmin 75,7)
 • laajakaistapalveluihin 73,1 (vuotta aiemmin 75,3)

EPSI selvitti myös asiakkaiden tyytyväisyyttä matkapuhelinoperaattorin aloitteellisuuteen:

Hieman yli puolet, 52 prosenttia, asiakkaista oli erittäin tyytyväisiä matkapuhelinoperaattorin aloitteellisuuteen (yhteydonotto asiakkaaseen uutisten, muutosten tai tarjousten puitteissa), 17 prosenttia oli tyytyväisiä ja 31 prosenttia tyytymättömiä.

Matkapuhelinoperaattorin tarjoamiin helppokäyttöisiin digitaalisiin itsepalveluratkaisuihin oli 51 prosenttia erittäin tyytyväisiä, 23 prosenttia tyytyväisiä ja 26 prosenttia tyytymättömiä.

Covid-19-epidemian vaikutus

Maaliskuusta 2020 alkaen EPSI Rating on selvittänyt myös asiakkaiden tyytyväisyyttä teleyhtiöihin COVID-19-epidemian tilanteessa. Tarkastelujaksolla maalis-kesäkuu 2020, Telia ylsi 72,6 pisteeseen, DNA 71,3 pisteeseen ja Elia 69,5 pisteeseen

Tutkimusta varten haastateltiin noin 700 – 800 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta yksityisasiakasta sekä yritysasiakasta. Puhelinhaastattelut tehtiin syys-lokakuussa 2019.

Lähde: EPSI Rating tiedotteet


Asiakastyytyväisyys COVID-19 -tilanteen hoitoon eri toimialoilla Pohjoismaissa (EPSI Rating) 

EPSI Rating julkaisi huhtikuussa 2020 selvityksen asiakastyytyväisyydestä eri toimialojen COVID-19 – tilanteen hoitoon Pohjoismaissa.

Tutkimuksessa indeksiarvot ovat välillä 0 – 100. Alle 60 on tyytymättömyyden raja, 60 – 75 merkitsee tyydyttävää ja 75 on erittäin tyytyväisen raja.

Suomessa televiestintäyhtiöt saavuttivat parhaan tyytyväisyysasteen. Pohjoismaisittain verrattuna teleyhtiöt Suomessa saivat toiseksi parhaat pisteet. Tanska oli ykkösenä, Ruotsi ja Norja jäivät selvästi jälkeen.

Lähde: EPSI Rating


Teleyritysten vastausajat asiakkaille

Liikenne- ja viestintävirasto velvoittaa teleyritykset julkaisemaan neljännesvuosittain asiakas- ja neuvontapalvelujensa vastausajat.

Vastausajat vuoden 2020 kolmannelta neljännekseltä, 1.7. – 30.9.2020.

 • teleyritysten lyhyin ilmoitettu asiakaspalvelun vastausaika oli 1 minuutti 14 sekuntia ja pisin 4 minuuttia 29 sekuntia.
 • teleyritysten keskimääräiset vastausajat sähköisiin yhteydenottoihin vaihtelivat 4 tunnista 49 tuntiin
 • sähköisiin yhteydenottoihin alle 48 tunnissa vastattujen osuus vaihteli 44 prosentista 98 prosenttiin

Lähde: Teleyritysten asiakaspalveluiden vastausajat, Liikenne- ja viestintävirasto


Televiestinnän asiakasvalitukset

EPSI Rating tutkii asiakkaiden asiakasvalitusten määrää ja tyytyväisyyttä valitusten käsittelyyn keskeisillä toimialoilla sekä julkisissa palveluissa.

2019

Vuoden 2019 televiestinnän asiakasvalituksista EPSI Ratingin laatima lyhyt tiivistelmä.

Yksityisasiakkaat matkaviestintäpalveluista:

 • 14 prosentilla oli ollut aihetta valittaa
 • 4 prosentilla oli ollut aihetta valittaa, mutta ei ollut valittanut
 • 81 prosentilla ei ollut ollut aihetta valittaa
 • 1 prosentti ei osannut sanoa

Yritysasiakkaat matkaviestintäpalveluista:

 • 22 prosentilla oli ollut aihetta valittaa
 • 6 prosentilla oli ollut aihetta valittaa, mutta ei ollut valittanut
 • 72 prosentilla ei ollut ollut aihetta valittaa
 • 1 prosentti ei osannut sanoat

Yksityisasiakkaat laajakaistapalveluista:

 • 20 prosentilla oli ollut aihetta valittaa
 • 6 prosentilla oli ollut aihetta valittaa, mutta ei ollut valittanut
 • 73 prosentilla ei ollut ollut aihetta valittaa
 • 1 prosentti ei osannut sanoa

Yritysasiakkaat laajakaistapalveluista:

 • 32 prosentilla oli ollut aihetta valittaa
 • 4 prosentilla oli ollut aihetta valittaa, mutta ei ollut valittanut
 • 63 prosentilla ei ollut ollut aihetta valittaa

Lähde: EPSI Rating tiedotteet