ICT-markkinoiden kansainvälinen kehitys

Viimeisin päivitys 25.5.2020: arvioita ja ennusteita kansainvälisistä ICT-markkinoista (IDC, Gartner)

ICT-alan maailmanlaajuiset markkinat


Maailmanlaajuiset ICT-markkinat

  • Gartnerin arvion mukaan

Maailmanlaajuiset IT-markkinat (sisältää myös tietoliikenteen) olivat 3 757 miljardia dollaria vuonna 2019, kasvua edellisestä vuodesta oli 1,1 prosenttia.

Vuonna 2020 markkinoiden arvioidaan laskevan 8 prosenttia edellisestä vuodesta ja olevan 3 456 miljardiin dollaria. Tietoliikennepalvelujen markkinoilla lasku olisi 4,5 prosenttia, IT-palvelujen markkinoilla 7,7 prosenttia ja laitemarkkinoilla 15,5 prosenttia. Yritysohjelmistomarkkinat laskisivat 6,9 prosenttia ja palvelinkeskusjärjestelmämarkkinat 9,7 prosenttia. Vuoden 2020 arviot päivitetty toukokuussa 2020.

Vuonna 2021 markkinoiden ennustetaan olevan 4 007 miljardia dollaria, kasvua edellisvuodesta olisi 3,7 prosenttia. Suurin kasvu olisi yritysohjelmistoissa, 10,5 prosenttia. IT-palveluissa kasvu olisi 5,5 prosenttia, tietoliikennepalveluissa 2,1 prosenttia. Palvelinkeskusjärjestelmien markkinat kasvaisivat 1,5 prosenttia. Laitemarkkinat laskisivat 0,3 prosenttia. Vuoden 2021 ennusteet päivitetty tammikuussa 2020.


  • IDC:n arvion mukaan

IDC:n (toukokuussa 2020) arvion mukaan maailmanlaajuisten ICT-markkinoiden arvo vuonna 2020 laskee 3,4 prosenttia edellisestä vuodesta ja on noin 4 000 miljardia dollaria. Vuonna 2019 markkinat kasvoivat 3,5 prosenttia edellisetä vuodesta ja vuodelle 2021 niille ennustetaan taas kasvua 3,1 prosenttia.

Maailmanlaajuisten IT-markkinoiden IDC arvioi vuonna 2020 laskevan 5,1 prosenttia edellisestä vuodesta ja olevan 2 250 miljardia dollaria. Vuonna 2019 markkinat kasvoivat 5 prosenttia edellisestä vuodesta ja vuonna 2021 niiden ennustetaan jälleen kasvavan 5 prosenttia. Euroopan IT-markkinoiden arvioidaan vuonna 2020 olevan 487 miljardia dollaria, laskua edellisestä vuodesta olisi 4,7 prosenttia.

Maailmanlaajuisten tietoliikennemarkkinoiden (sisältää maksu-tv markkinat) IDC arvioi laskevan 0,8 prosenttia vuonna 2020 edellisestä vuodesta ja päätyvän noin 1 600 miljardiin dollariin.

IDC päivitti arviot ja ennusteet toukokuussa 2020.

Kategoria