ICT-markkinoiden kansainvälinen kehitys

Viimeksi päivitetty 26.01.2021: 26.1.2021: arvioita ja ennusteita kansainvälisistä ICT-markkinoista (Gartner)

Maailmanlaajuiset ICT-markkinat

  • Gartnerin arvion mukaan

Gartner arvioi (lokakuussa 2020) maailmanlaajuisten IT-markkinoiden (sisältää myös tietoliikenteen) olevan 3 609 miljardia dollaria vuonna 2020, laskua edellisestä vuodesta 5,4 prosenttia.

Vuonna 2021 markkinoiden ennustetaan kasvavan 4 prosenttia edellisestä vuodesta ja olevan 3 755 miljardiin dollaria. Tietoliikennepalvelujen markkinoilla kasvu olisi 2,8 prosenttia, IT-palvelujen markkinoilla 4,1 prosenttia ja laitemarkkinoilla 4 prosenttia. Yritysohjelmistomarkkinat kasvaisivat 7,2 prosenttia ja palvelinkeskusjärjestelmämarkkinat 5,2 prosenttia. 


  • IDC:n arvion mukaan

IDC:n (toukokuussa 2020) arvion mukaan maailmanlaajuisten ICT-markkinoiden arvo vuonna 2020 laskee 3,4 prosenttia edellisestä vuodesta ja on noin 4 000 miljardia dollaria. Vuonna 2019 markkinat kasvoivat 3,5 prosenttia edellisetä vuodesta ja vuodelle 2021 niille ennustetaan taas kasvua 3,1 prosenttia.

Maailmanlaajuisten IT-markkinoiden IDC arvioi vuonna 2020 laskevan 5,1 prosenttia edellisestä vuodesta ja olevan 2 250 miljardia dollaria. Vuonna 2019 markkinat kasvoivat 5 prosenttia edellisestä vuodesta ja vuonna 2021 niiden ennustetaan jälleen kasvavan 5 prosenttia. Euroopan IT-markkinoiden arvioidaan vuonna 2020 olevan 487 miljardia dollaria, laskua edellisestä vuodesta olisi 4,7 prosenttia.

Maailmanlaajuisten tietoliikennemarkkinoiden (sisältää maksu-tv markkinat) IDC arvioi laskevan 0,8 prosenttia vuonna 2020 edellisestä vuodesta ja päätyvän noin 1 600 miljardiin dollariin.

IDC päivitti arviot ja ennusteet toukokuussa 2020.

Kategoria