Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen ulkomaankauppa

Viimeksi päivitetty 14.102019: joidenkin palvelujen ulkomaankauppa (Tilastokeskus)

Televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalveluiden ulkomaankauppa

Tieto- ja toimistokoneiden sekä elektroniikan ja tietoliikennevälineiden ulkomaankauppa


Televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelujen ulkomaankauppa

  • Palvelujen ulkomaankauppa -tilasto lakkautettiin 2017, tiedot julkaistaan siitä lähtien Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastossa Näiden tilastojen määritelmät eroavat toisistaan, joten luvuissa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia. Muutoksessa jouduttiin myös joihinkin aiempien vuosien lukuihin tekemään muutoksia.

Televiestintäpalvelujen* ulkomaankauppa

Tietotekniikkapalvelujen** ulkomaankauppa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Vuonna 2018 palveluja vietiin 26,896 miljardin euron ja tuotiin 29,433 miljardin euron arvosta. Palvelujen vienti kasvoi 4,9 prosenttia, tuonti kasvoi 9,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

  • Televiestintäpalvelujen vienti vuonna 2018 laski 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, sen osuus palvelujen kokonaisviennistä oli 1,1 prosenttia.
  • Tietotekniikkapalvelujen vienti vuonna 2018 laski 5,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, sen osuus palveluiden kokonaisviennistä oli 23,9 prosenttia.

Tässä mainitut palveluryhmät sisältävät seuraavia palveluita:

*)Televiestintäpalvelut (SI1)

 Äänen, kuvan, datan tai muun tiedon lähettäminen puhelimella, teleksinä, sähkeenä, radioitse, kaapelitelevisiossa, radio- ja televisiosatelliitin välityksellä, sähköpostina, faksipalveluna jne.

  • Yritysten verkkopalvelut
  • Telekonferenssit
  • Tukipalvelut
  • Puhelinpalvelut
  • Internet-runkoverkkopalvelut
  • Verkkoon liittymispalvelut, mukaan luettuna Internet-yhteyden tarjonta

**)Tietotekniikkapalvelut (SI2)

SI21 Ohjelmistot: Ohjelmistoihin kuuluvat yleiset liiketoiminnan tuottavuutta parantavat ohjelmat, tietokonepelien ohjelmat ja muut sovellukset.

SI22 Muut IT-palvelut: Tietotekniikkapalveluihin kuuluvat laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvät palvelut sekä tietojenkäsittelypalvelut.

Tarkemmat selitykset löytyvät Tilastokeskuksen ohjeesta (ICT-palvelut alkaen sivulta 18)

Lähde:Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa, tietokantataulukko, Tilastokeskus


Tieto- ja toimistokoneiden sekä elektroniikan ja tietoliikennevälineiden ulkomaankauppa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Korkean teknologian tuotteiden viennin arvo vuonna 2018 oli 3,93 miljardia euroa, laskua edellisestä vuodesta oli 2 prosenttia. Osuus kokonaisviennistä oli 6,2 prosenttia. Viennin arvon lasku johtui pääasiassa ilma-alusten ja ilmailuteknologian viennistä, jonka arvo laski 75 prosenttia.

Korkean teknologian tuonnin arvo vuonna 2018 oli 7,45 miljardia euroa, kasvua oli 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Osuus kokonaistuonnista oli 11,2 prosenttia. Tuonnin kasvuryhmiä olivat aseet, sähköiset koneet ja laitteet sekä tieto- ja toimistokoneet.

USA säilyi Suomen tärkeimpänä tavararyhmän vientimaana, korkean teknologian vienti sinne kasvoi 19 prosenttia. Kiina oli toiseksi suurin korkean teknologian vientimaa, vaikka vienti sinne laski 3 prosenttia. Muita huomattavia tavararyhmän vientimaita oli Venäjä, Hollanti ja Saksa.

Korkean teknologian suurin tuontimaa oli Kiina. Muita suuria korkean teknologian tuotteiden tuontimaita viime vuonna olivat Saksa, USA ja Hollanti.

Elektroniikan ja tietoliikennelaitteiden vienti kasvoi 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, tuonti kasvoi 8 prosenttia.

Tieto- ja toimistokoneiden vienti kasvoi 1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, tuonti kasvoi 11 prosenttia.

Korkean teknologian tuotteiksi luetaan ne tavarat, joiden tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään vähintään 4 prosenttia toimialan liikevaihdosta. Määritelmä pohjautuu OECD:n ja Eurostatin luokitukseen. Tarkempi kuvaus korkean teknologian tuoteryhmistä löytyy liitetiedostona tai Tullin sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot.

Lähde: Korkean teknologian ulkomaankauppa 2018

Aiempien vuosien tietoja