Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen ulkomaankauppa

Viimeksi päivitetty 02.02.2021: televiestintä- ja tietoliikennepalveluiden sekä elektroniikka- ja tietoliikennevälineiden ulkomaankauppa (Tulli)

Televiestintä- ja tietojenkäsittelypalvelujen ulkomaankauppa

Elektroniikka ja tietoliikennevälineiden ulkomaankauppa


Televiestintä- ja tietojenkäsittelypalvelujen ulkomaankauppa

  • Toimialaluokitus TOL 2008 luokat J61, J62 ja J63*

Televiestintä- ja tietojenkäsittelypalvelujen ulkomaankauppa

*)Televiestintä- ja tietojenkäsittelypalvelut sisältävät:

J 61 Televiestintäpalvelut

  • televiestintä ja siihen liittyvien oheispalveluiden tuottaminen eli puheen, datan, tekstin, äänen ja videoiden siirto. Tarvittavat siirtojärjestelmät voivat perustua yhteen teknologiaan tai teknologioiden yhdistelmään. Toiminnalle olennaista on tiedon ja muun sisällön siirto, ei sisällön tuottaminen. Luokan jaottelu alaryhmiin perustuu käytettyyn verkkoympäristöön. Tähän kuuluu myös kokonaisten ohjelmakanavien niputtaminen ohjelmapaketeiksi jakelua varten, kun palveluna on ohjelmiston välittäminen eli televisiosignaalien siirto (kaapeli-tv-verkot).

J 62 Ohjelmistot konsultointi ja siihen liittyvä toiminta

  • seuraavat erityisosaamista tarjoavat tietotekniikkapalvelut: ohjelmien ja ohjelmistojen kirjoittaminen, muuntaminen, testaaminen ja tuki; sellaisten tietokonejärjestelmien suunnittelu, joissa yhdistyy laitteisto-, ohjelmisto- ja viestintäteknologia; asiakkaan tiloissa tapahtuva tietokonesysteemien ja tietojenkäsittelylaitteiden hallinta ja käyttö; ja muut laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvät asiantuntijapalvelut ja tekniset palvelut.

J 63 Tietopalvelutoiminta

  • www-hakuportaalit, tiedon käsittely ja palvelintilan vuokraus sekä muut toiminnot, jotka mahdollistavat tiedon hakemisen.

Lähde: Tullin Uljas-tietokanta


Elektroniikka ja tietoliikennevälineiden ulkomaankauppa

  • Toimialaluokitus TOL 2008 luokka C62*

*)Elektroniikka- ja tietoliikennevälineet -luokka sisältää:

C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

  • tietokoneiden ja näiden oheislaitteiden valmistus, viestintävälineiden ja muiden vastaavanlaisten elektronisten tuotteiden valmistus sekä näiden tuotteiden komponenttien valmistus. Luokkaan kuuluu myös viihde-elektroniikan tuotteiden valmistus; mittaus-, testaus ja navigaatiolaitteiden valmistus; säteilytys-, sähkölääkintä- ja sähköhoitolaitteiden valmistus; optisten instrumenttien ja laitteiden valmistus sekä tallennevälineiden valmistus.

Lähde: Tullin Uljas-tietokanta