ICT-alan yritysten tunnuslukuja

Viimeksi päivitetty 11.01.2021: Liikevaihto ja muita taloudellisia tunnuslukuja, vuoden 2019 lopulliset tiedot (Tilastokeskus)

ICT-alan yritysten liikevaihto Suomessa, miljoonaa euroa

Taloudellisia tunnuslukuja (liikevaihdon lisäksi myös käyttökateprosentti, nettotulosprosentti, kokonaistulosprosentti, henkilöstön lukumäärä) liitetiedostona olevassa taulukossa.

Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus

Tässä käytettyjen toimialaluokkien määritelmät Tilastokeskuksen mukaan

26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

  • Tähän luokkaan kuuluu tietokoneiden ja näiden oheislaitteiden valmistus, viestintävälineiden ja muiden vastaavanlaisten elektronisten tuotteiden valmistus sekä näiden tuotteiden komponenttien valmistus. Luokkaan kuuluu myös viihde-elektroniikan tuotteiden valmistus; mittaus-, testaus ja navigaatiolaitteiden valmistus; säteilytys-, sähkölääkintä- ja sähköhoitolaitteiden valmistus; optisten instrumenttien ja laitteiden valmistus sekä tallennevälineiden valmistus.

61 Televiestintä

  • Tähän luokkaan kuuluvat televiestintä ja siihen liittyvien oheispalveluiden tuottaminen eli puheen, datan, tekstin, äänen ja videoiden siirto. Tarvittavat siirtojärjestelmät voivat perustua yhteen teknologiaan tai teknologioiden yhdistelmään. Toiminnalle olennaista on tiedon ja muun sisällön siirto, ei sisällön tuottaminen. Luokan jaottelu alaryhmiin perustuu käytettyyn verkkoympäristöön.
  • Tähän luokkaan kuuluu myös kokonaisten ohjelmakanavien (tuotettu luokassa 60) niputtaminen ohjelmapaketeiksi jakelua varten, kun palveluna on ohjelmiston välittäminen eli televisiosignaalien siirto (kaapeli-tv-verkot).

62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta

  • Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat erityisosaamista tarjoavat tietotekniikkapalvelut: ohjelmien ja ohjelmistojen kirjoittaminen, muuntaminen, testaaminen ja tuki; sellaisten tietokonejärjestelmien suunnittelu, joissa yhdistyy laitteisto-, ohjelmisto- ja viestintäteknologia; asiakkaan tiloissa tapahtuva tietokonesysteemien ja tietojenkäsittelylaitteiden hallinta ja käyttö; ja muut laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvät asiantuntijapalvelut ja tekniset palvelut.

63 Tietopalvelutoiminta

  • Tähän luokkaan kuuluvat www-hakuportaalit, tiedon käsittely ja palvelintilan vuokraus sekä muut toiminnot, jotka mahdollistavat tiedon hakemisen.