ICT-toimiala ja bruttokansantuote

Viimeksi päivitetty 3.11.2020: ICT:n osuus bruttokansantuotteesta Suomessa 2019 (Tilastokeskus) ja EU-maissa 2018 (Eurostat)  

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa


ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

ICT-toimiala sisältää tässä seuraavat:

  • TOL 26, tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
  • TOL 61, televiestintä
  • TOL 62-63, tietojenkäsittelypalvelut

Näistä tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen osuus bruttokansantuotteista oli 1,5 prosenttia, televiestinnän noin yksi prosentti ja tietojenkäsittelypalvelujen 2,7 prosenttia.

Eurostatin tarkasteluihin verrattuna eroa voi olla ainakin toimialojen rajauksessa, toimialojen jaossa teolliseen ja palvelutoimintaan, sekä mahdollisissa sektorirajauksissa.

Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito


ICT -toimialan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa

Tiedot ilmoittaneista EU-maista korkeimmat ICT-toimialan osuudet maan bruttokansantuotteesta vuonna 2018 oli Maltalla 8,05 prosenttia, Bulgariassa 6,10 ja Unkarissa 6,05 prosenttia. Suomessa osuus oli 4,85 prosenttia. EU-maiden keskiarvoa ei julkaistu.

Kaikista EU-maista ei tietoja ole saatavilla. Osa ei julkaiset tietoja vuosittain, osa ei ollenkaan. Tässä mukana Eurostatin päivitykset 1.10.2020 asti.

Lähde: Eurostat