ICT-toimiala ja bruttokansantuote

Viimeksi päivitetty 26.10.2021: ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa


ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

ICT-toimiala sisältää tässä:

  • TOL 26, tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
  • TOL 61, televiestintä
  • TOL 62-63, tietojenkäsittelypalvelut

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

Näistä tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen osuus bruttokansantuotteista vuoden 2020 ennakkotiedon perusteella oli 2,0 %, televiestinnän 1 % ja tietojenkäsittelypalvelujen 3,0 %.

Eurostatin tarkasteluihin verrattuna eroa voi olla ainakin toimialojen rajauksessa, toimialojen jaossa teolliseen ja palvelutoimintaan, sekä mahdollisissa sektorirajauksissa.

Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito


ICT -toimialan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa

Korkeimmat ICT-toimialan osuudet maan bruttokansantuotteesta vuonna 2018 oli Maltalla 8,04 prosenttia, UK:ssa 6,15 prosenttia ja Bulgariassa 6,10 prosenttia. Suomessa osuus oli 4,85 prosenttia. EU-maiden keskiarvoa ei julkaistu.

Kaikista EU-maista ei tietoja ole saatavilla. Tässä mukana Eurostatin päivitykset 4.1.2021 asti.

Lähde: Eurostat