ICT-toimiala ja bruttokansantuote

Viimeksi päivitetty 11.01.2021: ICT:n osuus bruttokansantuotteesta 2019 (lopulliset tiedot) Suomessa (Tilastokeskus) ja EU-maissa (tietoja täydennetty) 2018 (Eurostat)

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa


ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

ICT-toimiala sisältää tässä:

  • TOL 26, tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
  • TOL 61, televiestintä
  • TOL 62-63, tietojenkäsittelypalvelut

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

Näistä tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen osuus bruttokansantuotteista oli 1,5 prosenttia, televiestinnän noin yksi prosentti ja tietojenkäsittelypalvelujen 2,8 prosenttia.

Eurostatin tarkasteluihin verrattuna eroa voi olla ainakin toimialojen rajauksessa, toimialojen jaossa teolliseen ja palvelutoimintaan, sekä mahdollisissa sektorirajauksissa.

Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito


ICT -toimialan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa

Korkeimmat ICT-toimialan osuudet maan bruttokansantuotteesta vuonna 2018 oli Maltalla 8,04 prosenttia, UK:ssa 6,15 prosenttia ja Bulgariassa 6,10 prosenttia. Suomessa osuus oli 4,85 prosenttia. EU-maiden keskiarvoa ei julkaistu.

Kaikista EU-maista ei tietoja ole saatavilla. Tässä mukana Eurostatin päivitykset 4.1.2021 asti.

Lähde: Eurostat