Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Viimeksi päivitetty 21.10.2021: EU:n innovaatiotoiminta, OECD-maiden tutkimus- ja kehitysmenot

Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

Yritysten innovaatiotoiminta Suomessa

Patenttihakemukset Suomessa

EU-maiden tietoja

OECD-maiden tilastoja


Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa, miljoonaa euroa ja osuus bruttokansantuotteesta

Arvio tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2020 Suomessa

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa olivat arviolta 6 830 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 1,7 prosenttia.
 • Osuus bruttokansantuotteesta olisi 2,94 prosenttia.
 • Yrityssektorin osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista oli arvion mukaan 65,6 prosenttia (noin 4 478 miljoonaa euroa).
 • Julkisen sektorin osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista oli 8,9 prosenttia (noin 608 miljoonaa euroa).
 • Korkeakoulusektorin osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista oli 25,5 prosenttia (noin 1 744 miljoonaa euroa).

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain, 2020 arvio

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa 2019

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa olivat 6 715 miljoonaa euroa.
 • Osuus bruttokansantuotteesta oli 2,79 prosenttia.
 • Yrityssektorin osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista oli 65,6 prosenttia (noin 4 408 miljoonaa euroa).
 • Julkisen sektorin osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista oli 9 prosenttia (noin 603 miljoonaa euroa).
 • Korkeakoulusektorin osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista oli 25,4 prosenttia (noin 1 705 miljoonaa euroa).

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Tilastokeskus


Yritysten tutkimus- ja kehittämismenot Suomessa

Yritysten osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2020 oli arvion mukaan 65,6 prosenttia, noin 4 478 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 ne olivat 4 408 miljoonaa euroa ja osuus 65,6 prosenttia.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ICT-alalla

ICT-toimialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen osuus koko yrityssektorin t&k-menoista vuonna 2019 oli 37,5 prosenttia (1 652 miljoonaa euroa).

ICT-toimialan tutkimus- ja kehittämismenot, miljoonaa euroa

ICT tässä:

 • TOL 26, tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
 • TOL 61, televiestintä
 • TOL 62, ohjelmistot ja konsultointi
 • TOL 63, tietojenkäsittelypalvelut

*) TOL 63 vuoden 2016 tiedot puuttuvat, koska eivät ole vertailukelpoisia

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Tilastokeskus


Yritysten innovaatiotoiminta Suomessa

Tilastokeskus tutki suomalaisten yritysten innovaatiotoimintaa vuosina 2014 – 2016. Mukana olivat vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa sekä eräillä palvelualoilla.

Huhtikuussa 2020 julkaistun loppuraportin mukaan yritysten innovaatiotoimintaa harjoitti keskimäärin 62 prosenttia tutkitun kohdejoukon yrityksistä. Se oli kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisessä tutkimuksessa.

Innovaatiotoimintaa harjoittavat yritykset, prosenttiosuus yrityksistä

Innovaatiotoimintaa (laajasti määriteltynä) oli: televiestinnän yrityksistä 65,4 prosentilla, tietokoneita sekä elektronisia ja optisia tuotteita valmistavista yrityksistä 93 prosentilla.

Aiempien vuosien tietoja liitetiedostona (vuodet 2008-2010, 2012 ja 2014-2016).

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus


Patenttihakemukset Suomessa

Patentti- ja rekisterihallitukseen tehtyjen tietoliikennealan* patenttihakemusten määrä vuonna 2020 oli 257 kappaletta. Kasvua edellisvuodesta oli 162 prosenttia prosenttia. 

* Tietoliikennealaan otettu kansainvälisen patenttiluokituksen (IPC) mukaan luokat Telecommunications and Digital communication

Tietoliikennealan patenttihakemukset Suomessa

Tietoliikennealan patenttihakemusten osuus kaikista sähkötekniikan patenttihakemuksista oli 53,5 prosenttia, osuus on yli puolitoista kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna.  Kaikista Suomessa jätetyistä patenttihakemuksista niiden osuus oli noin 15 prosenttia, mikä oli noin kaksi kertaa edellisvuotta enemmän.

Lähde: Patenttihakemukset tekniikan alueittain, PRH


Kansainvälisiä tietoja

EU

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytetty raha asukasta kohti laskettuna Suomessa ja EU:ssa keskimäärin, €

Suomessa tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettiin 1 217 euroa asukasta kohti vuonna 2019 (mukana kaikkien sektoreiden menot). Se oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin EU-maissa keskimäärin.

Lähde: Eurostat


Innovaatiokehitys EU:ssa

EU julkaisee vuosittain Euroopan innovaatioiden tulostaulun, European Innovation Scoreboard, jossa verrataan EU-maita 27 eri indikaattorien avulla. 

Vuoden 2021 raportti julkaistiin kesäkuussa 2021, tiedot ovat vuodelta 2020.

EU:n innovaatiotoiminta verrattuna joihinkin kolmansiin maihin: European Innovation Scoreboard 2021

EU:n sisäisessä vertailussa:

 • Innovaatiojohtajat (innovaatiotoiminnan indeksi on yli 140): Ruotsi, Suomi, Tanska ja Belgia.  Lue Suomen maaprofiili täältä.
 • Vahvat innovoijat (innovaatiotoiminnan indeksi 120–140): Hollanti, Saksa, Luxemburg, Itävalta, Ranska ja Irlanti

Lähde: European Innovation Scoreboard 2021


EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2020 -raportissa on mukana 43 maasta yhteensä 2500 yritystä, jotka ovat olleet suuria tutkimus- ja kehitystoiminnan investoijia vuonna 2019.

Kukin yrityksestä on investoinut yli 34,7 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitystoimintaan. Investointien yhteenlaskettu summa muodostaa noin 90 prosenttia maailman liiketoiminnan tutkimus- ja kehitystoiminnan investoinneista. EU:sta on mukana 421 yritystä (20,9 % investoinneista), USA:sta 775 yritystä (38,5 % investoinneista), Japanista 309 yritystä (12,7 % investoinneista) ja Kiinasta 536 yritystä (13,1 % investoinneista).

Lähde: Industrial R&D Investment Scoreboard, 2020, EU


OECD

Eräiden OECD-maiden tutkimus- ja kehitysmenoja, prosenttia bruttokansantuotteesta

Tutkimus- ja kehitysmenot OECD-maissa keskimäärin olivat 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2019. EU-maissa ne olivat keskimäärin 2,1 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomessa tutkimus- ja kehitysmenot olivat 2,8 prosenttia bruttokansantuotteesta. 

Tiedot taulukkomuodossa liitteenä

Lähde: Gross domestic spending on R&D, OECD