Televiestintäalan taloudellisia tunnuslukuja

Viimeksi päivitetty 13.01.2021: telealan taloudelliset tunnusluvut 2019 lopulliset tiedot (Tilastokeskus)

Tilastokeskuksen laskemat tunnusluvut

Liikenne- ja viestintäviraston laskemat tunnusluvut


Tilastokeskuksen laskemat tunnusluvut

Televiestintäyritysten liikevaihto Suomessa

Televiestintäyritysten henkilöstömäärä Suomessa

Vuosi 2019, ennakkotiedot

 • Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2,4 prosenttia 4 794 miljoonaan euroon.
 • Liikevaihdon indeksi (1994=100) oli 295; vuonna 2018 vastaavasti 289
 • Käyttökate oli 30,5 prosenttia; vuonna 2018 vastaavasti 29,5 prosenttia
 • Liiketulos oli 14,8 prosenttia; vuonna 2018 vastaavasti 13,6 prosenttia
 • Nettotulos oli 40,5 prosenttia; vuonna 2018 vastaavasti 18,4 prosenttia
 • Kokonaistulos oli 42,3 prosenttia; vuonna 2018 vastaavasti 18,8 prosenttia
 • Omavaraisuusasteprosentin mediaani oli 496; vuonna 2018 vastaavasti 49,9.
 • Henkilöstömäärä oli 11 421; vuonna 2018 vastaavasti 11 065.
 • Vuonna 2019 katsauksen kohteena oli 409 yritystä. Suuria yrityksiä oli 16 kappaletta ja pk-yrityksiä 393 kappaletta

Telealan investoinnit käsitellään Tietopankin kohdassa ICT-toimialan tunnuslukuja / televiestintäalan investoinnit ja muita talouden tunnuslukuja / televiestintäalan investoinnit


Tilinpäätöksen tunnuslukujen selityksiä liitetiedostona


Liikenne- ja viestintäviraston laskemat tunnusluvut

Varsinaisten telepalveluita tarjoavien teleyritysten lisäksi tilastossa on mukana myös esimerkiksi kuituosuuskuntia tai vain yksittäisiä telepalveluksi katsottavia palveluita tarjoavia yrityksiä.

Liikenne- ja viestintäviraston tiedot perustuvat sen yrityksiltä saamiin tietoihin.


Teletoimialan liikevaihto, miljoonaa euroa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Vuosi 2019

 • Telepalveluista saadut tulot vuonna 2019 olivat yhteensä 3 349 miljoonaa euroa. Laskua edellisen vuoden 3 478 miljoonasta eurosta oli 3,7 prosenttia.
 • Matkaviestinverkon tulot olivat yhteensä 1 998 miljoonaa euroa: Laskua 3,3 prosenttia edellisen vuoden 2 067 miljoonaan euroon verrattuna. Osuus kokonaistuloista oli 60 prosenttia.
 • Kiinteän verkon tulot olivat yhteensä 1 011 miljoonaa euroa. Laskua 6,2 prosenttia edellisen vuoden 1 078 miljoonaan euroon verrattuna. Osuus kokonaistuloista oli 30 prosenttia.
 • TV- radiotoiminnan tulot olivat yhteensä 340 miljoonaa euroa. Kasvua 2,1 prosenttia edellisen vuoden 333 miljoonaan euroon verrattuna. Osuus kokonaistuloista oli 10 prosenttia.

Teletoimialan vähittäis- ja tukkutulot

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

 • Matkaviestinverkon vähittäistulot 1 828 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden 1 825 miljoonasta eurosta oli 0,2 prosenttia.
 • Matkaviestinverkon tukkutulot 169 miljoonaa euroa. Laskua edellisen vuoden 241 miljoonasta eurosta oli 29,9 prosenttia.
 • Kiinteän verkon vähittäistulot 797 miljoonaa euroa. Laskua edellisen vuoden 832 miljoonasta eurosta oli 4,2 prosenttia.
 • Kiinteän verkon tukkutulot 210 miljoonaa euroa. Laskua edellisen vuoden 246 miljoonasta eurosta oli 14,6 prosenttia.

Teletoimialan liikevaihto ja tulonmuodostus, aiempien vuosien tekstejä

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto