Digitalisaation hyödyntäminen yrityksissä

Viimeksi päivitetty 15.12.2020: robotiikan käyttö yrityksissä (Tilastokeskus)

Tekoäly

Yritysten digitaaliset työkalut

Etätyö


Tekoälyn hyödyntäminen suomalaisissa yrityksissä

Etla laati kesäkuussa 2019 kartoitusraportin tekoälyä kehittävistä tai sitä liiketoiminnassaan hyödyntävistä yrityksistä Suomessa. Raportti julkaistiin elokuussa 2019.

Tekoälyä kehittävien tai sitä liiketoiminnassa hyödyntävien yritysten määrä Suomessa

Tekoälyä kehittävien tai sitä hyödyntävien yritysten määrä oli 2019 kasvanut 9 prosenttia edellisestä vuodesta. Vähintään yhden henkilön työllistävistä yrityksistä tekoälyä hyödyntävien osuus oli 0,3 prosenttia.  57 prosenttia tekoälyä hyödyntävistä tai kehittävistä yrityksistä on 1 – 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. 4 prosenttia niistä on yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Toimialoittain yritykset sijoittuvat useimmiten ohjelmistosuunnitteluun, liikkeenjohdon konsultointiin, arkkitehti- ja insinööripalveluihin sekä luonnontieteen ja tekniikan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Teollisuuden ja kaupan toimialoilla tekoälyä ei juurikaan hyödynnetä.

Lähde: Kartoitusraportti: tekoäly suomalaisissa yrityksissä, Etla


Yritysten digitaaliset työkalut

PK-yritysten digitaalisuus

Prior konsultointi toteutti Elisa Oyj:n ja Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tutkimuksen pk-yritysten digitalisoitumisesta. Tutkimukseen vastasi 1091 yrittäjää, joista noin puolet yksinyrittäjiä ja loput edustivat pääosin 1 – 50 henkilön yrityksiä. Tutkimus julkaistiin toukokuussa 2019.

Tietotyön välineiden käyttö vastanneissa yrityksissä vuonna 2018, prosenttia yrityksistä

Työnantajayrityksissä edellisestä vuodesta kasvoi:

  • älypuhelimen käyttö 4 prosenttiyksikköä
  • kannettavan tietokoneen käyttö 7 prosenttiyksikköä
  • etäyhteys työpaikan tietoverkkoon tai pilvipalveluun 4 prosenttiyksikköä
  • verkkokokous tai videoneuvottelun käyttö tietokoneella tai mobiililaitteella 8 prosenttiyksikköä.

Yksinyrittäjillä edellisestä vuodesta kasvoi:

  • älypuhelimen käyttö 4 prosenttiyksikköä
  • kannettavan tietokoneen käyttö 5 prosenttiyksikköä
  • tiedostojen hallinta ja jakaminen verkon yli (pilvipalvelun avulla) 3 prosenttiyksikköä

Liiketoiminnan perusprosessien digitalisoituminen vuonna 2018, prosenttia vastanneista yrityksistä

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Suomalaisten yritysten digitaalisuus 2018. Elisa Oyj, Suomen yrittäjät ry, Prior Konsultointi Oy


TEM: työolobarometri

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema työolobarometri perustuu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessaan tekemiin puhelinhaastatteluihin. Vastaajina oli noin 1500 henkilöä. Raportti julkaistiin marraskuussa 2020.

Sähköisten työtilojen tai pikaviestintävälineiden käyttö työssä

Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto

Työolobarometrissä kysyttiin myös uusien tietojärjestelmien käyttöönotosta työpaikoilla.

Lähes puolella työpaikoista oli kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana otettu käyttöön uusi tietojärjestelmiä. Omassa työssään niitä oli ottanut käyttöön kolmannes vastaajista.

Lähde: Työolobarometri 2019, TEM (julkaisu 2020:53)


Robotiikan käyttö

Tilastokeskus määritteli kyselyssään robotit:

  • Teollisuusrobotti = automaattisesti ohjattava ja uudelleen ohjelmoitavissa oleva monikäyttöinen mekaaninen laite, jossa on vähintään kolme ohjelmoitavaa liikeakselia ja jota käytetään teollisuusautomtiikassa
  • Palvelurobotti = mekaaninen laite, joka on osin autonominen ja kykenee toimimaan monimutkaisessa ja muuttuvassa ympäristössä, joka saattaa vaatia vuorovaikutusta ihmisten, esineiden tai muiden laitteiden kanssa

Keskimäärin 10 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä käytti robotteja. Teollisuusrobotteja oli 8 prosentilla yrityksistä ja palvelurobotteja 3 prosentilla yrityksistä.

Robottien käyttö toimialoittain

Palvelurobottien käyttötarkoitukset

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020, Tilastokeskus


Etätyö

Etätyö viimeisten 12 kuukauden aikana, prosenttia palkansaajista

TEM:n Työolobarometrin mukaan etätyötä vuonna 2019 teki 37 prosenttia palkansaajista, osuus oli noussut neljä prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Säännöllisesti etätöitä teki 23 prosenttia palkansaajista ja satunnaisesti 14 prosenttia. 63 prosenttia palkansaajista ei tehnyt etätöitä ollenkaan.

Viikoittain tai useammin tehdyn etätyön jakautuminen sektoreittain ja sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2019

Lähde: Työolobarometri 2019, TEM (julkaisu 2020:53)