Julkisten palvelujen digitalisointi

Viimeksi päivitetty 04.03.2021: sähköisten asiointipalvelujen käyttö Suomessa (Suomi.fi), henkilöiden julkisten palvelujen käyttö internetin kautta EU-maissa (Eurostat)

Tietoa Suomesta

EU

Linkkejä kansainvälisiin tutkimuksiin


Eri maiden tietoyhteiskuntavertailut ovat haasteellisia, sillä vertailtavien maiden kulttuuriset ja taloudelliset tilanteet sekä koulutuksen ja yhteiskunnan rakenteet vaihtelevat. Kuvaavien, yhteismitallisten mittareiden valinta on vaikeaa ja myös saatavilla olevan tiedon laatu tai mittarin sisältö voi vaihdella eri maiden välillä. Haasteista huolimatta saa vertailuista kuitenkin hyviä suuntaviivoja.


Suomen tietoja

Sähköisten asiointipalvelujen käyttö Suomi.fi -palvelussa

Suomi.fi sähköisiin asiointipalveluihin tunnistauduttiin yhteensä

 • 87,4 miljoonaa kertaa vuonna 2018
 • 112,2 miljoonaa kertaa vuonna 2019
 • 154,7 miljoonaa kertaa vuonna 2020

Suomi.fi -palvelun viisi eniten käytettyä* sähköisen asioinnin palvelua vuonna 2020

*) sähköiseen asiointipalveluun on tunnistauduttu

Lähde: Suomi.fi palvelunhallinta


Viranomaistiedon käyttäminen internetin välityksellä

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuonna 2020 kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana 16 – 89-vuotiaista suomalaisista:

 • 79 prosenttia haki tietoa viranomaisten nettisivuilta.  Osuus kasvoi 2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.
 • 69 prosenttia haki internetistä virallisia lomakkeita niiden täyttämistä varten, kasvua edellisvuodesta oli 1 prosenttiyksikkö. 
 • 68 prosenttia lähetti täytetyn lomakkeen netin kautta, kasvua edellisvuodesta oli 2 prosenttiyksikköä.

Viranomaisten ja julkisten palvelujen sähköisen käytön kehittyminen

Eniten viranomaisten tai julkisten palvelujen tarjoajien palveluja internetin kautta käyttivät 25 – 34-vuotiaat.  Heistä 94 prosenttia haki tietoja netin kautta, 88 prosenttia haki netistä virallisen lomakkeen sen täyttämistä varten ja 89 prosenttia lähetti täytetyn lomakkeen netin kautta. Vanhimmasta ikäryhmästä, 75 – 89-vuotiaat, reilu viidennes käytti kaikkia edellä mainittuja palveluja.

Viranomaistiedon käyttäminen internetin välityksellä ikäryhmittäin

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus


Kuntien digitalisaatioselvitys

Selvityksessä oli mukana yhteensä 60 kuntaa, 15 kuntaa kustakin Pohjoismaasta (5 suurta, 5 keskikokoista ja 5 pientä).  Selvitys tehtiin joulukuun 2019 ja toukokuun 2020 välisenä aikana haastatteluin ja kuntien verkkosivuja tutkimalla ja siinä tutkittiin kolmea eri asiakokonaisuutta: mobiiliverkon käyttö, kuntien tarjoamat sähköiset palvelut asukkaille ja älykunnan kehitys.

Suomen viisi parasta kuntaa

 • Tampere 6,9 pistettä, sijoitus 10.
 • Oulu 6,7 pistettä, sijoitus 13.
 • Helsinki 6,0 pistettä, sijoitus 20.
 • Vantaa 5,7 pistettä, sijoitus 27.
 • Salo 5,2 pistettä, sijoitus 30.

Paras sijoitus meni Tanskaan:  Aalborg 8,3 pistettä.

Kuntien kokonaispisteiden keskiarvot maittain

 • Norja 6,0 pistettä
 • Tanska 5,6 pistettä
 • Ruotsi 5,1 pistettä
 • Suomi 4,4 pistettä

Kuntien saamat pisteet maittain ja asiakokonaisuuksittain

Lähde: Nordic Digital Municipality Index, Telenor


Julkishallinnon digitaalisten palvelujen käyttö Suomessa ja EU:ssa keskimäärin

EU:n julkaiseman Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin, DESI:n, mukaan Suomi sijoittui julkishallinnon digitaalisissa palveluissa EU-maista neljänneksi vuonna 2020. Suomen saama pistemäärä oli 87,0, kun EU-maiden keskiarvo oli 72,0.

Suomalaisista internetin käyttäjistä 94 prosenttia käytti sähköisen hallinnon palveluja, EU-maissa keskimäärin vastaava osuus oli 67 prosenttia.

Julkishallinnon sähköisten palvelujen käyttö Suomessa ja EU-maissa keskimäärin

Digitaalisten terveyspalvelujen käyttö Suomessa ja EU-maissa keskimäärin

Lähde: Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi, DESI 2020, EU

Suomen maaraportti


EU

Henkilöiden julkisten palvelujen käyttö internetin kautta EU-maissa

Suomessa yli 16–vuotiaista henkilöistä 88 prosenttia oli käyttänyt julkisia palveluja internetin kautta edellisen vuoden aikana.  EU-maiden keskiarvo oli 56 prosenttia. Suomessa julkisten palvelujen käyttö verkkosivujen kautta oli EU-maiden neljänneksi yleisintä. Suomea yleisempää nettipalvelujen käyttö oli Islannissa (94 prosenttia), Norjassa 92 prosenttia ja Tanskassa (91 prosenttia).

Lähde: Eurostat


Linkkejä kansainvälisiin tutkimuksiin julkishallinnon sähköisistä palveluista:

EU:n julkaisema eGovernment Benchmark, julkaistaan kerran vuodessa.

YK:n julkaisema e-Government Survey, julkaistaan joka toinen vuosi