Verkkopankin käyttäminen

Viimeksi päivitetty 17.02.2020: verkkopankin käyttö Suomessa (Tilastokeskus) ja EU-maissa (Eurostat) 

Verkkopankki Suomessa

EU


Verkkopankin käyttö Suomessa

Finanssiala tutkii verkkopankin/mobiilipankin ja käyttöä ja laskun maksutapoja Suomessa. Viimeisin tutkimus julkaistiin 2019. Tutkimuksen kohteena oli 2 500 mannersuomalaista 15 – 79-vuotiasta henkilöä. Puhelinhaastattelut tehtiin marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Haastattelut teki Finanssiala ry:n toimeksiannosta IROResearch Oy.

Laskujen tavallisin maksutapa verkko- tai mobiilipankissa, tai e-laskulla

Mobiilipankki lisättiin kyselyyn 2019 tutkimuksessa

Ikäryhmässä 25 – 54-vuotiaat 95 prosenttia suomalaisista maksoi laskunsa pääasiallisesti verkkopankissa. Vanhimmasta ikäryhmästä, 75 -79-vuotiaista verkkopankissa laskunsa maksoi 70 prosenttia.

Millä laitteella verkkopankkia tavallisimmin käytetään

e-laskuja suoraan verkkopankkiin saavat suomalaiset, osuus verkkopankissa laskujaan maksavista

Lähde: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2019, Finanssiala


Verkko-ostosten maksutavat Suomessa

Paytrail by Nets julkaisi syyskuussa 2019 Verkkokauppa Suomessa 2019 -julkaisun, jossa kerrotaan myös verkko-ostosten maksutavoista. Tutkimuksen toteutti YouGov 2019 toisella neljänneksellä. Kyselytutkimus perustuu 2 000 kuluttajan haastatteluun Suomessa.

Verkko-ostosten maksutavat Suomessa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Verkkokauppa Suomessa 2019, Paytrail by Nets


Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa kysyttiin 16-89-vuotiailta internetin käytöstä pankkiasioiden hoitoon keväällä 2019.

  • 85 prosenttia 16-89-vuotiaista oli käyttänyt internetiä pankkiasioiden hoitoon kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Määrä oli noussut kaksi prosenttiyksikköä edellisen vuoden kyselystä.
  • Eniten, 100 prosenttia, internetiä pankkiasioiden hoitoon käytti 25 – 34-vuotiaiden ikäryhmä. 35 – 44-vuotiaissa osuus oli 99 prosenttia.
  • Vähiten sitä olivat käyttäneet 75 – 89-vuotiaat, heistä 36 prosenttia hoiti pankkiasioitaan netissä. Määrä oli noussut yhden prosenttiyksikön edellisestä vuodesta.
  • Naiset ja miehet hoitivat pankkiasioitaan netissä yhtä paljon
  • Pääkaupunkiseudulla asuvista 93 prosenttia käytti internetiä pankkiasioihin, muissa suurissa kaupungeissa osuus oli 88 prosenttia ja maaseutumaisissa kunnissa 78 prosenttia.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2019, Tilastokeskus


EU

Verkkopankin käyttö EU-maissa 2018

  • 16 -74-vuotiaat eurooppalaiset, jotka ovat käyttäneet pankkipalveluja internetin välityksellä kyselyä edeltävän kolmen kuukauden aikana.

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Eurooppalaisista eniten verkkopankkia vuonna 2019 käyttivät norjalaiset, 95 prosenttia 16-74-vuotiaista. Seuraavana olivat islantilaiset, heistä 94 prosenttia käytti verkkopankkia. Kolmantneksi eniten verkkopankkia käyttivät suomalaiset, hollantilaiset ja tanskalaiset, 91 prosenttia. Keskimäärin EU-maissa verkkopankkia käytti 58 prosenttia 16 – 74-vuotiaista. Bulgariassa ja Romaniassa verkkopankin käyttö oli EU-maiden vähäisintä. Bulgariassa osuus oli 9 prosenttia ja Romaniassa 8 prosenttia.

Lähde: Eurostat