Verkkopankin käyttäminen

Viimeksi päivitetty 17.02.2021: verkkopankin käyttäminen EU-maissa (Eurostat)

Verkkopankki Suomessa

EU


Verkkopankin käyttö Suomessa

Finanssiala tutkii verkkopankin/mobiilipankin ja käyttöä ja laskun maksutapoja Suomessa. Viimeisin tutkimus julkaistiin 2019. Tutkimuksen kohteena oli 2 500 mannersuomalaista 15 – 79-vuotiasta henkilöä. Puhelinhaastattelut tehtiin marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Haastattelut teki Finanssiala ry:n toimeksiannosta IROResearch Oy.

Laskujen tavallisin maksutapa verkko- tai mobiilipankissa, tai e-laskulla

Mobiilipankki lisättiin kyselyyn 2019 tutkimuksessa

Ikäryhmässä 25 – 54-vuotiaat 95 prosenttia suomalaisista maksoi laskunsa pääasiallisesti verkkopankissa. Vanhimmasta ikäryhmästä, 75 -79-vuotiaista verkkopankissa laskunsa maksoi 70 prosenttia.

Millä laitteella verkkopankkia tavallisimmin käytetään

e-laskuja suoraan verkkopankkiin saavat suomalaiset, osuus verkkopankissa laskujaan maksavista

Lähde: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2019, Finanssiala


Verkko-ostosten maksutavat Suomessa

Paytrail by Nets julkaisi syyskuussa 2019 Verkkokauppa Suomessa 2019 -julkaisun, jossa kerrotaan myös verkko-ostosten maksutavoista. Tutkimuksen toteutti YouGov 2019 toisella neljänneksellä. Kyselytutkimus perustuu 2 000 kuluttajan haastatteluun Suomessa.

Verkko-ostosten maksutavat Suomessa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Verkkokauppa Suomessa 2019, Paytrail by Nets


Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa kysyttiin 16-89-vuotiailta internetin käytöstä pankkiasioiden hoitoon keväällä 2020.

  • 87 prosenttia 16-89-vuotiaista käytti internetiä pankkiasioiden hoitoon kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Määrä nousi kaksi prosenttiyksikköä edellisen vuoden kyselystä.
  • Eniten, 98 prosenttia, internetiä pankkiasioiden hoitoon käyttivät 25 – 44 vuotiaat.
  • Vähiten sitä käyttivät 75 – 89-vuotiaat, heistäkin lähes puolet, 45 prosenttia hoiti pankkiasioitaan netissä. Määrä nousi yhdeksän prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

Internetin käyttö pankkiasioihin ikäryhmittäin

  • Naiset ja miehet hoitivat pankkiasioitaan netissä suunnilleen yhtä paljon
  • Pääkaupunkiseudulla asuvista 92 prosenttia käytti internetiä pankkiasioihin, muissa suurissa kaupungeissa osuus oli 89 prosenttia ja maaseutumaisissa kunnissa 83 prosenttia.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus


EU

Verkkopankin käyttö EU-maissa

  • yli 16-vuotiaat eurooppalaiset, jotka ovat käyttäneet pankkipalveluja internetin välityksellä kyselyä edeltävän kolmen kuukauden aikana.

Eurooppalaisista eniten verkkopankkia vuonna 2020 käyttivät islantilaiset, 96 prosenttia yli 16-vuotiaista. Seuraavaksi eniten verkkopankki käytettiin Norjassa ja Tanskassa, molemmissa 94 prosenttia käytti verkkopankkia. Neljänneksi eniten verkkopankkia käyttivät suomalaiset, 92 prosenttia. Keskimäärin EU-maissa verkkopankkia käytti 57 prosenttia. Bulgariassa ja Romaniassa verkkopankin käyttö oli EU-maiden vähäisintä. Bulgariassa osuus oli 13 prosenttia ja Romaniassa 12 prosenttia.

Lähde: Eurostat