Yritysten sähköinen laskutus

Viimeksi päivitetty 09.09.2020: e-laskujen lähetys- ja vastaanottosopimusten määrä (Suomen Pankki)

Suomen tietoja

EU / Eurooppa


Sähköinen laskutus Suomessa

e-laskujen lähetys- ja vastaanottosopimukset

2019

  • e-laskujen lähetyssopimusten määrä kasvoi 9,2 prosenttia edellisestä vuodesta
  • e-laskujen vastaanottosopimusten määrä kasvoi 5,8 prosenttia edellisestä vuodesta

Pankkien ja verkkolaskuoperaattorien lähettämät sähköiset laskut

2018

  • lähetettyjen myyntilaskujen (= e-laskut ja sähköpostiin tai tulostukseen lähetetyt laskut) määrä kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä vuodesta
  • e-laskuina lähetettyjen myyntilaskujen määrä kasvoi 13,3 prosenttia edellisestä vuodesta

Lähde: Maksuliiketilastot, Suomen Pankki

Aiemmat, Finanssialan Keskusliiton ylläpitämät, tilastotiedot


EU/ Eurooppa

Sähköisiä laskuja lähettäneet yritykset EU-maissa vuonna 2018

  • Eurostat muuttanut tilastointitapaa vuodesta 2018. Nyt tilastoitu erikseen sähköisiä laskuja lähettäneet ja erikseen vastaanottaneet yritykset. Aiemmin Eurostat tilastoi ne yhdessä.

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Vuonna 2018 suomalaisista yrityksistä 79 prosenttia lähetti sähköisiä laskuja, joita voi koneellisesti käsitellä. Seuraavana oli Slovenia, jossa osuus oli 62, Tanskassa 55 prosenttia, EU-maiden keskiarvo oli 23 prosenttia.

Lähde: Eurostat


Muita sähköisen laskutuksen tietolähteitä

EESPA, European E-Invoicing Service Providers Association selvittää jäsenyrityksiltään keräämänsä tiedon perusteella niiden prosessoimien ja välittämien verkkolaskujen määriä.

Bruno Koch, Billentis tutkii sähköisen laskutuksen määriä ja arvoja Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.