Yritysten sähköinen laskutus

Viimeksi päivitetty 09.02.2021: sähköisiä laskuja lähettäneet yritykset EU-maissa (Eurostat)

Suomen tietoja

EU / Eurooppa


Sähköinen laskutus Suomessa

e-laskujen lähetys- ja vastaanottosopimukset

2019

  • e-laskujen lähetyssopimusten määrä kasvoi 9,2 prosenttia edellisestä vuodesta
  • e-laskujen vastaanottosopimusten määrä kasvoi 5,8 prosenttia edellisestä vuodesta

Pankkien ja verkkolaskuoperaattorien lähettämät sähköiset laskut

2018

  • lähetettyjen myyntilaskujen (= e-laskut ja sähköpostiin tai tulostukseen lähetetyt laskut) määrä kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä vuodesta
  • e-laskuina lähetettyjen myyntilaskujen määrä kasvoi 13,3 prosenttia edellisestä vuodesta

Lähde: Maksuliiketilastot, Suomen Pankki

Aiemmat, Finanssialan Keskusliiton ylläpitämät, tilastotiedot


EU/ Eurooppa

Sähköisiä laskuja lähettäneet yritykset EU-maissa

  • Eurostat muuttanut tilastointitapaa vuodesta 2018. Nyt tilastoitu erikseen sähköisiä laskuja lähettäneet ja erikseen vastaanottaneet yritykset. Aiemmin Eurostat tilastoi ne yhdessä.

Vuonna 2020 suomalaisista yrityksistä 83 prosenttia lähetti sähköisiä laskuja, joita voi koneellisesti käsitellä. Eniten niitä lähetettiin Italiassa, 95 prosenttia yrityksistä. Kolmantena oli Norja, jossa osuus oli 65 prosenttia, Virossa 61 ja Sloveniassa 58 prosenttia. EU-maiden keskiarvoa ei ollut ilmoitettu.

Lähde: Eurostat


Muita sähköisen laskutuksen tietolähteitä

EESPA, European E-Invoicing Service Providers Association selvittää jäsenyrityksiltään keräämänsä tiedon perusteella niiden prosessoimien ja välittämien verkkolaskujen määriä.

Bruno Koch, Billentis tutkii sähköisen laskutuksen määriä ja arvoja Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.