Sähköinen tunnistaminen

Viimeksi päivitetty 04.03.2021: Suomi.fi tunnistustapahtumat 2020 (Suomi.fi palvelunhallinta)

Suomi.fi -tunnistustapahtumat 2020

Suomi.fi -tunnistustapahtumat 2019

Suomi.fi -tunnistustapahtumat 2018

Verkkopalveluihin kirjautumistapoja


Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen.

Suomi.fi-tunnistuksen tuotantoympäristö on tarkoitettu valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten käyttöön.

Vuoden 2018 alusta lukien Suomi.fi on ainoa käytettävissä oleva palvelu, tällöin se korvasi Vetuman ja Tunnistus.fi:n kokonaan. Siirtyminen Suomi.fi-palveluun toteutettiin vaiheittain vuosien 2016 – 2017 aikana, jolloin osa palveluista hyödynsi vanhoja tunnistuspalveluita ja osa uutta Suomi.fi-tunnistusta.


Vuoden 2020 tunnistustapahtumat

Suomi.fi -tunnistustapahtumia vuonna 2020 oli yhteensä 154,9 miljoonaa tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita). Kasvua edellisvuoden vastaavasta ajasta oli lähes 39 prosenttia.

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin 2020

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin, prosenttia kaikista tunnistustapahtumista 2020

 • Verkkopankit 89,1 prosenttia
 • Varmennekortti 1,1 prosentti
 • Mobiilivarmenne 7,6 prosenttia
 • Katso OTP 2,1 prosenttia
 • Katso PWD 0,03 prosenttia
 • Eidas 0,01 prosenttia (ei näy graafissa)

Mobiilivarmenteen osuus tunnistustapahtumista kuukausittain

Mobiilivarmennetta käytettiin sähköiseen tunnistautumiseen 11,8 miljoonaa kertaa vuonna 2020. Sen käyttö kasvoi edellisvuodesta 65 prosenttia.

Lähde: Suomi.fi palveluhallinta

Katso-tunnisteella voi tunnistautua yrityksen edustajana viranomaisten sähköisiin palveluihin. Katso-tunnistetta voivat käyttää myös yhtymät, julkiset organisaatiot ja kuolinpesät. Katso PWD (=Katso Password) kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Katso OTP (=Katso One Time Password) kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja kertakäyttösalasana. Katso OTP tunnistamistapa valitaan, jos tarvitaan vahvaa tunnistautumista.

EIDAS-tunnistaminen mahdollistaa julkishallinnon sähköisiin palveluihin tunnistautumisen Euroopassa myös yli maarajojen.  Yhteiseurooppalainen tunnistaminen helpottaa ja nopeuttaa asiointia viranomaisten kanssa, ja edistää näin henkilöiden liikkumista maiden välillä.


Vuoden 2019 tunnistustapahtumat

Suomi.fi -tunnistustapahtumia oli vuonna 2019 yhteensä 111,6 miljoonaa tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita), eli noin 20 tapahtumaa jokaista kansalaista kohti. Kasvua edellisvuodesta oli 29 prosenttia.

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin 2019

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin, prosenttia kaikista tunnistustapahtumista vuonna 2019

 • Verkkopankit 88,8 prosenttia
 • Varmennekortti 0,9 prosenttia
 • Mobiilivarmenne 6,4 prosenttia
 • Katso OTP 3,8 prosenttia
 • Katso PWD 0,1 prosenttia

Vuonna 2019 alettiin ensimmäisen kerran tilastoida myös eIDAS-tunnistautumisia. Eidas-tunnistustapahtumia vuonna 2019 tilastoitiin 141 kappaletta. Määrä oli niin vähäinen, että sen osuus jää huomattavasti alle yhden prosentin.

Vuoden 2018 tunnistustapahtumat

Suomi.fi -tunnistustapahtumia oli yhteensä 86 585 969 tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita)

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin, prosenttia kaikista tunnistustapahtumista vuonna 2018:

 • Verkkopankit 89,7 prosenttia
 • Varmennekortti 0,6 prosenttia
 • Mobiilivarmenne 4,1 prosenttia
 • Katso OTP 5,4 prosenttia
 • Katso PWD 0,2 prosenttia

Lähde: Suomi.fi palveluhallinta


Verkkopalveluihin kirjautumistapoja

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa kysytään muun muassa ihmisten verkkopalveluihin kirjautumistapoja. Vastaajina ovat ne 16 – 89-vuotiaat suomalaiset, jotka ovat kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana kirjautuneet verkkopalveluihin.

Eniten käytettiin käyttäjätunnusta ja salasanaa, 68 prosenttia suomalaisista. Avainlukulistaa käytti 64 prosenttia ja mobiilivarmennetta 54 prosenttia. Yhteisöpalvelun käyttäjätunnuksia käytti noin kolmannes, 31 prosenttia. Sähköisellä toimikortilla kirjautui 8 prosenttia, sähköisellä henkilökortilla 3 prosenttia ja muulla tavoin 4 prosenttia suomalaisista. Vastaajista 10 prosenttia ei ollut tunnistautunut verkkopalveluihin lainkaan.

Verkkopalveluihin kirjautumistapa ikäryhmittäin

Mobiilitunnisteen käyttö oli suosituin tai toiseksi suosituin kirjautumistapa alle 45-vuotiaiden keskuudessa. Sitä vanhempien keskuudessa se oli kolmanneksi suosituin verkkopalveluihin kirjautumistapa.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus